| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Povezovalno starševstvo: Kako po zdravi pameti vzgajati in razumeti otroka
Suzana Babič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Povezovalno starševstvo je način starševstva in vzgoje, kjer starši otrokom namenijo svoj čas, z njimi delijo občutja in se pogovarjajo. Predstavlja orodje za povezovanje, za vzajemno delovanje z otrokom ter za lažjo vzpostavitev pristnega stika. Povezovalno starševstvo pomeni predvsem, da starši znajo prisluhniti potrebam otroka, ga razumeti in se temu ustrezno tudi odzivati. Pomeni bližino staršev od trenutka otrokovega rojstva naprej. V prvih letih otrokovega življenja k povezanosti med staršem in otrokom pripomorejo dojenje, nošenje otroka, odziv na dojenčkov jok, skupno spanje, ravnovesje in meje ter ignoriranje dobronamernih nasvetov. Povezovalno starševstvo je torej pomembno tako za otroke kot tudi za starše.
Keywords: povezovalno starševstvo, vzgoja, stik, razumevanje otrok, komunikacija, otrokove potrebe
Published: 25.02.2009; Views: 3553; Downloads: 476
.pdf Full text (896,67 KB)

2.
VPLIV DRUŽINE NA OBLIKOVANJE OSEBNOSTI POSAMEZNIKA - VZGOJNI STILI IN SAMOPODOBA MLADOSTNIKA
Janja Žohar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava družino in njen vpliv na oblikovanje osebnosti posameznika. Veliko ljudi in tudi veliko raziskovalcev tega področja je mnenja, da je družina tista, ki zaznamuje življenje posameznika. V teoretičnem delu diplomske naloge je najprej opredeljena družina, sledita socializacija in vzgoja, ki sta zagotovo pomembna dejavnika in v veliki meri zaznamujeta sleherno osebnost. V nadaljevanju je natančneje opisana osebnost. V diplomskem delu sledi teoretični opredelitvi empirični del, kjer smo želeli s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so bili razdeljeni med srednješolce gimnazijskega in poklicnega programa raziskati, ali res obstaja tako velik vpliv družine na oblikovanje osebnosti, kot ji ga pripisuje družba, v kateri živimo. Preverili smo višino splošne samopodobe pri mladostnikih in vzgojne stile, ki prevladujejo v njihovih družinah. Prav tako smo preverili, ali obstajajo razlike v višini samopodobe glede na spol in ali obstajajo razlike v višini samopodobe mladostnikov glede na tip srednje šole, ki jo obiskujejo. V poglavju preverjanje hipotez in v sklepnem delu so prikazane vse ugotovitve, do katerih smo prišli med izdelavo diplomskega dela.
Keywords: družina, socializacija, vzgoja, starševstvo, osebnost
Published: 13.08.2009; Views: 8014; Downloads: 2574
.pdf Full text (935,78 KB)

3.
ODNOSI MED STARŠEMA IN VPLIV ODNOSOV NA OTROKA
Lucija Čuk, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom »Odnosi med staršema in vpliv teh odnosov na otroka« sem analizirala starševske odnose, ki vplivajo na otrokovo osebnost. Kako se prenašajo vzorci odnosov v družini iz generacije v generacijo in kako zelo je različna narava moškega in ženske, ko gre za graditev odnosov. Pred vsem pa sem se osredotočila na potrebe otrok in pomembnost gojenja pristnih odnosov za izgradnjo njegove pozitivne samopodobe. Saj je bistveno to, da imamo otroka radi takšnega, kakršen je in ga ne spreminjamo po svojih namišljenih klišejih, temveč ga spodbujamo pri njegovih dejanjih in mu tako dopustimo, da se razvije v edinstveno osebo.
Keywords: odnosi, družina, partnerstvo, starševstvo, osebnost, samopodoba otroka
Published: 06.07.2009; Views: 2681; Downloads: 434
.pdf Full text (613,18 KB)

4.
Nekateri sociološki in zdravstveni vidiki odloženega starševstva
Mojca Kokove, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni nekateri sociološki in zdravstveni vidiki odloženega starševstva. Namen diplomskega dela je bil predstaviti, ugotoviti in analizirati pomembnejše sociološke in zdravstvene vidike vzrokov odloženega starševstva v slovenski post-moderni družbi, s posebnim ozirom na dolenjsko regijo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so opisane značilnosti sodobnega družinskega in partnerskega življenja v post-moderni družbi, vpliv posledic globalnih družbenih sprememb za odloženo starševstvo, s poudarkom na izobraževanju in trgu dela. Predstavljeno je tudi zdravstveno-vzgojno delo medicinske sestre z mladimi v procesu odločanja za starševstvo. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena v letu 2009, med naključno izbranimi mladimi v čakalnicah splošnih ambulant izbranih osebnih zdravnikov v Zdravstvenem domu Sevnica. Ugotavljali smo, ali se mladi na Dolenjskem tudi vedno kasneje odločajo za starševstvo, iskali vzroke in razloge za to. Zanimal nas je tudi življenjski standard mladih ter njihov odnos do načrtovanja družine. Ugotovili smo, da se mladi v tem delu Slovenije ne razlikujejo od drugih, saj se tudi tu vedno kasneje odločajo za starševstvo. Preden se odločijo za starševstvo, želijo biti finančno neodvisni ter živeti v lastnem gospodinjstvu. Ugotovili smo tudi, da zdravstvene težave v večini niso vzrok odloženega starševstva mladih. Ena izmed zanimivejših ugotovitev pa je bila, da bi večina mladih želela imeti otroka, če bi imeli za to vse potrebne pogoje.
Keywords: družina, starševstvo, načrtovanje družine, mladi, spremenjena vloga, postmodernost, LAT-faza, zdravstvena vzgoja.
Published: 20.07.2009; Views: 2510; Downloads: 383
.pdf Full text (617,69 KB)

5.
Vloga medicinske sestre pri reševanju težav študentskih družin
Katja Oberš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena vloga in pomen družine v sodobni slovenski družbi, spremembe družinskega življenja, prehodi v odraslost in podaljševanje mladosti. Poudarek je na študentskih družinah, njihovih pravicah in težavah. Predstavljeno je tudi zdravstveno — vzgojno delo medicinske sestre pri sodelovanju s študentskimi družinami in njena nepogrešljiva vloga pri pomoči tem družinam. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena v letu 2009 med medicinskimi sestrami, zaposlenimi v dispanzerju za ženske in patronažni dejavnosti. Ugotavljali smo, ali so medicinske sestre dovolj strokovno usposobljene za svetovanje študentskim družinam, ali poznajo njihove pravice ter s kakšnimi problemi se srečujejo. Ugotovili smo, da medicinske sestre, ki sodelujejo s študentskimi družinami, nimajo dovolj ustreznega znanja, da bi jim lahko svetovale, tako o njihovih pravicah, kot tudi o tem, kdo je ustrezen naslov za njihove težave. Prav tako pa si želijo več znanja o tej problematiki, saj število študentskih družin v Sloveniji narašča.
Keywords: Ključne besede: družina, študenti, starševstvo, medicinska sestra, postmodernost.
Published: 31.03.2010; Views: 1654; Downloads: 180
.pdf Full text (540,33 KB)

6.
ODSOTNOST STARŠEV TER POSLANSTVO STARIH STARŠEV V DRUŽINAH
Barbara Mavrič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Družine se med seboj razlikujejo, vendar to ni tako pomembno, če je otrok v družini deležen vsega, kar potrebuje za svoje življenje. Rojstvo otroka je za večino ljudi zelo pomemben trenutek, nekaterim pa čisto odveč. Zato lahko otrok hitro ostane brez enega oziroma brez obeh staršev. Odsotnost enega ali obeh staršev otroka zelo prizadene in mu pusti trajne posledice, ki se jih starši sploh ne zavedajo. Po odsotnosti staršev so po navadi stari starši tisti, ki poskrbijo za svoje vnuke. Moramo pa reči, da je tudi veliko starih staršev, ki v delni odsotnosti staršev velikokrat poskrbijo za vnuke. Večkrat so tudi stari starši tisti, ki preživijo z otroki več časa kot starši.
Keywords: družina, starševstvo, stari starši, odsotnost staršev, stari starši v vlogi staršev
Published: 07.07.2010; Views: 1982; Downloads: 342
.pdf Full text (691,61 KB)

7.
OTROKOVA ŠOLSKA USPEŠNOST V ENOSTARŠEVSKI IN DVOSTARŠEVSKI DRUŽINI
Mojca Arh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo, v kolikšni meri različne družine vplivajo na učno (ne)uspešnost otrok, saj ima družina za otrokov zdrav in celovit razvoj odločilen pomen. V teoretičnem delu diplomskega dela smo tako poudarili pomen družine za otrokov razvoj. Predstavili smo definicijo družine ter osvetlili razvoj družine skozi čas. Orisali smo tipe družin ter vlogo očeta in matere v življenju otroka. Osredotočili smo se na enoroditeljske družine in v povezavi s tem na otrokov učni uspeh. V empiričnem delu smo osvetlili učni uspeh in odklonsko vedenje otrok, ki prihajajo iz enoroditeljskih družin, ter ugotavljali, koliko obšolskih dejavnosti obiskujejo. Zanimalo nas je, katerih enoroditeljskih družin je več: enoroditeljskih materinskih ali enoroditeljskih očetovskih družin. Ugotovili smo, da na otrokov učni uspeh ne vpliva sestav družine, iz katere izhaja otrok. V nasprotju z izsledki literature raziskava kaže, da otroci, ki živijo v enoroditeljski družini, nimajo več težav zaradi neprimernega vedenja kot otroci, ki prihajajo iz dvostarševskih družin. Po pričakovanjih se je tudi v naši raziskavi pokazalo, da je veliko več enoroditeljskih družin z materjo. Sestav družine ne vpliva na pogostost vključenosti otroka v izvenšolske interesne dejavnosti. Ugotovili smo še, da izobrazba staršev ne vpliva na pogostejše informiranje staršev o otrokovem učno-vzgojnem uspehu. V poglavju o vrednotenju hipotez in v sklepnem delu so prikazane vse ugotovitve, do katerih smo prišli med izdelavo diplomskega dela.
Keywords: enoroditeljska družina, dvostarševska družina, starševstvo, učno-vzgojni uspeh.
Published: 27.07.2010; Views: 2085; Downloads: 469
.pdf Full text (479,88 KB)

8.
VPLIV UKREPOV DRUŽINSKE POLITIKE IN ODLOČANJA MLADIH ZA STARŠEVSTVO NA RODNOST V SLOVENIJI
Polonca Mrzel, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv ukrepov družinske politike in odločanja mladih za starševstvo na rodnost v Sloveniji je teoretična. V prvem delu naloge so predstavljene težave s katerimi se soočajo mladi pri prehajanju v odraslost. Pogoji vstopanja v starševstvo, ki so jih navajali mladi, so povzeti po raziskavi, opravljeni med študenti ljubljanske univerze — avtoric Marjane Ule in Metke Kuhar. Podaljševanje izobraževanja, pozno prehajanje iz družine staršev v lastno gospodinjstvo, višanje starosti ob rojstvu prvega otroka so težave s katerimi se soočajo v večini evropskih držav in z njimi se soočamo tudi pri nas. V osrednjem delu diplomske naloge so predstavljeni nekateri ukrepi družinske politike v Sloveniji, kajti država preko nje posredno ali neposredno vpliva na blagostanje družin. V diplomski nalogi so navedene nekatere oblike pomoči mladim, da bi se prej osamosvojili in posledično prej odločili za rojstvo otroka (otroško varstvo, reševanje stanovanjske problematike, usklajevanje dela in družinskega življenja). V zadnjem delu naloge sledi primerjava posameznih ukrepov družinskih politik nekaterih evropskih držav, ki so bile izbrane na podlagi tipologije različnih režimov družinskih politik A. H. Gauthier. V okviru ukrepov družinskih politik so bili primerjani starševski dopusti in nadomestila, otroški dodatki ter otroško varstvo. Vsaka od držav ima svoj tip družinske politike in razlikujejo se tudi po celotni stopnji rodnosti in povprečni starosti žensk ob rojstvu prvega otroka. Večina raziskav o družinski politiki in rodnosti daje odgovor, da družinska politika lahko vpliva na rodnost, vendar je njene vplive težko meriti zaradi osebnih in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na rodnostne odločitve. V diplomski nalogi je bilo ugotovljeno, da imajo višjo stopnjo rodnosti države, ki imajo bolje zagotovljeno otroško varstvo in kjer je odstotek očetov, ki se vključuje v nego in varstvo otrok, višji.
Keywords: Ključni pojmi: rodnost, mladi in starševstvo, družinska politika, otroško varstvo, družinski prejemki, starševsko varstvo
Published: 04.01.2011; Views: 2888; Downloads: 312
.pdf Full text (731,78 KB)

9.
Zadovoljstvo nosečnic s šolo za bodoče starše
Bojana Viderman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti zdravstvenovzgojno vlogo medicinske sestre v šoli za bodoče starše ter raziskati, zakaj so uporabniki šole za starše zadovoljni ali nezadovoljni oziroma, kaj pričakujejo od šole za starše. Ugotoviti želimo zakaj se uporabniki, ki še niso bili v šoli za starše, te ne želijo udeležiti.
Keywords: nosečnost, starševstvo, šola za bodoče starše, medicinska sestra
Published: 02.02.2011; Views: 2268; Downloads: 686
.pdf Full text (708,20 KB)

10.
PRAVICE DELAVCEV PRI USKLAJEVANJU DELOVNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Nina Naglav, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena mednarodnopravna ureditev pravic delavcev pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja, nato pa še notranja (slovenska) pravna ureditev tega področja (vključno s slovensko sodno prakso in sodno prakso Sodišča Evropske Unije). V diplomskem delu so izpostavljene teme (vloga države in delodajalcev pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja, fleksibilne oblike zaposlitve, delovni čas ter otroško varstvo), ki so pomembne za razumevanje področja usklajevanja delovnega in družinskega življenja v našem prostoru. V diplomskem delu je predstavljena tudi švedska pravna ureditev na področju usklajevanja delovnega in družinskega življenja. Opravljena je primerjava s slovensko pravno ureditvijo.
Keywords: delovno pravo, enako obravnavanje, prepoved diskriminacije, nosečnost, starševstvo, delovni čas, fleksibilne oblike zaposlitve, starševski dopust, otroško varstvo
Published: 21.03.2012; Views: 2008; Downloads: 259
.pdf Full text (418,44 KB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica