| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 321
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Odložitev šolanja pri predšolskih otrocih
Špela Potočnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Danes se starši in predvsem vzgojiteljice predšolskih otrok dostikrat srečujejo z odložitvijo šolanja pri predšolskih otrocih. Le–ta je včasih dobra za otroka, drugič pa mu lahko škoduje. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu je predstavljen vrtec kot ustanova in njegova pomembna naloga za razvoj predšolskega otroka. Podrobneje je opisan tudi vstop v osnovno šolo in možnosti odložitve šolanja pri predšolskem otroku. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave o odložitvi šolanja pri predšolskih otrocih in mnenja staršev o tem. Vzorec zajema starše, ki imajo otroke vključene v Vrtec Velenje. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani v programu SPSS. Zanimalo nas je, ali starši razmišljajo o odložitvi šolanja pri svojem predšolskem otroku glede na starost staršev, spol otroka in glede na čas obiskovanja vrtca. Ugotovljeno je bilo, da starši v skoraj polovici primerov ne razmišljajo o odložitvi šolanja pri svojem predšolskem otroku. Kljub temu pa so rezultati pokazali, da nekaj manj kot polovica staršev je odložila šolanje pri svojem otroku, pri čemer so bili pobudniki sami.
Keywords: Predšolski otrok, starši, vrtec, osnovna šola, odložitev
Published: 28.11.2018; Views: 1028; Downloads: 175
.pdf Full text (864,11 KB)

42.
Odnos staršev osnovnošolskih otrok do motenj hranjenja
Maja Trstenjak, 2018, master's thesis

Abstract: Motnje hranjenja so problem današnje družbe. Predstavljajo resno težavo, povezano z visoko stopnjo umrljivosti med psihološkimi boleznimi. Pri otrocih in mladostnikih so motnje hranjenja vse pogostejše, nastajajo pa vse bolj zgodaj. V magistrskem delu smo ugotavljali seznanjenost staršev z motnjami hranjenja, preverjali preventivno in kurativno ukrepanje staršev v primeru motenj hranjenja ter ugotavljali, kakšna so stališča staršev do motenj hranjenja. Preverjali smo tudi, kako spol, starost, izobrazba, razred otrok ter materialno stanje vplivajo na odnos staršev do motenj hranjenja. V raziskavi je sodelovalo 207 staršev (161 žensk in 46 moških). Rezultati so pokazali, da starši poznajo anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo ter kompulzivno prenajedanje, ne poznajo pa novih motenj hranjenja – ortoreksije in bigoreksije. Večina staršev osnovnošolskih otrok se ne boji, da bi njihov otrok v prihodnosti zbolel za eno izmed motenj hranjenja. Največ informacij o tej problematiki pridobijo prek interneta, če pa bi njihov otrok kazal simptome motenj hranjenja, bi pomoč poiskali pri zdravniku. V povezavi s preventivnimi programi o motnjah hranjenja na šolah več kot polovica staršev (57,5 %) ne ve, ali se na šolah izvajajo preventivni programi o motnjah hranjenja, le 8,7 % staršev je odgovorilo, da se programi o motnjah hranjenja izvajajo. Stališče staršev je, da bi se morali preventivni programi o motnjah hranjenja izvajati na šolah, ker v današnji družbi motnje hranjenja pri otrocih in adolescentih predstavljajo resen problem. Potreba po preventivnih programih je torej velika.
Keywords: motnje hranjenja, problem današnje družbe, puberteta, adolescenca, starši, preventiva
Published: 25.10.2018; Views: 527; Downloads: 149
.pdf Full text (1,04 MB)

43.
Odvzem vzorca krvi na pediatričnem področju
Jure Deželak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Odvzem vzorca krvi pri otroku je ena izmed težje izvedljivih intervencij zdravstvene nege, ki jih izvaja diplomirana medicinska sestra na pediatričnem področju. Otrokom največkrat ostane odvzem krvi v spominu kot nekaj slabega, bolečega, negativnega. Zato ima diplomirana medicinska sestra pri izvedbi le te pomembno vlogo, kajti že ena sama negativna izkušnja pri otroku lahko ima tudi v bodoče negativne izkušnje pri naslednjih intervencijah, ne glede na to kako so izvedene. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti subjektiven pogled diplomirane medicinske sestre na sam odvzem vzorca krvi, njegovo težavnosti ter sodelovanje staršev pri odvzemu vzorca krvi. Uporabili smo deskriptivno metodo dela in kvantitativno metodologijo raziskovanja. Raziskovalni vzorec je zajemal 30 diplomiranih medicinskih sester na področju pediatrije. Pridobljene rezultate smo predstavili z opisno statistiko. Z raziskavo smo ugotovili, da so leta izkušenj, večkratni tedenski odvzemi vzorca krvi in starost otroka pogojeni z oceno težavnosti odvzema vzorca krvi glede na starostno obdobje otroka. Izvedeli smo tudi, da se v večini primerov pri otrocih starih nad 6 let, odvzame vzorce krvi iz kubitalnega predela na roki. Diplomirana medicinska sestra za odvzem vzorca krvi pri otroku potrebuje veliko strokovnega znanja in izkušenj, ki jih pridobiva čez cel čas svojega delovanja, zato je pomembno, da deli svoje znanje sodelavcem in s tem omogoči, da tudi mlajši pridobijo isto znanje.
Keywords: diplomirana medicinska sestra, kri, otrok, starši, postopki.
Published: 27.09.2018; Views: 1051; Downloads: 252
.pdf Full text (751,84 KB)

44.
Vključevanje predšolskih otrok na območju Prekmurja v organizirane dejavnosti
Lea Vöröš, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo opredeljuje pomen vključevanja predšolskih otrok na območju Prekmurja v organizirane dejavnosti, vplive na vključevanje in vplive na njihova razvojna področja. Teoretični del zajema področja otrokovega razvoja, vpliv različnih dejavnikov na področja razvoja, opredelitev organiziranih dejavnosti, področja organiziranih dejavnosti in kratke opise posameznih dejavnosti, v katere se predšolski otroci iz našega vzorca vključujejo. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli na vzorcu staršev predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce na območju Prekmurja. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti vključenost predšolskih otrok na območju Prekmurja v dejavnosti, organizirane s strani vrtcev in drugih ustanov, društev ipd., ki so neodvisna od vrtca kot ustanove, vpliv na otrokovo odločitev za vključitev v organizirane dejavnosti ter vpliv vključenosti v organizirane dejavnosti na napredek na njihovem kognitivnem, čustveno-osebnostnem, socialnem in motoričnem področju. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na spol otrok, starostno skupino, v katero spadajo, in stratum vrtca. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskava kaže, da je več otrok vključenih v dejavnosti, ki jih organizira vrtec, da se večina otrok odloča za vključevanje na podlagi lastnih interesov in želja in da večina staršev meni, da njihovi otroci z vključitvijo vanje napredujejo vsaj na enem izmed področij razvoja.
Keywords: predšolski otrok, organizirana dejavnost, področje razvoja, starši, vrtec
Published: 25.09.2018; Views: 363; Downloads: 62
.pdf Full text (1009,92 KB)

45.
Vpliv igrač na pojav razvajenosti pri otroku
Mateja Blatnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv igrač na pojav razvajenosti pri otroku sta v ospredju razvajenost, ki se lahko pojavi predvsem ob negativnem vplivu igrač, npr. ob njihovi preveliki količini, in to, kako razvajenost vpliva na otroka. Poudarek je na igračah, njihovem pomenu in vlogi za otroka, pa tudi na njihovem negativnem vplivu. Preučen je vpliv izobrazbe staršev na količino igrač pri otroku, kot tudi vpliv starosti staršev ter vpliv števila otrok v družini. Opisan in opredeljen je pojav razvajenosti. Nazadnje so navedene lastnosti razvajenega otroka. Delo obravnava tudi, kakšno vlogo ima spol staršev pri razvajenosti oziroma kako to vpliva na odzive otroka. Namen in cilj empiričnega dela je bil raziskati vpliv igrač na razvajenost pri otroku. Izvedena je bila raziskava na vzorcu 154 staršev predšolskih otrok na podlagi anketnega vprašalnika. Ugotovitve kažejo, da starši dobro poznajo pojav razvajenosti, a raziskave so pokazale, da imajo otroci doma velike količine igrač, kar nas ne preseneča, saj je ponudba igrač na trgu ogromna, starši jih svojim otrokom kupijo. Ob pravilnem pristopu staršev se odzivi, obnašanja in posledično tudi razvajenost umirijo, otroci prepoznajo pravilne načine in pristope ter se naučijo, kako izražati svoje občutke in želje, ter tudi, kako se temu primerno odzvati. Ugotovitve tako kažejo, da starši postavljajo meje kot tudi to, da otroci preizkušajo te meje prestopiti.
Keywords: igrače, negativen vpliv igrač, razvajenost, razvajen otrok, starši
Published: 22.08.2018; Views: 650; Downloads: 90
.pdf Full text (942,59 KB)

46.
Vloga športa v družini predšolskega otroka
Anja Kostrevc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vlogo športa v družini predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo se ukvarjali z družino, njenim bistvom, njenimi nalogami in vlogo, ki je ključnega pomena pri oblikovanju otrokovih izkušenj, navad ter vrednot, tudi pri športnem udejstvovanju. Vsebina diplomske naloge se torej dotika tako družine kot tudi športa. Osredotočili smo se na predšolskega otroka in na družino, v kateri živi. Pobližje smo spoznali, kakšen je otrokov gibalni razvoj, kako lahko starši vplivajo na športne aktivnosti otroka, kakšen je pomen športnih dejavnosti za otrokov razvoj, kako je pomembno gibalno okolje in kakšne so lahko športne dejavnosti za predšolske otroke. Namen empiričnega dela diplomske naloge je bil preučiti vlogo športa v družini predšolskega otroka. Izveden je bil anketni vprašalnik za starše iz podeželskega in mestnega okolja, ki so ga prejeli v vrtcu svojega otroka. Pridobljene rezultate smo dopolnjevali s teoretičnimi izhodišči in jih primerjali s postavljenimi hipotezami, ki smo si jih zastavili na začetku diplomskega dela. Ugotovili smo, da se je športno udejstvovanje v družinah predšolskega otroka povečalo.
Keywords: Družina, predšolski otrok, šport, starši, razvoj, pomen, okolje.
Published: 19.06.2018; Views: 663; Downloads: 120
.pdf Full text (1,61 MB)

47.
Najpogostejše poškodbe otrok v domačem okolju
Rok Kovačič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Otroci so večkrat žrtev poškodb v domačem okolju. Žrtev poškodb, katere bi se dalo preprečiti, ali z varovali, ki preprečujejo dostop do nevarnega predmeta ali prostora, ali morebiti z odstranitvijo nevarnosti iz prostora, domačega okolja. Na trgu obstaja veliko varoval za domače okolje, kot na primer: varovala za vtičnice, za štedilnik, za robove na pohištvu, in podobno. Najboljše varovalo pa je seveda pazljivost, navzočnost starša, ko otrok spoznava in se uči o novih stvareh. Metodologija raziskovanja: Uporabljena je bila deskriptivna in kvantitativna metodologija. Podatke smo pridobili z uporabo anketnega vprašalnika zaprtega tipa in jih analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel 2016 in Microsoft Word 2016. Raziskavo smo naredili v pomurski regiji, med starši, ki niso mlajši od 18 let in imajo otroke stare več ko eno leto. Rezultati: Čez raziskavo smo ugotovili, da starši relativno dobro poznajo nevarnosti za otroka v domačem okolju in so seznanjeni z načini preprečevanja poškodb otrok, ampak se še vseeno poškoduje 60 % otrok. Ugotovili smo tudi, da se z višjo izobrazbo ne znižuje tveganje za poškodbo otroka. Starši po večini redno uporabljajo varovala v stanovanju, le 18 % jih nikoli ne uporablja. Sklep: Otroci so podvrženi velikemu tveganju za poškodbe v domačem okolju. Poškodbe po večini niso življenjsko ogrožajoče in so posledica kratke nepazljivosti in nenavzočnosti staršev. Podatki iz raziskave kažejo, da je največ poškodb med 3-5 letom starosti, saj takrat otrok največ, samostojno, raziskuje in spoznava. Torej je pomembno v tem obdobju biti ob otroku in mu zagotoviti varen vstop v svet samostojnosti.
Keywords: Dejavniki tveganja, preventiva, prva pomoč, starši, Pomurje
Published: 04.06.2018; Views: 688; Downloads: 128
.pdf Full text (545,75 KB)

48.
Otrokovo doživljanje bivanja v bolnišnici z vidika staršev in medicinskega osebja
Zlatka Cugmas, Anika Smeh, 2018, original scientific article

Abstract: V raziskavi je sodelovalo 84 staršev hospitaliziranih otrok in 46 medicinskih sester oziroma tehnikov. Hospitalizacija pomeni za otroke distres, zato aktivira sistem navezanosti na starše. Starši in medicinsko osebje so ocenili vedenje otrok ob sprejemu v bolnišnico, med bivanjem v njej in ob odpustu. Odgovorili so na vprašanja, kakšen odnos imajo do hospitaliziranega otroka, ali bolnišnični oddelki imajo igralnico, ali otroke obiskuje bolnišnična vzgojiteljica ter kdo nudi pomoč otroku s prilagoditvenimi težavami. Ugotovili smo, da obstajajo pomembne razlike v pogostosti različnih otrokovih vedenj med različnimi obdobji bivanja v bolnišnici. Od nevarnih vzorcev navezanosti sta se izrazila predvsem upiranje in neorganiziranost.
Keywords: otroci, starši, medicinsko osebje, hospitalizacija, psihični hospitalizem
Published: 14.05.2018; Views: 729; Downloads: 71
.pdf Full text (506,07 KB)
This document has many files! More...

49.
Spolna vzgoja v družini predšolskega otroka
Tajda Nemec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga, naslovljena kot Spolna vzgoja v družini predšolskega otroka, je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Za navedeno temo smo se odločili, ker še vedno gre za eno izmed tabu tem. Zanimalo nas je, kako se starši predšolskih otrok soočajo s spolno vzgojo oziroma ali ocenjujejo, da je le-ta v predšolskem obdobju že potrebna. Raziskali smo tudi težave, s katerimi se starši predšolskega otroka srečujejo ob poučevanju otroka o spolnosti ter navedli nekatere rešitve. Namen naloge predstavlja tudi raziskava, kako (posledično) sprejemajo spolnost predšolski otroci, v katera spolna dejanja so vpleteni, ter kako reagirajo v določenih spolnih situacijah. Ugotavljali smo tudi, kako mediji vplivajo na spolno vzgojo oziroma kakšno vlogo pri tem igrajo. Na podlagi strokovne in znanstvene (tuje) literature smo opredelili teorije in mnenja različnih avtorjev o obravnavani temi. Uporabili smo raziskovalno metodo spletne ankete, v kateri so sodelovali starši otrok, starih med 4 in 6 let. Pridobljene rezultate smo statistično obdelali z računalniškim programom Microsoft Excel. Ugotovitve raziskave so pokazale, da večina staršev predšolskih otrok dandanes ne obravnava spolnosti kot tabu temo, iz katerega razloga lahko tudi potrdimo, da so v večji meri že omenjali spolne teme v lastni družini. Ugotovili smo, da veliko staršev predšolskih otrok nima nobenih težav pri poučevanju svojih otrok o spolnosti, da se o tem preprosto med seboj pogovorijo. V določenih spolnih situacijah precej staršev reagira dokaj primerno, medtem pa se jih še vedno nekaj najde, ki ravna neprimerno. Na podlagi odzivov staršev smo ugotovili, da večina otrok ne gleda na določeno spolno situacijo kot prepovedano, ampak jo normalno sprejema, kot vsak zdrav razvijajoč se otrok. Prav tako se večina staršev strinja, da imajo mediji agresivnejši vpliv na spolno vzgojo ter da knjige pri tem predstavljajo učinkovitejšo rešitev.
Keywords: družina, spolna vzgoja, predšolski otrok, starši, tabu tema, mediji.
Published: 11.04.2018; Views: 1206; Downloads: 301
.pdf Full text (936,28 KB)

50.
Vloga starih staršev v razvoju predšolskega otroka
Mojca Kogoj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se je proučevalo vlogo starega starša pri negi, vzgoji in razvoju predšolskega otroka. Temeljni cilj je bil ugotoviti vključenost starih staršev v življenje in razvoj njihovega predšolskega vnuka oziroma vnukinje. Stari starši v otrokovem življenju igrajo določeno vlogo, ki se skozi otrokov razvoj in odraščanje spreminja. Prva vloga starega starša je vloga negovalca, ko je otrok še dojenček. Kasneje se vloge spreminjajo glede na odnos med starim staršem in otrokom. Teoretični del naloge je bil osredotočen na posamezna področja otrokovega razvoja (telesni, spoznavni, gibalni, čustveni, socialni in razvoj risbe in igre), v empiričnem delu pa se je preverjalo, kakšno vlogo imajo stari starši pri razvoju predšolskega otroka. Oblikovan je bil anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki obsega dejavnosti vseh področij otrokovega razvoja, z ocenjevalno lestvico, kako pogosto se stari starši v določeno dejavnost vključujejo. 400 anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih po različnih vrtcih po Sloveniji (Deskle, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor, Ruše, Bistrica ob Dravi, Braslovče), in sicer v skupinah otrok druge starostne stopnje. Veljavnih vrnjenih vprašalnikov je bilo 261. Od tega jih je rešilo 34,4 % starih očetov in 65,5 % starih mam. Podatki so bili obdelani glede na spol, starost in zaposlitev starih staršev ter tabelarično prikazani in interpretirani. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo razlike v vključenosti starih staršev glede na spol starega starša, saj so stare mame v nego in vzgojo vnukov vključene bistveno več kakor stari očetje. Ravno tako obstajajo razlike med starimi starši, ki so mlajši od 60 let, in starimi starši, ki so starejši. Mlajši so v nego in vzgojo vnukov vključeni bistveno več. V primeru zaposlitve starega starša pa je bila statistično značilna razlika v primeru petih dejavnosti, v katerih se ne opazi bistvene razlike glede zaposlitve starega starša ter njegove vključenosti v nego in vzgojo vnukov.
Keywords: Vnuk, vnukinja, stari starši, razvoj, predšolski otrok.
Published: 19.03.2018; Views: 707; Downloads: 167
.pdf Full text (1,24 MB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica