| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 321
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Doživljanje staršev otrok, obolelih za rakom: socialne predstave o bolezni
Ives Zemljarič, 2020, master's thesis

Abstract: Kadar za rakom zboli otrok ali mladostnik, je bolezen še posebej obremenjujoča za starša; negotovost glede uspeha zdravljenja pa vztraja še leta po diagnozi. Dosedanje raziskave na tem področju se večinoma osredotočajo na posameznika ali družino, medtem ko zanemarjajo socialno-psihološki vidik, kot so socialne predstave o bolezni in nekatera druga z zdravljenjem povezana prepričanja. Namen magistrskega dela je raziskati, kako je izkušnja zdravljenja raka oblikovala predstavo staršev obolelih otrok o bolezni ter kako je oblikovala doživljanje sebe in vsakdanje funkcioniranje po koncu zdravljenja. Cilj raziskave je dobiti vpogled v doživljanje bolezni in tako razumeti, kako se starši z njo soočajo. Izbrali smo kvalitativni pristop, in sicer metodo interpretativne fenomenološke analize, ki analizo usmerja k celostnemu razumevanju doživete izkušnje. Napravili smo 10 polstrukturiranih intervjujev s starši, katerih otroci so se v mladostništvu zdravili zaradi raka. Po koncu kodiranja smo opredelili 76 kod, ki smo jih razvrstili v 12 kategorij, in opredelili štiri nadredne teme: Bolezen rak kot grožnja, Boj za preživetje, Opora starša pri obvladovanju bolezni in Sprememba kot proces, ki smo jih na koncu integrirali s preteklimi spoznanji. Predvidevamo, da bomo s celostnim razumevanjem izkušnje staršev za rakom obolelih otrok prispevali k oblikovanju ustreznih preventivnih ukrepov za ohranjanje psihičnega blagostanja tudi več let po koncu zdravljenja.
Keywords: starši, rak pri otrocih in mladostnikih, socialne predstave o bolezni, interpretativna fenomenološka analiza, polstrukturirani intervju
Published: 19.02.2020; Views: 463; Downloads: 129
.pdf Full text (2,18 MB)

22.
Stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskujejo njihovi vnuki in vnukinje
Tjaša Nagode, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavani stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskuje njihov vnuki. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je pozornost namenjena proučevanju tega, kdo so stari starši in kakšno vlogo imajo v vnukovem življenju. Predstavljeni so tipi starih staršev in slogi njihovega delovanja. Poleg tega je preverjeno, kakšne pravice imajo stari starši z zakonodajnega vidika. Opisan je pojem navezanosti in kakšna je navezanost starih staršev in vnukov. V delu je predstavljen pomen vrtca kot ustanove in na kakšne načine lahko družina sodeluje z njim. Empirični del raziskave zajema predstavitev rezultatov anketiranja starih staršev. Z anketiranjem se je ugotavljalo, ali obstajajo razlike med starimi starši pri sodelovanju z vrtcem. Vzorec so sestavljali stari starši, ki so imeli svojega vnuka vključenega v eno izmed enot Vrtca Slovenske Konjice. V raziskavi je sodelovalo 109 starih staršev. Proučevale so se razlike v stikih z vrtcem glede na spol, starost, izobrazbo in bližino bivanja starih staršev. Ugotovljeno je bilo, da neodvisne spremenljivke niso povezane s stiki starih staršev z vrtcem.
Keywords: stari starši, navezanost, vloga starih staršev, vrtec, sodelovanje z vrtcem
Published: 03.02.2020; Views: 450; Downloads: 81
.pdf Full text (1,47 MB)

23.
Medgeneracijski prenos vzgojnega stila iz starša na otroka
Mojca Pevec Satler, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi so predstavljene teorije in modeli medgeneracijskega prenosa vzgojnega stila iz starša na otroka. Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali prihaja do medgeneracijskega prenosa vzgojnega stila, kateri izmed vzgojnih stilov se najpogosteje prenaša in kako različni dejavniki (spol otroka, starost starša, stopnja zaključene izobrazbe starša, zakonski stan starša, tip družine otroka in število sorojencev) vplivajo na prenos vzgojnega stila. V raziskavi je sodelovalo 105 dijakov in 105 staršev. Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da medgeneracijski prenos vzgojnega stila iz starša na otroka ni razviden. Pri raziskovanju prenosa določenega vzgojnega stila (permisiven, avtoritativen in avtoritaren) smo ugotovili, da se najpogosteje (84 %), prenaša samo avtoritativen vzgojni stil, sledita avtoritaren in permisiven. Na prenos vzgojnega stila pomembno vpliva stopnja zaključene izobrazbe staršev. Vsi ostali dejavniki na proces prenosa niso imeli vpliva.
Keywords: Medgeneracijski prenos, starši, otroci, vzgojni stili, vzgoja.
Published: 14.01.2020; Views: 511; Downloads: 117
.pdf Full text (1020,37 KB)

24.
Nekateri vidiki avtoritete in avtonomije vzgojitelja
Metka Steržaj, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tematika našega diplomskega dela je bilo preučevanje sprememb v določenih starostnih skupinah vzgojiteljic (tistih, ki so zaposlene več kot 30 let, in tistih, ki so zaposlene manj kot 5 let) na področjih avtonomije, avtoritete ter sodelovanja s starši. Ugotavljali smo torej, ali so starejše vzgojiteljice občutile spremembe po uvedbi kurikuluma, kakšne pritiske s strani formalnih predpisov občutita obe starostni skupini pri načrtovanju dejavnosti, koliko vzgojiteljice pripomorejo k strokovnemu timu oz. koliko se upoštevajo njihovi predlogi, pripombe in pritožbe. Zanimala nas je tudi razlika v občutenju stresa pri obeh starostnih skupinah. V prvem, teoretičnem delu smo se posvetili predvsem pojmovanju oz. definiranju avtoritete in avtonomije, pri čemer smo zajeli tudi njune posamezne vrste in stopnje, se poglobili v odnos med avtonomijo in odgovornostjo ter formalnimi določili. Zanimala nas je tudi preteklost tako na področju avtonomije kot na področju avtoritete ter primeri dobre prakse za obe področji. Empirični del smo posvetili analizi rezultatov raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika smo na vzorcu 105 vzgojiteljev in vzgojiteljic izvedli raziskavo na območju osrednje Slovenije (Kamnik, Ljubljana, Polhov Gradec, Trzin, Domžale ...) ter jih s pomočjo programa SPSS, ki je namenjen statistični obdelavi, ustrezno interpretirali.
Keywords: avtonomija, avtoriteta, vzgojitelji, strokovni tim, stres, formalni predpisi, kurikulum za vrtce, sodelovanje s starši, komunikacija.
Published: 13.01.2020; Views: 375; Downloads: 133
.pdf Full text (1,10 MB)

25.
Osveščenost staršev o bronhitisu pri predšolskem otroku
Monika Klančnik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Bronhitis je zelo pogosto obolenje pri otrocih v predšolskem obdobju, zato smo v zaključnem delu ugotavljali osveščenost staršev o bronhitisu in ukrepih. Zanimalo nas je, če otroci, ki obiskujejo vrtec pogosteje obolevajo za tem obolenjem kot ostali, ki vrtca ne obiskujejo. Raziskovalna metodologija: Uporabili smo deskriptivno metodo dela ter kvantitativno metodologijo. Podatke za raziskovalni del smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, na vprašanje pa je odgovorilo 30 staršev predšolskih otrok. Rezultati: Starši poznajo obolenje bronhitis, vendar se je z njim srečala manj kot tretjina otrok anketiranih oseb. Pri vseh se je kot simptom pokazal težko dihanje in kašelj, kar je tudi sicer najpogostejši simptom. Ukrepe pri bronhitisu poznajo bolj slabo. Prav tako pa jih je le tretjina mnenja, da obiskovanje vrtca povečuje tveganost za obolevnost njihovega otroka. Diskusija in zaključek: Obolenje bronhitis je pogosto predvsem pri predšolskih otrocih in v hladnih mesecih. Z dobrimi preventivnimi ukrepi in znanjem, ki bi ga starši lahko dobili od zdravstvenih delavcev, bi lahko to obolenje preprečili in ga omejili. Veliko staršev išče informacije preko interneta, kjer vsi viri niso zanesljivi. Z dobrimi navodili zdravstvenih delavcev, vestnimi starši, ki le te ukrepe izpolnjujejo, ter dobrimi vzgojitelji, ki opozorijo na obolenje, lahko zmanjšamo razširjenost RSV virusa in posledično bronhitisa.
Keywords: vrtčevski otroci, okužba zgornjih dihal, bronhitis, starši, medicinska sestra, pogosto obolenje.
Published: 17.12.2019; Views: 368; Downloads: 63
.pdf Full text (1,59 MB)

26.
Pojav razvajenosti pri starših in pomen tega za družino
Urška Ozim, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pojav razvajenosti pri starših in pomen tega za družino je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo govorili o starših, torej kdo sploh starš je ter jih bolj specifično tudi opredelili. Nekaj besed smo namenili razvajenosti, to smo najprej definirali, in zapisali nekaj tipičnih primerov tega vzgojnega problema. Seznanili smo se z razvajenostjo staršev in zapisali nekaj pokazateljev starševske razvajenosti ter tako opredelili tipe staršev in zapisali vpliv razvajenih staršev na otroka. Pri tem smo se osredotočili tako na samo starševstvo kot tudi na pomembnost postavljanja omejitev. Podali smo nekaj nasvetov in smernic, kako se spoprijeti z razvajenostjo ter nazadnje opisali še vlogo otroka v družini, v kateri so starši razvajeni. V empiričnem delu smo raziskali pojav razvajenosti pri starših. Zanimalo nas je, kaj za starše pomeni pojem razvajenost, pri kom se lahko sploh pojavi, ali na pojav razvajenosti vpliva tudi vzgoja in ali je lahko to posledica staršev, ki so razvajeni; kateri so najbolj pogosti pokazatelji razvajenosti pri starših ter kako lahko omilijo svojo razvajenost; ali je možno, da pride do sprememb v vlogah in odnosih v družini; ali otroci, ki imajo razvajene starše, prevzamejo vlogo le-teh in, ali lahko razvajenost staršev vodi k neustrezni komunikaciji, prav tako pa nas je zanimalo kakšne so lastnosti dobrega starša po mnenju anketiranih staršev.
Keywords: Razvajenost, starši, otrok, vzgoja
Published: 20.11.2019; Views: 376; Downloads: 109
.pdf Full text (1,62 MB)

27.
Prednosti uporabe kenguru metode pri nedonošenčku
Ana Katarina Zorman, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Prezgodnji porod je vodilni vzrok za neonatalno umrljivost in obolevnost. Za nedonošenčke je značilno, da se soočajo s številnimi težavami v razvoju. Z namenom preprečevanja teh zapletov se uporablja kenguru metodo. Dokazano ima metoda številne prednosti za nedonošenčke in njegove starše. Metoda v revnih državah nedonošenčkom omogoča preživetje, v razvitih pa staršem omogoči boljšo povezanost z svojim nedonošenčkom. Raziskovalna metodologija: V zaključnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vključitveni kriteriji pri iskanju člankov so bili članki le v slovenskem in angleškem jeziku, ki so bili polno dostopni. Uporabili smo podatkovne baze EBSCOhost in PubMed ter Cobbis. Rezultati pregleda literature so predstavljeni s PRISMO. Zbrane podatke smo opisno predstavili. Rezultati: Uporaba kenguru metode ima veliko pozitivnih učinkov na nedonošenčka, le nekaj od teh je: nižja mortaliteta, fiziološka stabilnost, krajša hospitalizacija, močnejša vez med materjo, očetom in otrokom in lažje spoprijemanje s stresom. Diskusija in zaključek: Kenguru metoda pri nedonošenčku ima temeljni pomen za nadaljnji razvoj otroka. Učinki metode segajo še v odraslo dobo. Veliko vlogo pri metodi ima medicinska sestra, ki skrbi za izobraževanje staršev o nedonošenčku in njegovih potrebah.
Keywords: razvoj otroka, medicinska sestra, prednosti metode, prezgodnji porod, starši, intenzivna nega, izboljšana navezanost.
Published: 11.11.2019; Views: 421; Downloads: 76
.pdf Full text (490,18 KB)

28.
Pomen vzpodbujanja samostojnosti pri predšolskem otroku s strani odraslega
Maja Jovanić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Samostojnost otroka je dejavnost, pri kateri moramo biti potrpežljivi in vztrajni. Otrok se mora počutiti varno, kar je tudi osnovna potreba pri spodbujanju otrok k samostojnosti. Starši in ostali odrasli v otrokovem življenju se velikokrat ne zavedajo, da velikokrat s tem, da otroku pomagajo, storijo več škode kot koristi. Otrok sam pokaže, kdaj je pripravljen nekaj storiti sam. Odrasli imamo pomembno vlogo, v kateri moramo oceniti, kdaj je otrok dovolj star in sposoben, da nekaj stori sam. Takrat moramo odrasli to dopustiti in otroka spodbujati, nikakor pa tega ne naredimo namesto njega. V raziskavi želimo ugotoviti kakšne vrste odnosa imajo starši in vzgojitelji pri spodbujanju otrok k samostojnosti. . Namen naše raziskave je bilo raziskati kako starši in vzgojitelji dopuščajo otrokom samostojnost, ali jih pri tem spodbujajo ter razlike v samostojnosti glede na spol in starost otrok. Naš raziskovalni vzorec je vključeval 98 otrok, starih od 3 pa do 7 leta, v vrtcu. V raziskavi smo ugotovili, da deklice pričnejo prej uporabljati pribor kot dečki, da slednji potrebujejo tudi več spodbujanja pri obisku stranišča ter pospravljanju miz. Naša raziskava je prav tako pokazala, da deklice hitreje postanejo samostojne pri dejavnostih, le od odraslih je odvisno koliko samostojnosti jim pustimo.
Keywords: samostojnost otroka, spodbujanje otroka, starši in vzgojitelji
Published: 08.11.2019; Views: 413; Downloads: 68
.pdf Full text (1,37 MB)

29.
Uporaba elektronskih šolskih sistemov pri starših učencev osnovne šole: pogostost, motivi za uporabo in povezanost z vidika starševskega vedenja ter učnega delovanja otrok
Katja Ravnikar, Ana Marie Starina, 2019, master's thesis

Abstract: S šolskim letom 2007/2008 so slovenske osnovne in srednje šole dobile možnost uporabe storitve elektronske redovalnice (Pirc, 2008). V magistrski nalogi smo obravnavali posamezne motive in pogostost uporabe e-šolskih sistemov s strani staršev v povezavi z vidiki samoregulacije učenja in zaznavanjem starševstva pri učencih. V vzorec raziskave smo vključili 288 učencev predmetne stopnje in njihovih starše iz devetih različnih osnovnih šol. Udeleženci so reševali paketke vprašalnikov, ki so za učence vključevali: Vprašalnik stališč do e-redovalnice, Vprašalnik samoregulacije v učni situaciji (MSLQ) in Lestvico zaznavanja starševstva (POPs) ter za starše: Vprašalnik stališč do e-redovalnice in motivov ter pogostosti za uporabo e-šolskih sistemov in Vprašalnik družinske vključenosti (FIQ-E). Izvedli smo tudi intervjuje z izbranim predstavnikom na vseh udeleženih šolah. Ugotovili smo, da se motivi vezani na nadzor in pogostejša uporaba e-šolskih sistemov s strani staršev, negativno povezujejo z učnim uspehom učencev. Hkrati pa se motivi vezani na nadzor statistično pomembno negativno povezujejo tudi z zaznavanjem starševstva s strani učencev, kar se nanaša na podpiranje avtonomije in zaznavanje vključenosti. Pogostost uporabe e-šolskih orodij se statistično pomembno razlikuje med starši, ki uporabljajo osnovni paket in starši, ki uporabljajo plačljivi paket. Uporaba e-šolskih sistemov staršev, ki imajo plačljivi paket bolj izhaja iz motivov vezanih na nadzor in komunikacijo, v primerjavi s starši, ki imajo samo osnovni paket.
Keywords: e-šolski sistemi, samoregulacija, vključevanje staršev v šolo, komunikacija med šolo in starši, nadzor, zaznavanje starševstva
Published: 18.10.2019; Views: 513; Downloads: 93
.pdf Full text (1,87 MB)

30.
Sodelovanje med starši in šolo pri konstruktivnem spoprijemanju učencev z neuspehom
Sanja Pavlović, 2019, master's thesis

Abstract: Starši si od nekdaj prizadevajo, da bi bili njihovi otroci kar se da uspešni. Za otrokovo uspešnost so pripravljeni narediti in žrtvovati marsikaj. Vendar pa se starši razlikujejo v dojemanju, kaj za otroka predstavlja uspeh in kaj neuspeh. Namen magistrske raziskave je bil na vzorcu staršev otrok od drugega do šestega razreda osnovne šole proučiti njihova stališča do neuspeha. Želeli smo ugotoviti, kakšno je njihovo pojmovanje neuspeha ter kako zaznavajo njegov vpliv na otrokovo učenje in na kakovost njegovega znanja. Preverjali smo tudi, kako se starši odzivajo na otrokov neuspeh, s kom se o tem posvetujejo in ali bi si o konstruktivnem spoprijemanju z otrokovim neuspehom želeli izvedeti več in na kakšen način. V raziskavo je bilo vključenih 110 staršev otrok, ki obiskujejo osnovne šole v Celju in njegovi širši okolici, od tega je bilo 41 očetov in 69 mater. Za merjenje navedenih konstruktov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga v celoti oblikovali s pomočjo vprašalnika, uporabljenega v raziskavi Haimovitz in Dweck (2016). Vprašalnik je meril v treh sklopih, in sicer stališča, odzive in želje z lestvico stališč, lestvico odzivov in lestvico želja ter s štirimi vprašanji delno zaprtega tipa. Rezultati so pokazali, da imajo starši do neuspeha bolj pozitiven kot negativen odnos in da se na neuspeh otrok odzivajo bolj konstruktivno kot nekonstruktivno. Razlike med poročanjem mater in očetov pretežno niso bile statistično pomembne, enako velja za korelacijo prepričanja o neuspehu in samoporočanim odzivanjem. Čeprav ima raziskava določene omejitve, je pomemben prispevek k ozaveščanju staršev o pomembnosti vpliva njihovih stališč o neuspehu na njihove otroke, saj je veliko staršev izrazilo željo po znanju na tem področju. Zato smo oblikovali smernice, ki bi lahko staršem in učiteljem pomagale pri konstruktivnejšem spoprijemanju z neuspehom otrok.
Keywords: Neuspeh, stališča, starši, konstruktivni odziv, miselna naravnanost, učitelji.
Published: 29.08.2019; Views: 463; Downloads: 137
.pdf Full text (1,67 MB)

Search done in 0.9 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica