| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 321
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
NEKATERI VIDIKI UPORABE RESTITUCIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
Sara Potočnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Konflikte med otroki oziroma med dvema ali več udeleženci lahko na preprost, enostaven in učinkovit način rešimo s pomočjo vzgojnega pristopa restitucije. Teoretični del diplomske naloge predstavlja ugotovitve in razmišljanja različnih avtorjev o konfliktih, razumevanju konflikta, vrstah konfliktov, vzrokih za nastanek konfliktov, odzivih na konflikt reševanju konflikta, metode reševanja konflikta, načine reševanja konfliktov ter o načelih reševanja konfliktov. Posvečena je bila predvsem pozornost o restituciji oziroma povračilu škode, njenih značilnostih, predstavljenih je deset primerov izvedbe restitucije, discipliniranje nasproti kaznovanju in pravilna izvedba. V povezavi je predstavljena tudi vloga mediacije. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave. Naš namen je bila predstavitev, kako lahko konflikte in nesoglasja učinkovito rešujemo s pomočjo restitucije. Zanimalo nas je, ali starši in pedagoški delavci vzgojni pristop restitucije poznajo, kako pogosto ga uporabljajo in kakšno je njihovo mnenje o uporabi omenjenega pristopa ter ali pri tem obstajajo razlike glede na spol, starost in vlogo anketirancev. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega je odgovorilo 98 staršev, ki imajo otroke vpisane v Vrtec Rogaška Slatina ter 102 pedagoška delavca, ki so zaposleni v Vrtcu Rogaška Slatina in v Vrtcu Anice Černejeve. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da imajo pedagoški delavci ter starši pozitivno stališče o vzgojnem ukrepu restitucija ter da se v večini strinjajo z njegovo uporabo pri otrocih, starih do treh let, ter pri otrocih, starejših od treh let.
Keywords: predšolski otrok, starši, pedagoški delavci, konflikti, restitucija, mediacija.
Published: 17.11.2016; Views: 1451; Downloads: 221
.pdf Full text (544,28 KB)

82.
TELEVIZIJA KOT DEL OTROKOVEGA ŽIVLJENJA
Ana Stergar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes živimo v družbi, kjer so otroci vsakodnevno izpostavljeni določeni meri medijev. Eden od prvih medijev, s katerim se sreča predšolski otrok, je televizija. Le-ta mu lahko zagotovi izobraževanje in zabavo, ob neprimerni izbiri vsebin pa mu lahko tudi škoduje. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu so predstavljene pomembne značilnosti medijev, predvsem televizije, ter njihovi pozitivni in negativni vplivi. Podrobneje so opisani vplivi na posamezna področja otrokovega razvoja, preprečevanje negativnih vplivov televizije ter vloga staršev pri uporabi televizije in skupnem spremljanju televizijskih vsebin. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave o otrokovem spremljanju televizije in mnenja staršev o tem mediju. Vzorec zajema starše, ki imajo otroke vključene v Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, Vrtec Ivana Glinška Maribor in Vrtec Tezno Maribor. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani s pomočjo programa SPSS. Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik v količini časa spremljanja televizije glede na starost otroka, spol, področje bivanja in vrsto družine. Ugotovljeno je bilo, da starši v večini primerov omejijo čas spremljanja televizije in postavijo pravila glede spremljanja televizijskih vsebin. Rezultati so prav tako pokazali, da je količina časa, preživetega pred televizijo, odvisna od starosti otroka, medtem ko spol otroka, področje bivanja in vrsta družine na to nimajo tolikšnega vpliva.
Keywords: mediji, predšolski otrok, starši, televizija, vpliv televizije
Published: 08.11.2016; Views: 1349; Downloads: 388
.pdf Full text (1,12 MB)

83.
VKLJUČEVANJE STARŠEV V MATEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK
Polona Čeh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je tako v teoretičnem kot tudi empiričnem delu usmerjena na vključevanje staršev v matematično izobraževanje predšolskih otrok. V teoretičnem delu spoznavamo sodelovanje med starši in vrtcem, oblike in načela takšnega sodelovanja. Ob enem pa spoznamo vpliv staršev na matematično izobraževanje otrok, nekatere oblike in programe za izobraževanje staršev s tega področja ter navedemo nekaj napotkov in gradiv, ki se jih starši lahko poslužujejo s svojimi otroki. Da bi pa bi staršem še bolj približali področje matematike za predšolske otroke, smo se v praktične delu diplomske naloge odločili za načrtovanje matematičnega dne, ki je odlična priložnost za druženje staršev in otrok ob ukvarjanju z matematiko. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli ob uporabi anketnega vprašalnika za starše. Namen je bil ugotoviti, koliko starši sodelujejo z vrtcem na področju matematike ter kako pogosto doma s svojimi otroki spoznavajo oziroma urijo matematične spodobnosti. Raziskovali smo poznavanje kurikula, mnenja staršev o smiselnosti vpeljave matematičnih vsebin že v vrtec. Zanimala nas je tudi seznanjenost staršev z organizacijo kakršnih koli dejavnosti oziroma delavnic za starše in pa njihovo udejstvovanje na podobnih vsebinah pripravljenih v vrtcu. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri starši doma z otrokom igrajo matematične igre.
Keywords: starši, matematika, vrtec, predšolski otroci, starševsko vključevanje
Published: 08.11.2016; Views: 682; Downloads: 78
.pdf Full text (2,25 MB)

84.
OTROKOVO DOŽIVLJANJE BOLEZNI
Anika Smeh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V empiričnem diplomskem delu z naslovom Otrokovo doživljanje bolezni smo podrobneje opredelili odzive otroka na bolezen in na bivanje v bolnišnici oziroma hospitalizacijo. Otrok je lahko ob bolezenskem stanju oskrbovan doma, če je potrebno, pa je vključen v proces zdravljenja v bolnišnici in tako mora za nekaj časa zapustiti domače okolje, ki ga nadomesti tuje okolje, bolnišnica. V teoretičnem delu diplomskega dela smo celostno opredelili otrokovo doživljanje bolezni, medtem ko smo se v empiričnem delu osredotočili na otrokovo doživljanje hospitalizacije. Namen empiričnega dela diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odziv predšolskega otroka na bolnišnico. Raziskavo smo izvedli z anketnimi vprašalniki, ki smo jih v tiskani obliki podali staršem otrok in medicinskim sestram, zaposlenim na otroških oddelkih bolnišnice. Podatke smo analizirali s statističnimi metodami s programsko opremo SPSS. Ugotovili smo, da obstajajo pomembne razlike v pogostosti izraženih vedenj med različnimi obdobji v procesu hospitalizacije. Po naših ugotovitvah se najpomembnejše razlike kažejo pri negativnih oblikah vedenja, ki se najpogosteje izražajo ob sprejemu otroka v bolnišnico, najmanj pogosto pa ob odpustu iz bolnišnice. Med pozitivnimi oblikami je pomembnost razlik nizka, fizični hospitalizem pa se pri otrocih ni izražal. Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v doživljanju hospitalizacije pri otroku glede na spol, starost, vrsto bolezni, prisotnost starša in predhodno izkušnjo s hospitalizacijo. Kot predvideno, so se razlike v vedenju izrazile med starostnima skupinama, med spoloma pa niso bile statistično značilne. Prav tako smo predvideli, da se bodo razlike izrazile med otroki s kronično in otroki z akutno boleznijo, vendar se niso izkazale kot statistično značilne. Ugotovili smo, da je večina oddelkov, kjer bivajo predšolski otroci, prilagojena njihovim potrebam (otroke obiskuje bolnišnična vzgojiteljica, na voljo je igralnica, staršem je omogočeno sobivanje) ter da je otroku in družini na voljo ustrezna pomoč, če ima otrok težave s prilagoditvijo na bolnišnico.
Keywords: bolan otrok, doživljanje bolezni, starši bolnega otroka, hospitalizacija otroka, bolnišnična vzgojiteljica, psihični hospitalizem, fizični hospitalizem
Published: 24.10.2016; Views: 905; Downloads: 249
.pdf Full text (3,22 MB)

85.
SODELOVANJE S STARŠI V VRTCU SLOVENSKE KONJICE
Janja Žnidarko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V vrtcu ima sodelovanje s starši pomembno vlogo, saj je temelj za otrokov celovit razvoj. Skupno sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. V diplomskem delu smo raziskovali sodelovanje med zaposlenimi in starši na specifičnem primeru. Diplomsko delo sestavlja teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljena družina, vrtec, odnosi med strokovnimi delavci in starši ter komuniciranje s starši. Empirični del naloge je posvečen raziskavi sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu in starši. Vzorec zajema starše, ki imajo svoje otroke vključene v vrtec Slovenske Konjice. Podatke smo obdelali s pomočjo SPSS. Ugotovili smo, da so starši zadovoljni z odnosom, ki ga imajo z vzgojitelji, da gradijo na medsebojnem zaupanju ter ohranjajo pozitivne in dobre odnose z zaposlenimi v vrtcu.
Keywords: starši, otrok, zaupanje, vzgojitelji, pričakovanja, odnosi, vrtec
Published: 24.10.2016; Views: 742; Downloads: 122
.pdf Full text (254,56 KB)

86.
STARI STARŠI IN VNUKI
Rebeka Breznik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Stari starši in vnuki obravnava odnos med starimi starši in njihovimi vnuki. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili pojme socializacija, družina, razširjena družina, staranje, starost in starostna obdobja. Raziskovali smo vlogo, ki jo imajo stari starši v družini s predšolskim otrokom. Posvetili smo se vertikalno razširjeni družini in medosebnim odnosom med člani družine. Pri opredelitvi starih staršev nas je zanimalo, kakšno vlogo v družini imajo člani družine, kakšna je bila vloga starih staršev skozi čas in kakšno vlogo imajo v življenju vnukov danes. Napisanih je tudi nekaj predlogov strokovnjakov, kako naj stari starši uresničujejo svojo vlogo danes, podkrepljenih s praktičnimi primeri. V empiričnem delu smo ugotavljali vlogo in vključenost starih staršev v družini s predšolskim otrokom danes. Uporabili smo dva podobna anketna vprašalnika. Prvi anketni vprašalnik je izpolnil starš, drugi anketni vprašalnik pa stari starš vertikalno razširjene družine. Primerjali smo mnenja staršev in starih staršev o vključenosti v mlado družino, skušali ugotoviti, koliko časa preživijo skupaj in kakšne so njihove aktivnosti. Rezultate obeh anket smo analizirali in predstavili v obliki grafov in tabel ter jih interpretirali. Ugotovitve raziskovanja smo strnili v sklepu.
Keywords: družina, stari starši, vnuki, starost staranje, medosebni odnosi.
Published: 24.10.2016; Views: 1150; Downloads: 184
.pdf Full text (1,16 MB)

87.
Starševska ocena otrokove bolečine po majhnem operacijskem posegu v programu dnevne kirurške bolnišnice
Dejan Kobal, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Oceniti starševsko znanje o bolečini in uporabnost starševskega vprašalnika o pooperacijski bolečini (PPPM) doma po enodnevni hospitalizaciji zaradi majhnega operacijskega posega (operacija dimeljske kile, retence testisov) v primerjavi z Wong-Bakerjevo ali vizualno analogno (VAS) bolečinsko lestvico. Metodologija raziskovanja: Prospektivna raziskava ocenjevanja bolečine otrok z Wong-Bakerjevo, VAS in PPPM med skupinama informiranih in neinformiranih staršev ter primerjava ocenjevanja med starši, medicinskimi sestrami (MS) in bolečinskimi lestvicami. Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 23.0 Rezultati: Vključenih je bilo 152 otrok in njihovih staršev. Popolne podatke smo dobili od 142 otrok in njihovih staršev, od tega je bilo 108 (76,1 %) mam. Ocenjena bolečina s strani staršev je bila statistično značilno višja od ocene medicinskih sester. Pri starših smo potrdili, da obstaja značilna povezanost med njihovo oceno bolečine po operacijskem posegu in oceno bolečine doma, trajanjem in protibolečinskim zdravljenjem, nismo pa mogli potrditi s strani medicinskih sester. Med informiranostjo staršev in povprečno jakostjo bolečine otroka v domači oskrbi nismo našli razlik. Med Wong-Baker ali VAS in PPPM obstaja dobra povezanost. Sklep: Starši so jakost bolečine ocenjevali višje kot medicinske sestre. Ocenjevanje s PPPM doma je enako dobro oz. skladno z Wong-Baker ali bolečinskima lestvicama VAS.
Keywords: Bolečinske lestvice, majhen otrok, operacija, dnevna bolnišnica, starši, bolečina
Published: 19.10.2016; Views: 637; Downloads: 75
.pdf Full text (1,08 MB)

88.
Razlike v postavljanju meja v 2. starostnem obdobju med starši in vzgojitelji
Andreja Medved, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Postavljanje vzgojnih meja in pravil sta pomembna elementa vzgoje, saj se s pomočjo pravil in meja otroci učijo primernega in odgovornega vedenja doma, v vrtcu in družbi. Meje in pravila je potrebno postavljati preudarno, upoštevaje otrokove sposobnosti in potenciale. S preventivnim delovanjem odraslih lahko dosežemo zdrave odnose z otroki, preprečujemo nepotrebne konflikte in pripomoremo, da bo otrok prevzel primerno odgovornost za svoje izbire glede na starost. V teoretičnem delu so predstavljene tudi težave, ki pri tem nastajajo, disciplinski ukrepi ob neupoštevanju le-teh ter čustveni procesi otrok in odraslih vezanih na vzgojna pravila. V empiričnem delu smo raziskali ali obstajajo razlike v postavljanju meja in pravil v drugem starostnem obdobju med starši in vzgojitelji. Ugotovili smo, da so strokovni delavci v vrtcih bolj zadovoljni pri postavljanju meja kot starši, predvsem so razlike v situacijah, kot so obuvanje in oblačenje, pospravljanje igrač in pri igri z drugimi otroki. Glede ukrepov pri kršenju pravil smo ugotovili, da starši pogosteje uporabljajo bolj stroge ukrepe kot strokovni delavci, npr. povzdignejo glas, določijo kazen, otroka našeškajo, odvzamejo prijetne stvari ipd. Pri oceni doslednosti pa smo ugotovili, da so strokovni delavci bolj dosledni pri udejanjanju pravil, pri udejanjanju ukrepov, kadar otrok ne izpolni zahtev, prav tako so tudi bolj vztrajni pri uveljavljanju pravil. Rezultati odkrivajo pomembne razlike pri vzgoji staršev in strokovnih delavcev, na podlagi katerih bi lahko načrtovali usposabljanje in svetovanje staršem ter strokovnim delavcem.
Keywords: vzgojna pravila in meje, predšolska vzgoja, vzgojni stili, starši, vzgojitelji
Published: 18.10.2016; Views: 707; Downloads: 74
.pdf Full text (1,04 MB)

89.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM PTUJ
Danka Gagić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava tematiko komunikacije in sodelovanja med starši in vrtcem Ptuj in je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo opredelili pojma komunikacija in sodelovanje, obravnavali različne vrste komunikacije ter različne oblike in načela sodelovanja med starši in vrtci. V empiričnem delu smo tabelarično in analitično obdelali rezultate anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši otrok, ki obiskujejo vrtec Ptuj, enoto Mačice. Diplomsko delo je nastalo z namenom, da ugotovimo, ali so starši zadovoljni s komunikacijo in sodelovanjem med njimi in vrtcem Ptuj, enoto Mačice.
Keywords: predšolski otrok, komunikacija, sodelovanje, starši, vrtec
Published: 17.10.2016; Views: 781; Downloads: 90
.pdf Full text (1,14 MB)

90.
DIDAKTIČNA ANALIZA UČITELJEVEGA METODIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA RAZVIJANJA METODIČNEGA RAVNANJA UČENCEV
Metka Car, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Metodično ravnanje je v ožjem smislu namerno ravnanje, prirejeno splošnim in posebnim značilnostim in zakonitostim pouka ter njegovim okoliščinam, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo namen oziroma dosegajo cilje pouka. Posebej pomembne so metodične kompetence učiteljev, saj ti pouk načrtujejo, oblikujejo, pripravljajo, izvajajo, sprožajo, spodbujajo in usmerjajo aktivnost učencev, vodijo in sproti prirejajo celotno dogajanje. Učiteljeve metodične kompetence se kažejo v njegovem znanju in sposobnostih in so odvisne od različnih dejavnikov. Razvoj metodičnega ravnanja pri učencih ni odvisen samo od vpliva učitelja, ampak tudi od učenčeve lastne angažiranosti. Namen diplomskega dela je bil preučiti učiteljevo metodično ravnanje z vidika razvijanja metodičnega ravnanja učencev. V ta namen smo v teoretičnem delu diplomskega dela opredelili pouk, didaktično-metodični potek pouka in odnos med šolo in domom. V empiričnem delu nas je zanimalo, kdo in v kolikšni meri vpliva na učenčeve načine učenja, kolikšen je učiteljev vpliv na izbiro učenčevih načinov dela pri različnih dejavnostih oziroma opravilih in kolikšen je učiteljev vpliv na učenčeve načine delovanja pri pouku in doma. Ugotovili smo, da na načine učenja učencev 6. in 8. razreda treh pomurskih osnovnih šol najbolj vplivajo starši. Prav tako smo ugotovili, da je učiteljev vpliv na učence veliko bolj izrazit pri dejavnostih oziroma opravilih, ki potekajo v šoli, kot pri opravilih, ki jih učenec sam opravlja doma. Izpostavimo lahko, da se je pri vseh učenčevih načinih delovanja pri pouku in doma, kjer se je pokazala statistično značilna razlika v vplivu učitelja glede na spol ali razred učencev, izkazalo, da je učiteljev vpliv na učenčeve načine delovanja pri pouku in doma večji pri dekletih kot pri fantih in večji pri učencih 6. razreda kot pri učencih 8. razreda.
Keywords: pouk, učitelj, starši, učenec, motivacija, metodično ravnanje, metode pouka, oblike pouka, kakovost pouka
Published: 17.10.2016; Views: 1077; Downloads: 124
.pdf Full text (1,29 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica