| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 253
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
PRIMERJALNA ANALIZA KAZALNIKOV ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA V SLOVENIJI IN EU
Vlasta Mak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Življenjska raven je ekonomska in družbena kategorija in hkrati dejavnik razvoja družbenoekonomskih razmerij. Na eni strani obsega življenjske razmere prebivalstva, na drugi pa delovne ter družbene razmere človeka. Pod pojmom življenjska raven razumemo dosežene življenjske pogoje, ki so merjeni na agregatni in individualni ravni. Najlažje jo je prikazati z naslednjim izborom kazalnikov življenjske ravni: zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe, zaposlitev in delovne razmere, gmotni viri, izobrazba, družina in medosebni odnosi, prebivališče oziroma stanovanje, varnost življenja, prosti čas in rekreacija ter politična participacija. Indeks človekovega razvoja (HDI – Human Development Index) je pomemben kazalnik kompleksnosti in povezanosti dohodka in blaginje ter prepletenosti in medsebojne povezanosti ekonomskih in socialnih politik. HDI kaže blaginjo na treh področjih družbenega razvoja. Kazalci, s katerimi je ta opredeljen, naj bi odsevali dosežke držav na različnih ravneh. Vključuje torej zdravje (pričakovana življenjska doba ob rojstvu za spremljanje življenjske dobe in zdravstvenih razmer), dohodek oziroma dostop do virov, ki ljudem omogočajo dostojen življenjski standard (BDP na prebivalca po kupni moči) ter izobraženost in znanje (bruto stopnja vključenosti in pismenosti, ki prikazujeta kombinirano stopnjo vpisa na različne ravni izobraževanja oziroma stopnjo pismenosti odraslega prebivalstva). Dojemanje kakovosti življenja je tesno povezano z vrednotami in normami posamezne družbe, s subjektivnostjo dojemanja. Zato se v zadnjem času uveljavljajo kazalci, ki opisujejo spremembe v posamičnih dogodkih človekovega življenja ter s tem opisno prikažejo razlike v življenju posameznika in družbe. Razlike je še dodatno poglobila gospodarska in finančna kriza, ki je nastopila konec leta 2007. Bogatejše in razvitejše države so postale še bolj razvite, revnejše se jim le počasi približujejo. Med razvite države v EU se štejejo Irska, Nizozemska, Nemčija, Švedska in Francija. Slovenija je na sredini lestvice. Na dnu so Poljska, Litva, Latvija, Romunija in Bolgarija.
Keywords: kakovost življenja, življenja raven (življenjski standard), kazalci življenjske ravni, človekov razvoj, indeks človekovega razvoja
Published: 16.05.2011; Views: 3236; Downloads: 391
.pdf Full text (1,09 MB)

92.
VARNOST STROJEV IN VZDRŽEVANJE GLEDE NA NOVE STANDARDE
Sandi Cimerman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nova direktiva o strojih – 2006/42/ES določa bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za stroje. Konec leta 2009 je v veljavo stopil tudi novi standard EN ISO 13849-1, ki upošteva tudi vgrajene komponente hidravlične in pnevmatične pogonsko krmilne tehnike, in je nadomestil starejši standard EN 954-1. Pri zasnovi stroja analiziramo tveganja in kjer je potrebno sprejmemo dodatne varnostne ukrepe za zaščito operaterjev. Tveganja lahko znižamo z varno zasnovo, tehničnimi varnostnimi ukrepi in informiranjem uporabnikov o preostalih tveganjih. Med vzdrževalnimi deli na strojih, moramo preprečiti njihov zagon ali nevarno gibanje.
Keywords: varnost strojev, ocena tveganja, direktiva o strojih, standard, vzdrževanje
Published: 08.04.2011; Views: 1898; Downloads: 494
.pdf Full text (2,43 MB)

93.
ELEKTRONSKA ŠTOPARICA S FOTOCELICAMI
Mihael Grabrovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo spoznavali različne časovne stanadarde kot so :DCF-77, GPS ter kvarčne oscilatorje.Spoznavali smo njihovo delovanje ter njihovo zgradbo.Ob tem smo izdelali izdelek elektronske štoparice z fotocelicami ter DCF-77 modulom.Pri tem smo celotno vezje izdelali povsem sami od načrtovanja tega sistema do same realizacije. Pri tem smo pazili, da ima vezje funkcionalnost ter da ima možnost izboljšav in omogoča dodaten razvoj na tem področju
Keywords: oscilator, kvarc, kvarčni oscilator, DCF-77, GPS, frekvenčni standard, časovni standard, stabilnost
Published: 06.05.2011; Views: 1923; Downloads: 180
.pdf Full text (3,93 MB)

94.
MERITEV KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Andrej Krošel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema meritev kakovosti električne energije na merilnem mestu TP-051, ki je v neposredni bližini Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Na TP-051 je priključen celoten elektroenergetski sistem bolnišnice Ptuj, ki je opisan v diplomskem delu. Za analizo kakovosti električne energije smo se odločili v sklopu izdelave razširjenega energetskega pregleda Splošne bolnišnice Ptuj. Namen izdelave razširjenega energetskega pregleda je prikazati dejansko energetsko stanje zgradbe in podati rešitve, kako znižati stroške porabljene električne in toplotne energije s primernimi organizacijskimi in investicijskimi ukrepi. Meritev smo izvedli z dvema različnima merilnima instrumentoma. Prvi instrument je ameriškega proizvajalca DRANETZ-MBI Power Visa, drugi pa francoskega proizvajalca CHAUVIN ARNOUX Power & Quality Analizer C.A 8334B. Meritev smo izvedli po standardu SIST EN 50160 in je trajala 7 dni. Na osnovi rezultatov meritev smo naredili analizo in primerjavo rezultatov.
Keywords: električna energija, standard EN 50160, SB Ptuj, kakovost električne energije, Power Visa, C.A 8334B
Published: 13.04.2011; Views: 2806; Downloads: 251
.pdf Full text (3,66 MB)

95.
UVEDBA ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJU
Matej Planinšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na eno izmed problematik pri uspešnem poslovanju sodobnih podjetij. Urejeno arhiviranje poslovne dokumentacije je za podjetje velik zalogaj, ki se ga je potrebno lotiti premišljeno in sistematično. Elektronsko arhiviranje nam omogoča učinkovito reševanje problema urejanja poslovne dokumentacije. Najprej smo predstavili osnovne pojme, ki so nujni tako za nadaljnjo razumevanje samega arhiviranja kot za proces. Podrobneje smo razdelali pojme, kot so dokument, vrste ter definicije dokumentarnega gradiva, vrste arhivskega gradiva, razvrščanje dokumentov na podlagi različnih meril. V naslednjem poglavju smo predstavili zakonodajo na področju teme raziskave in sicer elektronskega arhiviranja. Ker se zadnji del diplomske naloge osredotoča na vpeljevanje sistema elektronskega arhiviranja v podjetju, je poznavanje zakonodaje na tem področju nujno. Predstavili smo zakonodajo od leta 1997 dalje, ko je bil sprejet Zakon o arhivih in arhivskem gradivu. Ker ta ni urejal področja varstva elektronskega in arhivskega gradiva, je bil veliko pomembnejši zakon sprejet leta 2006 in sicer je bil to Zakon o varstvu dokumentiranega in arhivskega gradiva ter arhivih. Ker je ta zakon pomemben za naše področje raziskave, smo v diplomski nalogi posvetili več prostora ravno razlagi ter pojasnilu tega zakona. V nadaljevanju smo se dotaknili še Uredbe o varstvu dokumentiranega ter arhivskega gradiva, enotnih tehnoloških zahtev. Ker so standardi zelo pomembni predvsem na področju poenotenja pravil ter navodil za izvajanje določene dejavnosti, smo v naslednjem poglavju na kratko predstavili sam pojem standarda ter opisali pomembnejše standarde, ki se navezujejo na upravljanje z dokumentacijo ter elektronskim arhiviranjem. Nato smo predstavili samo elektronsko arhiviranje sistema, v nadaljevanju pa tudi poudarili prednosti ter slabosti takšnega načina arhiviranja. Da bi lahko temeljiteje izpostavili prednosti, smo najprej predstavili še pasti klasičega arhiviranja ter v povezavi s slabostmi elektronskega arhiviranja opisali pristop k reševanju ene izmed njih in sicer zastarelosti strojne ter programske opreme. V zadnjem delu smo predstavili primer uvedbe elektronskega arhiviranja v podjetju. Najprej smo opredelili sistem elektronskega arhiviranja v internih aktih podjetja. Nato smo preučili programsko opremo za arhiviranje dokumentov ter v nadaljevanju razdelali oblikovanje glavnega arhiva v dotičnem podjetju ter sam vnos dokumentov v glavni arhiv. Na koncu raziskave smo opredelili potrebno tehnično opremo za izvedbo ter izbrati najbolj primerno metodo skladiščenja oziroma shranjevanja samih podatkov.
Keywords: Arhiv, dokument, zakonodaja, standard, elektronsko arhiviranje, prednosti, slabosti elektronskega arhiviranja, uvedba elektronskega arhiviranja v podjetju.
Published: 13.07.2011; Views: 2557; Downloads: 303
.pdf Full text (631,37 KB)

96.
Distribucija blaga iz logističnega centra podjetja BTC d. d. po Sloveniji : diplomsko delo
Jure Konjar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Predmet diplomske naloge je predstavitev poslovne enote Logistični center podjetja BTC d.d. in prikazati pretekli in sedanji način opravljanja storitev distribucijske logistike. Prav tako pa je smoter naloge tudi v izboljšanju dosedanjega dela na podlagi izkušenj, raziskav in videnj tekom pisanja diplomske naloge. V diplomskem delu bomo opisali tudi ISO standarde, ki so pomembni za slednje kakovosti poslovanja. V diplomski nalogi smo se osredotočili na problem distribucije v logističnem centru, ki zajema jutranjo odpremo, elektronske dobavnice, avtomatski obračun stroškov distribucije in transport. Problem jutranje odpreme je razpršenost odpremnih mest po celotnem območju Logističnega centra. Rešitev problema bi lahko bilo zdruţenje vseh odpremnih mest v eno odpremno mesto. Pripravljeno blago za kupca spremlja veliko dokumentov v več izvodih, moţna rešitev bi bile elektronske dobavnice. Pomemben del distribucije je tudi denarni tok, ki poteka v nasprotni smeri kot blagovni tok. Da denarni tok lahko poteka, je potrebno obračunati stroške distribucijskih storitev. Obračunavanje slednjih pa predstavlja dodaten strošek, ki ga lahko zmanjšamo z avtomatskim obračunavanjem.
Keywords: distribucijska logistika, ISO standard, skladiščenje, transport
Published: 17.05.2011; Views: 3414; Downloads: 431
.pdf Full text (1,43 MB)

97.
PRIPRAVA PODJETJA NA RECERTIFIKACIJO SISTEMA VODENJA
Jure Grajner, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo sem posvetil problemu recertifikacijske presoje ISO 9001:2008 v podjetju Palfinger Marine d.o.o. Presoja je potekala v mesecu Marcu 2011 in sicer jo je izvajalo podjetje GL, moja naloga je bila izdelava in izboljšava delovnih in procesnih navodil. Izboljšave sem dosegel z pogovori in opazovanjem delavcev in njihovih nadrejenih pri delu. Največ pozornosti sem posvetili delovnim navodilom, nekatere iz med njih sem tudi predstavil v moji diplomski nalogi. Rezultat celotne naloge je bil uspešen saj je recertifikacija bila uspešno opravljena in podjetje je dobilo nov certifikat, s tem se je zavezalo da dosledno upošteva sistem kakovosti.
Keywords: Sistem vodenja kakovosti, certifikacija, Standard ISO 9001, proces.
Published: 27.07.2011; Views: 1458; Downloads: 131
.pdf Full text (1,87 MB)

98.
Uvajanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020
Matjaž Bajgot, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z rastjo podjetja BAJGOT INŽENIRING d.o.o. se je pojavila potreba po uvedbi sistema kakovosti na področju kontrole hidrantnih omrežij za gašenje požara. Odločili smo se za uvedbo standarda kakovosti za kontrolne organe SIST EN ISO/IEC 17020. Diplomska naloga obsega sledeče: proučitev zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020, analizo obstoječega stanja v podjetju glede izpolnjevanja zahtev standarda, aktivnosti potrebne za dosego skladnosti z zahtevami standarda. Podjetje lahko z uvedbo standarda SIST EN ISO/IEC 17020 dolgoročno zagotavlja kvaliteto storitev in svojo konkurenčnost na tržišču, hkrati pa je pripravljeno na morebitno zahtevo po akreditaciji na področju kontrole hidrantnih omrežij.
Keywords: kontrola, sistem vodenja kakovosti, standard SIST EN ISO/IEC 17020, hidrantno omrežje
Published: 03.06.2011; Views: 2135; Downloads: 262
.pdf Full text (5,58 MB)

99.
KAKOVOST OTROŠKIH AVTOSEDEŽEV
Valentina Pavlin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je podati predloge za izboljšanje nivoja poznavanja kakovosti v povezavi z uporabnostjo otroških avtosedežev. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili pomembna mnenja uporabnikov o otroških avtosedežih. Raziskava je vključevala 50 anketirancev, ki so bili naključno izbrani v eni izmed otroških trgovin. Rezultati ankete so pokazali, da uporabniki osnovno znanje o kakovosti otroških avtosedežev imajo. Na prvo mesto uvrščajo kakovost in varnost, najmanj pa se jim zdijo pomembne ugodnosti in izgled (barvne kombinacije) avtosedeža. Ugotovili smo, da so kupci z uporabnostjo avtosedežev premalo seznanjeni. Z večjo informiranostjo bi lahko dvignili nivo kakovosti poznavanja otroškega avtosedeža.
Keywords: kakovost, kakovost izdelka, otroški avtosedež, varnost, standard ECE R44-04
Published: 17.08.2011; Views: 1347; Downloads: 373
.pdf Full text (1,17 MB)

100.
KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE S SONČNIMI ELEKTRARNAMI TERMOELEKTRARNE BRESTANICA
Domen Senica, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava meritev kakovosti električne energije sončnih elektrarn Termoelektrarne Brestanica (TEB), MFE TEB1, MFE TEB2 ter MFE TEB3. V uvodnih poglavjih so razložene značilnosti sončne energije, sončno sevanje ter fotonapetostni pojav. Na kratko so opisane vrste sončnih elektrarn, predstavljena vloga njihovih gradnikov, razložena pretvorba enosmerne napetosti v izmenično s pulzno-širinsko modulacijo, priklop ter odkup električne energije pridobljene iz sončnega vira. Diplomsko delo zajema tudi prikaz sončnih elektrarn v TEB. Na sončnih elektrarnah TEB so bile, po standardu SIST EN 50160, izvedene meritve kakovosti električne energije z merilnim instrumentom MAWOWATT 70. Posamezna meritev je trajala teden dni. Na osnovi pridobljenih podatkov je bila izvedena analiza ter podani zaključki o kakovosti proizvedene električne energije s sončnimi elektrarnami TE Brestanica.
Keywords: električna energija, sončne elektrarne, razsmernik, kakovost električne energije, standard SIST EN 50160, Termoelektrarna Brestanica
Published: 21.06.2011; Views: 3227; Downloads: 271
.pdf Full text (7,16 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica