| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 277
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Odstopanja gradbenih in obrtniških del glede na gradbene tolerance : magistrsko delo
Žiga Štrajhar, 2023, master's thesis

Abstract: Tolerance v gradbeništvu so dovoljena odstopanja pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, to pomeni, da so izvedena dela narejena v mejah dovoljenih odstopanj. V magistrski nalogi so preučene tolerance v gradbeništvu, ki so določene v različnih mednarodnih standardih, z natančnejšim osredotočenjem na nemški standard DIN18202. Na realnem projektu gradnje objekta SG so predstavljeni primeri odstopanj pri izvedbi gradbenih in obrtniških del. Za nastala odstopanja sta podana tehnični ter ekonomski vidik, in sicer za dela, ki so bila izvedena znotraj toleranc. Pri tem ekonomski vidik vključuje določitev stroškov za nastala odstopanja kot razliko med predračunsko in končno vrednostjo za izvedbo gradbenih in obrtniški del.
Keywords: tolerance, gradbene tolerance, standard DIN18202, kalkulacija stroškov
Published in DKUM: 27.02.2023; Views: 94; Downloads: 5
.pdf Full text (1,66 MB)

2.
BRITISH DIALECTS AND ACCENTS: MANCUNIAN VS. COCKNEY VS. STANDARD ENGLISH DIALECT
Romana Gabrovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: In this diploma work the author deals with describing Mancunian, Cockney and Standard English dialect and the accents of Mancunians, Cockneys and RP. The author presents the main characteristics of each dialect and then compares the three mentioned dialects where the emphasis was on the comparison between Mancunian dialect, Standard dialect and RP accent and between Cockney dialect, Standard dialect and RP accent. The author discusses the differences between the three dialects and the language and dialect differences in general. She also discusses the language and the dialect which tends to be described as ‘wrong’, ‘correct’, ‘ugly’ and so on. The methods that were used in this diploma work are: the descriptive method; the comparative method; the method of analysis and synthesis; the method of abstraction and concretization; the method of generalization and specialization and the historical method. The author found out that there are differences and similarities between all three dialects and that the greater differences are between Mancunian and Cockney dialects on one side and the Standard dialect and RP accent on the other side. She also found that all languages and dialects are equal and that there should be no description of a dialect as ‘ugly’, ‘correct’ etc.
Keywords: Key words: Standard British English, Received Pronunciation, Mancunian dialect, Cockney dialect, accent, correct language, ugly language.
Published in DKUM: 21.02.2023; Views: 71; Downloads: 0

3.
Uvajanje sprememb v tehnološko-razvojnem podjetju adc sistemi d.o.o.
Luka Iličič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati uvajanje sprememb v tehnološko-razvojnem podjetju ADC sistemi, ki je ustanovljeno na novo in si želi postavitev standarda ISO 9001:2015. Uporabljena je bila metoda analize razkoraka za primerjavo trenutnega stanja v podjetju z zahtevami, ki jih vsebuje standard. Z intervjujem so bile pridobljene potrebne informacije, ki so pripomogle pri vpeljavi standarda ISO 9001:2015. Podjetju so predložene predloge organizacijskih predpisov, potrebnih za standard.
Keywords: standard ISO 9001:2015, kakovost, vpeljava, procesi
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 99; Downloads: 21
.pdf Full text (1,31 MB)

4.
Izdelava in implementacija novega sistema za upravljanje fiktivnega skladišča na podlagi standarda ISO 12207:2017 : magistrsko delo
Špela Kovše, 2022, master's thesis

Abstract: Kljub temu, da ISO svoje standarde opredeljuje povsem preprosto – kot formulo, ki opisuje najboljši način, kako nekaj narediti, pa so standardi v očeh mnogih še vedno nerazumljeni, priložnosti, ki jih dajejo, pa neprepoznane. V našem delu zato predstavljamo standardizacijo in opisujemo standard ISO 12207:2017 ter njegovo uporabo na primeru fiktivnega skladišča. K temu pristopamo tako, da rešujemo problem osnovanja in vpeljave novega sistema za upravljanje skladišča v fiktivno delovno okolje, pri čemer razlago uporabe standarda podkrepimo z apliciranjem na teoretičnem primeru. Standardi so pomembni, ker pomanjkanje usklajenosti sorodnih tehnologij v različnih državah in/ali regijah povzroči prenekatere ovire, sprejem standardov med vsemi zainteresiranimi členi pa olajša postopek sodelovanja. Standardizacijo lahko dosežemo tudi na nižjem nivoju, na primer na stopnji organizacije. S tem je podjetju omogočena preglednost in združljivost rezultatov dela posameznih faz v procesih nastajanja proizvoda ali storitve. Glavni namen standarda ISO 12207 je tako vzpostavitev okvira, v katerem povezujemo procese. Sledenje standardu pomaga vpeljati nove rešitve na način, ki ga razumejo vsi, ki so v postopek vključeni. Pri tem uporabniki presodijo, ali lahko določene naloge in opravila izpolnijo sami, ali pa za izpolnitev zahteve zadolžijo nekoga drugega, oziroma najamejo zunanjega partnerja.
Keywords: standard, ISO 12207:2017, življenjski cikel programske opreme, sistem za upravljanje skladišča, primer implementacije
Published in DKUM: 16.01.2023; Views: 61; Downloads: 10
.pdf Full text (2,32 MB)

5.
Varnost kolaborativne robotske aplikacije za proces montaže v industriji : diplomsko delo
Rok Knupleš, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljena kolaborativna robotska celica (aplikacija) je lahko kolaborativna zato, ker zagotavlja varnost operaterju pri sodelovanju z robotom. Aplikacija zajema montažo sklopa iz avtomobilske industrije. Aplikacija je bila realizirana na kolaborativnem robotu UR5 v Laboratoriju za industrijsko robotiko na UM FERI. Načrtovali pa smo še industrijsko aplikacijo s kolaborativnim robotom UR5e. Ta robot velja za izboljšano verzijo robota UR5 ter vsebuje veliko več varnostnih konfigurabilnih funkcij. Za zagotovitev varnosti operaterja smo preučili standarda ISO 10218-1 in ISO 10218-2 ter tehniško specifikacijo ISO/TS 15066.
Keywords: kolaborativni robot UR5, kolaborativna aplikacija, varnost, standard, tehniška specifikacija
Published in DKUM: 25.10.2022; Views: 109; Downloads: 28
.pdf Full text (4,21 MB)

6.
Mostni žerjavi v intralogistiki
Tone Lerher, 2022

Abstract: Učbenik obravnava transportne naprave za dviganje bremen v logistiki. Poleg kratkega zgodovinskega pregleda uporabe transportne in dvižne tehnike so predstavljene posamezne izvedbe dvigal in žerjavov, ki se uporabljajo v praksi. V učbeniku so posebej obravnavani mostni žerjavi v intralogistiki skupaj z njihovimi osnovnimi komponentami. Naveden je evropski standard EN 13001, ki je v Sloveniji in širše sprejet in uveljavljen standard za načrtovanje mostnih žerjavov. Podani so standardni analitični in empirični izrazi za določitev izbire premera dvižne vrvi po standardu EN 13001-2:2014 in izbire bremenskega kavlja po standardu EN 13001-3-5:2016.
Keywords: logistika, dvigala in žerjavi, mostni žerjavi, standard EN 13001, standardni preračun dvižne vrvi in bremenskega kavlja
Published in DKUM: 10.10.2022; Views: 152; Downloads: 32
.pdf Full text (15,07 MB)
This document has many files! More...

7.
Nadgradnja sistema kakovosti v podjetju opikar d.o.o. po standardu iso 45001 : magistrsko delo
Žiga Tantegel, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljeno področje nadgradnje že obstoječih sistemov kakovosti v podjetju OPIKAR, d. o. o. Zaradi naraščanja zahtev na svetovnem trgu in zavedanja, da sta zdravje in varnost sodelavcev pri delu temeljni in najvišji postulat odgovornega vodenja podjetja, so se v podjetju odločili za vključitev sistema vodenja zdravja in varstva pri delu, po standardu ISO 45001:2018, v enovit sistem vodenja. Pristop, ki ga želimo udejanjiti, ne bo temeljil samo na implementaciji zahtev ciljnih standardov. Izgraditi želimo celovit poslovni sistem, v katerega bomo vključili vodila/zahteve ciljnih standardov in obravnavali vse relevantne poslovne funkcije. Tak pristop zagotavlja fizično in psihično zdravje, bolj zdrava in varna delovna mesta ter preprečuje poškodbe in druge okvare zdravja. Sistemsko težimo k zmanjševanju tveganja za zdravje in varnost pri delu ter načrtujemo izboljšave. Načrtovan sistem bo zagotavljal usposabljanja in usposobljenost osebja, ki se bo lahko prilagajalo neprestanim spremembam zahtev poslovnega okolja in bo stremelo h napredku. Končni rezultat naloge je pridobitev certifikata za uspešno nadgradnjo sistema kakovosti. Glavni cilj pa je trajnostno naravnan poslovni sistem.
Keywords: standard, ISO 45001, sistem kakovosti, varnosti in zdravje pri delu, tveganja, izboljšave, ukrepi
Published in DKUM: 23.06.2022; Views: 275; Downloads: 29
.pdf Full text (2,95 MB)

8.
Dopustnost protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku : doktorska disertacija
Katja Drnovšek, 2022, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava nacionalne, primerjalnopravne, nadnacionalne in čezmejne vidike problematike dopustnosti protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku, ki v Republiki Sloveniji še nima normativne rešitve. Ko so se sodišča v praksi vendarle srečala z vprašanjem uporabe protipravno pridobljenih dokazov, kar je še posebej neizogibno v digitalni dobi, zaznamovani s pospešenim razvojem tehnologije in pojavljanjem vedno širših možnosti pridobivanja dokazov, je Ustavno sodišče RS v odmevni odločbi št. Up-472/02-12 z dne 7. oktobra 2004 vzpostavilo temeljno pravilo za odločanje o dopustnosti dokazov, pridobljenih s kršitvijo ustavno varovanih človekovih pravic. Sodiščem je v takšnih primerih naložilo tehtanje pravic vseh vpletenih strank in uporabo načela sorazmernosti, na tej podlagi pa skrbno presojo o pravici, ki ji je v okoliščinah konkretnega primera treba dati prednost. Natančnejši kriteriji presoje in odgovori na morebitna druga vprašanja naj bi se vzpostavili skozi nadaljnji razvoj sodne prakse rednih sodišč. Analiza slovenske sodne prakse nasprotno vodi do ugotovitve, da so obrazložitve sodb, ki se nanašajo na dopustnost protipravno pridobljenih dokazov, še 15 let po izdaji odločbe Ustavnega sodišča dokaj arbitrarne, neskladne in nejasne, zaradi česar imajo pri poenotenju sodne prakse zgolj omejeno vlogo. Doktorska disertacija obravnava več perečih težav, med katerimi izstopajo vprašanje ustreznega pomena in vsebine pravice do dokaza kot elementa ustavnih procesnih jamstev iz 22. člena Ustave RS, primernost uveljavljenega metodološkega pristopa k tehtanju človekovih pravic ter izpeljava kriterijev presoje dopustnosti protipravno pridobljenih dokazov. Sledi tudi razprava o vsebini in vlogi temeljnih načel v slovenskem pravdnem postopku s posebnim poudarkom na diskurzu o načelu materialne resnice ter implikacijah interakcije med temeljnimi načeli za ureditev dopustnosti protipravno pridobljenih dokazov. Primerjalnopravni del zajema kritično ovrednotenje alternativnih pristopov k reševanju obravnavane problematike, ki so se razvili v zakonodaji, sodni praksi in pravni doktrini nemškega, avstrijskega, anglo-valižanskega in ameriškega pravnega reda, ter možnosti za njihovo aplikacijo v domači zakonodaji. Rezultati primerjalnopravne analize so pokazali, da se tudi tuje ureditve srečujejo s podobnimi težavami in nedorečenimi rešitvami glede uporabe protipravno pridobljenih dokazov kot slovenska ter da zaradi razlik v nacionalnih pravnih redih tujih rešitev ni mogoče nekritično prenesti v domačo zakonodajo. Slednje so kljub temu vredne pozornosti, saj bi lahko ob prilagoditvah, ki upoštevajo nacionalne posebnosti, služile kot vzorec dobrih ali pa tudi slabih praks v nadaljnjem razvoju slovenske ureditve na obravnavanem področju. Republiko Slovenijo kot podpisnico mednarodnih pogodb in članico EU zavezujejo tudi mednarodni in evropski pravni akti, med katerimi sta na področju varstva človekovih pravic najpomembnejši Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Četudi ne vsebujeta izrecnih določb, ki bi od držav članic oziroma podpisnic zahtevali določen način ravnanja s protipravno pridobljenimi dokazi v civilnih postopkih, sta na njuni podlagi tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot tudi Sodišče Evropske unije izoblikovala odklonilna stališča glede dopustnosti dokazov, pridobljenih s kršitvijo nekaterih temeljnih pravic (predvsem prepovedi mučenja, pravice do poštenega sojenja, posredno pa tudi pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja). Doktorska disertacija se opredeljuje do tako vzpostavljenih kriterijev dopustnosti dokazov v sodni praksi obeh sodišč, ki so v slovenski sodni praksi prepogosto zanemarjeni oziroma spregledani. Razpravo zaokroža obravnava čezmejnih vidikov uporabljivosti dokazov, pridobljenih v drugih državah članicah EU na podlagi evropskih pravnih aktov, ki urejajo pravosodno sodelovanje pri pridobivanju dokazov.
Keywords: protipravno pridobljeni dokaz, izključitev dokazov, pravica do dokaza, kolizija človekovih pravic, procesna jamstva, materialna resnica, načelo proste presoje dokazov, dokazni standard, čezmejno izvajanje dokazov, pravdni postopek
Published in DKUM: 07.06.2022; Views: 562; Downloads: 291
.pdf Full text (4,89 MB)

9.
Opredelitev medicinske napake skozi sodno prakso : magistrsko delo
Eva Žagar, 2022, master's thesis

Abstract: Zdravstveni delavci se pri svojem delu pogosto znajdejo v težkih situacijah, kjer je od njihove odločitve odvisno pacientovo zdravje in življenje. Vso zdravstveno osebje se pri svojem delu srečuje z različnimi pravnimi in etičnimi dilemami, zato se od njih pričakujejo tudi določene osebne lastnosti, predvsem moralne kvalitete. Hkrati s tem se od njih pričakuje, da bodo pri svojem delu ravnali z zadostno skrbnostjo in strokovnostjo, njihovo dolžno ravnanje pa je jasneje opisano z zakoni in veljavnimi medicinskimi standardi. Pri svojem delu so zdravstveni delavci osebno – moralno, poklicno – deontološko in pravno odgovorni. Kadar je pacientovo poslabšanje zdravja posledica njihovega nestrokovnega in nepravilnega ravnanja ter odstopa od pričakovanih norm zdravstvene stroke, lahko govorimo o medicinski napaki. V primeru takšnih odstopanj od pričakovanih norm in pravil je zdravstveni delavec pravno odgovoren in lahko za svoja ravnanja odgovarja v okviru kazenskega, odškodninskega ali disciplinskega postopka. Od teže in okoliščin posameznega primera medicinske napake oziroma od ravnanj posameznega zdravstvenega delavca je odvisno, kateri izmed naštetih postopkov bo uveden za vsak posamezen primer neskrbnega oziroma nestrokovnega zdravljenja. S pojmom medicinska napaka opisujemo ravnanje, ki bistveno odstopa od profesionalnih standardov in kršitev dolžne skrbnosti ter pazljivosti. Vsako poslabšanje zdravja pacienta nujno ne pomeni medicinske napake. Ker so medicinski posegi vedno nujno povezani z določenim tveganjem, je potrebno jasno razmejiti, katero ravnanje predstavlja medicinsko napako, in kdaj govorimo o zapletu, saj le medicinska napaka povzroči pravno odgovornost zdravstvenega delavca.
Keywords: medicinska napaka, pacient, zdravstvena storitev, odgovornost zdravnika, standard dobrega strokovnjaka, malomarno zdravljenje, Zdravniška zbornica Slovenije
Published in DKUM: 17.02.2022; Views: 661; Downloads: 196
.pdf Full text (1,40 MB)

10.
Preverjanje skladnosti prostostoječega štedilnika s kombiniranim kuhališčem z varnostnimi standardi : diplomsko delo
Jan Zakeršnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje strukturo postopka varnostnega preskušanja prostostoječega štedilnika s kombiniranim kuhališčem glede na standarde IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-6:2015 in IEC 60335-2-102:2017 z vidika akreditiranega preskusnega laboratorija, ki izvaja aktivnosti za potrebe varnostnega certificiranja in bo osnova za vpeljavo novih varnostnih standardov in izobraževanje novih kadrov o bistvu delovanja laboratorija TCL. V uvodnem delu so predstavljeni struktura postopka pridobitev varnostnega certifikata in razlogi za certificiranje proizvodov ter delovanje preskusnega laboratorija. V osrednjem delu so predstavljeni testirani aparat ter postopki, potrebni za ugotavljanje njegove ustreznosti glede zahteve izbranih točk upoštevanih standardov. Diplomsko delo se osredotoča na praktično interpretacijo standarda, definiranje laboratorijskih aktivnosti in nabor potrebne ustrezne merilne opreme za pravilno, ponovljivo in merodajno ugotavljanje varnosti prostostoječih štedilnikov. V postopku ugotavljanja skladnosti so bili preverjeni ustreznost električnih povezav in izolacijskih materialov ter mehanska zasnova aparata. V zadnjem delu naloge so predstavljeni pomembnejši izsledki in priporočila za izboljšave postopkov; v prilogi diplomskemu delu, ki jo predstavlja preskusni protokol, so zajeti vsi rezultati posameznih preskusov skupaj s končnimi ugotovitvami. V postopku preskušanja ni bilo ugotovljenih neskladij, kar je bila podlaga za uspešno pridobitev varnostnega certifikata.
Keywords: varnost, certificiranje, preskušanje, standard, aparat
Published in DKUM: 16.02.2022; Views: 543; Downloads: 45
.pdf Full text (4,66 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica