| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Razkroj nekaterih acetilacetonatov prehodnih kovin s termično in ultrazvočno metodo
Damjana Lukač, 2018, master's thesis

Abstract: Glavni cilj magistrske naloge je bila določitev poteka razkroja nekaterih acetilacetonatov s termično in sonokemijsko metodo in identifikacija razkrojnih produktov. Ukvarjali smo se z bakrovim(II), barijevim, cinkovim, manganovim(III), nikljevim(II) in železovim(III) acetilacetonatom. Izbrane acetilacetonate smo najprej analizirali z rentgensko praškovno difrakcijo, nato pa je sledila analiza s termogravimetrično metodo v izbranih temperaturnih območjih. Delo smo nadaljevali s segrevanjem v izbranih topilih in s sonokemijsko metodo. Najprej smo izbrane acetilacetonate poskušali razkrojiti s termično metodo (segrevanje v čaši), nato pa še s sonokemijsko metodo. Pri termični metodi smo uporabljali naslednja topila: vodo, etanol, metanol, acetonitril in benzilalkohol. Sonokemijsko metodo smo izvajali pri vseh spojinah, večinoma eno uro s 50-odstotno amplitudo, pri čemer smo uporabljali topili vodo in etanol. Na koncu smo dobljene razkrojne produkte analizirali z rentgensko praškovno difrakcijo. Na podlagi rentgenskih analiz smo ugotovili, da je za razkroj bakrovega(II) in nikljevega(II) acetilacetonata termična metoda uspešnejša metoda od sonokemijske metode. Pri tem pa je potrebno uporabljati topila, ki imajo vrelišča višja od 100 °C. Pri razkroju barijevega acetilacetonata pa se je za uspešnejšo metodo izkazala sonokemijska metoda. Ugotovili smo še, da je za razkroj nekaterih acetilacetonatov potrebna nižja temperatura, če so raztopljene v topilu. Višja temperatura je potrebna v primeru, če so spojine termogravimetrično analizirane v dušikovi atmosferi – produkt v raztopini hitreje reagira oziroma razpade kot pa suh produkt.
Keywords: termična metoda, sonokemija, ultrazvok, acetilacetonati, rentgenska praškovna difrakcija
Published in DKUM: 13.07.2018; Views: 1095; Downloads: 76
.pdf Full text (2,09 MB)

2.
SONOKEMIJSKA SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA INDIJEVIH IN GALIJEVIH SULFIDOV
Anja Sever, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Sonokemija je definirana kot področje kemije, kjer kemijske reakcije potekajo pod vplivom ultrazvoka, zaradi zvočne energije. Ultrazvok je s povezanimi pojavi znan že več kot eno stoletje, njegova uporaba pa dosega še večji razcvet v današnjih časih. Danes se veliko znanstvenikov ukvarja s tem področjem raziskovanja saj je dokaj inovativna stvar za stimulacijo kemijskih reakcij. Naše raziskave so temeljile na sintezah nanokristalov indijevih in galijevih sulfidov s sonokemijsko metodo. Namen raziskave je bil sintetizirati nanodelce s spreminjanjem vrste topila za indij in galij in s spreminjanjem množinskega razmerja med virom indija in virom galija. Ta metoda se je pri sintezah pokazala kot uporabna, saj smo kot produkt dobili nanokristalinične materiale. Pri sintezah smo uporabili direktno imerzijsko ultrazvočno sondo VibraCell. Dobljene produkte smo karakterizirali z rentgentsko praškovno difrakcijo (XRD), karakterizirali pa smo jih tudi z termičnogravimetrično analizo (TGA) . Za doseg optimalnih pogojev, smo spreminjali različne parametre, npr. vir galija, vir indija, vir žvepla, topilo, atmosfero in čas obsevanja.
Keywords: sonokemija, nanokristali, indijevi in galijevi sulfidi, rentgentska praškovna difrakcija, termogravimetrična analiza
Published in DKUM: 17.10.2016; Views: 1327; Downloads: 74
.pdf Full text (2,43 MB)

3.
UPORABA SONOKEMIJSKE METODE V SINTEZI BAKROVIH METANOATOV
Mateja Biškop, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Sonokemija je področje kemije, kjer kemijske reakcije potekajo pod vplivom zvočne energije, imenovane ultrazvok. Ukvarja se z razumevanjem učinka zvočnih valov na kemijske sisteme. Namen naše diplomske naloge je bil sintetizirati različne modifikacije bakrovih metanoatov z uporabo klasičnih metod kot tudi z metodami sonokemije. V sklopu diplomske naloge smo vzorce bakrovih metanoatov najprej sintetizirali, kasneje pa smo jih analizirali s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (XRD) in termogravimetrične analize (TGA). Našo predpostavljeno hipotezo smo potrdili, saj nam je uspelo sintetizirati različne modifikacije bakrovih metanoatov s spreminjanjem parametrov, kot so volumen in koncentracija mravljične kisline ter masa bazičnega bakrovega karbonata, ki sta služili kot vstopni spojini.
Keywords: baker, koordinacijske spojine, bakrovi metanoati, sonokemija, rentgenska praškovna difrakcija, termogravimetrična analiza
Published in DKUM: 30.10.2015; Views: 1675; Downloads: 81
.pdf Full text (3,73 MB)

4.
Sonokemijske sinteze sulfidov izbranih kovin 4. periode periodnega sistema
Jernej Simonič, 2014, master's thesis

Abstract: Namen našega magistrskega dela je bil s pomočjo sonokemijske sonde izvesti sonokemijske reakcije med reagenti, ki so vir izbranih prehodnih kovin (mangana, železa, kobalta in niklja) in reagenti, ki vsebujejo žveplo ter pri tem dobiti končen produkt kovinske sulfide. S spreminjanjem reagentov, amplitude in časa sonificiranja smo dosegli sinteze produktov kovinskih sulfidov različnih stehiometrij, prav tako se je spreminjala velikost delcev in izkoristki reakcij. Dokazali smo, da različne prehodne kovine različno reagirajo z reagenti, ki so vir žvepla. Produkte smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo, termogravimetrično metodo, ki nam je dodatno služila kot metoda za izboljšanje lastnosti produkta (boljšo kristaliničnost), ter transmisijsko elektronsko mikroskopijo. V teoretičnem delu je zapisan pregled strokovne in znanstvene literature s področja sonokemijskih sintez kovinskih sulfidov, selenidov in teluridov. Prav tako so opisani kovinski sulfidi, njihove lastnosti in uporaba, saj so zaradi slednjega predmet številnih raziskav, da bi našli preprostejše in varčnejše načine za njihovo sintezo.
Keywords: sonokemija, kovinski sulfidi, rentgenska praškovna difrakcija, termogravimetrična analiza, transmisijska elektronska mikroskopija
Published in DKUM: 19.06.2014; Views: 2385; Downloads: 183
.pdf Full text (6,95 MB)

5.
VPLIV REAKCIJSKIH PARAMETROV NA SINTEZE BAKROVIH SULFIDOV S SONOKEMIJSKO METODO
Mateja Živko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Sonokemija je raziskovalno področje kemije, pri kateri reakcije potekajo pod vplivom ultrazvoka. Obširno se trenutno uporablja pri pripravi novih materialov z neobičajnimi lastnostmi. Sinteze nanodelcev kovinskih halkogenidov so v zadnjem času dosegle vrhunec na področju raziskovanja in so še vedno pomemben predmet raziskovanja zaradi svojih termoelektričnih, polprevodniških in optičnih lastnosti Namen moje diplomske naloge je izvedba sintez bakrovih sulfidov (CuxSy) s sonokemijsko metodo in analiza produktov. Pri sintezah sem spreminjala različne parametre, kot so vrsta topila, jakost amplitude sonificiranja, množinska razmerja bakra in žvepla, vir bakra in žvepla ter čas sonificiranja. Dobljene vzorce sem analizirala z rentgensko praškovno difrakcijo. Spremljala sem maso produkta, videz produkta, velikost delcev določenih s Scherrerjevo enačbo ter vrsto produkta. Bakrovi sulfidi so zanimivi zaradi svoje sposobnosti tvorbe spojin z različno stehiometrijo in različnimi valenčnimi stanji. Bakrovi sulfidi se uporabljajo za trdne stabilne solarne celice, elektrode in selektivne radiacijske filtre, medtem ko se tanki sloji bakrovih sulfidov uporabljajo kot glavni material v plinskih senzorjih, ki zaznavajo amoniak.
Keywords: Sonokemija, rentgenska praškovna difrakcija, bakrov sulfid.
Published in DKUM: 11.09.2013; Views: 1977; Downloads: 93
.pdf Full text (2,62 MB)

6.
PRIPRAVA IN KARAKTERIZACIJA BAKROVIH SELENIDOV S SONOKEMIJSKO METODO
Blaž Košiček, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Sonokemija je izraz za aplikacijo ultrazvočnih valov na kemijskih reakcijah. Ukvarja se z razumevanjem efekta zvočnih valov na kemijske sisteme, vendar za kemika zvok po vsej verjetnosti ne bi bil prva izbira oblike energije za stimulacijo kemijskih reakcij. Danes se veliko število znanstvenikov ukvarja s tem novim področjem raziskovanja. Naša raziskava je temeljila na sintezi nanokristalov bakrovih selenidov s sonokemijsko metodo. Naš cilj je bil sintetizirati nanokristale s spreminjanjem množinskega razmerja med virom bakra in virom selena in s spreminjanjem vrste topila za vir bakra in selena. Cilj smo izpolnili, saj nam je uspelo sintetizirati različne faze nanokristalov s spreminjanjem prej opisanih parametrov. Z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) smo kvalitativno analizirali vzorce, s pomočjo Scherrerjeve enačbe pa smo določili velikost sintetiziranih delcev. V zadnjih letih je bilo namenjene veliko pozornosti sintezi in karakterizaciji polprevodnih selenidov, zaradi njihovih zanimivih lastnosti in potencialnih aplikacij. Med temi materiali so bakrovi selenidi pomembni polprevodniki s prevodnostjo tipa p, ki imajo potencialno aplikacijo v solarnih celicah in kot optični filtri, ker ponujajo visoko učinkovitost pretvorbe. Raziskovalci so sintetizirali tudi nanokristale bakrovih selenidov za aplikacijo v fototermalni terapiji.
Keywords: sonokemija, rentgenska praškovna difrakcija, nanodelci, bakrovi selenidi
Published in DKUM: 13.09.2012; Views: 2074; Downloads: 154
.pdf Full text (1,65 MB)

7.
SONOKEMIJSKA SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA BAKROVIH SULFIDOV V VODNEM MEDIJU
Nuša Hojnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sonokemija je področje kemije, kjer kemijske reakcije potekajo pod vplivom zvočne energije v obliki ultrazvoka. Ultrazvok in z njimi povezani pojavi so že znani več kot sto let, njegova uporaba v kemiji pa dosega razcvet v današnjem času. Naše raziskave so temeljile na sintezah nanodelcev bakrovih sulfidov (CuS) s sonokemijsko metodo. Ta metoda se je pri sintezah pokazala kot zelo uporabna, saj so končni produkti nanokristalinični materiali. Namen raziskave je bil sintetizirati polprevodniške nanodelce bakrovega sulfida (CuS) v vodnem mediju. Pri sintezah smo uporabili direktno imerzijsko ultrazvočno sondo proizvajalca VibraCell. Pripravljene produkte smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) in termičnogravimetrično analizo (TGA). Da smo dosegli optimalne pogoje, smo spreminjali različne parametre, npr. topilo, vir bakra, vir žvepla, atmosfero in čas ultrazvočnega obsevanja. Zanimanje za uporabo anorganskih nanodelcev bakrovih halkogenidov se v zadnjih letih povečuje zaradi njihovih polprevodniških lastnosti, kar omogoča uporabo pri izdelavi fotoprevodniških materialov, optičnih filtrov in predvsem pri izdelavi fotocelic. Bakrovi sulfidi so zanimivi zaradi možnosti formiranja različnih nestehiometričnih spojin. Zaradi njihove kompleksne strukture in valenčnega stanja imajo nekatere unikatne lastnosti. Bakrovi sulfidi izkazujejo kovinsko prevodnost in se pri 1,6 K spremenijo v super prevodnik. Sinteza halkogenidov je v zadnjih letih precej v razvoju in dosega vedno večje zanimanje na področju optike, elektronike, fotovoltaike, medicine in drugih področjih.
Keywords: Sonokemija, rentgenska praškovna difrakcija, termična analiza, nanodelci, bakrov sulfid
Published in DKUM: 08.09.2011; Views: 2896; Downloads: 245
.pdf Full text (1,74 MB)

8.
SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA NANODELCEV CdS IN CdSe S SONOKEMIJSKO METODO V VODNEM MEDIJU
Valerija Danč, 2010, master's thesis

Abstract: Sonokemija je področje kemije, kjer na potek kemijskih reakcij odločilno vpliva zvočna energija v obliki ultrazvoka. Ultrazvok in z njimi povezani pojavi so že znani več kot sto let, njegova uporaba v kemiji pa dosega razcvet v današnjem času. Naše raziskave so temeljile na sintezah nanodelcev kadmijevih sulfidov (CdS) in kadmijevih selenidov (CdSe) s sonokemijsko metodo. Ta metoda se je pri sintezah pokazala kot zelo uporabna, saj so končni produkti nanokristalinični materiali. Namen raziskave je bil sintetizirati polprevodniške nanodelce kadmijevega sulfida (CdS) in kadmijevega selenida (CdSe) v vodnem mediju. Kot izhodne snovi smo uporabili kadmijev sulfat hidrat (CdSO4•8/3 H2O), elementarno žveplo (S) in selen (Se) v prahu. Za topila smo uporabili vodne raztopine natrijevega hidroksida (NaOH), 1.1 M vodno raztopino natrijevega sulfita (Na2SO3) in 0.05 M raztopino etilen diamin tetraetanojske kisline (EDTA). Pri sintezah smo uporabili direktno imerzijsko ultrazvočno sondo proizvajalca Vibracell. Pripravljene produkte smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD), termično analizo (TA) in s transmisijsko elektronsko mikroskopijo (TEM). Zanimanje za uporabo anorganskih nanodelcev kadmijevih halkogenidov se v zadnjih letih povečuje zaradi njihovih polprevodniških lastnosti, kar omogoča uporabo pri izdelavi fotoprevodniških materialov, optičnih filtrov in predvsem pri izdelavi fotocelic. Kadmijev sulfid in selenid spadata med tipične polprevodnike tipa II-VI s širino prepovedanega pasu 2.42 oz. 1.74 eV pri sobni temperaturi. Hiter razvoj nanotehnologije je omogočil tudi velik napredek na področju razvoja fotocelic, saj je znano, da imajo kristali nanodimenzij bistveno drugačne kemijske, optične, elektronske in mehanske lastnosti kot makrokristaliničen material. Za CdS je znano, da se širina prepovedanega pasu v odvisnosti od velikosti delcev lahko spreminja med 2.4 in 4 eV. CdS in CdSe imata odlične lastnosti kot polprevodnika tipa n najpogosteje v kombinaciji s polprevodnikom CdTe tipa p. Učinkovitost fotocelic CdS/CdTe presega 16% in narašča z uporabo nanokristaliničnega CdS. Raziskave polprevodniških sulfidov in selenidov dokazujejo njihovo uporabo v senzorjih, laserjih, optični filtrih in solarnih celicah. Sinteza halkogenidov je v zadnjih letih precej v razvoju in dosega vedno večje zanimanje na področju optike, elektronike, fotovoltaike, medicine ter na drugih področjih.
Keywords: sonokemija, rentgenska praškovna difrakcija, termična analiza, transmisijska elektronska mikroskopija, nanodelci, kadmijev sulfid in kadmijev selenid.
Published in DKUM: 21.12.2010; Views: 4915; Downloads: 358
.pdf Full text (2,61 MB)

9.
10.
Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica