| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 333
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Spodbudno domače okolje za učenje in utrjevanje tujega jezika : magistrsko delo
Tanja Brodarič, 2022, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrskega dela je raziskati v kolikšni meri imajo slovenski osnovnošolci spodbudno in nespodbudno domače okolje za učenje in utrjevanje angleščine kot tujega jezika ter kaj vpliva na samo vključevanje staršev v dotični proces. V teoretičnem delu magistrskega dela smo najprej predstavili pomen in razširjenost angleščine v svetu, nadalje pa smo predstavili vlogo angleščine v slovenskem izobraževalnem prostoru. Predstavili smo tudi značilnosti spodbudnega in nespodbudnega domačega okolja za učenje angleščine kot tujega jezika ter kaj vpliva na njegovo oblikovanje. Teoretični del smo zaključili z navedbo aktivnosti za učenje in utrjevanje angleščine kot tujega jezika. V empiričnem delu magistrskega dela smo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika zbrali potrebne podatke na vzorcu 146 staršev slovenskih osnovnošolcev. Zanimale so nas razlike v odgovorih staršev glede na starost, socialno-ekonomski status, lastno uporabo angleščine pri zaposlitvi in vzgojno-izobraževalno obdobje otroka. Rezultati kažejo, da se starši zavedajo pomena znanja angleščine kot tujega jezika in uvedbe raznolikih učnih aktivnosti v domače okolje. Med starši obstajajo statistično značilne razlike pri lastni usposobljenosti na področju angleškega jezika glede na socialno-ekonomski status in lastno uporabo angleščine. Razlike so pojavijo tudi pri pogostosti in načinih spodbujanja učenja in utrjevanja angleščine v domačem okolju glede na socialno-ekonomski status, lastno uporabo angleščine ter vzgojno-izobraževalno obdobje otroka. Rezultati so pokazali, da se starši strinjajo, da je domače okolje izjemnega pomena za podporo otrokovega učnega procesa angleščine.
Keywords: tuj jezik, angleščina, domače okolje, starši, spodbudno okolje
Published in DKUM: 14.06.2022; Views: 41; Downloads: 11
.pdf Full text (3,44 MB)

2.
Pogledi staršev na razloge za športno udejstvovanje njihovih otrok : diplomsko delo
Maša Jerman, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija je zelo pomembna za ukvarjanje s športom in ima velik pomen pri doseganju ciljev, ki si jih zadamo iz športnega vidika. Prav zato je ena od najpogosteje obravnavanih tem na področju športa, saj je motivacija pogoj za to, da se posameznik sploh začne ukvarjati s športno dejavnostjo. Poznamo notranjo in zunanjo obliko motivacije. Pri notranji motivaciji prihaja želja po športnem udejstvovanju iz posameznika samega, ženejo ga neki notranji goni, za zunanjo motivacijo pa je značilno, da pobuda, dražljaj ali pritisk prihajajo nekje od zunaj, velikokrat pa je prisotno tudi nagrajevanje. Gibanje je za otroka zelo pomembno, podobno kot dihanje, hrana in na primer igra. Predvsem je gibanje pomembno v prvih letih otrokovega življenja, ko se hitro razvija na gibalnem, emocionalnem, socializacijskem in kognitivnem nivoju. Otrok gibanje nujno potrebuje vsak dan, saj tako sprošča nakopičeno energijo, se giba, na tak način skrbi za svoje zdravje in dobro fizično počutje, ob gibanju pa spoznava tudi vrtčevske prijatelje in ustvarja ter razvija odnose z njimi. Podobno kot pri igri, ki je, enako kot gibanje, za otroka nujno potrebna. To je zanj najboljši in najlažji način za odkrivanje sveta, saj se otrok s pomočjo igre uči in razvija na najrazličnejših področjih. Za otroka in njegovo ukvarjanje oziroma neukvarjanje s športnimi dejavnostmi so zelo pomembni starši in vzgojitelji, saj so prav oni tisti, ki odločajo o tem, če in koliko se bo otrok gibal. Starši in vzgojitelji, ki visoko cenijo športno udejstvovanje in želijo to pravilno in pozitivno razmišljanje prenesti na otroka, so na dobri poti, da otroku pomagajo, da bo vzljubil šport in se športno udejstvoval, kolikor bo le mogoče. Želimo si, da bi bilo takšnih staršev in vzgojitelj čim več, saj se dobro zavedamo, kako zelo pomemben vpliv ima gibanje na otroka. V diplomski nalogi smo raziskali pomen gibanja za otroka in njegov razvoj na vseh področjih, kakšno vlogo imajo pri tem starši in vzgojitelji, kako pomembna je ob tem za otroka motivacija, kakšen pomen ima za otroka družina in ukvarjanje oziroma neukvarjanje z gibalnimi dejavnostmi v okviru družine, raziskali pa smo tudi, kakšen je dober vzgojitelj in kakšen pomen ima za otroka igra. Upamo, da bo diplomska naloga pomagala kakšnemu staršu doma in vzgojitelju v vrtcu, da uvidi zelo velik pomen gibanja in omogočanja gibalnih dejavnosti za otroka in njegov razvoj na vseh področjih, ob tem pa tudi, kako zelo pomembna je pri tem motivacija, za katero morajo predvsem v prvih letih otrokovega življenja poskrbeti le ti, starši in vzgojitelji.
Keywords: otrok, motivacija, športno udejstvovanje, starši, vzgojitelji
Published in DKUM: 14.01.2022; Views: 99; Downloads: 10
.pdf Full text (1,70 MB)

3.
Stališča staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok do inkluzije v vzgoji in izobraževanju
Sanja Kozel, 2021, master's thesis

Abstract: Inkluzija kot proces, ki najde prostor za vse otroke, nam omogoča, da vsem otrokom ponudimo pravico do izobraževanja ‒ ene temeljnih človekovih pravic. Ni dovolj, da inkluzijo poznamo, o njej govorimo, pomembno je, da jo v praksi kakovostno izvajamo. Kot eden ključnih dejavnikov za uspešnost inkluzivne vzgoje in izobraževanja se izpostavljajo pozitivna stališča do oseb s posebnimi potrebami, zato zraven pomembnih stališč strokovnih delavcev, vrstnikov in okolja do inkluzije v našem delu pozornost usmerjamo na stališča staršev. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna so stališča staršev do izvajanja inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Zanimalo nas je, ali imajo status otroka (posebne potrebe), stopnja otrokovega izobraževanja ali izobrazba staršev statistično značilen vpliv na njihovo vrednotenje inkluzije. Instrument zbiranja podatkov je bil skrajšan in prilagojen anketni vprašalnik Parent Perspectives on Inclusive Education in Rural Alberta, Canada (Loreman, McGhie-Richmond, Barber in Lupart, 2009), ki ga je izpolnjevalo 289 staršev otrok, vključenih v proces predšolske ali osnovnošolske vzgoje in izobraževanja severovzhodne Slovenije. Rezultati kažejo, da lahko govorimo o pozitivnih stališčih staršev do inkluzije, pri čemer se strinjajo, da so posebne potrebe v razredu spoštovane in vrstnikov ne ovirajo pri pridobivanju znanja. Kljub temu da na splošno govorimo o pozitivnih stališčih, pa status otroka (posebne potrebe) pokaže na to, da inkluzijo višje vrednotijo starši otrok s posebnimi potrebami. Glede na to da izobrazba staršev ne kaže statistično značilnega vpliva na stališča staršev do inkluzije, pa stopnja vzgoje in izobraževanja otrok pokaže na dejstvo, da inkluzijo višje vrednotijo starši mlajših otrok s posebnimi potrebami.
Keywords: inkluzija, stališča, otroci s posebnimi potrebami, starši
Published in DKUM: 14.01.2022; Views: 194; Downloads: 62
.pdf Full text (2,44 MB)

4.
Sodelovanje staršev in starih staršev pri vzgoji otroka : magistrsko delo
Anja Bogdan, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo pogled staršev na sodelovanje staršev in starih staršev pri vzgoji otroka. Vsebinsko je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu preučujemo vzgojo – njene opredelitve, dejavnike in stile. Predstavimo družino, kjer si podrobneje ogledamo njihove opredelitve, vrste in njeno vlogo v družbi. Teoretično preučimo vlogo starih staršev, njihovo primerjavo v družini nekoč in danes ter prikažemo, na kakšne načine se vključujejo v vzgojo vnukov. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med starši otrok, vključenih v vrtec. Preverjali smo, kako starši zaznavajo pogostost stikov starih staršev z vnuki v živo in po elektronskih napravah, okoliščine, v katerih starši svoje otroke zaupajo starim staršem, na kakšen način stari starši preživljajo čas z vnuki in kakšno je zadovoljstvo staršev z vključevanjem starih staršev v aktivnosti z vnuki. Preverili smo tudi, kako starši dojemajo vlogo starih staršev pri vzgoji vnukov, na katerih področjih prejmejo od njih največ podpre ter kakšni so po mnenju staršev vzroki za neenotnost pri vzgoji otrok. Ugotovili smo, da imajo stari starši in vnuki pogostejše stike v živo. Svoje otroke starši najpogosteje starim staršem zaupajo v primeru, ko imajo gospodinjske ali domače obveznosti, morajo opraviti večje nakupe ali ko imajo službene obveznosti. Stari starši in vnuki skupaj najpogosteje gredo na sprehod in izvajajo druge športne aktivnosti ali pa jim stari starši pripovedujejo zgodbe iz mladosti. Tako v primeru zadovoljstva z vključevanjem starih staršev v aktivnosti z otroki kakor zadovoljstva z vključevanjem v vzgojo njihovih otrok so starši bolj zadovoljni z lastnimi kakor partnerjevimi starši. Starši s strani starih staršev prejmejo največ podpore v obliki dnevnega ali nočnega varstva otroka, sledi čustvena pomoč. Najpogostejši razlog za neenotnost pri vzgoji otrok starši pripisujejo različnim vrednotam, različnim pogledom na vzgojo ter slabi komunikaciji.
Keywords: družina, stari starši, predšolski otroci, varstvo, vzgoja, konflikti
Published in DKUM: 05.01.2022; Views: 257; Downloads: 53
.pdf Full text (2,41 MB)

5.
Vpliv alkoholizma staršev na duševno blagostanje mladostnikov
Jana Kladnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Na milijone otrok tiho doživlja stres ter socialne, psihološke, ekonomske in pravne posledice, zaradi alkoholizma staršev – predvsem, ko stopijo v fazo mladostništva. Namen raziskave je preučiti in ugotoviti, kakšne učinke ima alkoholizem staršev na duševno blagostanje mladostnika.
Keywords: alkohol, starši, mentalno zdravje, mladostnik
Published in DKUM: 14.12.2021; Views: 257; Downloads: 100
.pdf Full text (643,39 KB)

6.
Sodelovanje in komunikacija med starši, vzgojitelji in otroki v času vzgoje in izobraževanja na daljavo : diplomsko delo
Tamara Kaučevič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Sodelovanje in komunikacija med starši, vzgojitelji in otroki v času vzgoje in izobraževanja na daljavo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pomen komunikacije ter natančno opisali vlogo komunikacije med starši in vzgojitelji. Nato smo opredelili sodelovanje nasploh in pomen sodelovanja in komuniciranja med starši, vzgojitelji in otroki, opredelili izobraževanje na daljavo ter informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. V zaključku smo povezali vidik komunikacije, vezan na sodobno tehnologijo in opredelili sodelovanje in komunikacijo v času vzgoje in izobraževanja na daljavo. V empiričnem delu smo raziskali sodelovanje in komunikacijo med vzgojitelji, starši in otroki v času, ko sta vzgoja in izobraževanje potekala na daljavo. Zanimalo nas je, katerih oblik komuniciranja in sodelovanja s starši se poslužujejo vzgojitelji v času epidemije. Hkrati nas je zanimala razlika med sodelovanjem med vzgojitelji in starši v živo ter njihovim sodelovanjem na daljavo. Zanimalo nas je, ali je za vzgojitelje pomembna komunikacija s starši. Raziskati smo želeli, ali se komuniciranje in sodelovanje s starši ter otroki razlikuje glede na delovno mesto. Prav tako smo želeli raziskati, ali imajo strokovni delavci vrtca možnost komuniciranja z otroki na daljavo. Osredotočili smo se tudi na prednosti in slabosti komunikacije in sodelovanja med starši in vzgojitelji na daljavo. Na koncu smo se osredotočili na to, ali so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev zadovoljni s komuniciranjem in sodelovanjem s starši in otroki v času epidemije.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, komunikacija, pomočniki vzgojitelja, sodelovanje, starši, vzgojitelji
Published in DKUM: 13.12.2021; Views: 311; Downloads: 109
.pdf Full text (616,75 KB)

7.
Spletno nasilje nad otroki - primerjava med Slovenijo in Portugalsko : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Klara Gredelj, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Kibernetsko nasilje, ki je neprimerno in sovražno vedenje, predstavlja temno plat digitalne dobe, v kateri živimo. Intenzivna uporaba interneta je poleg pozitivnih koristi prinesla tudi nekatere negativne posledice. V današnji digitalni dobi je spletno ustrahovanje ena od negativnih posledic, s katerimi se srečujemo vse pogosteje. Otroci se zaradi ranljivosti in izpostavljenosti soočajo s temno platjo spleta že v zgodnjih letih, zaradi česar so spletne grožnje med mladimi čedalje pogostejše. V diplomski nalogi smo se ukvarjali z problematiko kibernetskega nasilja med slovenskimi in portugalskimi otroki. Predstavili smo, s katerimi oblikami kibernetskega nasilja so se otroci srečali, kakšna je vloga stršev pri preprečevanju spletnega nasilja ter katere slovenske in portugalske organizacije se borijo proti naslju v kibernetskem prostoru. Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti, ali so otroci v kibernetskem prostoru izpostavljeni tudi spletnemu nasilju, s katerimi oblikami spletnega nasilja so se že srečali ter kakšna je povezava med starši in otroci, ko govorimo o spletni varnosti. Cilj je bilo ugotoviti, kakšen odstotek otrok se je že srečal s spletnim nasiljem ter kako bi nanj odreagirali. V raziskavi so sodelovali slovenski in portugalski otroci, stari med 12 in 15 let. Da je kibernetsko nasilje globalen problem, lahko potrdimo tudi z raziskavo EU Kids Online, ki je pokazala, da se je odstotek otrok po svetu, ki so se srečali z različnimi oblikami spletnega nasilja, v letu 2010 gibal med 6% in 25%. V isti raziskavi, ki je bila narejena 2020, pa se je število otrok, ki so bili v stiku s spletnim nasiljem, gibalo med 7% in 45% (Smahel, D., Machackova, 2020). Najbolj pogosta oblika kibernetskega nasilja, s katerim so se otroci srečali, je bilo prejemanje neprijetnih, zbadljivih, žaljivih sporočil. Ugotavljamo, da 84% slovenskih in 77% portugalskih staršev nima nadzora nad tem, kaj njihovi otroci počnejo na spletu. Pomembno vlogo pri preprečevanju kibernetske grožnje nad otroki imajo predvsem starši, ki bi morali že v zgodnji starosti otrokom razložiti zakaj so nekatere spletne strani slabe, kako se vesti do ljudi v kibernetskem prostoru ter predvsem kako varno uporabljati splet. Prav tako je pomembno, da otroci vedo, da se v primeru spletnega nasilja lahko obrnejo na svoje starše, učitelje ali organizacije, katere jim bodo pomagale. Pipravili smo tudi predloge za varnejšo uporabo spleta, s katerimi želimo spodbuditi mlade k varnejši uporabi kibernetskega prostora.
Keywords: diplomske naloge, otroci, kibernetsko nasilje, kibernetski prostor, varnost, starši, Slovenija, Portugalska
Published in DKUM: 01.12.2021; Views: 340; Downloads: 95
.pdf Full text (500,65 KB)

8.
Navezanost predšolskih otrok na risane junake : diplomska naloga
Špela Kolarič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava navezanost predšolskih otrok na risane junake. Pojem navezanosti je v splošnem predstavljen kot močna vez med otrokom in njegovimi starši, ki poteka v štirih različnih fazah. Te kažejo, kako so otroci pri določeni starosti na osebo navezani in kakšne znake kažejo, kadar se od nje ločijo. Naloga se osredotoča na risanke in risane junake ter na njihovo povezavo z navezanostjo. Osrednja tema raziskave je bila, kako so predšolski otroci navezani na risane junake in kako ti nanje vplivajo. Iz analize je razvidno, da so otroci od 2. do 6. leta najbolj navezani na tiste risane junake, ki nastopajo v oddajah, ki se trenutno predvajajo po televiziji. Razlik v spolu ni bilo, saj se gledanost obravnavanih risank ni ločevala glede na spol. Risani junaki otrokom predstavljajo namišljene prijatelje, s katerimi se pogovarjajo, jim zaupajo svoje skrivnosti in se ob njih tudi potolažijo, in pri otroku spodbudijo različna čustva. Risane junake velikokrat posnemajo, zato je pomembno, da starši izberejo risanke, ki jih spodbujajo k ustreznemu obnašanju in prispevajo k njihovemu razvoju.
Keywords: navezanost, risanke, risani junaki, predšolski otroci, starši
Published in DKUM: 17.11.2021; Views: 217; Downloads: 34
.pdf Full text (821,78 KB)

9.
Stališča staršev otrok s posebnimi potrebami do realizacije dodatne strokovne pomoči : magistrsko delo
Alja Podmenik, 2021, master's thesis

Abstract: V nalogi obravnavamo stališča staršev otrok s posebnimi potrebami do realizacije dodatne strokovne pomoči. V Sloveniji je dodatna strokovna pomoč omogočena otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo in izvedli polstrukturirane intervjuje. Želeli smo ugotoviti, kakšna stališča imajo starši otrok, ki so usmerjeni v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo do izvajalcev dodatne strokovne pomoči in aspektov njihovega dela ter proučiti načine izvajanja dodatne strokovne pomoči in odnos staršev do teh realiziranih načinov. Intervjuvali smo osem staršev otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi in so vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja na redni osnovni šoli. Vključeni v raziskavo imajo pozitivna stališča do izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Menijo, da s pomočjo le-te njihovi otroci lažje dosegajo predvidene cilje in so v širšem okolju uspešnejši. Načini izvajanja dodatne strokovne pomoči so se izkazali kot pomoč in podpora tako staršem kot otrokom. Med izvajalci dodatne strokovne pomoči poteka dvosmerna komunikacija, ki se je pokazala kot uspešna, saj v takšni vrsti sodelovanja otrok s posebnimi potrebami lažje premaguje primanjkljaje, ovire oziroma motnje.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, starši otrok s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč, pedagoška obravnava, vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole
Published in DKUM: 17.11.2021; Views: 257; Downloads: 76
.pdf Full text (879,57 KB)

10.
MNENJA STARŠEV O VZGOJI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK OB IZBRUHU VIRUSA COVID-19 : diplomska naloga
Ervin Hozjan, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Bolezen Covid-19 je neznana bolezen, ki se pojavlja kot velik sovražnik človeštva. Terja veliko žrtev in vzbuja mnogo strahu na vseh področjih. Tudi v vrtcu je zamajala veliko navad in spodbudila spremembe. Področje vzgoje in varstva predšolskih otrok se je zaradi tega nekoliko spremenilo, saj so se ustanove vrtcev zaprle, kar je zahtevalo veliko prilagajanj in sodelovanja staršev z vzgojitelji. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti mnenje staršev glede: (a) vloge vzgojiteljev v času epidemije SARS-CoV-2, (b) vzgoje ter varstva predšolskih otrok v času epidemije, (c) vpliva dejavnikov virusa na predšolskega otroka in (d) osebne predstave staršev o neznanem virusu. Na podlagi anketnega vprašalnika, ki smo ga sestavili, smo izvedli raziskavo v mariborskih vrtcih oziroma s starši predšolskih otrok podravske regije. Vzorec je sestavljalo 140 naključno izbranih staršev. Rezultati so pokazali, da je mnenje staršev glede vzgoje in varstva predšolskih otrok ob izbruhu virusa covid-19 pozitivno, saj so tudi sami pokazali veliko interesa za sodelovanje z vzgojitelji v kritičnih situacijah. Želja vseh je namreč, da se predšolskim otrokom omogočita čim boljši razvoj in vzgoja, ne glede na izzive izbruha virusa covid-19.
Keywords: predšolska vzgoja, varstvo otrok, COVID-19, starši predšolskih otrok
Published in DKUM: 16.11.2021; Views: 188; Downloads: 36
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica