| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 645
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
Opec in njegov položaj na svetovnem naftnem trgu
Alja Weindorfer, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Države se pogosto povezujejo v meddržavne organizacije, da bi dosegle cilje, ki na nacionalni ravni niso dosegljivi. Primer medvladne organizacije je OPEC. Organizacija se pogosto navaja kot primer kartela, ki vpliva na tržne cene z omejevanjem proizvodnje. Taki trditvi lahko ugovarjamo z dejstvom, da je bila določena konkurenca na trgu nafte vedno prisotna. V prejšnjem stoletju so bile dejavnik konkurence v industriji nafte druge družbe, ki so ob visokih cenah vstopile na trg, kjer je bilo povpraševanje sicer bistveno manjše kot danes. V enaindvajsetem stoletju h konkurenčnosti prispeva odkrivanje dodatnih zalog nafte in tehnološki napredek. Večjo konkurenčnost v prihodnosti pa lahko pričakujemo zaradi padajočih stroškov tehnologij alternativnih virov energije. OPEC se z novostmi na trgu lahko spopade z reorganizacijo načina svojega delovanja organizacije. Na voljo ima več strategij: dogovori o proizvodnih kvotah, cenovne vojne, učinkovitost proizvodnje, kompenzacija v denarni obliki in ekonomska diverzifikacija. V svetu zmernega povpraševanja po fosilnih gorivih se OPEC lahko preoblikuje v organizacijo, ki svetuje državam izvoznicam nafte, kako zmanjšati odvisnost od prihodkov naftne industrije.
Keywords: OPEC, trg nafte, kartel, ekonomsko sodelovanje
Published: 15.12.2017; Views: 683; Downloads: 85
.pdf Full text (1,29 MB)

62.
Sodelovanje vrtca s starši: pogovorna ura
Polonca Zamuda, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Sodelovanje vrtca s starši: pogovorna ura, je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so predstavljene vse oblike sodelovanj s starši v vrtcih. Največji poudarek je dan razčlenitvi in predstavitvi formalne oblike sodelovanja – pogovorni uri. Predstavljen je opis pogovorne ure, kaj naj bi zajemala, kako se je nanjo potrebno pripraviti. V empiričnem delu je priprava pogovorne ure, njena izvedba in pogled nanjo z vidika vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki. V raziskavo so bile vključene strokovne delavke vseh enot tega vrtca. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic omenjenega vrtca, obdelali smo jih s programom za statistično obdelavo podatkov, imenovanim SPSS. Cilj je bil izvedeti, kako na določene segmente, vezane na pogovorno uro, gledajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic določenega vrtca, glede na njihovo starost, delovno mesto in okolje delovnega mesta. Ugotovili smo, da je večina strokovnih delavk enakega mnenja, ne glede na starost, delovno mesto in okolje delovnega mesta.
Keywords: Pogovorna ura, sodelovanje, starši, vrtec, vzgojitelj.
Published: 27.10.2017; Views: 1675; Downloads: 316
.pdf Full text (1,30 MB)

63.
Sodelovanje policije in tožilstva v predkazenskem postopku
Sašo Radulovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na potek predkazenskega postopka in sodelovanje dveh najpomembnejših organov v tem postopku. Uspešen in temeljit predkazenski postopek je pogoj za začetek kazenskega postopka, ki lahko kot edini pripelje do uspešne obsodbe storilca kaznivega dejanja. V predkazenskem postopku sodelujejo trije organi, in sicer policija, državni tožilec in preiskovalni sodnik. Vodja samega predkazenskega postopka, ali »dominus litis«, je državni tožilec, ki usmerja in vodi delo policije. Pri vodenju predkazenskega postopka ima državni tožilec cilj, da se zbere zadostno število dokazov za uspešen začetek kazenskega postopka in pregon storilca. Policija je v večini primerov prva, ki pride na kraj kaznivega dejanja, zato je za nadaljnji potek predkazenskega in pozneje tudi kazenskega postopka zelo pomembno, da policija dobro opravi delo na kraju kaznivega dejanja in s tem zagotovi vse potrebne dokaze in podatke o kaznivem dejanju. Pravno podlago za delo policije in državnega tožilca predstavljata Zakon o kazenskem postopku (»Zakon o kazenskem postopku [ZKP]«, 1994) ter Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (2010), ki sta temeljna dokumenta za sodelovanje policije in tožilstva v predkazenskem postopku. V ureditvi sodelovanja med policijo in državnim tožilstvom je še zmeraj precej nejasnosti, zato smo pregledali tudi trenutno ureditev s tega področja in morebitne možnosti za spremembe v prihodnje.
Keywords: predkazenski postopek, policija, tožilstvo, sodelovanje, diplomske naloge
Published: 19.10.2017; Views: 1027; Downloads: 141
.pdf Full text (1,24 MB)

64.
Percepcija sodelovanja prebivalstva s turisti na primeru otoka Paga
Nikolina Šintić, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Lokalno prebivalstvo turistične destinacije na različne načine dojema turiste in gradi odnose z njimi. Od sprejemanja in sodelovanja s turisti, pojavi se lahko celo sovraštvo. V teoretičnem delu smo raziskovali in poskušali predstaviti različne avtorje, njihove teorije, modele in raziskave, ki so se ukvarjale z odnosom domačinov do turistov in turizma ter njihovim sodelovanjem s turisti. Cilj naše naloge je bil raziskati naravo odnosov med lokalnim prebivalstvom in turisti oziroma, če se med njimi razvijajo pozitivni odnosi in sodelovanje ter njihovo dojemanje sodelovanja. Zanimalo nas je tudi, kako večje število turistov vpliva na življenje domačinov. Za raziskovanje smo uporabili poglobljene strukturirane intervjuje, ki smo jih izvedli z domačini, zaposlenimi v turizmu, in tudi s tistimi, ki niso zaposleni v turizmu. Rezultati so pokazali, da do sodelovanja med turisti in domačini na Pagu prihaja, ampak v različnih oblikah. To je lahko sodelovanje zaradi finančne koristi ali zaradi emocionalne koristi. Na sodelovanje po mnenju anketiranih vplivajo tudi množični turizem, ekonomska odvisnost od turizma in kulturne podobnosti domačinov s turisti.
Keywords: sodelovanje, lokalno prebivalstvo, finančna korist, emocionalna korist, množični turizem
Published: 11.10.2017; Views: 666; Downloads: 100
.pdf Full text (581,62 KB)

65.
Vloga občine pri vzpodbujanju razvoja turizma
Janko Virant, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Občina lahko na razvoj turizma vpliva na več načinov. Njeno vlogo in načine, kako lahko vpliva na razvoj, pojasnimo s pomočjo analize kodiranja izvedenih intervjujev. Na medsebojno sodelovanje lahko vpliva več dejavnikov, med drugim tudi vpliv turizma na okolje, zaradi česar so še toliko bolj pomembne informacije in njihova dostopnost splošni javnosti. V teoretičnem delu je opredeljeno medsebojno sodelovanje in vloga Občine v turizmu. Poudarek je tudi na medsebojnem sodelovanju in dejavnikih, ki vplivajo na uspešen razvoj turizma na neki destinaciji. V empiričnem delu je predstavljeno raziskovalno okolje Občine Podčetrtek, kako je Občina in medsebojno sodelovanje vplivalo na razvoj turizma v preteklosti. Ugotovili smo, da je Občina »most« med različnimi interesi lokalnega prebivalstva in turističnih akterjev ter dober posrednik med notranjim in zunanjim okoljem, in sicer ravno zaradi njene pravne opredelitve. Občina lahko s svojimi predlogi in pristojnostmi znatno vpliva na vzpodbujanje razvoja turizma.
Keywords: Občina, sodelovanje, dejavniki razvoja turizma, Podčetrtek
Published: 11.10.2017; Views: 980; Downloads: 282
.pdf Full text (1,22 MB)

66.
Prostorska revitalizacija skozi igro: Park Tezno
Mojca Doberšek, 2017, master's thesis

Abstract: Skozi socialno - družbeni razvoj se spreminja tudi odnos do prostora in z njim definicija mestnih parkov. Naloga sloni na spremenjenem odnosu do prostora in definiciji mestnih parkov. Sodobni park je aktivna mestna površina, namenjena rekreaciji, kulturi, izobraževanju in nenazadnje ekonomiji. Del sodobnih parkov je tudi igra. Igro v širšem kontekstu lahko razumemo kot različne prostočasne dejavnosti – vrtičkarstvo, sprehajanje, ukarjanje s športom in rekreacijo, izobraževalne poti v naravi. Magistrsko delo obravnava možnost revitalizacije degradirane mestne četrti s vzpostavitvijo parka, kjer je glavni povezovalni element igra. Obravnavano je območje t.i. sive cone ob osnovni šoli na Teznem v Mariboru, kjer je industrija zaradi zgodovinskega razvoja bila vedno primarnega pomena, kvaliteta bivanja pa manj. Lokacija leži ob Stražunskem gozdu, ki je prav tako neizkoriščen. Park tako revitalizira mestno četrt, vzpostavlja jedro soseske in integrira Stražunski gozd v predlog ureditve.
Keywords: prostorska revitalizacija, degradirana urbana območja, siva cona, igra, park, Tezno, medgeneracijsko sodelovanje
Published: 05.10.2017; Views: 935; Downloads: 153
.pdf Full text (28,29 MB)

67.
Pomen vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces šole
Jernej Kovač, 2009, professional article

Abstract: Odnos med šolo in starši predstavlja enega ključnih dejavnikov, od katerega je odvisen otrokov vzgojno-izobraževalni uspeh. Zato so v prispevku prikazana nekatera znanstvena spoznanja, ki obravnavajo problematiko odnosa med šolo (učitelji) in starši. Predvsem smo želeli prikazati, da je za učenčev optimalni vzgojno-izobraževalni uspeh potrebno partnersko sodelovanje šole in staršev, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, upoštevanju drug drugega, upoštevanju individualnosti in oblik sodelovanja, v katerih lahko starši aktivno sodelujejo s šolo. V nadaljevanju predstavljamo dejavnike, ki negativno in pozitivno vplivajo na odnose med šolo in starši, na koncu prispevka pa še načrte za izboljšanje odnosa med starši in šolo, ki temeljijo predvsem na stalni podpori učiteljem s strokovnimi izpopolnjevanji in drugimi oblikami izobraževanja.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, učitelji, učenci, starši, sodelovanje, medosebni odnosi, partnersko sodelovanje, vključevanje staršev, vzgojno-izobraževalni uspeh, vzajemni odnos, vloge, izobraževanje učiteljev
Published: 22.09.2017; Views: 1026; Downloads: 275
.pdf Full text (909,32 KB)
This document has many files! More...

68.
Mednarodne preiskave terorizma
Miha Zemljič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja današnji terorizem v svetu, predvsem v Evropskem prostoru in kaj v smislu boja proti terorizmu prispeva Republika Slovenija. Predstavlja opis in razlago pravnih vidikov in operativnih posegov, ki jih izvajajo nacionalne in mednarodne organizacije v boju proti terorizmu in kriminalu. V uvodu je zajet kratek opis terorizma in zgodovine ter njegove vrste, načini in kako se oborožujejo in financirajo teroristične skupine. Predstavlja tudi, katere so tiste teroristične skupine, ki so v zadnjem času vzpostavile največ pozornosti v svetu in prizadejale največ škode. Jedro diplomske naloge pa zavzema celotno strukturo po kateri poteka mednarodni protiterorizem. Tukaj stopijo v ospredje Združeni narodi, Europol, Interpol in druge mednarodne organizacije, ki s svojimi ukrepi in prizadevanji bijejo bitko s terorizmom. Opisani so njihovi mehanizmi, kako se s tem spopadajo v pravnem vidiku in kakšna so prihodnja prizadevanja za izboljšanje samega preprečevanja in zatiranja terorizma. Opisuje spremembe in ukrepe na področju zakonodaje v Evropski uniji, prikazuje nove direktive in regulacije, ter na kakšen način in koliko Slovenija s svojimi varnostnimi ukrepi na mejah, v notranjosti ali zunaj Slovenije prispeva v protiterorizmu. V zaključku so opredeljene hipoteze in rezultati same diplomske naloge oz. raziskave. Opisan je tudi celoten potek dela in kaj so bili ključni elementi raziskave. Podane so tudi zaključne misli in ugotovitve, katere sem pridobil med samim delom diplomske naloge in raziskave.
Keywords: terorizem, preprečevanje, preiskovanje, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 802; Downloads: 123
.pdf Full text (2,23 MB)

69.
Pogledi staršev na delovanje Vrtca Slovenj Gradec
Nadja Krivec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Pogledi in pričakovanja staršev glede vrtca so odvisni od vsakega starša posebej, vsem pa je skupno, da želijo svojemu otroku le najboljše. Zato je pomembno, da vzgojitelji in starši med seboj sodelujejo, saj to pozitivno vpliva na otroka in njegov razvoj. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen predšolski otrok, ki mu prehod v vrtec predstavlja nekaj novega, saj je navajen družinskega okolja. Opisana je dnevna rutina, ki poteka v vrtcu. Podrobno so predstavljeni vloga in kakovost vrtca, sodelovanje s starši, pomembnost komunikacije pri sodelovanju in pričakovanja staršev. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki prikazuje rezultate in analizo pogleda staršev na delovanje VVZ Slovenj Gradec. Vzorec vključuje 150 staršev, katerih otroci obiskujejo različne enote VVZ Slovenj Gradec. Podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, so obdelani s pomočjo programa SPSS. Prikazane so razlike v odgovorih glede na spol anketiranca in starostno obdobje otroka, vključenega v vrtec. Na podlagi hipotez je bilo ugotovljeno, da so starši zadovoljni z delovanjem vrtca, da so mame bolj zadovoljne s celotnim delom vzgojiteljice kot očetje, da so očetje delno informirani o delovanju vrtca, da se starši otrok v prvem starostnem obdobju neredno udeležujejo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja in da se mame pogosteje udeležujejo teh oblik sodelovanja kot očetje.
Keywords: kakovost, komunikacija, predšolski otrok, pričakovanja, sodelovanje, starši, vrtec.
Published: 25.08.2017; Views: 503; Downloads: 79
.pdf Full text (923,29 KB)

70.
Mednarodno sodelovanje davčnih organov pri izmenjavi informacij
Polona Klenovšek, 2017, master's thesis

Abstract: Globalizacija je proces, v katerem se svet povezuje v celoto in vzpostavlja mednarodni trg, na katerem se preko državnih meja kapital in blago prelivata prosto. Davčne utaje in izogibanje davkom ovirajo državo pri pobiranju davkov in izvajanju politike. Boj proti davčnim utajam zahteva celostno postopanje na ravni posameznika, na nacionalni ravni, ravni Evropske Unije in globalni ravni. Nacionalni organi so primorani k sodelovanju in izmenjavi informacij, saj davčne goljufije in neizpolnjevanje davčnih obveznosti predstavljajo resen problem v slovenskem finančnem in gospodarskem okolju. Ugotovila sem, da so izmenjani podatki za posamezno državo koristni le, če ta sodeluje z drugimi državami, seveda na veljavni pravni podlagi. Slovenska ureditev je ustrezna in sledi avtomatični izmenjavi informacij kot novemu globalnemu standardu. Verjamem, da bo Slovenija tudi vnaprej v koraku s časom in se bo hitro odzivala na morebitne spremembe.
Keywords: globalizacija, avtomatična izmenjava informacij, enoten standard poročanja, OECD model, davčne oaze, FURS, sodelovanje, davki
Published: 04.08.2017; Views: 582; Downloads: 87
.pdf Full text (997,13 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica