| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskujejo njihovi vnuki in vnukinje
Tjaša Nagode, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavani stiki starih staršev z vrtcem, ki ga obiskuje njihov vnuki. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je pozornost namenjena proučevanju tega, kdo so stari starši in kakšno vlogo imajo v vnukovem življenju. Predstavljeni so tipi starih staršev in slogi njihovega delovanja. Poleg tega je preverjeno, kakšne pravice imajo stari starši z zakonodajnega vidika. Opisan je pojem navezanosti in kakšna je navezanost starih staršev in vnukov. V delu je predstavljen pomen vrtca kot ustanove in na kakšne načine lahko družina sodeluje z njim. Empirični del raziskave zajema predstavitev rezultatov anketiranja starih staršev. Z anketiranjem se je ugotavljalo, ali obstajajo razlike med starimi starši pri sodelovanju z vrtcem. Vzorec so sestavljali stari starši, ki so imeli svojega vnuka vključenega v eno izmed enot Vrtca Slovenske Konjice. V raziskavi je sodelovalo 109 starih staršev. Proučevale so se razlike v stikih z vrtcem glede na spol, starost, izobrazbo in bližino bivanja starih staršev. Ugotovljeno je bilo, da neodvisne spremenljivke niso povezane s stiki starih staršev z vrtcem.
Keywords: stari starši, navezanost, vloga starih staršev, vrtec, sodelovanje z vrtcem
Published in DKUM: 03.02.2020; Views: 879; Downloads: 103
.pdf Full text (1,47 MB)

2.
Pomen vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces šole
Jernej Kovač, 2009, professional article

Abstract: Odnos med šolo in starši predstavlja enega ključnih dejavnikov, od katerega je odvisen otrokov vzgojno-izobraževalni uspeh. Zato so v prispevku prikazana nekatera znanstvena spoznanja, ki obravnavajo problematiko odnosa med šolo (učitelji) in starši. Predvsem smo želeli prikazati, da je za učenčev optimalni vzgojno-izobraževalni uspeh potrebno partnersko sodelovanje šole in staršev, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, upoštevanju drug drugega, upoštevanju individualnosti in oblik sodelovanja, v katerih lahko starši aktivno sodelujejo s šolo. V nadaljevanju predstavljamo dejavnike, ki negativno in pozitivno vplivajo na odnose med šolo in starši, na koncu prispevka pa še načrte za izboljšanje odnosa med starši in šolo, ki temeljijo predvsem na stalni podpori učiteljem s strokovnimi izpopolnjevanji in drugimi oblikami izobraževanja.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, učitelji, učenci, starši, sodelovanje, medosebni odnosi, partnersko sodelovanje, vključevanje staršev, vzgojno-izobraževalni uspeh, vzajemni odnos, vloge, izobraževanje učiteljev
Published in DKUM: 22.09.2017; Views: 2001; Downloads: 468
.pdf Full text (909,32 KB)
This document has many files! More...

3.
OCENA STARŠEV IN UČITELJEV OZ. VZGOJITELJEV V 1. RAZREDU OŠ O KOMPETENTNOSTI ZA STARŠEVSKO VLOGO
Ana Belšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu smo se osredotočili na obravnavo družine in šole ter njihovega medsebojnega sodelovanja. Posebno pozornost smo namenili opredelitvi družine in kompetencam, ki jih otroci skozi vzgojo pridobijo. Zanimalo nas je, kakšno vlogo opravlja družina ter kakšni tipi družine obstajajo. Pozornost je bila usmerjena tudi na kompetentnega otroka in starša. V nadaljevanju smo opredelili kompetence šole in učiteljev, saj so pomembni vidik vzgoje otrok tudi učitelji. Opredelili smo tudi sodelovanje šole s starši. Predstavili smo učiteljevo in vzgojiteljevo vlogo. Posebno pozornost pa smo namenili kompetentnosti učiteljev in vzgojiteljev s starši otrok, ki pridejo v šolo. V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave na temo ocena staršev in učiteljev oz. vzgojiteljev v 1. razredu OŠ o kompetentnosti za starševsko vlogo. Zanimalo nas je, ali so višje izobraženi starši sebe ocenili kot kompetentnejše pri vzgoji otrok, kot nižje izobraženi starši, ali so zaposleni starši sebe ocenili kot kompetentnejše v primerjavi z nezaposlenimi starši, ali se matere čutijo kompetentnejše za starševsko vlogo kot očetje, ali bo ocena o kompetentnosti staršev za starševsko vlogo višja pri prvorojencu kot pri drugorojencu in naprej in ali sta vzgojiteljeva ocena in samoocena staršev za starševsko vlogo podobni. Za raziskavo smo uporabili anketni vprašalnik. Podatke katere smo dobili s pomočjo anketnega vprašalnika smo obdelali z računalniškim programom SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) in jih tudi tabelarično prikazali.
Keywords: družina, pomen družine za vzgojo otroka, kompetenten otrok, kompetenten starš, sodelovanje staršev z učitelji, ocena kompetentnosti
Published in DKUM: 29.08.2016; Views: 779; Downloads: 97
.pdf Full text (1,19 MB)

4.
Postopno privajanje otroka na vrtec
Barbara Klar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Otroci niso glede prilagajanja nič drugačni od staršev. Otrok potrebuje čas, ljubezen, nežnost in podporo staršev. Z diplomskim delom smo želeli predstaviti, kako pomembno je postopno privajanje otroka na vrtec. Zanimalo nas je, kako so starši in otroci navezani med seboj. Za tem smo opisali kakšne tipe navezanosti je moč pri otrocih opaziti na podlagi tuja situacija, ki ga je zasnovala Mary Ainsworth. Dotaknili smo se teme o zaupanju, kako družina vpliva na predšolskega otroka, kaj je vrtec kot ustanova in kakšen je njegov pomen. Sledi opis, na podlagi česa izbiramo vrtec in kako otroka vpišemo v vrtec. Zanimalo nas je, kakšne težave in stiske so doživljali otroci in starši med samim procesom privajanja, kakšne informacije so jih zanimale o vrtcu in privajanju na vrtec in zakaj je pomembno sodelovanje med vzgojitelji in starši. Zanimalo nas je še ali so otroci ob vstopu v vrtec imeli kakšne prilagoditvene težave. V empiričnem delu smo raziskovali, kakšen način postopnega privajanja so izbrali starši za lažjo vključitev otroka v vrtec in kako dolgo je trajalo privajanje. V vzorec anketiranja smo zajeli 200 staršev predšolskih otrok, naključnih vrtcev prvega in drugega starostnega obdobja. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika in jih obdelali s programom SPSS in Microsoft Excel ter tabelarično prikazali v diplomski nalogi. Rezultati so pokazali, da so se starši v veliki večini odločili, da bodo otroka predčasno privajali na vrtec. S svojim načinom in časom privajanja so bili v večjem številu zadovoljni. Kako privajati otroka na vrtec in druge informacije o vrtcu, so starši največ dobili preko pogovora z vzgojitelji. Za določeni vrtec, pa so se starši v velikem številu odločili, ker je najbližje domu.
Keywords: Navezanost, zaupanje, postopno privajanje, težave otrok, stiske staršev, vpis v vrtec, sodelovanje vrtca s starši
Published in DKUM: 19.01.2016; Views: 1237; Downloads: 164
.pdf Full text (720,59 KB)

5.
PRIPRAVA OTROKA NA VSTOP V VRTEC
Marija Antloga, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Priprava otroka na vstop v vrtec je teoretske narave. Njen namen je teoretično raziskati pripravo otroka na vstop v vrtec. Otrokova priprava na vstop v vrtec je odvisna od stopnje zaupanja otroka v sebe in svet, ki ga obdaja, od stopnje varnosti oz. varne navezanosti, odvisna je tudi od stopnje zaupanja staršev v vrtec, od kvalitete sodelovanja med družino in vrtcem. Diplomsko delo je razdeljeno na tri ključna poglavja: splošne zakonitosti o otrokovem razvoju, vloga družine (staršev) pri razvoju otroka in priprava otroka na vstop v vrtec. Kako uspešen bo otrokov prvi korak iz varnega zavetja doma in kako se bo prilagosil, v neraziskanem okolju vrtca, zavisi od mnogoterih dejavnikov. Ključna pri pripravi otroka na vstop v vrtec pa je vloga družine.
Keywords: družina, otrok, otrokov temperament, sodelovanje med družino in vrtcem, varnost, varna navezanost, vrtec, zaupanje otroka, zaupanje staršev v vrtec.
Published in DKUM: 04.01.2016; Views: 1398; Downloads: 316
.pdf Full text (753,25 KB)

6.
Sodelovanje učiteljev in staršev na področju vzgojno-disciplinske problematike
Barbara Žužek, 2015, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili pojem vzgoje in izobraževanja, v nadaljevanju pa se osredotočili na družino (starše) in šolo (učitelje). Šola je namreč prostor, v katerem otroci prav tako kot doma oblikujejo svojo osebnost z različnimi znanji, izkušnjami, stališči, vrednotami in vzorci vedenja. Medsebojna povezanost učiteljev in staršev v skrbi za dobrobit otroka je posledično zelo pomembna, zato smo v nadaljevanju opredelili pomen sodelovanja med učitelji in starši, načine vzpostavljanja njihovih medsebojnih odnosov, posredne in neposredne oblike sodelovanja, ter težave, s katerimi se ob sodelovanju s starši srečujejo učitelji. Najpogostejši razlog za srečevanje učiteljev in staršev je obravnava vzgojno-disciplinske problematike in učnih težav otrok. Mi smo se osredotočili na vzgojno-disciplinsko problematiko. V okviru tega smo podrobneje preučili oblikovanje osebnostno zrelega posameznika, kar pomembno vpliva na konstruktivno reševanje težav, ter opredelili oblike neprimernega vedenja in možne vzroke zanj. Prepoznavanje slednjih je namreč nujno za obravnavo vzgojno-disciplinskih težav ter za vzpostavljanje discipline v razredu. Disciplina v smislu vzpostavljanja reda je potrebna za uresničevanje ciljev, ki so v šolskem prostoru še kako pomembni. Iz tega razloga smo pozornost namenili tudi korektivnim in preventivnim disciplinskim strategijam. Omenjene vsebine smo preučevali tudi v empiričnem delu, kjer smo iskali razlike v stališčih glede na status (učitelji in starši) ter vzgojno-izobraževalna obdobja respondentov. Osredotočili smo se na stališča učiteljev in staršev glede odgovornosti in medsebojnega sodelovanja pri vzgojno-disciplinski problematiki, na pogostost različnih oblik vključevanja staršev v izobraževanje otrok, na vpliv različnih dejavnikov na neprimerno vedenje otrok ter na učinkovitost različnih disciplinskih strategij v razredu. V odgovorih respondentov so se pokazale nekatere statistično značilne razlike.
Keywords: Sodelovanje učiteljev in staršev, formalne/neformalne oblike sodelovanja, neprimerno vedenje, vzroki neprimernega vedenja, disciplinske strategije.
Published in DKUM: 26.11.2015; Views: 2065; Downloads: 451
.pdf Full text (1,60 MB)

7.
STARŠI MATEMATIČNO OBETAVNIH OTROK - NARATIVNI PRISTOP
Andreja Sever, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V delu je najprej opredeljeno sodelovanje staršev in šole, oblike in načela sodelovanja med starši in šolo ter prednosti in ovire pri sklepanju le-tega. Nadalje se osredotočimo na vključenost staršev v matematično izobraževanje svojih otrok in vključevanje matematike v vsakdanje družinsko življenje. Predstavljamo različne matematične programe za starše, predvsem tiste, ki se izvajajo v tujini. Ker so v raziskavo, predstavljeno v empiričnem delu, vključeni starši otrok, ki obiskujejo matematični krožek po modelu programa Didaktični petkotnik, je v teoretičnem delu podrobneje opisan tudi ta program. Empirični del diplomske naloge temelji na narativni metodologiji, pri kateri smo s pomočjo narativnega pristopa globlje raziskali odnos staršev matematično obetavnih otrok do matematike in njihovo vključevanje v matematično izobraževanje svojih otrok. Raziskava je bila izvedena med starši otrok, ki obiskujejo matematični krožek. V svojih pripovedih so starši omenjali tako pozitivne kot negativne izkušnje, vendar je bilo le pri enem od staršev moč zaznati izredno negativne izkušnje ter pri enem posebno pozitiven odnos. Večina negativnih izkušenj, ki so jih starši navedli, izvira iz časa njihovega matematičnega izobraževanja in je pogojena z odnosom njihovih matematičnih učiteljev in pristopom učiteljev do njih kot učencev. Potrdili smo trditve mnogih strokovnjakov, da žal večina staršev interpretira vključevanje v otrokovo matematično izobraževanje le kot pomoč otrokom pri reševanju domačih nalog ter ugotovili, da starši nudijo tako pomoč običajno le v primeru, ko otroci sami prosijo za njo. Obenem smo ugotovili, da starši s podrobnostmi poteka matematičnega krožka, ki ga njihovi otroci obiskujejo, niso seznanjeni, kar je v nasprotju s konceptom dela v krožku.
Keywords: starši, sodelovanje staršev s šolo, matematika, vključevanje staršev v otrokovo izobraževanje, matematični programi, Didaktični petkotnik, narativna metoda
Published in DKUM: 06.02.2012; Views: 2418; Downloads: 218
.pdf Full text (544,49 KB)

8.
Sodelovanje rejniških družin s šolo
Tamara Dragšič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Sodelovanje rejniških družin s šolo v teoretičnem delu obravnavamo sistem rejništva in odnose, ki potekajo znotraj rejniškega sistema. Pri opisu rejništva se naloga podrobneje posveča sodelovanju rejniških staršev s šolo in rejenci ter družinskemu zgledu, ki ga rejenec dobi ob vstopu v rejniško družino. Podrobno smo predstavili tudi formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo (učitelji) in domom (rejniki). V empiričnem delu naloge smo opravili raziskavo na področju Maribora, Ruš, Ptuja in Slovenske Bistrice, katere namen je spoznati življenje rejniških družin. Pri tem smo se bolj specifično osredotočili na oblike sodelovanja in komuniciranja med rejniki in učitelji ter učno klimo rejniškega doma. Ugotovili smo, da ima večina rejniških družin do tri rejence in da so se za rejništvo rejniki odločili predvsem zaradi želje pomagati drugim. Ugotovili smo tudi, da se večina rejencev po pomoč pri učenju pogosteje zateče k rejnici kot k rejniku, da se rejniški starši redno udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter da je večina rejnikov v stikih z učitelji tudi izven formalnih delovnih ur.
Keywords: V diplomskem delu z naslovom Sodelovanje rejniških družin s šolo v teoretičnem delu obravnavamo sistem rejništva in odnose, ki potekajo znotraj rejniškega sistema. Pri opisu rejništva se naloga podrobneje posveča sodelovanju rejniških staršev s šolo in rejenci ter družinskemu zgledu, ki ga rejenec dobi ob vstopu v rejniško družino. Podrobno smo predstavili tudi formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo (učitelji) in domom (rejniki). V empiričnem delu naloge smo opravili raziskavo n
Published in DKUM: 19.07.2011; Views: 2447; Downloads: 179
.pdf Full text (1,48 MB)

9.
SODELOVANJE MED STARŠI IN ŠOLO
Kornelija Vučko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so predstavljene družina, šola, komunikacija in sodelovanje med starši (družino) in šolo. Ker je cilj obeh, tako družine kot šole, uspešnost otrok, se nam zdi pomembno, da si šola prizadeva za dobro sodelovanje, kar je tudi dokaz kvalitete njenega dela. V diplomskem delu so pojasnjene naloge družine, oblike družin in družinska vzgojna sredstva. Na podoben način so opisane naloge šole, razložena je učiteljeva avtoriteta, predstavljena so učiteljeva vzgojna sredstva in pogoste napake učiteljev,. Mnogokrat so prav te ovira za dobro sodelovanje med starši in učitelji. V nadaljevanju je opisana komunikacija, ki je pomemben del sodelovanja, saj napačna komunikacija lahko povzroči več škode kot koristi. Glede sodelovanja med starši in šolo obstajajo določena načela sodelovanja, ki naj bi se jih držali obe strani. Opisane so ovire in prednosti sodelovanja, oblike vključevanja staršev, izkušenjske metode dela s starši ter formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo in domom. V empiričnem delu smo preverili, kako poteka sodelovanje med starši in šolo v praksi na Dvojezični osnovni šoli I Lendava — 1. Számú Kétnyelvű Általános Iskola Lendva. Zanimalo nas je predvsem kako to sodelovanje doživljajo starši. Odgovore smo primerjali glede na starost in izobrazbo staršev ter glede na stopnjo njihovega otroka. Izkazalo se je, da starši DOŠ I Lendava — 1. Sz. KÁI Lendva najpogosteje obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke, redko ali nikoli pa ne obiščejo sveta staršev, dni odprtih vrat ter šole za starše. Pokazalo se je tudi, da je med starši, ki pogosto sodelujejo s šolo, največ takih z višješolsko izobrazbo. Starši se (po pričakovanjih) najpogosteje obračajo na razrednika oz. učitelja posameznega predmeta, vzrok za obisk pa so težave otrok v šoli (bodisi učne, bodisi vedenjske). Starši so izkazali največ zadovoljstva z govorilnimi urami in roditeljskimi sestanki, najmanj pa s svetom staršev.
Keywords: družina, vzgojna sredstva, šola, komunikacija, sodelovanje med starši in šolo, starost staršev, izobrazba staršev, stopnja otrok (I., II., III. triada), pogostost sodelovanja, oblike sodelovanja, vzroki za stike, zadovoljstvo s sodelovanjem
Published in DKUM: 11.01.2011; Views: 10616; Downloads: 2813
.pdf Full text (471,11 KB)

10.
OVIRE PRI INTEGRACIJI/INKLUZIJI OTROKA S CEREBRALNO PARALIZO V REDNI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Minja Robič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Integracija otrok s cerebralno paralizo v redne razrede osnovne šole je danes zelo razširjen model izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Le-ta pa prinaša poleg pozitivnih učinkov tudi nekatere težave. Glavni namen diplomske naloge je bil ugotoviti, s kakšnimi ovirami in težavami se ob vstopu otroka s cerebralno paralizo v redno osnovno šolo srečujejo starši, učitelji, otrokovi sošolci ter otrok sam. V prvem delu so navedena teoretična izhodišča, v drugem delu pa so na podlagi praktičnega primera, s pomočjo anketnega vprašalnika, intervjuja in opazovanja, predstavljene ovire in težave, ki jih ima otrok ob vstopu v redno osnovno šolo. Rezultati so pokazali, da se težave kažejo v slabši usposobljenosti učiteljev za delo z otroki s cerebralno paralizo. Posledično tudi sošolci niso informirani o tem, zato težje razumejo prilagoditve in pomoč, ki jo sošolec potrebuje. Manjšo oviro predstavlja tudi dejstvo, da otrok zaradi slabših pogojev osnovne šole ne obiskuje v domačem kraju. Tako se po pouku ne more veliko družiti s svojimi sošolci in sklepati večja prijateljstva. Otrok s cerebralno paralizo se v šoli dobro počuti. Večje težave ima le na področju matematike in pozornosti. Drugih večjih težav raziskava ni pokazala. Sklepam lahko, da je integracija ob zadostnem sodelovanju vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces zelo uspešna, kljub nekaterim prej naštetim težavam.
Keywords: cerebralna paraliza, integracija, ovire pri integraciji, sodelovanje staršev, individualiziran program
Published in DKUM: 04.11.2010; Views: 3240; Downloads: 754
.pdf Full text (949,41 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica