| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
MERJENJE STALIŠČ DO NEKATERIH BLAGOVNIH ZNAMK PRENOSNIH RAČUNALNIKOV
Alexander Tonko, 2010, final seminar paper

Abstract: Dandanes je glavni cilj vsakega podjetja, ki ustanovi lastno blagovno znamko, da bi ta blagovna znamka imela na trgu pozitiven ugled, dejanski in bodoči uporabniki pa pozitivno stališče. Analiza rezultatov raziskave stališč uporabnikov treh blagovnih znamk prenosnih računalnikov »Apple«, »Acer« in »HP« kaže, da ima vsak uporabnik stališče do svoje blagovne znamke,ki pa ni vedno pozitivno. Izmed teh znamk imajo najbolj pozitivno stališče uporabniki blagovne znamke »Apple«, kar je pokazala naša raziskava. Uporabniki te znamke imajo najbolj pozitivno stališče zato, ker je računalnik udoben za uporabo in ima kompromis dizajna, teže in velikosti. Zelo zanimivo je tudi to, da imajo v odvisnosti od blagovne znamke uporabniki različne predstave o idealnem izdelku. Za uporabnike znamke »Apple« je bolj pomemben kompromis dizajna, velikosti in teže pa tudi udobnost uporabe, za uporabnike znamke »Acer« pa hitrost procesorja in varčnost porabe energije. Zelo pomembno pri stališčih je to, kako pogosto podjetje skuša spremeniti stališča svojih uporabnikov. Uporabnik s slabim stališčem je zelo nevaren za ugled podjetja in blagovne znamke. Zato je zelo pomembno pogosto merjenje stališča svojih uporabnikov, spreminjanje slabega stališča in ohranjanje pozitivnega stališča.
Keywords: Stališče, merjenje stališč, prenosni računalnik.
Published: 17.11.2010; Views: 1717; Downloads: 612 
(1 vote)
.pdf Full text (666,29 KB)

3.
VREDNOTENJE ZNANJA, STALIŠČ IN SPOSOBNOSTI PREPOZNAVANJA VRST MALIH SESALCEV MED ŠTUDENTI BIOLOGIJE
Jelica Ilić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Od konference pod okriljem Združenih narodov o okolju in razvoju (znani tudi kot »The Earth Summit«) v Rio de Janeiru leta 1992, kjer so sprejeli nekaj pomembnih deklaracij o ohranjanju naravnega okolja, je biotska raznovrstnost oz. biodiverziteta postala prvovrsten objekt poučevanja. Poznavanje in razumevanje biodiverzitete, ekologije in ekoloških interakcij je pogojeno s posameznikovimi stališči do narave, poznavanjem teorije in sposobnost identifikacije vrst. Zato je izobraževanje v znanjih iz biologije in usposabljanje za izboljšanje sposobnosti določevanja koristno in nujno potrebno. Ker je prepoznavanje vrst težavno tako za osnovnošolce, srednješolce kakor tudi za študente, smo se odločili, da naredimo raziskavo, kako dobro študenti biologije poznajo in lahko določijo male sesalce (rovke, voluharice, miši, polhe), ki živijo v naši bližini in jih je zaradi podobnega telesnega ustroja dokaj težko ločiti med seboj. Anketo smo izvedli med študenti 3. letnika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, na študijskem programu Biologija in …. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšna so njihova stališča, poznavanje teorije in sposobnost identifikacije različnih vrst malih sesalcev pred in po opravljenih laboratorijskih vajah. Ugotovili smo, da so študenti v svojih stališčih do malih sesalcev pred laboratorijskimi vajami dokaj nevtralni. Ker se po končanih laboratorijskih vajah njihovo stališče ni spremenilo, se posledično nista izboljšala njihovo znanje in sposobnost prepoznavanja malih sesalcev.
Keywords: biodiverziteta, mali sesalci, izobraževanje, stališče, določanje
Published: 24.03.2011; Views: 1715; Downloads: 124
.pdf Full text (2,27 MB)

4.
Pomen terenskega dela v CŠOD za razvoj naravoslovnih kompetenc
Sanja Zupet, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Center šolskih in obšolskih dejavnosti je ustanova, ki izvaja šolo v naravi in s tem omogoča učencem aktivno učenje izven učilnice. Učenci si s terenskim delom pridobijo znanje iz lastnih izkušenj, oblikujejo pozitiven odnos do ţivih bitij in narave. Pri vsem tem pridobijo kompetence, ki so pomembne za kasnejše učenje in delo v ţivljenju. Prav zaradi tega smo v diplomskem delu ţeleli raziskati terensko delo v CŠOD in ugotoviti, kako vpliva na razvoj naravoslovnih kompetenc. Raziskavo smo opravili v maju in juniju 2011 v štirih domovih CŠOD in sicer: dom Čebelica (Čateţ), dom Lipa (Črmošnjice), dom Medved (Medvedje Brdo) in dom Jurček (Kočevje). Zanimalo nas je, kako terensko delo vpliva na pridobivanje znanja o gozdu in ţivalih gozdnih tal. Zanimala so nas tudi stališča učencev in občutki, ki so jih doţivljali pri samem terenskem delu. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili ustrezne podatke in ugotovili, da imajo učenci radi terensko delo, da samo delo pozitivno vpliva na učenje in pridobivanje znanja. Tak način učenja ima veliko prednost pred klasičnim učenjem v učilnici, saj učenci aktivno pridobivajo znanje, se gibljejo na sveţem zraku in se učijo predvsem iz lastnih izkušenj na terenu.
Keywords: CŠOD, terensko delo, naravoslovne kompetence, znanje, spretnost, stališče
Published: 16.05.2012; Views: 1181; Downloads: 101
.pdf Full text (1,84 MB)

5.
PRAVNA UREDITEV EVTANAZIJE
Klaudija Jelenko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Iskanje odgovora na vprašanje ali pravica do življenja zajema tudi pravico do smrti, se zastavlja ljudem od zmeraj. Že v antični zgodovini so omenjenemu vprašanju posvečali veliko pozornost in oblikovali bolj ali manj zaokrožena stališča do tega človeškega vprašanja. Evtanazija v dobesednem prevodu pomeni dobro smrt in je kot sinonim za usmrtitev brez bolečin, predmet številnih razprav. Le-teh je v današnjem času zmeraj več predvsem zato, ker je medicina ustvarila velik napredek v smislu podaljšanja pričakovane življenjske dobe, hkrati pa je razvila pripomočke, ki človeka ohranjajo pri življenju, čeprav sam ni sposoben izvajati niti najosnovnejših življenjskih funkcij in si sam ali njegovi svojci zanj želijo evtanazijo. Ta se pojavlja v različnih oblikah. Tako poznamo aktivno in pasivno, prostovoljno in neprostovoljno ter posredno in neposredno evtanazijo (posredno imenujemo tudi metoda z dvojnim učinkom). V okviru nadzorovanega konca človeškega življenja govorimo tudi o samomoru z zdravnikovo pomočjo, pri katerem zdravnik pacientu priskrbi navodila ali sredstva, samo dejanje, posledica katerega je smrt, pa si zada pacient sam. Vprašanje legalizacije evtanazije je postalo aktualno šele v zadnjih dvajsetih letih. Pred tem je bilo njeno izvajanje v glavnem prepovedano predvsem zaradi močnega vpliva Cerkve, ki evtanaziji ostro nasprotuje, v Drugi svetovni vojni pa se je beseda evtanazija uporabljala za množična pobijanja »nearijcev«. Dovolitev evtanazije v posameznih državah danes je posledica dojemanja pravice do življenja kot pravice, ki daje posamezniku možnost svobodne odločitve o smrti. Dodaten argument njeni dovolitvi je pravica do dostojanstva, ki pa je človeku v veliki meri odvzeto, če priklenjen na bolniško posteljo v hudih bolečinah čaka na svoj konec. Pretresljive so zgodbe Nancy Cruzan, Ge. Pretty, g. Welby-ja in številnih drugih, ki so se pred nacionalnimi sodišči ali pred Evropskim sodiščem za človekove pravice borili za dovolitev izvedbe evtanazije, ki bi končala njihove muke. Prav primeri posameznikov, ki so pomagali pri samomoru ali kako drugače sodelovali pri smrti na prošnjo bolnika, so v mnogih državah privedli do dovolitve evtanazije. Le ta je sicer v večini primerov še zmeraj opredeljena kot kaznivo dejanje, vendar pa posameznik ni kazensko preganjan, v kolikor je bila evtanazija izvedena v okviru strogo določenih pogojev. Na ta način je danes evtanazija pravno dopustna na Nizozemskem, v Belgiji, Luxemburgu, nekaterih državah v ZDA,… V Švici dovoljujejo zdravnikovo pomoč pri samomoru, za ta namen pa so ustanovili tudi organizacije, kot sta Exit in Dignitas. Nasprotniki legalizacije opozarjajo, da pravica do življenja, ne zajema pravice do smrti (takšno mnenje je dal tudi Svet Evrope). Pravica do dostojanstva v tem smislu, pa pomeni skrb bližnjih za umirajočega. Dovolitev evtanazije po mnenju njenih nasprotnikov bi prinesla številne zlorabe in pritisk na bolne, naj se zanjo odločijo.
Keywords: evtanazija, aktivna in pasivna evtanazija, metoda z dvojnim učinkom, samomor z zdravnikovo pomočjo, pravno stališče, Cerkev, legalizacija, pravica do življenja
Published: 13.01.2014; Views: 1609; Downloads: 596
.pdf Full text (528,45 KB)

6.
STALIŠČA MLADIH DO EVROPSKE UNIJE
Barbara Frank, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Tako Evropska unija kot družbena kategorija mladih sta za današnjo slovensko družbo zelo pomembni, saj Evropska unija predstavlja tisto nadnacionalno institucijo, ki pomembno vpliva na odločitve in delovanje slovenske države, mladi pa so tista družbena skupina, ki bo v prihodnosti pomagala te procese soustvarjati in spreminjati. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se najprej osredotočili na skupino mladih kot družbeno kategorijo ter podali različne definicije le-te. V nadaljevanju smo se osredotočili na aktualne politike, ki jih Evropska unija izvaja na področju mladine, hkrati pa smo izpostavili tudi posamezne programe, namenjene dobrobiti ter razvoju družbene kategorije mladih. Nadaljevali smo s preučevanjem preteklih raziskav na temo stališč mladih do Evropske unije, ki predstavljajo glavnino empiričnega dela pričujoče diplomske naloge. V empiričnem delu smo s pomočjo raziskave Mladina 2013, ki so jo izvedli raziskovalci Filozofske fakultete v Mariboru, analizirali stališča, mnenja in ocene mladih v Sloveniji glede Evropske unije ter dejavnike le-teh. V četrtem poglavju smo strnili vse ugotovitve, ki smo jih pridobili med pisanjem diplomskega dela, hkrati pa za določene zaključke poiskali razlage in odgovore. Ugotovili smo namreč, da imajo mladi v Sloveniji pozitivno stališče do Evropske unije le na ravni evropske integracije, medtem ko so njihova stališča do EU na politični in gospodarski ravni negativna. Pričujoče diplomsko delo nam tako daje poglobljen vpogled v problematiko stališč mladih v Sloveniji do Evropske unije.
Keywords: Mladi, družbena skupina, institucija, Evropska unija, Evropska komisija, Slovenija, stališče, mladinska politika, mladinski programi, politika, gospodarstvo, evropska integracija, prihodnost.
Published: 07.04.2014; Views: 1185; Downloads: 161
.pdf Full text (1,69 MB)

7.
STALIŠČA ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV O POTREBAH SUPERVIZIJE PRI ŠOLSKEM SVETOVALNEM DELU
Ljiljana Regojević, 2014, master's thesis

Abstract: Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu srečujejo z raznolikimi situacijami, katerih rešitev vedno ne poznajo. Njihovo delo je pestro in psihično obremenjujoče, zato jim je potrebno zagotoviti pomoč za bolj kakovostno opravljanje dela. Prav supervizija predstavlja koristno metodo pomoči, skozi katero je udeležencem omogočena profesionalna in osebnostna rast, psihična razbremenitev ter iskanje novih rešitev in izmenjava izkušenj. V teoretičnem delu se avtor podrobno seznani s procesom supervizije, v empiričnem delu pa ugotavlja, kakšen pomen ima supervizija za delo šolskih svetovalnih delavcev, v kolikšni meri se pojavljajo potrebe po superviziji pri njihovem delu, kakšna so njihova stališča, mnenja in izkušnje. Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 113 šolskih svetovalnih delavcev v maju 2014, kažejo na veliko potrebo po superviziji. Izkazalo se je, da šolski svetovalni delavci imajo s supervizijo precej dobre izkušnje in pozitivna stališča do nje. Temeljne ugotovitve opozarjajo na problem udeleževanja v supervizijo, saj pri nas takšen pristop pomoči še vedno ni dovolj razširjen oziroma finančno dovolj dostopen. Omeniti velja še ugotovitev, da več kot polovica anketiranih šolskih svetovalnih delavcev še nikdar ni prejemala supervizijske pomoči, pri svojem delu pa jih nekaj manj kot pol sploh ne prejema nikakršne oblike pomoči.
Keywords: šolski svetovalni delavci, stališče, supervizija, supervizijski proces, supervizor, supervizant
Published: 25.09.2014; Views: 812; Downloads: 177
.pdf Full text (529,03 KB)

8.
Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja
Maja Korban Črnjavič, Vlasta Hus, 2009, professional article

Abstract: V skladu s konstruktivizmom je izkustveno učenje pomemben del poučevanja, saj prinaša mnoge pozitivne učinke. Ne samo da se pri učencih povečujejo intelektualne sposobnosti, večata se tudi notranja motivacija ter želja po učenju in odkrivanju novega. Tako dosežemo večjo zapolnitev naučene snovi, globlje razumevanje obravnavane snovi, razvoj sodelovalnih veščin, povezovanje teorije s prakso. S prenovo osnovne šole je izkustveno učenje postalo temeljno izhodišče tudi pri pouku predmeta spoznavanje okolja. Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno stališče imajo učitelji do izkustvenega učenja in poučevanja. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, osnovna šola, spoznavanje okolja, osnovna šola, stališče učiteljev
Published: 10.07.2015; Views: 714; Downloads: 96
.pdf Full text (977,05 KB)
This document has many files! More...

9.
SISTEM PRAVNIH PRAVIL PRI H.L.A. HARTU
Zlata Šubinski, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen H. L. A. Hartov sistem pravnih pravil, ki je zgrajen na angleškem pravnem sistemu. Hart sicer pravi, da je njegov sistem univerzalen, torej da ga je moč aplicirati na katerikoli pravni sistem. Poleg predstavitve njegovega sistema pravil se tako, da bi to njegovo tezo preverila, ukvarjam tudi z vprašanjem možne aplikacije H. L. A. Hartovega sistema na slovenski pravni red. Sistem pravnih pravil vidi Hart v sintezi primarnih in sekundarnih pravnih pravil, pri katerih se sekundarna pravna pravila nadalje delijo na pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju in pravila o spremembi, pri čemer je najpomembnejše pravilo o pripoznavi. Pravilo o pripoznavi je tisto, na podlagi katerega se določa, ali bo določeno pravno pravilo postalo veljavno pravno pravilo določenega pravnega sistema. Smotrnost vpeljave sekundarnih pravnih pravil pokaže Hart na primeru primitivnih skupnostih, kjer pa obstaja deficit sekundarnih pravnih pravil. Tam obstajajo le primarna pravna pravila. Z vpeljavo sekundarnih pravnih pravil se razrešijo deformacije sistema primitivnih skupnosti. V nalogi me zanima, ali spada slovenski pravni red med »moderne« pravne sisteme po Hartu, torej ne več med primitivne, zanima pa me še, če imamo v našem pravnem redu pravila o razsojanju. Pomembno vprašanje je prav tako, ali lahko predpostavljamo obstoj pravila o pripoznavi tudi v slovenskem pravnem redu. V nalogi se dotaknem tudi zapolnjevanja odprte strukture zakonov, tako s strani državljanov, kot s strani sodišč in razlage Hartovega znamenitega stavka »Zakon (in ustava) je to, kar sodišča pravijo, da je.«
Keywords: primarna pravna pravila, sekundarna pravna pravila, pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju, pravila spremembe, primitivne skupnosti, minimalna vsebina naravnega prava, notranje in zunanje stališče subjektov prava, odprta struktura zakonov
Published: 08.12.2015; Views: 630; Downloads: 101
.pdf Full text (1,05 MB)

10.
Primerjalna analiza tehnik za merjenje stališč
Tina Virt Nemanič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo v svojem teoretičnem delu predstavi pojem stališča, osredotoči se na lastnosti stališč, njihov nastanek in oblikovanje ter spreminjanje. Opredeli tudi njihove funkcije in strukturo, predstavi stališču sorodne pojme ter definira odnos med stališči in vedenjem, ki je z vidika marketinga poglavitnega pomena pri preučevanju vedenja porabnikov, saj običajno preučujemo stališča v ta namen prav zaradi možnosti vplivanja na vedenje in napovedovanja vedenja. Nadalje magistrsko delo preuči merjenje stališč z vidika različnih meritvenih tehnik. Natančno predstavi vprašalnik, ki je bil v izvedeni raziskavi uporabljen kot raziskovalni instrument. Posebna pozornost je namenjena različnim meritvenim skalam in posebej meritvenim tehnikam za merjenje stališč. V raziskovalnem delu preuči stališča študentov magistrskega študija na EPF do študijskega programa v katerega so vpisani. Pri tem je pomembno, da je bilo ugotavljanje dejanskih stališč študentov do študijskega programa sekundarnega pomena, služilo je le za izvedbo primerjave med tremi tehnikami za merjenje stališč, ki so bile uporabljene v raziskavi. Te tehnike so: semantični diferencial, Likertova skala in večatributni model idealne točke. Dobljeni rezultati z vsemi tremi tehnikami so bili med seboj primerjani z namenom ugotoviti, ali dajo vse tri tehnike primerljive podatke oz. ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Raziskava je pokazala tudi, katere lastnosti študija so študentom najpomembnejše in ali obstajajo razlike med preferencami glede na spol študentov ter kako zahtevno je izpolnjevanje vprašalnika s posamezno tehniko, katera tehnika je anketirancem vzela največ časa in katera se jim je zdela najprimernejša za izvedbo raziskave. Rezultati raziskave so dali zanimive ugotovitve in predloge ter možne rešitve pri izbiri tehnik za merjenje stališč.
Keywords: stališče, merjenje, Likertova skala, semantični diferencial, večatributni model
Published: 30.06.2016; Views: 735; Downloads: 180
.pdf Full text (1,56 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica