| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 321
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
Pogledi staršev na vzgojo v družini in zaznavanje morebitne neenotnosti
Alja Puhner, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Starševstvo je proces, ki je za vsakega posameznika drugačen. Skupno življenje v družini deluje tako, da ima vsak član znotraj nje pravice in dolžnosti. Mati in oče se v vzgoji dopolnjujeta in imata enako odgovornost do otrok. Da se družina in starševstvo razvijata, se mora razvijati tudi odnos med staršema, saj je partnerski odnos sistem v družinskem sistemu. Starša morata pri vzgoji otok nastopati enotno, saj to pomeni trdnost, jasnost, zanesljivost in oporo. V vzgoji, kjer pa starša ne delujeta enotno, se le-ta hitro znajde v slepi ulici. Starša ne moreta vedno imeti enakega mnenja in enakih odločitev, zato je dobro, da tega ne pokažeta pred otrokom, ampak se podpreta in dogovorita, kako bosta naslednjič ukrepala ob podobnem dogodku. Diplomsko delo tvorita teoretični in empirični del. V teoriji je predstavljena neenotna vzgoja v družini. Opisane so vloge matere in očeta, kako delujeta kot starša in kot zakonca. Predstavljene so bistvene razlike med enotno vzgojo in neenotno vzgojo v družini. Opisali smo tudi, kakšno vlogo imajo stari starši in ločeni starši na neenotnost v vzgoji. V empiričnem delu je bilo za potrebe raziskave preverjeno, ali starši poznajo neenotno vzgojo v družini in kako ukrepajo ob zaznavi. Anketni vprašalnik je bil namenjen staršem predšolskih otrok iz širše okolice Slovenije. Dobljeni rezultati so bili obdelani s programom SPSS. Pri analizi je bila posvečena posebna pozornost preverjanju razlik glede na starost, vlogo anketiranca do otroka in tip družine, v kateri živi anketiranec. Ugotovitve kažejo, da so starši seznanjeni s pojmom neenotne vzgoje, z njo pogosto spopadajo ter ob zaznavi le-te ustrezno ukrepajo. Ena izmed ugotovitev je ta, da neenotna vzgoja pri otroku pusti več negativnih kot pozitivnih posledic. Na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku je bilo opaženo, da imajo stari starši velik vpliv na vzgojo v družini.
Keywords: družina, ločitev, neenotnost, odnosi, otrok, stari starši, vzgoja, zakon
Published: 25.08.2017; Views: 829; Downloads: 157
.pdf Full text (768,77 KB)

62.
Pogledi staršev na delovanje Vrtca Slovenj Gradec
Nadja Krivec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Pogledi in pričakovanja staršev glede vrtca so odvisni od vsakega starša posebej, vsem pa je skupno, da želijo svojemu otroku le najboljše. Zato je pomembno, da vzgojitelji in starši med seboj sodelujejo, saj to pozitivno vpliva na otroka in njegov razvoj. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen predšolski otrok, ki mu prehod v vrtec predstavlja nekaj novega, saj je navajen družinskega okolja. Opisana je dnevna rutina, ki poteka v vrtcu. Podrobno so predstavljeni vloga in kakovost vrtca, sodelovanje s starši, pomembnost komunikacije pri sodelovanju in pričakovanja staršev. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki prikazuje rezultate in analizo pogleda staršev na delovanje VVZ Slovenj Gradec. Vzorec vključuje 150 staršev, katerih otroci obiskujejo različne enote VVZ Slovenj Gradec. Podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, so obdelani s pomočjo programa SPSS. Prikazane so razlike v odgovorih glede na spol anketiranca in starostno obdobje otroka, vključenega v vrtec. Na podlagi hipotez je bilo ugotovljeno, da so starši zadovoljni z delovanjem vrtca, da so mame bolj zadovoljne s celotnim delom vzgojiteljice kot očetje, da so očetje delno informirani o delovanju vrtca, da se starši otrok v prvem starostnem obdobju neredno udeležujejo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja in da se mame pogosteje udeležujejo teh oblik sodelovanja kot očetje.
Keywords: kakovost, komunikacija, predšolski otrok, pričakovanja, sodelovanje, starši, vrtec.
Published: 25.08.2017; Views: 504; Downloads: 79
.pdf Full text (923,29 KB)

63.
Vzorci otrokove navezanosti, ki se kažejo ob odhodu iz vrtca
Tamara Petrič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vzorci otrokove navezanosti, ki se kažejo ob odhodu iz vrtca smo proučevali vzorce otrokove navezanosti. Navezanost označujemo kot odnos med staršem in otrokom. Obstajajo štiri kategorije navezanosti, v katere uvrstimo otroke, glede na vzorce njihovega obnašanja do starša; to so varna navezanost, upirajoča navezanost, izogibajoča navezanost in dezorganizirana navezanost. Najboljši pokazatelj otrokove navezanosti na starša je otrokov odziv na starša ob ponovnem snidenju in ne ob ločitvi od starša, torej se vzorec navezanosti pokaže, ko starš pride po otroka v vrtec. Naš primarni cilj je ugotoviti, kateri vzorci navezanosti se najpogosteje pokažejo, ko pridejo starši po otroke v vrtec, in ali obstajajo razlike v navezanosti glede na spol otrok, spol starša, starost otrok in čas njihove vključenosti v vrtec. Z analizo vprašanj iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da se pri večini otrok v največji meri pojavljajo vzorci varne navezanosti na starše. Prav tako nismo ugotovili posebnih razlik v navezanosti glede na zgoraj opisane dejavnike. V sklepnem delu smo podrobneje predstavili ugotovitve, ki smo jih pridobili med pisanjem zaključnega dela in naše ideje o nadaljnjem raziskovanju navezanosti predšolskih otrok.
Keywords: Otrok, starši, navezanost, vrtec, odhod iz vrtca, predšolsko obdobje
Published: 08.08.2017; Views: 771; Downloads: 188
.pdf Full text (1,41 MB)

64.
Primerjava načinov komunikacije in oblik sodelovanj s starši v zasebnih in javnih vrtcih
Eva Pere, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Ustrezno in uspešno sodelovanje ter komunikacija sta še kako pomembna dejavnika med strokovnimi delavci vrtca in starši. Prav tako se tudi otroci preko primernega zgleda naučijo veščin sodelovanja in komuniciranja. Teoretični del diplomskega dela obsega predstavitev glavnih razlik in podobnosti organizacije dela, programov, ustanovitelja in financiranja tako javnih kot tudi zasebnih vrtcev. V nadaljevanju je predstavljeno sodelovanje s starši, kjer so opisane različne oblike, kot so roditeljski sestanki, individualne pogovorne ure, svet staršev, razne delavnice. Predstavljena je tudi komunikacija in na koncu še partnerstvo med strokovnimi delavci in starši ter kakšne so razlike med sodelovanjem in partnerstvom. Teoretičnemu delu sledi še empirični, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave, pri kateri nas je zanimalo, katerih oblik sodelovanja s starši se strokovni delavci poslužujejo in v kolikšni meri ter prav tako, katerih oblik se starši najpogosteje udeležujejo. Rezultati so nam pokazali tudi katero obliko komunikacije strokovni delavci najpogosteje uporabljajo, ter ali so po njihovem mnenju starši in oni sami zadovoljni s sodelovanjem in komunikacijo.
Keywords: komunikacija, partnerstvo, predšolski otrok, sodelovanje, starši, strokovni delavci, vrtec
Published: 21.07.2017; Views: 627; Downloads: 90
.pdf Full text (861,88 KB)

65.
Zadovoljstvo staršev z odnosi in delom vzgojiteljev
Andreja Homer, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o zadovoljstvu starševz odnosi in delom vzgojiteljev v vrtcih. Je empirična naloga, pri čemer služijo rezultati kot samoevalvacija za slovenske vrtce in prikazuje splošno zadovoljstvo staršev z vzgojitelji na Slovenskem. V teoriji se nahaja tema, ki je izhodišče za empirični del. Starši so v sodobnem času vedno bolj podvrženi stresu in tempu današnjega življenja, tako so zaradi službe in natrpanega urnika velikokrat odvisni od vzgojno-izobraževalne ustanove, vrtca. Otroci so v večini vključeni vvrtce v bližini, starši pa se le redkokdaj pozanimajo o različnih programih, ki se izvajajo v njih. Opredeljene so družine in njihove naloge ter vrste vrtcev in naloge teh. Tako starši kot tudi vzgojitelji imajo svoja prepričanja, pričakovanja in zadovoljstva, ki pa bi naj strmela k skupnemu cilju in v dobro otroku. Kakovost, ki se zato določa z zakonom, mora biti strokovno izvedena s strani vzgojno-izobraževalnih ustanov, vključujejo pa naj starše. Sodelovanje je pri izvajanju kakovostnega izobraževanja ključna in pripomore k evalvaciji, oziroma bolje rečeno k samoevalvaciji vrtcev. Vzgojitelj je strokovna in izobražena oseba na tem področju in je v odnosu in sodelovanju z starši tisti, ki vodi kvaliteten odnos. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati povpraševanja staršev, katerih otroci obiskujejo različne vrtce na Slovenskem. Vključene so splošna opažanja staršev pri odnosu vzgojiteljev in drugih delavcev, lastna mnenja o pomembnosti in količini izvajanja določenih dejavnosti, ocena prihoda in odhoda otroka v vrtec in iz vrtca, sodelovanje med starši ter vrtcem, ki je pomemben faktor pri zagotavljanju kakovosti in njihova splošna ocena vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov.
Keywords: Družina, evalvacija, komunikacija, pričakovanja, samoevalvacija, sodelovanje, starši, vrtec, vzgojitelji, zadovoljstvo.
Published: 19.07.2017; Views: 723; Downloads: 123
.pdf Full text (1,34 MB)

66.
Patološka mati in oče v izbranih romanih svetovne književnosti
Anja Muhič, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu analiziram izbrane romane svetovne književnosti (Drakulić Slavenka: Obtožena, Pelzer Dave: Otrok brez imena: sla nekega otroka po preživetju, Carranza Maite: Zastrupljene besede in Bruckner Pascal: Pridni sinko), ki obravnavajo tematiko patoloških staršev. V teoretičnem delu sem opredelila vlogo matere in očeta v družini, razložila, kaj je ponesrečen zakon in kako vpliva na razvoj otroka in njegovo dojemanje nasprotnega spola ter posledično njegov odnos do njega, pojasnila, kakšno je patološko vedenje do otroka in kako nanj vpliva. V osrednjem delu naloge sem se lotila analize romanov. Opazovala sem, kakšnih zlorab se patološki starši v izbranih romanih poslužujejo, kakšen je odziv drugega starša na zlorabe, ki se odvijajo pred njegovimi očmi, kako patološki odnos med staršem in otrokom vpliva na otroka in ali avtorji podajajo tudi otrokovo doživljanje zlorabe. Zanimalo me je tudi, kako se avtorji opredeljujejo do tovrstne tematike in kako slednja učinkuje na bralca.
Keywords: patološki starši, zlorabe, Slavica Drakulić, Dave Pelzer, Maite Carranza, Pascal Bruckner.
Published: 18.07.2017; Views: 525; Downloads: 75
.pdf Full text (852,99 KB)

67.
Vpliv terapevtske obravnave otrok z motnjami avtističnega spektra na psihično zdravje njihovih staršev
Iris Štefanec, 2017, master's thesis

Abstract: Prihod otroka z motnjami avtističnega spektra (MAS) zmoti družinsko življenje in vpliva na življenja vseh družinskih članov. Ker v Sloveniji posameznikom z MAS v okviru zdravstvene oskrbe ni nudeno dovolj terapevtske podpore, je breme vzgoje pogosto preloženo na starše. Obremenjenost starša pa lahko negativno vpliva na njegovo psihično zdravje in življenjsko blagostanje. Zato smo z našo raziskavo želeli ugotoviti ali lahko na psihično zdravje starša vplivamo z otrokovo vključitvijo v terapevtsko obravnavo. V raziskavo je bilo vključenih 36 staršev otrok z MAS, čigar otroci so bili vključeni v terapevtsko obravnavo na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje v okviru projekta Zora. Za namene študije smo sestavili baterijo vprašalnikov, ki je zajemala COPE – krajša verzija, lestvica starševskega stresa – Parental Stress Scale PSS, Warwick-Edinburgh lestvica zaznanega blagostanja WEMWBS, lestvica zadovoljstva z življenjem SWLS in CES-D 10 – kratka lestvica zaznane depresije. Starši so vprašalnik izpolnili pred začetkom otrokovih terapij in na koncu. Otrokov napredek smo merili s pomočjo vprašalnika za terapevte. Rezultati so pokazali, da se izraženost težav pri otroku pozitivno povezuje z depresijo pri starših. Sprejemanje otroka se pozitivno povezuje z življenjskim blagostanjem starša. Neposreden vpliv otrokove vključitve v terapevtsko obravnavo na starše ni bil zaznan. Terapevtske obravnave so na psihično zdravje staršev vplivale preko prejete instrumentalne podpore s strani staršev. Instrumentalna podpora, ki so jo starši prejeli tekom terapij, pa ugodno vpliva na stres in življenjsko blagostanje starša. Dobljeni rezultati so nam pomagali razumeti kompleksno povezavo med vključitvijo otroka v terapije in psihičnim zdravjem starša ter izpostavili pomembnost vključitve staršev v terapevtsko obravnavo otroka.
Keywords: avtizem, spekter, psihično zdravje, starši, terapija
Published: 18.07.2017; Views: 1149; Downloads: 215
.pdf Full text (769,27 KB)

68.
Sodelovanje staršev in učitelja pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami pri pouku književnosti
Maja Klemenc, 2017, master's thesis

Abstract: Sodelovanje med učiteljem in starši je pomembno za vse otroke, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, ne glede na to, ali ima otrok posebne potrebe ali ne. Aktivno sodelovanje med učiteljem in starši pa postane še pomembnejše pri otroku s posebnimi potrebami. Število otrok s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča, s čimer se veča tudi obseg dela predmetnih učiteljev. Učitelj se mora dodatno izobraževati in usposabljati, da lahko aktivno prilagaja metode pouka in razvija nove strategije pomoči otroku, ki ima posebne potrebe, vendar zgolj dodatno izobraževanje in usposabljanje ter učiteljeva želja po pomoči ne omogočajo napredka ali končnega uspeha otroku, ki ima težave. Za izboljšanje šolske uspešnosti otroka s posebnimi potrebami je potrebno medsebojno aktivno sodelovanje med obema pomembnima poloma otrokovega šolskega življenja: učitelji in starši. Raziskave so pokazale, da lahko otrok s posebnimi potrebami resnično napreduje le, če so v njegov vzgojno-izobraževalni proces vključeni tako učitelji, ki otroka poučujejo in ga spremljajo v šoli, kot starši, ki so z otrokom doma. Starši lahko kadarkoli med šolskim letom poiščejo pomoč pri učitelju, ki poučuje njihovega otroka. Učitelj jim da dodatna navodila za njegovo učenje in nasvete, kako lahko otrok še uspešneje premaguje težave. Specifične učne težave pri pouku književnosti otroka prizadenejo na vseh področjih učenja. Branje in razumevanje zapisanega sta temeljna za vse šolske predmete, zato imajo težave otrok s specifičnimi učnimi težavami širši pomen in ne pomenijo zgolj težav pri pouku slovenskega jezika. Za starše je zato priporočljivo, da izčrpajo vse možnosti pomoči, ki jim jih nudijo šola in učitelji, saj otroka pripravljajo za življenje. Aktivno sodelovanje med učiteljem in starši otroka s specifičnimi učnimi težavami omogoča otroku nove poti razumevanja njegovih težav; skupaj mu lahko pokažejo, da so težave obvladljive ali celo premagljive, če vsi skupaj – učitelji, starši in otrok – delujejo kot ekipa.
Keywords: specifične učne težave, slovenski jezik, književnost, sodelovanje, učitelj, starši
Published: 15.06.2017; Views: 852; Downloads: 138
.pdf Full text (1,23 MB)

69.
Svetovalna služba v vrtcu s poudarkom na sodelovanju med svetovalnimi delavci in starši
Maruša Zorli, 2017, master's thesis

Abstract: Predmet raziskovanja magistrske naloge je svetovalna služba v vrtcih. V teoretičnem delu smo na podlagi literature najprej opredelili vrtec kot institucijo, predstavili svetovalno službo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nasploh, nato smo se osredotočili na svetovalno službo v vrtcih. Osvetlili smo njen namen, naloge in področja delovanja. V nadaljevanju smo posebej izpostavili sodelovanje in interakcijo svetovalne službe s starši otrok v vrtcu, oblike in naloge pri sodelovanju s starši in tudi morebitne ovire, na katere lahko naletijo pri sodelovanju. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave o pogledu staršev otrok v vrtcu na sodelovanje in povezovanje s svetovalnimi delavci. Zanimalo nas je, če obstajajo razlike glede na starost in izobrazbo staršev. Bolj podrobno smo preverjali, v kolikšni meri starši vzpostavljajo stik in sodelujejo s svetovalnimi delavci, kakšno mnenje in izkušnje imajo s svetovalno službo, na kakšne načine in iz katerih razlogov sodelujejo, če sodelovanje dojemajo kot pomembno in kaj so morebitne ovire pri sodelovanju. Rezultati naše raziskave kažejo, da imajo starši otrok v vrtcu kljub seznanjenostjo z obstojem svetovalne službe z njo le malo izkušenj. Razlike glede na starost in izobrazbo staršev se v večini primerov niso pokazale.
Keywords: svetovalni delavci, vrtec, starši, sodelovanje, povezovanje
Published: 08.05.2017; Views: 787; Downloads: 169
.pdf Full text (1,14 MB)

70.
STALIŠČA STARŠEV IN RAZREDNIKOV DO VLOG RAZREDNIKA NA RAZREDNI STOPNJI
Brigita Pušnik, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava stališča staršev in razrednikov do vlog razrednika na razredni stopnji. V prvem – teoretičnem delu – je na podlagi literature in lastnih mnenj predstavljeno, kaj in kdo je razrednik (definicije različnih avtorjev). Opredeljeno je tudi razredništvo: kaj to je, kaj vse obsega in kako si ga razlagajo različni avtorji. V nadaljevanju je poudarek na opredelitvah razrednikovih vlog s stališča različnih avtorjev: kaj vsaka vloga obsega, kdo jih lahko opravlja in opredelitve vlog vsakega posameznega avtorja. Za lažje razumevanje vlog so podrobno opisane posamezne vloge razrednika z različnih vidikov. V nadaljevanju se dotaknemo tudi nalog razrednika, ki jih mora opravljati. Predstavljene so tudi kompetence, ki jih morajo razredniki razviti, da lahko opravljajo svoje delo, saj lahko le tako suvereno izvajajo eno najpomembnejših vlog v času osnovnošolskega izobraževanja otrok. Poleg vseh opredelitev avtorjev, naloge razrednika narekuje tudi zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati. Različni zakonodajni dokumenti natančno opredeljujejo naloge in delo razrednikov. V empiričnem delu je predstavljena raziskava na osnovnih šolah med razredniki in v teh istih krajih med starši. Ugotovitve kažejo, da večina učiteljev razrednikov ve, kakšne so njihove vloge in kaj spada pod opravljanje določenih vlog. Rezultati so pokazali, da bi se razredniki marsikateri vlogi odrekli, nekatere pa bi obdržali, saj jih z veseljem opravljajo. Raziskava med starši pa je pokazala, da nekateri zelo površno poznajo vloge razrednikov, nekateri jih sploh ne poznajo. Rezultati so pokazali, da starši v grobem opisujejo vloge, ki jih razredniki opravljajo, ne vedo pa zagotovo, kaj spada pod omenjeno vlogo. V večini so starši mnenja, da so razredniki preobremenjeni z delom, ki ga opravljajo in da jim dodatno ne bi naložili nobenega dela. Pojavlja pa se podobno mnenje tako pri starših kot pri razrednikih, da je vzgojna vloga tista, ki je za razrednika najpomembnejša in jo morajo opravljati še naprej. Je pa pri starših vzgojna vloga, v primerjavi z drugimi vlogami, tista, kateri bi morali razredniki nameniti največ časa, zato so jo časovno opredelili kot najpogostejšo in najpomembnejšo.
Keywords: razrednik, razredništvo, vloge razrednika, starši, učenci, razredna stopnja
Published: 18.04.2017; Views: 765; Downloads: 146
.pdf Full text (890,69 KB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica