| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
31.
Globalizacija gospodarske kriminalitete : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Svetlana Radić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Globalizacija gospodarske kriminalitete preučujemo korelacijo med gospodarsko kriminaliteto in globalizacijo. Na podlagi teoretičnih virov predpostavljamo pozitivno korelacijo ter jo skušamo utemeljiti s korelacijskih koeficientom. Pri preučevanju uporabljamo podatke o stopnji globalizacije in gospodarskega kriminala v različnih časovnih obdobjih in različnih geografskih področjih. Ugotavljamo, da prihaja do višanja stopnje globalizacije v preučevanem obdobju in razvitejših področjih sveta, vendar pa obseg in oblika gospodarskega kriminala povezave s temi spremenljivkami ne izkazujeta. Kar nas je privedlo do sklepa, da korelacije z dostopnimi podatki zaradi njihove nekontinuiranosti in raznolikosti z razpoložljivimi viri in sredstvi ni mogoče preverjati in posledično potrditi.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, preprečevanje, globalizacija, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 26.11.2013; Views: 637; Downloads: 79
.pdf Full text (997,27 KB)

32.
Trendi kaznivih dejanj umora v Evropi : diplomsko delo univerzitetnega študija
Maša Kališek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo ob pregledu literature in dostopnih statističnih podatkih predstavili splošna spoznanja o umoru ter trende kaznivih dejanj umora v Evropi. Preverili smo dve osnovni hipotezi in sicer, ali kazniva dejanja umora v Evropi naraščajo ter ali obstaja povezanost med kaznivimi dejanji umora ter nekaterimi značilnostmi sodobnih evropskih družb. V teoretičnem delu naloge smo se osredotočili na problem različnih pravnih opredelitev umora in na različne teoretske pristope. V naslednjih poglavjih smo predstavili zgodovinski trend umora ter povezanosti umora z različnimi dejavniki. V drugem delu, empiričnem delu, so tabelarno in grafično prikazani sekundarni statistični podatki o kaznivih dejanjih umora za izbrane države Evrope. Zaradi preglednosti je Evropa razdeljena na več skupin držav. Podatki so pridobljeni s spletne strani European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, osredotočili pa smo se na obdobje od leta 2003 do leta 2007. Poleg izračunanega obsega kaznivih dejanj umora, smo napovedali tudi število kaznivih dejanj umora na 100.000 prebivalcev za leto 2008 za posamezne skupine držav. V zadnjem delu diplomske naloge smo pozornost namenili nekaterim značilnostim sodobnih družb in poskušali ugotoviti njihovo povezanost s kaznivimi dejanji umora. Te značilnosti so: bruto družbeni produkt – paritete kupne moči, dohodkovna neenakost in brezposelnost. Podatke smo pridobili na spletnih straneh Eurostata in spletne publikacije Human Development Report. Upoštevali smo podatke o značilnostih evropskih družb za leto 2007.
Keywords: kazniva dejanja, umori, statistični podatki, Evropa, diplomske naloge
Published: 18.11.2013; Views: 995; Downloads: 180
.pdf Full text (897,40 KB)

33.
PREBIVALSTVO NA GORIŠKEM V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA V LUČI POPISOV PREBIVALSTVA
Mihael Uršič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Goriška je danes najzahodnejši del slovenskega državnega ozemlja in je bila skozi svojo zgodovino vedno mejno območje. V grobem jo lahko označimo za mejo med romanskim, germanskim in slovanskim svetom z mešanico različnih ljudstev, ki so tekom zgodovine prehajala to območje, z njim trgovala, izmenjevala, ga raziskovala, se tu vojskovala ter ga tudi plenila. Prva polovica 20. stoletja pa je bila za Goriško deželo še bolj kruta. To obdobje je polno pretresov in sprememb, ki so oblikovale življenje prebivalcev tega območja in jim pustile trajen pečat. Skozi kratko časovne obdobje je bila dežela podvržena dvema svetovnima morijama (prva in druga svetovna vojna), številni prebivalci pa so bili med vojnama tudi izseljeni. Obdobje po drugi svetovni vojni je Goriški deželi prineslo “bridki konec”, ko je bila s pariško mirovno pogodbo razdeljena med Jugoslavijo in Italijo. V obravnavanem obdobju je bilo na Goriškem izvedenih pet uradnih popisov prebivalstva (leta 1910, 1921, 1931, 1936 in 1948), dva tajna popisa (leta 1933 in 1939), ter povojni popis leta 1945. Ti popisi nam dajejo lep vpogled v demografske spremembe, ki so sledile političnim, vojaškim in narodnostnim konfliktom ter gospodarskim razmeram ob razpadu monarhij, vzponu diktatur in kaotičnim razmeram ob vzpostavitvi železne zavese. Nekateri popisi so pomanjkljivi ali neprimerljivi med seboj zaradi spreminjajočih se kriterijev popisov in so le približek resničnega demografskega stanja takratnega časa. Zaradi tega ostajajo med zgodovinarji vse do današnjih dni številna nerešena vprašanja in nejasnosti.
Keywords: prebivalstvo, popisi prebivalstva, etnična struktura, statistični podatki, Goriška, Julijska krajina.
Published: 12.07.2013; Views: 1684; Downloads: 354
.pdf Full text (8,13 MB)

34.
Trendi kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Rok Gliha, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi smo predstavili osnovne teoretske pristope k problematiki uživanja in zlorabe drog ter podatke o kaznivih dejanjih v zvezi z drogami od osamosvojitve Slovenije dalje. Opravljen je bil pregled mednarodnih pogodb in sporazumov (Mednarodne konvencije in Zakonodaja EU) ter slovenske zakonodaje od leta 1990 do leta 2010. Iz teh pravnih aktov je razvidno, katera dejanja so določena kot kazniva dejanja in katere vrste drog so določene kot prepovedane droge (konoplja, kokain, amfetamin, heroin in MDMA). Navedli smo tudi, kako lahko delimo droge, prav tako so navedeni razlogi, zakaj so droge nevarne. V empiričnem delu naloge je opravljen pregled kaznivih dejanj v Sloveniji od leta 1990 do leta 2010. Na podlagi statističnih podatkov Policije so zbrani podatki, koliko kazenskih ovadb o kaznivih dejanjih je bilo podanih na pristojno tožilstvo. Izračunano je kriminalitetno število za Slovenijo in za Policijske uprave. Testirali smo ali obstajajo linearni trendi kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami za obdobje od leta 1990 do leta 2010. Za napoved izračuna smo izbrali leto 2011. Izračunali smo tudi standardno napako ocene, ki nam pove, do kolikšne napake ocene v številu napovedanih kaznivih dejanj lahko pride v določenem letu. Obstoj linearnega trenda je bil preverjen z uporabo Speramanovega koeficienta korelacije rangov. Ugotovljeno je bilo, da linearni trend obstaja.
Keywords: kazniva dejanja, prepovedane droge, statistični podatki, Slovenija, diplomske naloge
Published: 08.07.2013; Views: 979; Downloads: 122
.pdf Full text (598,08 KB)

35.
Trend kaznivega dejanja posilstva v Evropi : diplomsko delo univerzitetnega študija
Ines Verbič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V diplomski nalogi sem iz obstoječe literature prikazala spoznanja o posilstvu ter izbrane podatke o kaznivem dejanju posilstva uporabila za izračun in preveritev izbranih domnev. Naloga se deli na dva dela, teoretični in empirični del. V prvem delu sem pozornost namenila pregledu pravne zakonodaje s področja kaznivega dejanja posilstva in problemu raznolikega definiranja, predstavitvi različnih teoretičnih pristopov, vzrokom za neprijavljanje kaznivega dejanja posilstva ter različnim »vrstam« posilstva. V empiričnem delu sem predstavila izračune, tabele in grafične predstavitve izbranih podatkov. Podatki so pridobljeni iz četrte izdaje European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, spletne publikacije Human Development Report 2009 in spletne strani evropskega statističnega urada (Eurostat). Pri izračunu sem se omejila na zadnje statistično razdobje, ki zajema podatke od leta 2003 do leta 2007. Preučila sem, kako se trendi porasta oz. upada razlikujejo po posameznih sklopih držav, ki sem jih oblikovala glede na geografsko in družbeno-politično povezanost. Poleg sem preučila tudi nekatere družbene dejavnike, ki so morebiti povezani z obsegom in gibanjem števila kaznivih dejanj posilstva. Preverila sem tri osnovne domneve, in sicer ali obstaja povezanost med številom kaznivih dejanj posilstva (na 100.000 preb.) in med omenjenimi izbranimi družbenimi dejavniki (stopnja družbenega razvoja, gospodarskega razvoja in dohodkovne neenakosti). Za te podatke sem izračunala Spearmanov koeficient korelacije rangov.
Keywords: kazniva dejanja, posilstvo, Evropa, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 19.06.2013; Views: 1206; Downloads: 273
.pdf Full text (1,02 MB)

36.
Prisotnost mamil pri voznikih motornih vozil v obdobju 2006-2011 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Robert Guček, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bo predstavljena problematika vožnje pod vplivom nedovoljenih drog v obdobju 2006 – 2011 pri voznikih motornih vozil v Sloveniji. V teoretičnem delu bodo predstavljena nekatera teoretična spoznanja o prepovedanih drogah. Predstavljeni bodo vplivi uživanja nekaterih prepovedanih drog na vozniške sposobnosti in obnašanje takšnih voznikov v kritičnih situacijah. Nadalje bo predstavljena zakonodaja s področja preprečevanja vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki se jo poslužuje policija pri svojem delu. V empiričnem delu diplomske naloge bodo grafično prikazani nekateri pomembnejši statistični podatki o prisotnosti prepovedanih drog pri voznikih v cestnem prometu za obdobje 2006 – 2011. Prav tako bomo testirali obstoj trendov prometnih nesreč in prekrškov z elementi vožnje pod vplivom prepovedanih drog za obdobje 2006 – 2011. Z izračunom linearnega trenda bomo napovedali število prometnih nesreč in prekrškov z elementi vožnje pod vplivom prepovedanih drog za leto 2012. Izračunali pa bomo tudi standardno napako, s pomočjo katere bomo prišli do podatka, za koliko smo se pri napovedi prometnih nesreč in prekrškov z elementi vožnje pod vplivom prepovedanih drog za leto 2012 zmotili v napovedi. V zadnjem delu diplomske naloge bomo predstavili sistem ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog pri voznikih v cestnem prometu slovenske, italijanske, švedske in ameriške policije.
Keywords: droge, psihotropna zdravila, prepovedane substance, odvisnost, promet, vozniki, prometne nesreče, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 07.06.2013; Views: 811; Downloads: 210
.pdf Full text (1,46 MB)

37.
Trendi kriminalitete na Poljskem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Tadej Vodušek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Trendi kriminalitete na Poljskem sem na podlagi pregleda literature in dosegljivih statističnih podatkov (predvsem European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics) preučil in prikazal trende kriminalitete na Poljskem. V nalogi sem se ukvarjal najprej sproblemi sodobne družbe, ki privedejo do različnih vrst kriminalitete, o zbiranju statističnih podatkov in virov, s katerimi lahko te podatke pridobimo. V naslednjih poglavjih sem ob predstavitvi Poljske obravnaval obseg in spremembe trendov nekaterih kaznivih dejanj v obdobju od leta 1995 do leta 2007. Predstavil in prikazal sem gibanje kriminalitete za izbrana kazniva dejanja na Poljskem in v nadaljevanju opravil primerjavo s kaznivimi dejanji v Sloveniji ter primerjavo s skupino višegrajskih držav, v katero spadajo zraven Poljske še Češka, Slovaška in Madžarska. Podatke o trendih sem tabelarno in grafično predstavil ter jih interpretiral. V zadnjem delu naloge sem z izračunom linearnega trenda napovedal število kaznivih dejanj na Poljskem za leto 2008 na 100.000 prebivalcev. Testiral sem obstoj trendov kriminalitete in izračunal standardno napako ocene.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, analize, Poljska, diplomske naloge
Published: 29.05.2013; Views: 995; Downloads: 126
.pdf Full text (1,26 MB)

38.
Nasilje v družini in policija - analiza PU Krško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Melanija Jerič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje v družini je pogosta tema v današnjem času, z njo se srečujemo v bližnji okolici. Med nami je prisotno že dolgo, vendar se zadnje čase čedalje več govori in piše o njem. Ker se nasilje največkrat izvaja nad šibkejšimi, ženskami, otroki in starostniki, sem se v diplomski nalogi na to skupino še bolj osredotočila. Poznamo več vrst nasilja, zato sem jih naštela in opisala, zanimale pa so me tudi posledice nasilja na žrtev. Najhujše posledice pusti nasilje nad otroki oz. če ga izvaja eden izmed staršev nad drugim staršem, saj se otrokov značaj še izoblikuje in obstaja večja možnost, da bo tudi otrok nasilen. Velikokrat je problem nasilje odkriti in ga preprečiti, saj vsaka žrtev nasilja kaže drugačne odzive in posledice. Problem je v prijavi nasilja, saj se zaradi različnih znakov le-to včasih pozno ugotovi, veliko ljudi pa tudi noče prijaviti nasilja, saj se jih zdi napačno vmešavati v ˝družinske probleme˝ ali pa ne vedo, kam bi bilo najbolje poklicati in prijaviti nasilje, da bi pomagali žrtvi. Žrtvam nasilja pomaga policija, centri za socialno delo in mnoge nevladne organizacije. V primerih, ko je nasilje prehudo in mora žrtev pobegniti s svojega doma, se jo namesti v varno hišo. Pri nas imamo Pepcin dom v okolici Krškega, ki je prva varna hiša pri nas. Predvsem smo se osredotočali na nasilje v družini na območju PU Krško. Z zakonom o preprečevanju nasilja v družini leta 2008 smo naredili velik korak naprej, saj zakon točno opredeljuje nasilje v družini. Imamo pa še druge zakone kot so Kazenski zakonik, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o policiji in Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki nam pomagajo pri preprečevanju nasilja v družini.
Keywords: nasilje, družine, preprečevanje, policija, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 15.10.2012; Views: 1664; Downloads: 181
.pdf Full text (748,57 KB)

39.
Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik : zbornik
2006, proceedings of professional or unreviewed scientific conference contributions

Keywords: statistični podatki, merjenje, učinkovitost, javni sektor, politika, zborniki
Published: 04.06.2012; Views: 872; Downloads: 65
URL Link to full text

40.
Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica