| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Prenova RTP Velenje s prehodom v GIS izvedbo stikališča
Miha Cilenšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno trenutno stanje RTP Velenje, zajeta je predstavitev sedanjega stanja stikališča, opisane so vse naprave v trenutnem stikališču. Opisani so vzroki za prenovo ter kateri bodo največji cilji prenove RTP Velenja. Naredili smo primerjavo med GIS izvedbo stikališča ter prostozračno izvedbo stikališča. Izračunali smo kratkostične razmere na območju RTP Velenja.
Keywords: RTP(razdelilna transformatorska postaja), GIS(Gass Insulated Switchgear), kratkostične razmere, stikališče
Published: 18.10.2021; Views: 97; Downloads: 23
.pdf Full text (2,73 MB)

2.
Ekonomsko tehnična analiza možnosti prehoda napajanja iz 20 kv na 110 kv metalurško kemičnega podjetja Cinkarna Celje d.d.
Matej Ulaga, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V tej diplomski nalogi je izvedena ekonomsko tehnična analiza prehoda napajanja iz 20 kV na 110 kV ter možnost priklopa na odjemno skupino SN 20 kV zbiralke z lastnimi kabli. V izračunih so preverjene ekonomsko tehnične zmožnosti prehoda na višji napetostni nivo. Izračuni so narejeni s pomočjo Excela in obsegajo: izdelavo dokumentacije, prispevkov za gradbena dela, stroške novih transformatorjev, postavitve novega stikališča ter ostalih stroškov. Cene ne vsebujejo vseh podrobnosti, vendar zadostujejo za odločitev glede prehoda na VN nivo. V zaključku so predstavljeni rezultati in ROI (return of investment).
Keywords: napajalna postaja, transformator, stikališče, visoka napetost, tehnična analiza.
Published: 03.11.2020; Views: 190; Downloads: 42
.pdf Full text (3,61 MB)

3.
Analiza internega omrežja podjetja unior ter rekonstrukcija transformatorske postaje TP UNIOR 1
Marjan Jug, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga prikazuje analizo kratkostičnih razmer industrijske cone UNIOR-ja v Zrečah pri različnih obratovalnih razmerah ter izdelavo rekonstrukcije transformatorske postaje TP UNIOR 1. V prvem delu je prikazana analiza kratkostičnih razmer industrijske cone v trenutnih in pri predvidenih obratovalnih razmerah. Opravljena je bila analiza kratkostičnih razmer za vsako obratovalno stanje na srednjenapetostnem in nizkonapetostnem nivoju v vseh šestih transformatorskih postajah, ki se uvrščajo v interno omrežje. Na osnovi izračuna kratkostičnih razmer s programskim orodjem NEPLAN in analitičnim izračunom je v drugem delu izdelan predlog rekonstrukcije transformatorske postaje TP UNIOR 1. Prikazan je način dimenzioniranja in izbire nove srednjenapetostne in nizkonapetostne opreme.
Keywords: Elektroenergetsko omrežje, transformatorska postaja, stikališče, NEPLAN, kratki stik, dimenzioniranje opreme, izbira stikalne opreme
Published: 03.07.2020; Views: 268; Downloads: 44
.pdf Full text (9,21 MB)

4.
Vgradnja transformacije 400/110 kV v RTP Podlog
Aleš Zagoričnik, 2018, master's thesis

Abstract: Zadnje 10 letno obdobje je obdobje obnov in rekonstrukcij elektroenergetskega omrežja. Razdelilna transformatorska postaja Podlog je eden izmed pomembnejših elektroenergetskih objektov v Sloveniji. Z vgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti v Termoelektrarni Šoštanj je potreba po zanesljivem obratovanju še večja. Z rekonstrukcijo stikališča in vgradnjo nove transformacije 400/110 kV se bo zanesljivost napajanja na območju RTP Podlog močno povečala. Zaradi nenehnega večanja porabe električne energije so rekonstrukcije in obnove nujno potrebne. Po končani vgradnji transformacije 400/110 kV bo RTP Podlog pripravljena na nove izzive. v Sloveniji bo RTP Podlog eden izmed najsodobnejših objektov. V celoti z elektroenergetskim omrežjem bo sposobna zagotavljati zanesljivo oskrbo z električno energijo.
Keywords: elektroenergetsko omrežje, razdelilna transformatorska postaja, stikališče, rekonstrukcija
Published: 20.03.2018; Views: 1321; Downloads: 164
.pdf Full text (4,09 MB)

5.
Tehnične rešitve prenosa 110kV stikališč Dravskih elektrarn Maribor na sistemskega operaterja
Andrej Kovač, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana aktualna problematika prenosa 110 kV stikališč, ki so trenutno v lasti in upravljanju proizvodnega podjetja Dravske elektrarne Maribor, k sistemskemu operaterju prenosnega omrežja ELES. V uvodnem delu je opravljen kratek zgodovinski pregled izgradnje elektrarn na reki Dravi ter opisano stanje pripadajočih stikališč. V nadaljevanju so navedene zakonske podlage, ki pogojujejo spremembo lastništva. Kot aktualna problematika je posebej obdelana potrebna zamenjava visokonapetostne opreme na 110 kV stikališču HE Formin. Opravljen je izračun kratkostičnih tokov ter dimenzioniranje opreme. V posebnem poglavju je obravnavana problematika ločitve sekundarnih sistemov, ki so potrebni za obratovanje stikališč. Prav tako je opravljena analiza vpliva na zanesljivost obratovanja, v zaključnem delu naloge pa je izdelana še stroškovna ocena potrebnih posegov.
Keywords: hidroelektrarne, 110 kV stikališče, prenosni sistem, kratki stiki, sekundarni sistemi
Published: 27.06.2017; Views: 1110; Downloads: 90
.pdf Full text (5,02 MB)

6.
NAČRTOVANJE 110 kV STIKALIŠČ
Bojan Lukavečki, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Načrtovanje 110 kV stikališč je kompleksen proces, pri katerem je potrebno upoštevati veliko različnih postopkov; od umestitve v prostor in vključitve v elektroenergetski sistem do končne izgradnje. Vplivi na okolje in omejen prostor ter tehnološke zahteve pogojujejo skrbno načrtovanje, zato so v diplomskem delu obravnavana 110 kV stikališča (GIS) v zaprtih prostorih, izolirana s plinom SF6. 110 kV stikališča so objekti državnega pomena. Skladnost s prostorskimi plani mora biti upoštevana pri vseh korakih načrtovanja. Pri gradnji je potrebno upoštevati zakonodajo in vplive na okolje. Poznavanje teorije načrtovanja, standardov in tehničnih rešitev vodilnih proizvajalcev tovrstne opreme predstavljajo temeljno izhodišče za definiranje tehničnih značilnosti 110 kV stikališč. Pomembno je uporabljati enotne izraze, skladne s Slovenskimi elektrotehničnimi slovarji. V diplomskem delu so opisane smernice in postopki, katere je priporočljivo slediti pri načrtovanju stikališč. Izveden je tudi primer dimenzioniranja elementov stikališča glede na električni tok in napetost.
Keywords: načrtovanje, standard, elektroenergetski sistem, stikališče, dimenzioniranje, plin SF6
Published: 09.09.2016; Views: 889; Downloads: 47
.pdf Full text (3,27 MB)

7.
NAČRTOVANJE GIS - STIKALIŠČA RTP ŽALEC
Robert Lindič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Cilj obratovanja prenosnega in distribucijskega omrežja elektroenergetskega sistema (EES) je zagotavljati kakovosten in zanesljiv prenos električne energije za vse uporabnike. Vsaka RTP ima tako v elektroenergetskem sistemu svojo specifično vlogo. Naloga opredeljuje razloge za izvedbo projekta na strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, elektroenergetske razmere v Spodnji Savinjski dolini in pa same kriterije načrtovanja, ki jih opredeljuje sistemski operater pri izgradnji tovrstnih objektov. V drugem delu je prikazan postopek načrtovanja RTP, primerjava in prednosti posameznih izvedb stikališča, izbor ter dimenzioniranje vitalne opreme razdelilne transformatorske postaje.
Keywords: GIS-stikališče, SF6, RTP
Published: 19.08.2016; Views: 1343; Downloads: 194
.pdf Full text (1,77 MB)

8.
PRENOVA HE ZLATOLIČJE, ANALIZA OBRATOVALNIH STANJ IN USTREZNOST VN NAPRAV
Aleš Kirbiš, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga v uvodu podaja pregled izgradnje hidro elektrarn na reki Dravi s poudarkom na prizadevanju Dravskih elektrarn Maribor za nenehno izboljševanje in povečevanje proizvodnih zmogljivosti celotne dravske verige. Sledi pregled HE Zlatoličje pred prenovo in razlogov za izvedbo prenove. Podrobneje so zapisana posamezna obratovalna stanja, ki lahko nastopijo v času obratovanja elektrarne. Z rekonstrukcijo hidroelektrarne se je povečal tudi instaliran pretok in nazivna moč elektrarne, za kar je bila izvedena analiza ustreznosti stare in novo vgrajene opreme na nazivne in okvarne tokove. V poglavju preizkušanje generatorja je podana teorija tripolnega kratkega stika, kotne stabilnosti in sinhronizacija generatorja na omrežje, kateri sledi izdelava modelov in izvedba dinamičnih analiz za različne obratovalne razmere v programskem okolju MATLAB/SIMULINK. Na koncu je podan pregled zakonskih regulativ s področja obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja za nove in rekonstruirane objekte, katerim sledi izračun elektromagnetnega polja v programskem okolju EleFAnT3D z namenom ugotavljanja vpliva elektromagnetnega sevanja rekonstruiranega objekta na obremenjevanje naravnega in življenjskega okolja z nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem.
Keywords: hidroelektrarne, sinhronski generatorji, sinhronizacija, stikališče, kratek stik, stabilnost, dimenzioniranje opreme
Published: 04.07.2016; Views: 761; Downloads: 129
.pdf Full text (4,00 MB)

9.
STRATEŠKO VZDRŽEVANJE PRENOSNIH NAPRAV S STALIŠČA ZANESLJIVOSTI IN TVEGANJA
Lovro Belak, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Vzdrževanje je kombinacija vseh tehničnih, upravnih in vodstvenih ukrepov v življenjski dobi naprave s ciljem obdržati jo ali vzpostaviti jo v stanje, v katerem lahko opravlja svojo funkcijo. Je torej običajni proces, ki ga potrebuje vsaka naprava za normalno delovanje. Tudi v prenosni tehniki je vzdrževanje ključnega pomena za varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema. Terminologija vzdrževanja obravnava dva osnovna pristopa, preventivno in korektivno vzdrževanje. Na področju tehničnih sistemov in s tem tudi prenosnih naprav elektroenergetskega sistema trenutno prevladuje metoda preventivnega vzdrževanja. Ta metoda je lahko časovno opredeljena ali pa povezana s stanjem naprav. Doktorska disertacija obravnava strateško vzdrževanje prenosnih naprav s stališča zanesljivosti in tveganja. Metoda preventivnega vzdrževanja je nadgrajena s konceptom vzdrževanja s poudarkom na zanesljivosti. To je koncept strateškega vzdrževanja, ki se lahko vključuje v sistem upravljanja s sredstvi na nivoju podjetja. Predstavljene so trenutne rešitve vzdrževanja prenosnih sistemov v svetu in Sloveniji s poudarkom na sistemu vzdrževanja v javnem podjetju ELES, d. o. o. Koncept vzdrževanja s poudarkom na zanesljivosti bistveno odstopa od časovno opredeljenega preventivnega vzdrževanja. Izbira trenutka vzdrževanja je odvisna od tehničnega stanja naprave, od pomembnosti naprave in finančno ekonomskih kazalnikov. Pri tem pa mora ostati zanesljivost obratovanja posameznih naprav kakor tudi celotnega elektroenergetskega sistema na najvišjem nivoju. Rešitve, ki so podane v disertaciji, so pridobljene z optimizacijo s pomočjo algoritma diferenčne evolucije in obsegajo proces načrtovanja in dejanske izvedbe vzdrževanja. S tem pristopom se obvladujejo tveganja zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema in obvladovanja stroškov. Izdelan je splošni optimizacijski algoritem strateškega vzdrževanja prenosnih naprav, praktično pa je preizkušen na napravah in postroju razdelilne transformatorske postaje Divača.
Keywords: vzdrževanje, vzdrževanje s poudarkom na zanesljivosti (RCM), zanesljivost, tveganje, stroški, ekologija, optimizacija, stikališče
Published: 04.11.2015; Views: 1413; Downloads: 211
.pdf Full text (5,33 MB)

10.
ZAMENJAVA ZAŠČITE V STIKALIŠČU LASTNE RABE NA BLOKU 4 V TERMOELEKTRARNI TRBOVLJE
Marko Knez, 2014, master's thesis

Abstract: Delo obravnava zamenjavo relejne zaščite 6 kV razvod lastne rabe bloka 4 v TE Trbovlje. Opisane so izkušnje s tovrstnimi napravami in narejena je analiza izpada bloka zaradi nepravilnega delovanja zaščite. Za osnovo za nastavitev parametrov zaščite smo analizirali kratkostične razmere v tem delu elektroenergetskega sistema in opravili zagonske meritve motorjev. Zbrane informacije so bile podlaga za izračun zaščitnih parametrov. Nastavitve so računsko in teoretično opisane za vsak sklop naprav. Rezultati so podatki za ustrezno koordinacijo zaščitnih elementov.
Keywords: elektroenergetsko omrežje, relejna zaščita, srednjenapetostno stikališče, izračuni kratkih stikov
Published: 14.07.2014; Views: 1132; Downloads: 123
.pdf Full text (4,68 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica