| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv starih staršev na vzgojo vnukov
Maja Novak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Stari starši so pomembni za svoje vnuke in njihovo vzgojo. Vnukom dajejo podporo in občutek varnosti. Diplomsko delo z naslovom Vpliv starih staršev na vzgojo vnukov je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del zajema povzetke in mnenja različnih avtorjev, ki so raziskovali vpliv in vlogo starih staršev, vzgojo vnukov, kateri so dejavniki, ki vplivajo na odnos starih staršev z vnuki. Stare starše smo razdelili na različne tipe in pojasnili, kakšno vlogo in pomen ima družina v odnosu med starim staršem in vnukom. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vzorec zajema 72 starih staršev iz savinjske regije. Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Pri tem so nas zanimale razlike starih staršev v preživljanju prostega časa z vnuki, in sicer glede na spol starih staršev, starost, izobrazbo, oddaljenost in pogostost stika z vnuki. Zanimalo nas je, kaj starim staršem pomeni prosti čas z vnuki, ali stari starši staršem vnuka dajejo nasvete glede vzgoje in če se jim zdi, da preživijo dovolj časa z vnuki. Ugotovljeno je bilo, da se stari starši precej ukvarjajo s svojimi vnuki, čas preživet z njimi jim pomeni sprostitev, učenje, a vseeno tudi skrb in varstvo, večina pa jih tudi meni, da z vnuki preživijo dovolj skupnega časa.
Keywords: vnuki, stari starši, vpliv, odnosi, družina
Published: 12.02.2021; Views: 248; Downloads: 127
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
Stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskujejo njihovi vnuki in vnukinje
Tjaša Nagode, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavani stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskuje njihov vnuki. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je pozornost namenjena proučevanju tega, kdo so stari starši in kakšno vlogo imajo v vnukovem življenju. Predstavljeni so tipi starih staršev in slogi njihovega delovanja. Poleg tega je preverjeno, kakšne pravice imajo stari starši z zakonodajnega vidika. Opisan je pojem navezanosti in kakšna je navezanost starih staršev in vnukov. V delu je predstavljen pomen vrtca kot ustanove in na kakšne načine lahko družina sodeluje z njim. Empirični del raziskave zajema predstavitev rezultatov anketiranja starih staršev. Z anketiranjem se je ugotavljalo, ali obstajajo razlike med starimi starši pri sodelovanju z vrtcem. Vzorec so sestavljali stari starši, ki so imeli svojega vnuka vključenega v eno izmed enot Vrtca Slovenske Konjice. V raziskavi je sodelovalo 109 starih staršev. Proučevale so se razlike v stikih z vrtcem glede na spol, starost, izobrazbo in bližino bivanja starih staršev. Ugotovljeno je bilo, da neodvisne spremenljivke niso povezane s stiki starih staršev z vrtcem.
Keywords: stari starši, navezanost, vloga starih staršev, vrtec, sodelovanje z vrtcem
Published: 03.02.2020; Views: 454; Downloads: 81
.pdf Full text (1,47 MB)

3.
Vloga starih staršev v razvoju predšolskega otroka
Mojca Kogoj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se je proučevalo vlogo starega starša pri negi, vzgoji in razvoju predšolskega otroka. Temeljni cilj je bil ugotoviti vključenost starih staršev v življenje in razvoj njihovega predšolskega vnuka oziroma vnukinje. Stari starši v otrokovem življenju igrajo določeno vlogo, ki se skozi otrokov razvoj in odraščanje spreminja. Prva vloga starega starša je vloga negovalca, ko je otrok še dojenček. Kasneje se vloge spreminjajo glede na odnos med starim staršem in otrokom. Teoretični del naloge je bil osredotočen na posamezna področja otrokovega razvoja (telesni, spoznavni, gibalni, čustveni, socialni in razvoj risbe in igre), v empiričnem delu pa se je preverjalo, kakšno vlogo imajo stari starši pri razvoju predšolskega otroka. Oblikovan je bil anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki obsega dejavnosti vseh področij otrokovega razvoja, z ocenjevalno lestvico, kako pogosto se stari starši v določeno dejavnost vključujejo. 400 anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih po različnih vrtcih po Sloveniji (Deskle, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor, Ruše, Bistrica ob Dravi, Braslovče), in sicer v skupinah otrok druge starostne stopnje. Veljavnih vrnjenih vprašalnikov je bilo 261. Od tega jih je rešilo 34,4 % starih očetov in 65,5 % starih mam. Podatki so bili obdelani glede na spol, starost in zaposlitev starih staršev ter tabelarično prikazani in interpretirani. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo razlike v vključenosti starih staršev glede na spol starega starša, saj so stare mame v nego in vzgojo vnukov vključene bistveno več kakor stari očetje. Ravno tako obstajajo razlike med starimi starši, ki so mlajši od 60 let, in starimi starši, ki so starejši. Mlajši so v nego in vzgojo vnukov vključeni bistveno več. V primeru zaposlitve starega starša pa je bila statistično značilna razlika v primeru petih dejavnosti, v katerih se ne opazi bistvene razlike glede zaposlitve starega starša ter njegove vključenosti v nego in vzgojo vnukov.
Keywords: Vnuk, vnukinja, stari starši, razvoj, predšolski otrok.
Published: 19.03.2018; Views: 707; Downloads: 167
.pdf Full text (1,24 MB)

4.
Pogledi staršev na vzgojo v družini in zaznavanje morebitne neenotnosti
Alja Puhner, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Starševstvo je proces, ki je za vsakega posameznika drugačen. Skupno življenje v družini deluje tako, da ima vsak član znotraj nje pravice in dolžnosti. Mati in oče se v vzgoji dopolnjujeta in imata enako odgovornost do otrok. Da se družina in starševstvo razvijata, se mora razvijati tudi odnos med staršema, saj je partnerski odnos sistem v družinskem sistemu. Starša morata pri vzgoji otok nastopati enotno, saj to pomeni trdnost, jasnost, zanesljivost in oporo. V vzgoji, kjer pa starša ne delujeta enotno, se le-ta hitro znajde v slepi ulici. Starša ne moreta vedno imeti enakega mnenja in enakih odločitev, zato je dobro, da tega ne pokažeta pred otrokom, ampak se podpreta in dogovorita, kako bosta naslednjič ukrepala ob podobnem dogodku. Diplomsko delo tvorita teoretični in empirični del. V teoriji je predstavljena neenotna vzgoja v družini. Opisane so vloge matere in očeta, kako delujeta kot starša in kot zakonca. Predstavljene so bistvene razlike med enotno vzgojo in neenotno vzgojo v družini. Opisali smo tudi, kakšno vlogo imajo stari starši in ločeni starši na neenotnost v vzgoji. V empiričnem delu je bilo za potrebe raziskave preverjeno, ali starši poznajo neenotno vzgojo v družini in kako ukrepajo ob zaznavi. Anketni vprašalnik je bil namenjen staršem predšolskih otrok iz širše okolice Slovenije. Dobljeni rezultati so bili obdelani s programom SPSS. Pri analizi je bila posvečena posebna pozornost preverjanju razlik glede na starost, vlogo anketiranca do otroka in tip družine, v kateri živi anketiranec. Ugotovitve kažejo, da so starši seznanjeni s pojmom neenotne vzgoje, z njo pogosto spopadajo ter ob zaznavi le-te ustrezno ukrepajo. Ena izmed ugotovitev je ta, da neenotna vzgoja pri otroku pusti več negativnih kot pozitivnih posledic. Na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku je bilo opaženo, da imajo stari starši velik vpliv na vzgojo v družini.
Keywords: družina, ločitev, neenotnost, odnosi, otrok, stari starši, vzgoja, zakon
Published: 25.08.2017; Views: 831; Downloads: 157
.pdf Full text (768,77 KB)

5.
Vpliv predšolskega varstva in šole na likovno izražanje učencev v prvih dveh razredih osnovne šole
Andreja Kljajič, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava vpliv predšolskega varstva na kasnejši likovni razvoj v prvem in drugem razredu osnovne šole. Razdeljena je na tri dele. V prvem, teoretičnem delu, so predstavljena dosedanja znanstvena spoznanja o razvoju predšolskih otrok, s poudarkom na likovnem razvoju. Z vidika razvijanja otrokovih sposobnosti je posebna pozornost namenjena vlogi družine, staršev, starih staršev, vrtca in šole. Teoretični del je sklenjen z znanstvenimi spoznanji o likovnem razvoja učencev v prvem razredu osnovne šole. V prvem delu empirične raziskave, izvedene v prvem razredu osnovne šole, smo ugotovili nekatere prednosti pri otrocih, ki so predšolsko varstvo preživeli doma. To je upravičeno, saj so bile to naloge s poudarkom na individualno vodenem likovnem delu. V drugem delu raziskave pa smo odkrili nekaj prednosti pri otrocih, ki so predšolsko varstvo preživeli v vrtcu. Tudi to je pričakovano, saj smo za merjenje likovnega razvoja uporabili standardiziran test, ki omogoča identifikacijo likovnega razvoja z vidika več dejavnikov. V empirični raziskavi je bila potrjena predpostavka, da vpliv predšolskega varstva na kasnejši likovni razvoj v prvem in drugem razredu osnovne šole ni zanemarljiv. Rezultati so pokazali, da je velikega pomena učiteljevo strokovno in sistematično izvajanje likovnih nalog v prvem in drugem razredu osnovne šole.
Keywords: predšolsko varstvo, likovni razvoj, umetnostna vzgoja, vrtec, šola, starši, stari starši
Published: 18.01.2017; Views: 1320; Downloads: 124
.pdf Full text (2,57 MB)

6.
Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih
Nina Petek, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Magistrsko delo se osredotoča na dva pojma, in sicer navezanost ter stari starši. Osredotočili smo se na različne avtorje in preučili njihove opredelitve navezanosti ter opisali značilnosti različnih vzorcev navezanosti, med katere spadajo varna navezanost, izogibajoča navezanost, ambivalentna navezanost in neorientirana navezanost. Opisali bomo tudi, kako poteka razvoj navezanosti ter kateri dejavniki vplivajo nanjo in na kakšen način. Zanimalo nas je tudi, na kakšen način in s katerimi pripomočki lahko kakovost otrokove navezanosti merimo. V drugi polovici teoretičnega dela se bomo osredotočili tudi na stare starše, opredelili pojem in podrobneje spoznali njihove značilnosti. Spoznali bomo različne tipe starih staršev, ki na eni strani govorijo o formalnem, zabavnem, nadomestnem in oddaljenem odnosu med starimi starši in vnuki, na drugi strani pa o posesivnih, prezahtevnih in servilnih starih starših. Opisali bomo tudi vlogo starih staršev, v kateri bomo opisali podobnosti in razlike med vlogami v preteklosti in sodobnosti. Proti koncu teoretičnega dela bomo spoznali značilnosti navezanosti osnovnošolskih otrok na njihove starše, kar je glede na problem empiričnega dela naloge najpomembnejše poglavje. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom, ki je bil namenjen starim staršem, prišli do rezultatov. Vprašalnik je rešilo 199 starih staršev, katerih vnuki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 5. razreda. V nalogi smo prikazali razlike pri navezanosti vnukov na stare starše glede na spol vnuka, razred, ki ga obiskujejo, ali so stari starši po mamini ali po očetovi strani, starost starih staršev, status zaposlitve starih staršev ter oddaljenost bivanja starih staršev. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med posameznimi vzorci navezanosti in prej naštetimi demografskimi značilnostmi anketirancev. Pridobljeni podatki, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili vneseni v program SPSS in obdelani z različnimi statističnimi metodami. Ugotovili smo, da je najpogostejši vzorec navezanosti vnukov na stare starše varna navezanost, saj je bila povprečna ocena trditev, ki spadajo v ta vzorec, višja od ostalih treh vzorcev. Prav tako smo ugotovili, da pri večini raziskovanih podatkov obstajajo razlike pri navezanosti vnukov na stare starše, in sicer glede na spol vnukov, glede na razred, ki ga vnuki obiskujejo, glede na starost starih staršev, glede na zaposlenost in oddaljenost bivanja starih staršev. Nismo pa odkrili pomembnih razlik v navezanosti vnukov na stare starše glede na to, ali so stari starši po materini ali očetovi strani.
Keywords: navezanost, stili navezanosti, stari starši, stili starih staršev, vnuki
Published: 02.12.2016; Views: 1864; Downloads: 252
.pdf Full text (1,46 MB)

7.
STARI STARŠI IN VNUKI
Rebeka Breznik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Stari starši in vnuki obravnava odnos med starimi starši in njihovimi vnuki. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili pojme socializacija, družina, razširjena družina, staranje, starost in starostna obdobja. Raziskovali smo vlogo, ki jo imajo stari starši v družini s predšolskim otrokom. Posvetili smo se vertikalno razširjeni družini in medosebnim odnosom med člani družine. Pri opredelitvi starih staršev nas je zanimalo, kakšno vlogo v družini imajo člani družine, kakšna je bila vloga starih staršev skozi čas in kakšno vlogo imajo v življenju vnukov danes. Napisanih je tudi nekaj predlogov strokovnjakov, kako naj stari starši uresničujejo svojo vlogo danes, podkrepljenih s praktičnimi primeri. V empiričnem delu smo ugotavljali vlogo in vključenost starih staršev v družini s predšolskim otrokom danes. Uporabili smo dva podobna anketna vprašalnika. Prvi anketni vprašalnik je izpolnil starš, drugi anketni vprašalnik pa stari starš vertikalno razširjene družine. Primerjali smo mnenja staršev in starih staršev o vključenosti v mlado družino, skušali ugotoviti, koliko časa preživijo skupaj in kakšne so njihove aktivnosti. Rezultate obeh anket smo analizirali in predstavili v obliki grafov in tabel ter jih interpretirali. Ugotovitve raziskovanja smo strnili v sklepu.
Keywords: družina, stari starši, vnuki, starost staranje, medosebni odnosi.
Published: 24.10.2016; Views: 1151; Downloads: 184
.pdf Full text (1,16 MB)

8.
Vloga starih staršev v razširjeni družini
Ksenija Stopar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vlogo starih staršev v razširjeni družini in je razdeljeno na dva dela: na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo pozornost namenili družini in starim staršem. Opisali smo pojem družina, kakšne tipe in naloge družin poznamo, predstavili smo obdobja družinskega življenja in opisali, kakšna je bila družina v moderni in kakšna v aktualni postmoderni družbi, ter se osredotočili na aktualne tipe družin v sodobni slovenski družbi. Potem smo se podrobneje seznanili s temo staranja in starosti ter analizirali vlogo starih staršev v razširjeni družini. Ker nas je v empiričnem delu zanimala vloga starih staršev v razširjeni družini, kakšen je njihov vzgojni vpliv na vnuke in kakšna je njihova vloga v šoli in pri domačih nalogah, smo se temu posvetili s pomočjo strokovnih virov. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom izvedli anketiranje, s katerim smo želeli ugotoviti, ali obstajajo kakšne razlike med vlogo starih staršev v razširjeni družini v mestu in na podeželju ter kakšen vpliv ima izobrazba starih staršev na pomoč vnukom (osnovnošolcem) pri domačih nalogah in učenju. Poleg tega smo želeli ugotoviti tudi, ali so v sodobni postmoderni slovenski družbi stari starši večinoma že upokojeni, s čim stari starši družini svojega otroka najbolj pomagajo ter ali vsaj občasno prihaja med starimi starši in njihovimi otroki do konfliktov pri vzgoji vnukov.
Keywords: stari starši, staranje, starost, sodobna družba, razširjena družina, anketni vprašalnik
Published: 01.09.2016; Views: 896; Downloads: 132
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
VNUKI IN STARI STARŠI
Barbara Ostrič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vnuki in stari starši je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega ter empiričnega dela. Diplomsko delo obravnava stare starše ter predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo opisali družino, katere so družinske navade ter vrednote, kaj pomenijo prazniki ter katera darila kupijo stari starši svojim vnukom. Opredelili smo pojem stari starši, vzgoja vnukov, babica nekoč in danes ter dedek nekoč in danes, staranje, ruralno ter urbano okolje, kaj ponuja podeželje in mesto predšolskemu otroku ter razmerje med številom starejših in številom otrok v prid starejših. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika za stare starše prišli do dobljenih rezultatov. Vzorec sestavljajo stari starši, ki imajo svoje vnuke vključene v vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci ter v vrtec Otona Župančiča Maribor, enota Oblakova. V raziskavi je sodelovalo 106 starih staršev. Prikazali smo tudi razlike v odgovorih, glede na kraj bivanja in stari starši, če živijo v razširjeni družini skupaj z vnuki. Zanimalo nas je, koliko vnukov imajo, ali živijo v razširjeni družini, kakšno pomoč nudijo družini svojih vnukov, katere vrednote privzgajajo in kako jih posredujejo svojim vnukom. Vprašali smo jih tudi, kaj počnejo v prostem času s svojimi vnuki. Podatki, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, so obdelani s pomočjo programa SPSS.
Keywords: stari starši, vnuki, družina, vrednote, staranje
Published: 24.08.2016; Views: 1294; Downloads: 265
.pdf Full text (770,71 KB)

10.
VLOGA STARIH STARŠEV V ŽIVLJENJU PREDŠOLSKEGA OTROKA
Natalija Zupančič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga starih staršev v življenju predšolskega otroka je empirično delo. Namen diplomskega dela je podrobneje ugotoviti, kakšni so odnosi med predšolskim otrokom in starimi starši danes, ter kakšen vpliv imajo stari starši pri vzgoji predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili pojme, kot so predšolski otrok, stari starši, vzgoja, družina, starši, odnosi. Pri podrobnejši predstavitvi smo se osredotočili predvsem na odnose, ki jih imajo predšolski otroci s starimi starši v današnjem času. V empiričnem delu smo s pomočjo anket za stare starše in z intervjuji za predšolske otroke ugotavljali odnose med vnuki in starimi starši. Predvsem nas je zanimalo, kako ocenjujejo stari starši svoj odnos do vnukov, in obratno, kako vnuki ocenjujejo svoje odnose s starimi starši. Na podlagi izsledkov anketnih vprašalnikov in intervjujev je mogoče tudi razbrati, kakšno vlogo imajo stari starši pri vzgoji svojih vnukov in kakšni so odnosi v družini nasploh ter kako to vpliva na odnose med vsemi člani. Rezultate anketiranja in intervjuvanja smo analizirali, predstavili v obliki preglednic in jih interpretirali ter preverili zastavljene hipoteze. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.
Keywords: odnosi, predšolski otrok, starši, stari starši, stiki, vplivi.
Published: 13.06.2016; Views: 1019; Downloads: 222
.pdf Full text (415,20 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica