| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
21.
Trendi kriminalitete v Bolgariji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Maruša Valjavec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo trende kriminalitete v Bolgariji v obdobju od leta 1995 do leta 2007. V nalogi smo poudarili primerjavo trendov kriminalitete za posamezna kazniva dejanja s področja t.i. klasične kriminalitete. Obravnavamo spremembe in gibanje trendov kriminalitete v zadnjih desetih letih. Predstavljamo tudi gibanje kriminalitete po posameznih vrstah kaznivih dejanj in ponazorila prostorske porazdeljenosti glede na kriminalitetno število po posameznih regijah Bolgarije. V diplomski nalogi smo uporabili primarne in sekundarne vire. S pomočjo analize vsebine izbranih knjig in člankov smo skušali prikazati teoretična spoznanja o trendih kriminalitete v sodobnih evropskih družbah, še posebej v Bolgariji. Empirično smo preverili obstoj trenda (s Spearmanovim koeficientom korelacije in t-testom) in izračunali enačbo trenda, napoved za leto 2008 in standardno napako ocene trenda. Na spletni strani European sourcebook of crime and Criminal Justice Statistics pa smo pridobili statistične podatke za posamezna kazniva dejanja, ki so zbrani tako, da so ti podatki primerljivi.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, Bolgarija, diplomske naloge
Published: 22.05.2014; Views: 967; Downloads: 82
.pdf Full text (1,53 MB)

22.
Statistična analiza uspešnosti preiskovanja gospodarskega kriminala v Sloveniji od leta 2006 do leta 2012 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Adrijana Kolar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga bo predstavljala statistično analizo uspešnosti preiskovanja gospodarskega kriminala v Sloveniji od leta 2006 do leta 2012. Osredotočili se bomo predvsem na vprašanje, ali je v zadnjih petih letih kriminal porasel in če se je povečala uspešnost preiskovanja tega perečega problema. V začetnem delu diplome bomo najprej opisali, kaj gospodarski kriminal sploh je, katera je najpogostejša oblika gospodarskega kriminala v Sloveniji, katere institucije poznamo zoper tovrsten kriminal, kakšne so predvidene kazni, ter zastaralni roki v Sloveniji. V naslednjem poglavju bomo opisali uspešnost preiskovanja gospodarskega kriminala v zadnjih šestih letih, prav tako bomo raziskave prikazali v tabelah in grafih za vsako leto posebej. Nazadnje bomo še vse skupaj ponazorili z grafom gibanja obravnavanih primerov gospodarskega kriminala, ki nam bo dejansko pokazal, ali se je uspešnost preiskovanja iz leta v leto večala ali je upadala. V diplomsko delo bom uvrstila tudi intervju z osebo, ki ima 20-letne izkušnje na področju preiskovanja kaznivih dejanj in nam bo bolj jasno obrazložila, kateri so najbolj odmevni primeri gospodarskega kriminala, na kakšen način se takšna kriminaliteta izvaja, katerih metod se poslužujejo, da prikrijejo kaznivo dejanje, ter kakšne spremembe bi bile dobrodošle na področju preiskovanja gospodarskega kriminala. V tem delu bom še predstavila, kakšni so razlogi za zastaranje s strani sodstva, koliko zadev imajo na sodišču od leta 2006 do leta 2012 ter kakšni so ukrepi za odpravo zastaranja zadev. V zadnjem delu se bomo osredotočili na analizo podatkov, ki smo jih pridobili, nato pa bomo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze. Na koncu bomo še interpretirali pridobljene analize, ugotovitve in raziskave na področju uspešnosti preiskovanja gospodarskega kriminala v Sloveniji v zadnjih šestih letih.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, preiskovanje, statistični podatki, analize, Slovenija, diplomske naloge
Published: 21.01.2014; Views: 1154; Downloads: 129
.pdf Full text (682,56 KB)

23.
Problematika prepovedanih drog na območju Gorenjske : magistrsko delo
Andrej Pavlin, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo temelji na analizi statističnih podatkov, ki predstavljajo število kaznivih dejanj in prekrškov povezanih s prepovedano drogo na območju Gorenjske. Slovenska zakonodaja določa, da so kazniva dejanja neupravičena proizvodnja in promet z mamili, nedovoljenimi snovmi v športu in s predhodnimi sestavinami za izdelavo drog ter omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Posest prepovedanih drog za lastno uporabo, pa se obravnava kot prekršek. V prvem delu magistrskega dela sem opredelil osnovne pojme povezane s prepovedanimi drogami, opisal sem transport prepovedanih drog, kriminaliteto povezano s prepovedanimi drogami in zakonodajo, ki ureja področje prepovedanih drog. V drugem delu magistrskega dela sem se osredotočil na problematiko povezano s prepovedanimi drogami na območju Gorenjske. Opisal sem takrat zelo odmevno, tako imenovano »gorenjsko heroinsko navezo«, ko je bilo zaradi tihotapljenja prepovedanih drog aretiranih večje število gorenjskih avtoprevoznikov. Navedel pa sem tudi odmevne gorenjske primere zasega drog. Na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih iz evidenc policije, sem poskušal ugotoviti porazdeljenost kaznivih dejanj in prekrškov povezanih s prepovedano drogo po posameznih območjih na Gorenjskem. Postavil sem tri domneve, pri čemer sem na podlagi statističnih podatkov dve domnevi potrdil, eno pa zavrgel. Potrdil sem domnevo »prisotnost drog na Gorenjskem je večja v večjih mestih«. Ugotovil sem, da je v večjih mestih večje število odkritih kaznivih dejanj in prekrškov povezanih s prepovedano drogo. Prav tako sem potrdil domnevo »ukrepi policije na področju prepovedanih drog sovpadajo s področjem prekrškov in kaznivih dejanj«. Ugotovil sem namreč, da je število odkritih kaznivih dejanj naraščalo do leta 2009, nato pa strmo padalo vse do zadnjega analiziranega leta. Število prekrškov se je sicer po posameznih letih spreminjalo, vendar odstopanja niso izrazita. Na podlagi podatkov pa sem ugotovil, da število storjenih kaznivih dejanj sovpada s številom ugotovljenih kršitev s področja prepovedanih drog, saj je bilo največ storjenih kaznivih dejanj in ugotovljenih prekrškov v večjih občinah, število pa z manjšimi odstopanji pada po velikosti in oddaljenosti občine od večjih urbanih mest. Zavrgel sem domnevo »ukrepi policije na področju prepovedanih drog na Gorenjskem naraščajo«. Ugotovljeno je bilo namreč, da se zmanjšuje število odkritih kaznivih dejanj uje. Število ugotovljenih kršitev se je sicer zadnja leta nekoliko povečalo, vendar odstopanja po posameznih letih niso izrazito velika.
Keywords: policija, policisti, policijsko delo, prepovedane droge, kazniva dejanja, preiskovanje, statistični podatki, magistrska dela
Published: 16.01.2014; Views: 1609; Downloads: 183
.pdf Full text (1,71 MB)

24.
Kazniva dejanja na področju informacijske varnosti v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Roman Krajnc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v svetu v katerem je informacija iz dneva v dan pomembnejša. Z razvojem informacijske tehnologije je tudi dostop do informacije vse lažji in hitrejši. Da bi naprave nemoteno delovale jih moramo tudi dobro spoznati, da lahko nemoteno delujejo pred različnimi grožnjami. V diplomskem delu smo obravnavali kazniva dejanja, ki se pojavljajo na področju informacijske varnosti v Sloveniji. V teoretičnem delu smo proučili kazniva dejanja kibernetske kriminalitete, proučili kakšno je področje informacijske varnosti v Sloveniji, kibernetsko kriminaliteto in z njo povezane osnove, dotaknili smo se zakonodaje na področju informacijske varnosti v Sloveniji in predstavili katere so še drugi možni vidiki zaščite uporabnikov informacijskih sistemov. V praktičnem delu naloge smo na področju analize analizirali kazniva dejanja na področju informacijske varnosti v Sloveniji v obdobju od leta 2005 pa vse do leta 2010. Na podlagi proučenega in analiziranega smo podali zaključek.
Keywords: informacijska varnost, kazniva dejanja, kibernetska kriminaliteta, preiskovanje, preprečevanje, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 16.01.2014; Views: 1090; Downloads: 164
.pdf Full text (289,01 KB)

25.
Trendi kriminalitete v Belgiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Tanja Keršič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo prikazali trende kriminalitete v Belgiji, pri čemer smo se opirali na obstoječe vire in literaturo. Na podlagi javno dostopnih sekundarnih podatkov (European Sourceook of Crime and Criminal Justice ter internetne strani belgijske federalne policije) smo prikazali trende kriminalitete v Belgiji. Belgija se z različnimi vrstami kaznivih dejanj sooča na različne načine. Na podlagi rezultatov večih raziskav lahko sklepamo o trendih kriminalitete v Belgiji po letu 2000. Diplomsko delo vsebuje poleg uvoda več poglavij. V uvodu smo razložili namen in način, prikaza problematike trendov v Belgiji. V drugem poglavju smo opredelili teoretska izhodišča in metode dela (analiza problematike merjenja kriminalitete v sodobnih družbah, uporaba in analiza sekundarnih podatkov, primerjava različnih družb). Opisali smo nekatere kriminološke teorije o vzrokih kaznivih dejanj ter podrobneje pogledali izbrane makro - sociološke pristope k razlagi kriminalitete v sodobnih družbah. V tretjem poglavju smo na grobo opisali Belgijo, njeno ureditev ter pogledali v njeno zgodovino. Četrto poglavje prikazuje osnovne trende v Belgiji za klasična kazniva dejanja (po podatkih ESB in federalne policije). Sledi peto poglavje, kjer smo primerjali trende v Belgiji s trendi v Sloveniji in na Nizozemskem. Pri primerjavah smo uporabili predvsem podatke iz ESB. Šesto poglavje je namenjeno testiranju trendov kriminalitete v Belgiji.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, analize, Belgija, diplomske naloge
Published: 10.01.2014; Views: 851; Downloads: 104
.pdf Full text (1,10 MB)

26.
RAZISKAVA VARNEGA VEDENJA VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL V SLOVENIJI IN EVROPI
Anja Poglavc, 2013, master's thesis

Abstract: Na varno vedenje voznikov tovornih vozil vplivajo številni dejavniki, veliko je odvisno od vedenja, lastnosti in mišljenja posameznika, poleg osebe pa sta v igri še vozilo in pa infrastruktura oziroma okolje. Tako na sam potek prometne nesreče vpliva splet okoliščin vseh zgoraj omenjenih dejavnikov. V magistrski nalogi so prikazani, statistični podatki prometnih nesreč, povzročenih s strani voznikov tovornih vozil v Sloveniji in v Evropi. Prometne nesreče so prikazane glede na območje, vrsto ceste, vremenske razmere, dan v tednu, mesec, stanje na cesti, starost voznikov in njihov vozniški staž in ostale dejavnike. Poleg statističnih podatkov pa je prikazano tudi vedenje voznikov tovornih vozil, ki smo ga analizirali s pomočjo anketnega vprašalnika. 65 voznikov tovornih vozil iz Slovenije in drugih evropskih držav je vrnilo rešen vprašalnik v prvi četrtini leta 2013.
Keywords: varno vedenje, vozniki tovornih vozil, prometne nesreče v Sloveniji in Evropi, statistični podatki prometnih nesreč povzročenih s strani voznikov tovornih vozil.
Published: 12.12.2013; Views: 1209; Downloads: 204
.pdf Full text (3,93 MB)

27.
Trendi kriminalitete v Italiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Blaženka Milašinović, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo dostopnih virov prikazali trende kriminalitete v Italiji in raziskovali gibanje le-teh. Na samem začetku se nam je najprej zastavilo vprašanje, kako lahko sploh ugotavljamo trende kriminalitete. Predvsem smo uporabili znanje o kriminaliteti, ki smo ga pridobili tekom študija, iz ostalih dostopnih statističnih podatkov policije ter preostalih ustanov s področja kazenskega pravosodja. Tako smo pridobili osnovne podatke o kaznivih dejanjih, storilcih in žrtvah. S pomočjo metod tako imenovane opisne statistike smo prikazali obseg, gibanje kriminalitete in njeno regionalno porazdelitev. S samim analiziranjem uradnih podatkov o kriminaliteti lahko ugotovimo obseg, porazdelitev in gibanje števila kaznivih dejanj, vendar na podatke vplivajo tudi zakonodajne opredelitve, usmeritve, način dela in evidentiranja kaznivih dejanj s strani organizacij s področja kazenskega pravosodja.
Keywords: kriminaliteta, organizirana kriminaliteta, statistični podatki, Italija, diplomske naloge
Published: 11.12.2013; Views: 944; Downloads: 103
.pdf Full text (1,21 MB)

28.
Trendi kriminalitete v Španiji : diplomsko delo univerzitetnega študija
Kristina Lekše, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Trendi kriminalitete v Španiji smo preučili gibanje kriminalitete v Španiji in njenih regijah. Predstavili smo trende kriminalitete v Španiji od leta 1995 do leta 2007 in sicer po posameznih kaznivih dejanjih. Za primerjavo smo izbrali kazniva dejanja umora, posilstva, ropa, kraje motornega vozila, vloma v stanovanjski objekt in prepovedane preprodaje drog. Primerjali smo gibanje španske kriminalitete Španije z nekaterimi drugimi evropskimi državami kot so Francija, Portugalska, Italija in Slovenija za obdobje med leti 2003 in 2007. Trende smo predstavili s pomočjo tabel, grafov in z interpretacijo, statistične podatke pa smo pridobili na spletni strani www.europeansourcebook.org ter na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Španije. Izračunali smo linearni in časovni trend. S prvim smo napovedali število vseh kaznivih dejanj v Španiji za leto 2008, z drugim pa testirali obstoj trendov kriminalitete za vsa kazniva dejanja za obdobje med leti 2003 in 2007. Preučili smo tudi spoznanja viktimoloških raziskav, ki so bile opravljene v Španiji in povzeli njihove ugotovitve.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, Španija, diplomske naloge
Published: 05.12.2013; Views: 953; Downloads: 109
.pdf Full text (1,16 MB)

29.
Trendi kriminalitete v Grčiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Alen Nemec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi si bomo ogledali trende kriminalitete v Grčiji. Analiza je narejena predvsem na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih iz mednarodnega projekta European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. V uvodu so najprej predstavljena teoretska izhodišča, iz katerih izhaja diplomska naloga, opisani so trije osnovni kriminološki pogledi oziroma teorije vzrokov kaznivih dejanj, prikazani oziroma opisani so pravni sistemi, ki trenutno prevladujejo v svetu. V osrednjem delu diplomske naloge so podani osnovni geografski in sociodemografski podatki o Grčiji, tj. sama lega države v Evropi, velikost, število prebivalcev ter predstavljene osnove družbenopolitičnega sistema in organizacija pravosodnih organov. Opravljena je tudi predstavitev in grafični prikaz trendov kriminalitete po posameznih kaznivih dejanjih. Sledi primerjava trendov kriminalitete v Grčiji s trendi kriminalitete v Sloveniji in na Portugalskem. Zaradi lažje primerjave je uporabljeno kriminalitetno število (izračun števila kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev). Na koncu je prikazan še izračun trenda kriminalitete v Grčiji za leto 2008, na podlagi statističnih podatkov iz prejšnjih let ter zaključne misli.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, Grčija, diplomske naloge
Published: 05.12.2013; Views: 968; Downloads: 91
.pdf Full text (1,10 MB)

30.
Kriminaliteta v Sloveniji po letu 1991 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Renata Mlakar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bilo proučevanje dogajanja na področju kriminalitete v Republiki Sloveniji od leta 1991 do danes. Z raziskavo sem želela ugotoviti gibanje in trende kriminalitete v Republiki Sloveniji od leta 1991 naprej. Osredotočila sem se na oblike, stopnjo in porast ali upad kriminalitete ter opisala kronološki pregled dogajanja na področju kriminalitete v Sloveniji. Ugotovila sem, da je v analiziranem obdobju 1991−2010 število kaznivih dejanj večinoma naraščalo. Rezultati analize statističnih podatkov policije so pokazali naraščanje števila kaznivih dejanj zoper človečnost, kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, kaznivih dejanj zoper pravni promet, kaznivih dejanj zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Opazen je upad kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Število kaznivih dejanj zoper vojaško službo, kaznivih dejanj zoper pravosodje, kaznivih dejanj zoper obrambno moč države, kaznivih dejanj zoper mednarodno pravo ter kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev stagnira. Posebej izstopa število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki se je v letih od 1991 do 2010 izredno povečalo. V zadnjih petih letih se je izredno povečalo število kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.
Keywords: kriminaliteta, statistični podatki, Slovenija, diplomske naloge
Published: 05.12.2013; Views: 1231; Downloads: 151
.pdf Full text (573,40 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica