| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 321
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Starševski strah pred kriminaliteto in njegov vpliv na vzgojo otrok
Ana Plos, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Strah pred kriminaliteto v življenju predstavlja večji problem kot kriminaliteta sama po sebi. Gre za pojav, kako ljudje dojemajo svojo varnost in varnost svojih bližnjih. Številne narejene študije preučujejo, kaj je poglaviten vzrok, da otrok oziroma mladoletnik razvije odklonsko vedenje. Kot najpogostejši vzroki so navedeni šola, vrstniki, družina, okolje. Prav tako pa se študije ukvarjajo tudi s tem, kako bi lahko preprečili, da bi otrok oziroma mladoletnik razvil odklonsko vedenje. Veliko študij je narejenih na temo družina in vzgojni stili. Ali je način vzgoje in kaznovanje pomemben dejavnik pri preprečevanju odklonskega vedenja pri mladoletnikih? Mladostniki z odklonskim vedenjem družbi nekaj sporočajo. Če teh sporočil nismo zmožni razumeti, se njihova stiska še bolj poveča in še bolj se čutijo, da se morajo izražati na drugačen način. Za preprečevanje odklonskega vedenja pri mladih je ključnega pomena, da prepoznamo dejavnike tveganja. Starši najpogosteje pri mladih delujejo šele potem, ko težava oziroma deviantno vedenje že nastopi, saj v večini primerih ne delujejo preventivno, ker se ne zavedajo dejavnikov tveganja in ne prepoznajo stiske pri otroku. Težavo prepoznajo šele, ko se pojavi vedenje, ki je v družbi nezaželeno. V diplomski nalogi smo želeli predstaviti oziroma z različnimi metodami ugotoviti, ali se starši bojijo, da bi njihovi otroci razvili deviantno vedenje in kako skušajo preprečiti, da bi do tega prišlo. Zanimalo nas je, ali se starši poslužujejo kaznovanja in kakšne oblike kaznovanja uporabljajo. Predvsem smo se posvetili temu, ali je kaznovanje dejansko učinkovito ali pa mogoče zadostujejo dosledni vzgojni ukrepi in dobra komunikacija v družini. S primerjavo rezultatov, ki smo jih dobili pri opravljenih intervjujih, smo prišli do ugotovitev, ki so nam pomagale odgovoriti na vprašanja.
Keywords: strah pred kriminaliteto, družine, starši, otroci, vzgojni ukrepi, diplomske naloge
Published: 28.03.2017; Views: 683; Downloads: 110
.pdf Full text (388,71 KB)

72.
Smrt in razveza v družini predšolskega otroka ter vloga staršev in strokovnih delavcev
Lucija Embreuš, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali procese, komunikacijo in vire pomoči, ki so povezani z dvema precej pogostima življenjskima stiskama v družini predšolskih otrok, to sta smrt in razveza. Ta tematika je zlasti pomembna iz vidika profesionalne usposobljenosti vzgojiteljev, ki so v dnevnem stiku z otroki in starši, ki preživljajo tovrstne stiske in večkrat ne vedo, kako komunicirati ali reagirati v teh situacijah. Otroci v času žalovanja ali razveze doživljajo zelo različne reakcije. Pri pojavu smrti v družini je potrebno otroku biti v oporo predvsem v procesu žalovanja, razumevanja smrti kot pojava in doživljanju različnih socialnih in emocionalnih reakcij, ki jih otrok ob tem doživlja. Pri razvezi pa otrok potrebuje oporo zlasti iz vidika občutka varnosti, navezanosti na pomembne odrasle, preprečevanja napačnih otrokovih predstav o njegovi krivdi za razvezo ter utrjevanja zaupanja in ljubezni pomembnih odraslih oseb v otrokovem okolju. Izvedli smo raziskavo (N = 160), kjer smo primerjali mnenja strokovnih delavcev in staršev in ugotovili, da so strokovni delavci bolje seznanjeni s procesi, vezanimi na smrt in razvezo, kot starši, čeprav povprečne vrednosti pri obeh skupinah nakazujejo, da se oboji pri komuniciranju z otrokom ne počutijo dovolj kompetentne. Otrokovo stisko za obe situaciji ocenjujejo različno, starši v primeru smrti opažajo več čustvenih obremenitev otroka in več sprememb pri vedenju z vrstniki kot strokovni delavci. V primeru razveze pa starši opažajo več znakov krize zaradi razveze kot strokovni delavci, le-ti pa pogosteje menijo, da otrok ob razvezi ne dojame posledic. Sklenemo lahko, da bi se vsi odrasli, ki predšolskim otrokom predstavljajo pomemben objekt navezanosti in varnosti, morali usposobiti za pomoč otroku v teh situacijah ali vsaj pravočasno poiskati oporo, znanje, informacije, kadar se znajdemo v procesu žalovanja ali razveze.
Keywords: razveza, smrt, predšolski otrok, vzgojitelji, predšolska vzgoja, starši
Published: 10.03.2017; Views: 1211; Downloads: 216
.pdf Full text (691,43 KB)

73.
PRAVICA OTROKA DO ZASEBNOSTI
Tamara Bubnjar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Otroku kot odraslemu človeku pripadajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine, zato mu pripada tudi pravica do zasebnosti. Zaradi otrokove duševne in tudi telesne nezrelosti mu je potrebno nuditi posebno zaščito in skrb, da ne pride do kršitev njegovih pravic.
Keywords: otrok, pravica do zasebnosti, otrokove pravice, šola, starši, sodno varstvo, poslovna sposobnost, procesna sposobnost.
Published: 09.03.2017; Views: 761; Downloads: 113
.pdf Full text (304,57 KB)

74.
Vpliv starševskih konflikotov na predšolskega otroka
Eva Kojzek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Vpliv starševskih konfliktov na predšolskega otroka sem želela podrobneje ovrednotiti in raziskati, kako vplivajo konflikti med starši na predšolskega otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu pišem na splošno o konfliktih, kakšne pozitivne in negativne posledice imajo, kako vplivajo na otroka, kako otroci reagirajo nanje in kako se naj s tem spoprimejo starši. V empiričnem delu naloge sem s pomočjo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne metode na vzorcu iz konkretne populacije 87 staršev vrtčevskih otrok raziskala doživljanje konfliktov v družini. Pri zbiranju podatkov sem uporabila kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer anketni vprašalnik zaprtega tipa. S pomočjo deskriptivne statistike sem ugotovila, da po mnenju staršev starševski konflikti vplivajo na predšolskega otroka, da starši različno reagirajo in rešujejo konflikte, ki se pojavljajo v družini, in da tako tudi vsaka družina drugače vpliva na otroka, ko se pojavijo konflikti.
Keywords: Predšolski otrok, konflikt, starši, družina, vrtčevski otroci.
Published: 07.03.2017; Views: 1072; Downloads: 113
.pdf Full text (851,00 KB)

75.
Stališča staršev in vzgojiteljev o pomenu zgodnjega učenja tujega jezika otrok v predšolskem obdobju
Katja Horvat, 2016, master's thesis

Abstract: Večjezičnost je postala sestavni del učeče se družbe. Pojavile so se spremembe na tujejezičnem področju, ki jih pogojujejo družbene razmere. S tem pa so se spremenila tudi stališča vzgojiteljev in staršev. Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem delu je obravnavan otrokov razvoj. Podrobneje so predstavljeni: področja otrokovega razvoja, vpliv zgodnjega učenja tujega jezika na vsestranski razvoj predšolskega otroka in vloga odraslih pri otrokovem razvoju. Nato sta predstavljena tudi govorni razvoj in njegovi dejavniki. V nadaljevanju so v teoretičnem delu obravnavani še zgodnje učenje tujega jezika in različni vidiki o začetkih učenja tujega jezika. Teoretični del je sklenjen s poglavjem o značilnostih učenja in poučevanja tujega jezika v vrtcih, ki zaobjema evropske smernice, modele poučevanja tujih jezikov, cilje, vlogo vzgojitelja in njegove kompetence ter vlogo staršev. Empirični del je posvečen raziskavi, pri kateri rezultati in njihova analiza temeljijo na stališčih staršev in vzgojiteljev o pomenu zgodnjega učenja tujega jezika otrok v predšolskem obdobju. Vzorec zajema starše, ki imajo svoje otroke vključene v vrtec po vsej Sloveniji in vzgojitelje v teh vrtcih. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani s pomočjo programa SPSS. Ugotovljeno je, da si starši in vzgojitelji z višjo izobrazbo prizadevajo za zgodnejši začetek učenja tujega jezika kot starši in vzgojitelji z nižjo izobrazbo. Oboji ocenjujejo zgodnje učenje tujega jezika kot pomembnega za otrokov celostni razvoj. Slednje se ocenjuje za pozitivno, saj je ob tem ugotovljeno, da starši in vzgojitelji visoko vrednotijo koristi učenja tujega jezika v predšolskem obdobju.
Keywords: otrokov razvoj, starši, vrtec, vzgojitelji, zgodnje učenje tujega jezika
Published: 06.02.2017; Views: 882; Downloads: 205
.pdf Full text (1,54 MB)

76.
Vpliv predšolskega varstva in šole na likovno izražanje učencev v prvih dveh razredih osnovne šole
Andreja Kljajič, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava vpliv predšolskega varstva na kasnejši likovni razvoj v prvem in drugem razredu osnovne šole. Razdeljena je na tri dele. V prvem, teoretičnem delu, so predstavljena dosedanja znanstvena spoznanja o razvoju predšolskih otrok, s poudarkom na likovnem razvoju. Z vidika razvijanja otrokovih sposobnosti je posebna pozornost namenjena vlogi družine, staršev, starih staršev, vrtca in šole. Teoretični del je sklenjen z znanstvenimi spoznanji o likovnem razvoja učencev v prvem razredu osnovne šole. V prvem delu empirične raziskave, izvedene v prvem razredu osnovne šole, smo ugotovili nekatere prednosti pri otrocih, ki so predšolsko varstvo preživeli doma. To je upravičeno, saj so bile to naloge s poudarkom na individualno vodenem likovnem delu. V drugem delu raziskave pa smo odkrili nekaj prednosti pri otrocih, ki so predšolsko varstvo preživeli v vrtcu. Tudi to je pričakovano, saj smo za merjenje likovnega razvoja uporabili standardiziran test, ki omogoča identifikacijo likovnega razvoja z vidika več dejavnikov. V empirični raziskavi je bila potrjena predpostavka, da vpliv predšolskega varstva na kasnejši likovni razvoj v prvem in drugem razredu osnovne šole ni zanemarljiv. Rezultati so pokazali, da je velikega pomena učiteljevo strokovno in sistematično izvajanje likovnih nalog v prvem in drugem razredu osnovne šole.
Keywords: predšolsko varstvo, likovni razvoj, umetnostna vzgoja, vrtec, šola, starši, stari starši
Published: 18.01.2017; Views: 1311; Downloads: 124
.pdf Full text (2,57 MB)

77.
Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih
Nina Petek, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Magistrsko delo se osredotoča na dva pojma, in sicer navezanost ter stari starši. Osredotočili smo se na različne avtorje in preučili njihove opredelitve navezanosti ter opisali značilnosti različnih vzorcev navezanosti, med katere spadajo varna navezanost, izogibajoča navezanost, ambivalentna navezanost in neorientirana navezanost. Opisali bomo tudi, kako poteka razvoj navezanosti ter kateri dejavniki vplivajo nanjo in na kakšen način. Zanimalo nas je tudi, na kakšen način in s katerimi pripomočki lahko kakovost otrokove navezanosti merimo. V drugi polovici teoretičnega dela se bomo osredotočili tudi na stare starše, opredelili pojem in podrobneje spoznali njihove značilnosti. Spoznali bomo različne tipe starih staršev, ki na eni strani govorijo o formalnem, zabavnem, nadomestnem in oddaljenem odnosu med starimi starši in vnuki, na drugi strani pa o posesivnih, prezahtevnih in servilnih starih starših. Opisali bomo tudi vlogo starih staršev, v kateri bomo opisali podobnosti in razlike med vlogami v preteklosti in sodobnosti. Proti koncu teoretičnega dela bomo spoznali značilnosti navezanosti osnovnošolskih otrok na njihove starše, kar je glede na problem empiričnega dela naloge najpomembnejše poglavje. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom, ki je bil namenjen starim staršem, prišli do rezultatov. Vprašalnik je rešilo 199 starih staršev, katerih vnuki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 5. razreda. V nalogi smo prikazali razlike pri navezanosti vnukov na stare starše glede na spol vnuka, razred, ki ga obiskujejo, ali so stari starši po mamini ali po očetovi strani, starost starih staršev, status zaposlitve starih staršev ter oddaljenost bivanja starih staršev. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med posameznimi vzorci navezanosti in prej naštetimi demografskimi značilnostmi anketirancev. Pridobljeni podatki, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili vneseni v program SPSS in obdelani z različnimi statističnimi metodami. Ugotovili smo, da je najpogostejši vzorec navezanosti vnukov na stare starše varna navezanost, saj je bila povprečna ocena trditev, ki spadajo v ta vzorec, višja od ostalih treh vzorcev. Prav tako smo ugotovili, da pri večini raziskovanih podatkov obstajajo razlike pri navezanosti vnukov na stare starše, in sicer glede na spol vnukov, glede na razred, ki ga vnuki obiskujejo, glede na starost starih staršev, glede na zaposlenost in oddaljenost bivanja starih staršev. Nismo pa odkrili pomembnih razlik v navezanosti vnukov na stare starše glede na to, ali so stari starši po materini ali očetovi strani.
Keywords: navezanost, stili navezanosti, stari starši, stili starih staršev, vnuki
Published: 02.12.2016; Views: 1862; Downloads: 251
.pdf Full text (1,46 MB)

78.
ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI
Samo Zadravec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ocenjevanje delavcev v javni upravi in s tem tudi učiteljev v Sloveniji še vedno ni najbolje urejeno. Obstaja sicer pravilnik o ocenjevanju in napredovanju, a je po splošnem mnenju precej enostranski, saj daje eni osebi pooblastila za ocenjevanje storitve, ki je kot ocenjevalec sam ni deležen. Ocena učitelja je edina informacija o kakovosti njegovega dela. Dober učitelj pa je osnovni pogoj za kakovostno izobraževanje. Izhajali smo iz prepričanja, da je učitelj v prvi vrsti upravičen do kritične in poštene ocene, saj edino na tem temelju lahko gradi svoj strokovni razvoj in kariero. Za tako oceno pa so odgovorni vsi udeleženci v procesu izobraževanja, tako ravnatelj kot tudi učenci, starši in sodelavci. V ta namen je potrebno zbrati in obdelati precejšnjo količino podatkov, pri čemer se uporaba informacijske tehnologije izkaže kot nuja, saj je objektivna in nam prihrani veliko časa. Predlagani model za oceno učitelja v osnovni šoli vključuje več kriterijev, ki jih lahko združimo v tri skupine: v kriterije, ki se nanašajo na oceno uporabnikov storitev (učenci in starši), kriterije, ki so namenjeni ocenjevanju ravnatelja kot vodje, in kriterije za ocenjevanje sodelavcev.
Keywords: učenec, učitelj, starši, osnovna šola, kakovost šole, ocena učitelja, sistem za pomoč pri odločanju, večparametersko odločanje, DEXi
Published: 22.11.2016; Views: 838; Downloads: 95
.pdf Full text (4,87 MB)

79.
AVTONOMIJA STARŠEV IN OTROK V RAZMERJU DO DRŽAVE S POUDARKOM NA OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
Bernarda Pevec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Otroci so ranljiva človeška bitja, ki so od odraslih odvisna tako fizično kot čustveno. Z veljavno zakonodajo, ki poudarja otrokove pravice in uresničevanje otrokove koristi, je po črki zakona sicer zagotovljena zaščita in skrb za otroke, vendar je vse preveč nepravilnega razumevanja oz. tolmačenja vrednostnega pojma otrokove koristi, s tem pa prihaja do kršenja temeljnih otrokovih pravic, ki so zagotovljene tako z domačo pozitivno zakonodajo kot z ratificiranimi mednarodnimi konvencijami. Pojem avtonomije družine je varovan s pravico do družinskega življenja. Kljub temu pa ne gre zanemariti dejstva, da so lahko največje krivice in kršitve osnovnih otrokovih pravic storjene prav za zidovi družinskega življenja; v nekaterih primerih gre za navzven idilične družine, ki predstavljajo lažni občutek harmonije in naklonjenosti med družinskimi člani. Država je takrat upravičena, da preko svojih organov poseže v tako nezdravo družinsko celico in stori vse, da zavaruje otrokove koristi in izkaže težnjo k uresničitvi zagotavljanja otrokovih pravic. Tudi na področju šolstva prihaja v zadnjih letih do vse preveč pogostih kršitev že zapisanih človekovih pravic. Tako se sodišča, upravni organi in inšpekcijske službe vse pogosteje srečujejo s primeri kršenja osnovnih človekovih pravic in sicer v razmerju starši – šola, otrok – šola oz. celo starši – otrok. Pravna ureditev je z obsežno zakonodajo sicer uredila področje izobraževanja in vzgoje, vendar obstajajo v praksi še vedno precej nedovršeni in nerazjasnjeni pojmi in tudi slovenska sodišča včasih (nevede?) pozabljajo upoštevati otrokovo korist.
Keywords: 1. avtonomija, 2. starši, 3. roditeljska pravica, 4. otrok, 5. otrokova korist, 6. šola
Published: 18.11.2016; Views: 467; Downloads: 70
.pdf Full text (1,31 MB)

80.
POVEZANOST VZGOJNIH STILOV STARŠEV Z DIMENZIJAMI OSEBNOSTI IN SAMOSPOŠTOVANJEM POSAMEZNIKOV V ZGODNJI ODRASLOSTI
Jasmina Belna, 2016, master's thesis

Abstract: Stili, ki jih starši uporabljajo pri vzgoji svojih otrok, se povezujejo z različnimi področji otrokovega življenja in funkcioniranja, ne samo v času otroštva, pač pa se učinki vzgoje kažejo tudi kasneje v življenju. Magistrsko delo obravnava posameznike v obdobju zgodnje odraslosti. Osnovni namen raziskave je ugotoviti povezanost vzgojnih stilov staršev z dimenzijami osebnosti in s samospoštovanjem udeležencev v obdobju zgodnje odraslosti. Cilj je tudi ugotoviti, ali vzgojni stili staršev pomembno napovedujejo samospoštovanje in osebnostne dimenzije posameznikov v zgodnji odraslosti. V raziskavi so bili uporabljeni trije vprašalniki, in sicer Vprašalnik avtoritete staršev, Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu »Velikih pet« in Lestvica samospoštovanja. Udeleženci raziskave so bili posamezniki med 22. in 45. letom starosti, 57 je bilo moških in 71 žensk. Pridobljeni so bili tudi nekateri demografski podatki udeležencev. Rezultati so pokazali, da se demokratični in permisivni vzgojni stil staršev pozitivno povezujeta s samospoštovanjem posameznikov v zgodnji odraslosti, med avtoritarnim vzgojnim stilom in samospoštovanjem pa obstaja negativna povezava. Demokratični vzgojni stil staršev napoveduje višjo izraženost osebnostnih dimenzij ekstravertnosti, odprtosti, vestnosti in sprejemljivosti pri njihovih otrocih, avtoritarni vzgojni stil pa se pozitivno povezuje z nevroticizmom pri udeležencih raziskave. Starševski permisivni vzgojni stil se pozitivno povezuje z ekstravertnostjo, odprtostjo in sprejemljivostjo ter je hkrati negativno povezan z vestnostjo. Kljub povezavam pa se vzgojni stili staršev niso izkazali za pomembne prediktorje samospoštovanja in osebnostnih dimenzij pri udeležencih v raziskavi, zato bi bile potrebne nadaljnje raziskave.
Keywords: starši, vzgojni stili, osebnostne dimenzije, samospoštovanje, zgodnja odraslost
Published: 17.11.2016; Views: 1277; Downloads: 251
.pdf Full text (966,56 KB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica