| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 321
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
Samoocena študentov predšolske vzgoje glede kompetenc sodelovanja s starši
Maja Natek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Samoocena študentov predšolske vzgoje glede kompetenc sodelovanja s starši je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej predstavili študij predšolske vzgoje ter pomembnost prakse za naš poklic. Velik poudarek smo dali oblikam sodelovanja v vrtcu med vzgojitelji in starši, saj temu veliko pozornosti namenjamo tako vzgojitelji kot starši. Starši, ki otroka prvič vpišemo v vrtec, imamo možnost, da se sami odločimo za vrtec, prav tako pa se ob otrokovem prihodu v vrtec seznanimo z uvajanjem, vsakodnevnim sodelovanjem in kasneje tudi s prehodom iz vrtca v šolo. Kompetence, ki si jih študentje pridobimo skozi izobraževanje, pa so ravno tako pomembne. Kompetence smo opredelili in jih predstavili po ravneh. Empirični del zajema raziskavo o pripravljenosti študentov predšolske vzgoje na sodelovanje s starši. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni med študente treh fakultet v Sloveniji, in sicer na mariborski, ljubljanski in primorski fakulteti. Vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 120. Zanimalo nas je, katere oblike sodelovanja se jim zdijo pomembne, koliko se čutijo usposobljene za sodelovanje s starši.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: otrok, sodelovanje s starši, kompetence vzgojiteljev
Published: 12.03.2018; Views: 698; Downloads: 138
.pdf Full text (1,24 MB)

52.
Nasilje za štirimi stenami: ko mladostnik izvaja nasilje nad starši
Sara Babič, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava problematiko nasilja mladostnikov nad starši. Prve omembe tega problema segajo v pozna sedemdeseta prejšnjega stoletja in od tedaj je raziskovanje omenjene oblike nasilja v družini doživelo razmah, predvsem na območju Amerike in Kanade, v Sloveniji pa zaenkrat še ni izvedene empirične študije o značilnostih nasilnega vedenja mladostnikov nad starši. Z raziskavo osebnih izkušenj mladostnikov, ki izvajajo nasilje nad starši, staršev, ki so žrtve tovrstnega nasilja in strokovnih delavcev, smo želeli prepoznati dejavnike ter značilnosti nasilnega vedenja mladostnikov nad starši. Uporabljena je bila kvalitativna metoda z izvedbo polstrukturiranih intervjujev. Ugotovili smo, da so psihično, finančno in fizično nasilje najpogostejše oblike nasilja, ki ga mladostniki izvajajo nad svojimi starši, še posebej so kot žrtve izpostavljene matere. Običajno se nasilno vedenje pojavi v času zgodnje adolescence (med 12. in 15. letom), čeprav tudi pojav pred desetim letom starosti ni zanemarjen. Najpogosteje omenjeni vzroki nasilja mladostnikov nad starši so: izkušnje z izpostavljenostjo nasilju v družini in medvrstniškemu nasilju, vsedopuščajoča vzgoja, avtoritarna vzgoja, zloraba različnih substanc ter vrstniška družba. Pojavnost tovrstne oblike nasilja je pogostejša v enostarševski družini, ki se je oblikovala tako, da je mati zapustila nasilnega partnerja in samostojno zaživela s svojim otrokom. Področje nasilja v družini je v Sloveniji urejeno z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2008, ki je bil v letu 2016 dopolnjen in spremenjen, določa pa formalne pristojnosti institucijam, ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja v družini. Področje nasilja mladostnikov nad starši pa ni posebej opredeljeno v tem zakonu in tudi ne v ostali obstoječi zakonodaji. Zaznana je prikritost tovrstnega nasilja pri nas, kajti starši zaradi občutka sramu in krivde pogosto ne želijo govoriti o nasilju, ki ga mladostnik izvaja nad njimi in posledično ne poiščejo ustrezne pomoči.
Keywords: mladostnik, nasilje nad starši, izpostavljenost nasilju v družini, vzgoja
Published: 06.03.2018; Views: 883; Downloads: 187
.pdf Full text (1,21 MB)

53.
Sodelovanje vrtca s starši: pogovorna ura
Polonca Zamuda, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Sodelovanje vrtca s starši: pogovorna ura, je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so predstavljene vse oblike sodelovanj s starši v vrtcih. Največji poudarek je dan razčlenitvi in predstavitvi formalne oblike sodelovanja – pogovorni uri. Predstavljen je opis pogovorne ure, kaj naj bi zajemala, kako se je nanjo potrebno pripraviti. V empiričnem delu je priprava pogovorne ure, njena izvedba in pogled nanjo z vidika vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki. V raziskavo so bile vključene strokovne delavke vseh enot tega vrtca. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic omenjenega vrtca, obdelali smo jih s programom za statistično obdelavo podatkov, imenovanim SPSS. Cilj je bil izvedeti, kako na določene segmente, vezane na pogovorno uro, gledajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic določenega vrtca, glede na njihovo starost, delovno mesto in okolje delovnega mesta. Ugotovili smo, da je večina strokovnih delavk enakega mnenja, ne glede na starost, delovno mesto in okolje delovnega mesta.
Keywords: Pogovorna ura, sodelovanje, starši, vrtec, vzgojitelj.
Published: 27.10.2017; Views: 1679; Downloads: 319
.pdf Full text (1,30 MB)

54.
Sodelovanje razrednih učiteljev s starši na dvojezičnem območju v Prekmurju
Csilla Sabina Kepe, 2017, master's thesis

Abstract: Razredništvo je odgovorna in zahtevna naloga, saj mora razrednik biti kos številnim nalogam. Pričujoče magistrsko delo z naslovom Sodelovanje razrednih učiteljev s starši na dvojezičnem območju v Prekmurju je empirično delo. V teoretičnem delu smo se najprej osredotočili na razrednika in njegovo delo. Zanimala so nas tudi področja, načini in oblike njegovega profesionalnega razvoja, saj je vseživljenjsko učenje ter izobraževanje ključnega pomena pri učiteljskem poklicu. V nadaljevanju smo predstavili razrednikove vloge in možne osebnostne lastnosti, ki se v veliki meri povezujejo s spoznavnim, telesnim, duševnim ter socialnim razvojem učencev. Osredotočili smo se tudi na sodelovanje med razrednikom in starši. Temeljni cilj vseh je uspešnost učencev, kar je poglavitni razlog za prizadevanje za čim boljše sodelovanje med šolo in domom. V okviru tega smo opisali komunikacijo, saj bi brez nje omenjeno sodelovanje le težko delovalo, pomemben dejavnik pa so tudi določena načela sodelovanja med razrednikom in starši. Osredotočili smo se na možne ovire in prednosti ter najpogostejše oblike sodelovanja. Zadnji del teoretičnega dela se ukvarja z dvojezičnostjo in dvojezičnim poukom v Prekmurju ter posebnostmi sodelovanja med učitelji razredniki in starši na dvojezičnem območju. Namen empiričnega dela je bil preučiti mnenje staršev učencev dvojezičnih osnovnih šol o značilnostih razrednikovega dela in njegovem sodelovanju z njimi (vključno z drugim strokovnim delavcem – v primeru, da otrok obiskuje 1. triado). Anketirali smo starše učencev, ki obiskujejo razredno stopnjo na kateri izmed štirih dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju. Med odgovori staršev obeh triad ni bilo znatne razlike. Rezultati raziskave so pokazali, da so starši zadovoljni z razrednikovim delom, prav tako je sodelovanje med razrednikom in starši ustrezno. Tako domače kot šolsko okolje vplivata na učenčev celostni razvoj, zato sta ustrezno delo razrednika in dober partnerski odnos, predvsem med starši ter razrednikom, zelo pomembna.
Keywords: razrednik, komunikacija, delo s starši, dvojezičnost
Published: 25.10.2017; Views: 843; Downloads: 112
.pdf Full text (2,51 MB)

55.
Kompetence staršev za pomoč otroku ob soočanju s strahovi
Mojca Godec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Strah se pojavlja pri vseh otrocih, in sicer v različnih obdobjih in pri vsakem otroku drugače. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem delu so predstavljeni različni strahovi, vloga in pomen strahu, vzroki za strah, razvoj strahu, izražanje strahu pri otroku, vloga odraslega za premagovanje strahu. V nadaljevanju so v teoretičnem delu predstavljene še kompetence, kompetence staršev, opredelitev kompetenc in vrste kompetenc. Empirični del je posvečen raziskavi, kjer so podani rezultati in analiza, česa vse je otroka strah, prvi strah, ki se je pojavil pri otroku, izražanje in vedenje otroka, ko ga je strah, kako starši skupaj z otrokom premagujejo strah, kako starši ravnajo, ko je otroka strah, in kako pomembna se jim zdi komunikacija z otrokom. Vzorec zajema starše, ki imajo predšolske otroke. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom in obdelani s pomočjo programa SPSS. Pri analizi je posebna pozornost usmerjena na analizo razlik glede na starost otrok, spol otroka in izobrazbo staršev. Ugotovljeno je bilo, da starost in spol nimata velikega vpliva na to, česa je otroka strah. Prav tako izobrazba ne vpliva na kompetence staršev za pomoč otroku pri soočanju s strahovi.
Keywords: izražanje strahu, kompetence staršev, otrok, pomoč pri premagovanju strahu, starši, strah
Published: 13.10.2017; Views: 574; Downloads: 66
.pdf Full text (1,30 MB)

56.
Stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Mateja Škalič, Milena Ivanuš-Grmek, 2017, original scientific article

Abstract: V članku predstavljamo stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja. Podrobneje prikazujemo stališča staršev do upravičenosti nacionalnega preverjanja znanja ter do spodbujanja otrok za priprave nanj. V teoretičnem delu opredelimo preverjanje znanja in natančneje predstavimo nacionalno preverjanje znanja, v nadaljevanju pa predstavimo rezultate raziskave, ki je bila izvedena v letu 2014. V raziskavi je sodelovalo 209 staršev šestošolcev iz Podravske in Pomurske regije. Rezultati raziskave kažejo, da je dosežek otroka na nacionalnem preverjanju znanja za starše dobra povratna informacija o otrokovem znanju, vendar menijo, da ne pokaže otrokovega celostnega znanja. Nadalje ugotavljamo, da starši s končano osnovno šolo ter starši, ki bivajo v Pomurski regiji, pripisujejo pomembnejšo vlogo pri spodbujanju otrok pri pripravah na nacionalno preverjanje znanja bolj učiteljem kot sebi. Rezultati raziskave nas tudi opozarjajo, da so učenci iz Pomurske regije z vidika vpletenosti staršev v manj stimulativnem okolju.
Keywords: nacionalno preverjanje znanja, starši, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, Podravska regija, Pomurska regija
Published: 03.10.2017; Views: 534; Downloads: 83
.pdf Full text (170,23 KB)
This document has many files! More...

57.
Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti
Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar, 2014, original scientific article

Abstract: S prispevkom smo želeli proučiti prepričanja učencev, učiteljev in staršev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti ter preveriti, ali se njihova prepričanja med seboj razlikujejo. V prispevku so tematizirana prepričanja o naslednjih notranjih dejavnikih učne uspešnosti: osebnostnih potezah, intelektualnih sposobnostih, govorni kompetentnosti, zanimanju za predmet in lokusu nadzora. V vzorec je bilo vključenih 516 učencev petega, sedmega in devetega razreda iz 12 različnih osrednjeslovenskih osnovnih šol, njihovih 408 staršev in 195 učiteljev. Starši so v anketnem vprašalniku med širšimi osebnostnimi potezami kot najpomembnejši za učno uspešnost označili odprtost in vestnost, učenci odprtost in ekstravertiranost, učitelji pa sprejemljivost in čustveno stabilnost. Med drugimi izpostavljenimi notranjimi dejavniki učne uspešnosti pa po prepričanjih anketirancev na učno (ne)uspešnost najbolj vplivata (ne)zanimanje za predmet in notranji lokus nadzora, nekoliko manj pa učenčeve intelektualne sposobnosti in govorna kompetentnost. Prepričanja o posameznih dejavnikih učne uspešnosti se med skupinami anketirancev razlikujejo. V prihodnje bi bilo učence, učitelje in starše smiselno spodbuditi k razmišljanju o pomenu posameznih dejavnikov učne uspešnosti, predvsem pa bi bilo z njimi potrebno spregovoriti o tem, na katere dejavnike učenci, učitelji in starši lahko vplivajo in s tem izboljšajo učno uspešnost učenca.
Keywords: učna uspešnost, prepričanja, notranji dejavniki, starši, učenci, učitelji
Published: 22.09.2017; Views: 639; Downloads: 137
.pdf Full text (188,61 KB)
This document has many files! More...

58.
Pomen vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces šole
Jernej Kovač, 2009, professional article

Abstract: Odnos med šolo in starši predstavlja enega ključnih dejavnikov, od katerega je odvisen otrokov vzgojno-izobraževalni uspeh. Zato so v prispevku prikazana nekatera znanstvena spoznanja, ki obravnavajo problematiko odnosa med šolo (učitelji) in starši. Predvsem smo želeli prikazati, da je za učenčev optimalni vzgojno-izobraževalni uspeh potrebno partnersko sodelovanje šole in staršev, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, upoštevanju drug drugega, upoštevanju individualnosti in oblik sodelovanja, v katerih lahko starši aktivno sodelujejo s šolo. V nadaljevanju predstavljamo dejavnike, ki negativno in pozitivno vplivajo na odnose med šolo in starši, na koncu prispevka pa še načrte za izboljšanje odnosa med starši in šolo, ki temeljijo predvsem na stalni podpori učiteljem s strokovnimi izpopolnjevanji in drugimi oblikami izobraževanja.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, učitelji, učenci, starši, sodelovanje, medosebni odnosi, partnersko sodelovanje, vključevanje staršev, vzgojno-izobraževalni uspeh, vzajemni odnos, vloge, izobraževanje učiteljev
Published: 22.09.2017; Views: 1030; Downloads: 275
.pdf Full text (909,32 KB)
This document has many files! More...

59.
Konflikti med mladostniki in starši v povezavi s socioemocionalnim osebnostnim razvojem v mladostništvu
Nataša Barle, 2017, master's thesis

Abstract: Psihološkemu vidiku konfliktov med mladostniki in starši se na slovenskem prostoru namenja premalo pozornosti in je posledično neraziskano področje (Čotar Konrad, 2012). Glavni namen magistrskega dela je bil preučiti konflikte med mladostniki in starši v zgodnjem in poznem mladostništvu v povezavi s socioemocionalnim osebnostnim razvojem v mladostništvu. Vključenih je bilo 805 zgodnjih in poznih adolescentov. Uporabljeni so bili vprašalniki: Vprašalnik družinskih procesov AFP, Vprašalnik spoprijemanja s stresom COPE, Vprašalnik emocionalnih načinov spoprijemanja EAC, Issues Checklist IC (Prinz, Foster, Kent in O’Leary, 1979; Robin in Foster, 1988), Vprašalnik samopodobe SDQIII in uvodni vprašalnik; na prvih štirih instrumentih je bila opravljena faktorska analiza. Opravljena je bila validacija prevedenega instrumenta IC. Rezultati kažejo, da imajo ženske bolj intenzivne konflikte kot moški in da prihaja v zgodnji adolescenci do večih in intenzivnejših konfliktov med njimi in starši. Ne prihaja do statistično pomembnih razlik med konflikti glede na tip družine. Prihaja do statistično pomembnih razlik pri prisotnosti in intenzivnosti konflikov glede na osebo, na katero je mladostnik najbolj navezan. Podpora matere, nadzor in podpora očeta statistično pomembno napovedujejo prisotnost konfliktov; podpora matere, nadzor in bližina očeta pa intenzivnost konfliktov. Mladostnikova samoocena odnosa s starši negativno korelira s prisotnostjo in intenzivnostjo konfliktov. Izogibanje kot strategija soočanja pozitivno korelira s prisotnostjo konfliktov, medtem ko izogibanje, socialna podpora kot strategija soočanja in na čustva usmerjena strategije soočanja pomembno nizko pozitivno korelirajo s intenzivnostjo konfliktov. Mladostnikove strategije soočanja usmerjene na čustva in na socialno podporo so statistično pomemben moderator med njihovim odnosom s starši in konflikti med njimi; izogibanje in na problem usmerjene strategije soočanja nimajo moderacijskega učinka. Večja zaznana podpora očeta, večja uporaba strategije usmerjene na problem, manjša uporaba strategije izogibanja, manjša prisotnost konfliktov in moški spol napovedujejo boljšo mladostnikovo samopodobo.
Keywords: konflikti med mladostniki in starši, socioemocionalni osebnostni razvoj mladostnika, zgodnja in pozna adolescenca, mladostnikove strategije soočanja, samopodoba mladostnika, spol in starost mladostnika, družinski procesi staršev, intenzivnost in prisotnost konfliktnih vsebin.
Published: 18.09.2017; Views: 1223; Downloads: 226
.pdf Full text (2,29 MB)

60.
Izobraževanje otrok na domu
Anja Aleksič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Starši imajo pravico zahtevati od države, da njihovemu otroku zagotovi možnost izobrazbe, vključno s tem pa imajo starši pravico do svobodne izbire osnovnošolskega izobraževanja za svojega otroka. Odločijo se lahko za osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni šoli ali zasebni šoli ali pa za izobraževanje na domu. Izobraževanje na domu je ena izmed najbolj raznolikih in prilagodljivih oblik izobraževanja, ki so danes na voljo. Starši se za izobraževanje otrok na domu odločajo iz več različnih razlogov, in sicer zaradi krepitve družinskih vezi, individualnega dela z otrokom, posvečanja otrokovim interesom in talentom, kakovostnejšega znanja in podobno.
Keywords: Otrok, starši, izobraževanje, pravica do izobraževanja, izobraževanje na domu, šola, socializacija, standardi znanja.
Published: 12.09.2017; Views: 866; Downloads: 215
.pdf Full text (883,79 KB)

Search done in 1.93 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica