| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 673
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv parametrov sodelovalnega robota na fizično in psihično obremenitev delavca
Luka Falež, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tema sodelovalnih robotov. Z naraščanjem potrebe po bolj prilagodljivi proizvodnji raste tudi število vpeljanih sodelovalnih robotov, ki skupaj s človekom predstavljajo visoko prilagodljiva, produktivna in ekonomsko upravičena delovna mesta. Pri neposrednem sodelovanju med robotom in človekom je nujno potrebno raziskati kakšen vpliv ima sodelovalni robot s svojim delovanjem na človeka in njegovo psihofizično stanje. V teoretičnem delu so predstavljene osnove sodelovalnih robotov in njihova interakcija z ljudmi, te pa v nadaljevanju služijo kot podlaga za zasnovo eksperimentalnega sodelovalnega delovnega mesta, s katerim vrednotimo vpliv hitrosti delovanja sodelovalnega robota na človekovo psihično in fizično stanje. Obremenitev človeka smo med eksperimentom vrednotili s pomočjo standardiziranega vprašalnika NASA TLX in zajemanjem EKG signala (elektrokardiogram). Po uspešno izvedenem eksperimentu s štiriinštiridesetimi sodelujočimi smo z analizo podatkov jasno pokazali vpliv hitrosti delovanja sodelovalnega robota na zaznano obremenitev. Subjektivno zaznana obremenitev se je skozi scenarije povprečno povečala za kar 223 %, indeks stresa pa se je povečal iz 9,89 na 12,28, kar nakazuje močan vpliv hitrosti delovanja sodelovalnega robota na človeka.
Keywords: sodelovalni roboti, sodelovanje med robotom in človekom, psihična in fizična obremenitev, eksperimentalni pristop, NASA TLX, EKG
Published in DKUM: 18.09.2023; Views: 59; Downloads: 0
.pdf Full text (15,65 MB)

2.
Medpredmetno povezovanje filozofije za otroke v nekaterih osnovnošolskih učnih načrtih 3. triade : magistrsko delo
Eva Cvitanič, 2023, master's thesis

Abstract: V osnovnošolskem predmetnem programu učitelji svoj predmet poučujejo v izoliranem okolju, kar izhaja iz tradicionalnega pojmovanja, da je učitelj avtoriteta, ki zmore samozadostno obravnavati učno snov in voditi aktivnosti v razredu. V magistrski nalogi smo ugotovili, da učitelji medpredmetnemu povezovanju namenijo zelo malo ur, pri svoji samooceni pa v povprečju izpostavljajo, da se medpredmetnega povezovanja pogosto poslužujejo. Trenutno stanje ne izpolnjuje zahtev integrativnega kurikuluma, ki predpostavlja stalno prepletanje disciplin v prid dvigu kakovosti obravnavanih vsebin. Tudi medpredmetno sodelovanje med učitelji je pomembna komponenta k izboljšanju učne izkušnje medpredmetnega povezovanja. Izkazalo se je, da učitelji pri sodelovanju sledijo potrebnim korakom za kakovostno izvedbo učne ure, s tem ko pri samostojni izvedbi manj dosledno uporabljajo priporočene korake, kot so predhodna določitev splošnih ciljev, metod, pregleda literature in evalvacije. Učiteljeve samoocene kažejo, da v visoki meri v svoj predmet vnašajo spretnosti in elemente filozofije za otroke. Izkazalo se je, da so najbolj dosledni pri vnašanju sodelovalnega mišljenja in najmanj kreativnega mišljenja v učno pripravo. Ravno tako smo ugotovili, da učitelji družboslovja in humanistike pogosteje vnašajo skrbnostno mišljenje k pouku kakor učitelji naravoslovja. Problem, ki smo ga zaznali, se nahaja v nepoenoteni definiciji kritičnega mišljenja, učitelji ga pogosto vnašajo v pouk, vendar se je izkazalo, da načini izvedbe ne ustrezajo standardom učenja kritičnega misleca, predvidenega z vidika predmeta filozofija za otroke. Le-ta je v visoki meri prisotna v učnih načrtih pri splošnih ciljih predmetov, po drugi strani pa predstavlja temelj usvajanja splošnih ciljev obveznih predmetov 3. triade. Predmet filozofija za otroke bi si tako zaslužila vsaj omembo v učnih načrtih obveznih predmetov v poglavju »medpredmetne povezave«.
Keywords: medpredmetno povezovanje, medpredmetno sodelovanje, učni načrti, filozofija za otroke, literarno motivacijsko sredstvo.
Published in DKUM: 07.09.2023; Views: 37; Downloads: 7
.pdf Full text (2,94 MB)

3.
Aspiracije po rasti, inovativnost in internacionalizacija zgodnjih podjetnikov
Dijana Močnik, Karin Širec, 2014, original scientific article

Abstract: V prispevku smo empirično ocenjevali povezavo med aspiracijami po rasti in inovativno ter mednarodno naravnanostjo zgodnjih podjetnikov. Uporabili smo podatke raziskave Global Entrepreneurship Monitor Adult Population Survey za obdobje pred gospodarsko krizo med letoma 2003 in 2008 za osem držav jugovzhodne Evrope (JVED) in pet zahodnoevropskih držav (ZED). Rezultati kažejo, da novosti v uporabljeni tehnologiji in ponudbi ter internacionalizacija zavirajo aspiracije po rasti zgodnjih podjetnikov. V zgodnji fazi podjetja nimajo dovolj sredstev, izkušenj, spretnosti in mrežnih povezav, kar bi spodbujalo njihove aspiracije po rasti. Negativna povezava med aspiracijami po rasti in inovativno in mednarodno naravnanostjo je večja v ZED kot v JVED.
Keywords: podjetje, rast, inovativnost, mednarodno sodelovanje
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 21; Downloads: 0

4.
Stereotipi o medgeneracijskem sodelovanju v podjetjih : študija primerov slovenskih podjetij
Ula Mejaš, Mitja Ruzzier, Miha Škerlavaj, 2014, original scientific article

Abstract: Na trgu dela so danes štiri generacije in nanje so vplivali zelo različni dogodki. Teoretična izhodišča o stereotipih in generacijah, ki so prikazana v prispevku, nam služijo kot osnova za kvalitativno raziskavo, ki smo jo naredili na osnovi teoretičnih spoznanj o generacijah, stereotipih in medgeneracijskih stereotipih. Raziskavo smo izvedli v različnih podjetjih v Republiki Sloveniji. V prispevku prikazujemo rezultate raziskave, v okviru katere smo proučevali tri generacije, aktivne na trgu dela. Preverili smo, ali zaposleni v podjetjih (podrejeni in nadrejeni) zaznavajo razlike med generacijami in kakšne so te razlike. Rezultate smo primerjali s predstavljenimi stereotipi o generacijah in preverili, ali stereotipi o generacijah presegajo dejanske razlike med generacijami, ki so jih izpostavili intervjuvanci v naši raziskavi. Na osnovi ugotovitev raziskave so podana priporočila za prakso in za nadaljnje raziskovanje.
Keywords: stereotipi, stereotipi o generacijah, generacije, medgeneracijsko sodelovanje, podjetja, Slovenija
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 39; Downloads: 0

5.
Oborožen rop draguljarne Malalan : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Danilo Berk, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Nekatera kazniva dejanja so ljudem nevidna, kar je tudi namen storilcev, premoženjska kriminaliteta, ki obsega med 70 in 80 odstotkov vse prijavljene in obravnavane kriminalitete, pa neposredno prizadene veliko ljudi. Premoženjska kriminaliteta zajema več kaznivih dejanj, med njimi izstopa kaznivo dejanje ropa, ki spada tudi med nasilna kazniva dejanja. Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj ropov, predvsem oboroženih ropov, potek policijske preiskave in posebnosti pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj. Ker gre pri oboroženem ropu za osebni stik med storilcem in žrtvijo, ki na eni strani predstavlja osebne lastnosti storilca oziroma storilcev, na drugi strani pa prestrašeno žrtev, je treba pri obravnavanju tovrstnih dejanj poleg aktivnosti in ukrepov za ugotavljanje storilca posebno pozornost nameniti tudi delu z žrtvami. Storilčev namen je pridobiti protipravno premoženjsko korist, za kar je pripravljen uporabiti nasilje, zaradi česar se nekatera dejanja končajo tudi tragično. Tovrstna kazniva dejanja na območju Republike Slovenije izvršujejo izkušeni storilci ali člani kriminalnih združb, ki prihajajo tudi iz tujine. Na kazniva dejanja se zelo dobro pripravijo, izvršijo jih profesionalno in za seboj ne puščajo veliko sledi. Ena takih združb, poimenovana Pink Panter, prihaja z območja bivših jugoslovanskih republik, izvršuje pa tatvine dragih ur in izbranega nakita. Storilci ali člani kriminalnih združb so izjemno mobilni, organizirani, med seboj lojalni in običajno ne sodelujejo s policijo. Zaradi vseh teh okoliščin preiskovanje oboroženih ropov zahteva celovit pristop, ki vključuje sodelovanje z občani in več službami znotraj policije ter mednarodno policijsko in pravosodno sodelovanje.
Keywords: premoženjska kriminaliteta, oboroženi ropi, kriminalne združbe, potek policijske preiskave, mednarodno policijsko sodelovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 03.05.2023; Views: 298; Downloads: 0

6.
Doživljanje stresa osnovnošolskih učiteljev pri sodelovanju s starši : magistrsko delo
Teja Vončina, 2023, master's thesis

Abstract: Učitelj opravlja zelo raznoliko delo, saj poleg primarnega vzgojno-izobraževalnega dela vključuje tudi delo z učenci, ki imajo vedno več vedenjskih in učnih težav. Tudi starši se vse bolj vključujejo v izobraževanje otrok, zaradi česar je učitelj primoran vse pogosteje sodelovati z njimi v različnih formalnih in neformalnih oblikah. Starši si pogosto postavljajo visoka pričakovanja glede učiteljevega dela, uporabljenih metod in oblik poučevanja, marsikdaj pa se z njegovim delom tudi ne strinjajo. Omenjeno vodi v vse več težavnih situacij med učitelji in starši, ki lahko v nekaterih primerih izzovejo doživljanje stresa pri učiteljih. Namen magistrske naloge je bil raziskati mnenja osnovnošolskih učiteljev o tem, kako stresno doživljajo sodelovanje s starši otrok, katere oblike sodelovanja jim predstavljajo večji stres in katera starševska dejanja so zanje najbolj stresna. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali osnovnošolski učitelji, smo ugotovili, da sodelovanje s starši učitelji velikokrat doživljajo kot stresno. Največ stresa jim predstavljajo obiski staršev pri pouku, roditeljski sestanki in nato govorilne ure. Učiteljem se zdita najbolj stresni dejanji staršev kadar le-ti posegajo v njihovo vzgojno-izobraževalno delo in kadar pripisujejo krivdo za neuspeh svojih otrok nanje. Učitelji se poslužujejo tudi različnih tehnik, s katerimi bi omilili ali celo odpravili pojav stresa, pri čemer prednjačita pogovor z bližnjimi ter uporaba fizičnih tehnik (npr. tek, sprehod v naravi).
Keywords: Osnovnošolski učitelji, sodelovanje s starši, vpletenost staršev, stres
Published in DKUM: 07.04.2023; Views: 328; Downloads: 110
.pdf Full text (2,36 MB)

7.
Sodobne spletne goljufije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Marko Cencelj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Smo v obdobju, ko celotna družba neustavljivo divja proti elektronski odvisnosti. Internet je v nasprotju z namenom nastanka postal raj neustavljive sile računalniške kriminalitete. Izpostaviti velja spletne goljufije, ki se skladno z razvojem neustavljivo modificirajo in iz leta v leto eksponentno naraščajo. Organom pregona že več let sveti alarm. Zdi se, kot da se njihovo pomanjkanje znanj, izkušenj in opreme kompenzira v povečanju preventivne dejavnosti. Uresničuje se družbeno prepričanje, da je do posledic prišlo zgolj zaradi lahkomiselnosti žrtve in zanemarjanja samozaščitnih ukrepov. Ali so organi pregona res tako nemočni? Preiskava spletnih goljufij je z vidika preiskovalca izredno kompleksna. Poleg osnov poznavanja izvršitvenih oblik in načinov storitve od preiskovalca zahteva poglobljena računalniška znanja ter vrsto drugih specifičnih znanj. Poznavanje finančnega poslovanja in možnosti mednarodnega sodelovanja sta le dva izmed njih. Kljub več oviram, ki se dotičejo preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj, pa je bilo na podlagi opravljene raziskave ugotovljeno, da so organi pregona morda vendarle pričeli uspešneje obravnavati omenjeno problematiko. Vse več je namreč podatkov o medsebojnem sodelovanju ter zaključenih mednarodnih operacijah, kjer so bili storilci uspešno privedeni pred »roko pravice«. Analizirani primeri tako predstavljajo tudi določeno vodilo in smernice pri nadaljnjih preiskavah posameznih izvršitvenih oblik spletnih goljufij.
Keywords: spletne goljufije, organizirani kriminal, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 30.03.2023; Views: 324; Downloads: 65
.pdf Full text (1,45 MB)

8.
Vodenje in sodelovanje vodilnih destinacij Termalno Panonske Slovenije z njihovimi turističnimi deležniki : diplomsko delo univerzitetnega študija
Ines Simončič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Destinacijski management deluje na način strateškega pristopa in razvoja, kjer se na trgu izmenjujeta ponudba, povpraševanje ter odnosi med turisti in turističnimi deležniki. Destinacijski management vključuje promocijo turistične destinacije, ustvarjanje novih blagovnih znamk, uspešno trženje turističnih produktov in storitev, vse to pa z zagotavljanjem pogojev sodelovanja za doseganje skupnih vizij turističnega razvoja, tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni. Pri tem pa je v prvi vrsti osrednjega pomena vprašanje, kakšni vodje vodijo vodilne destinacije, da bodo njihovi deležniki najbolj zadovoljni z vzpostavljenim sodelovanjem. V diplomski nalogi smo se omejili na Panonsko Termalno makro destinacijo in analizirali, v kolikšni meri turistični deležniki prepoznajo t.i. transformacijski tip vodenja pri vodjih vodilnih destinacij, kako so zadovoljni s sodelovanjem in kako je to dvoje povezano. Pri raziskavi smo se osredotočili na tri dimenzije vodenja, in sicer na dimenzijo transformacijskega vodenja idealiziranih vplivov, dimenzijo transformacijskega vodenja idealiziranega vedenja ter dimenzijo transformacijskega vodenja inspiracijske motivacije. S pomočjo analize anketnega vprašalnika smo preverili ali so dimenzije ocene transformacijskega stila vodenja pozitivno povezane z zadovoljstvom s sodelovanjem z vodilno destinacijo. Osrednje ugotovitve zaključnega dela so bile v skladu z našimi hipotezami, čeprav je osrednja omejitev bila velikost vzorca (zgolj 53 med 104 predstavniki turističnih deležnikov je vedelo, kdo so vodje njihovih vodilnih destinacij). Na podlagi rezultatov smo oblikovali predloge izboljšav in smernice za bolj učinkovit odnos med vodilnimi destinacijami in turističnimi deležniki Termalno Panonske Slovenije, prav tako smo izpostavili predloge za nadaljnje raziskovanje.
Keywords: vodenje, sodelovanje, vodilne destinacije, turistični deležniki, management turističnih organizacij in destinacij
Published in DKUM: 12.01.2023; Views: 301; Downloads: 57
.pdf Full text (2,11 MB)

9.
Trgovinski sporazum med EU in Kanado - ekonomski in pravni vidik
Iris Robič Klobasa, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bolj podrobno opisan trgovinski sporazum med Evropsko Unijo in Kanado, ki ga s kratico poimenujemo CETA. Uvodoma je predstavljeno področje mednarodnega trgovanja, ki obsega poslovanje s trgovinskimi sporazumi med državami Evropske Unije in tretjimi državami. V delu smo obravnavali mednarodno trgovino in področja, ki so vključena v njeno poslovanje ter opredelili del mednarodne trgovine, ki se imenuje trgovinska politika. Ta uporablja različne mednarodne instrumente za bolj učinkovito poslovanje na mednarodnih trgih. Predstavljene so značilnosti trgovinskih sporazumov, ki so eden najpomembnejših dejavnikov za mednarodno poslovanje. Pri tem smo se osredotočili na sporazum CETA, ki vključuje boljše poslovne priložnosti s postopnim zmanjševanjem ovir in enakopravnim, predvidljivim in pošteno konkurenčnim sodelovanjem. CETA je eden najmočnejših sporazumov, ki pokriva različna področja, kot so carine, poreklo blaga, uvoz in izvoz, investicije, itd. Skozi delo smo raziskali pozitivne in negativne vplive, ki nastanejo kot posledica sporazuma CETA na države pogodbenice, med katerimi je tudi Slovenija. Ob koncu diplomskega dela smo raziskali, kako se obnese sporazum CETA v času pandemije Covid-19.
Keywords: trgovinski sporazumi, mednarodna trgovina, evropska unija, tretje države, mednarodno sodelovanje
Published in DKUM: 03.11.2022; Views: 263; Downloads: 33
.pdf Full text (1,25 MB)

10.
Prilagoditve za vključevanje in poučevanje otroka s sladkorno boleznijo tipa 1 v osnovni šoli : magistrsko delo
Nina Prosenjak, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo, ki nosi naslov Prilagoditve za vključevanje in poučevanje otroka s sladkorno boleznijo tipa 1 v osnovni šoli, sestavljata povezujoča se dela, teoretični in empirični. V prvem se sprva nahaja nekaj osnovnih informacij o bolezni, opisani so tehnološki pripomočki za njeno vodenje, pomen športa in zdrave prehrane ter napotki o tem, kaj narediti v primeru nujnih situacij, ki se lahko pojavijo tudi v obdobju, ko se otrok nahaja v šoli. Največji delež vsebine je posvečen informiranju o otrocih, učencih s sladkorno boleznijo tipa 1 (SBT1). Predstavljeno je soočanje s SBT1 in čustveno doživljanje. Vključene so informacije o tem, zakaj kronične bolezni, v skupino katerih uvrščamo diabetes, predstavljajo veliko psihološko breme za otroka. Dotaknemo se vloge družine ter vzgoje otroka s SBT1. Sledi, glede na naslov naloge ter smer študija, ključni del, v katerem lahko koristne informacije o izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke s SBT1 najdejo predvsem učitelji, pa tudi starši. Pišemo o učencih SBT1 v šoli, o psihofizičnih, kognitivnih in socialnih vidikih, opredeljene so zakonske ureditve in s tem pravice otrok s SBT1, ter postopek pridobitve odločbe in začasnega spremljevalca. Empirični del temelji na študiji primera, ki vključuje tretješolko s SBT1, ki sem jo letošnje šolsko leto spremljala v šoli. Interpretirani so rezultati, pridobljeni s pomočjo intervjujev, ki smo jih izvedli z razredničarko, učenkino mamo, svetovalno delavko, učenko ter zdravnico specialistko pediatrične diabetologije. Opisane so tudi ugotovitve opazovanja deklice v času pedagoškega procesa s pomočjo protokola. Namen magistrske naloge je torej predstaviti, kako poteka pedagoško delo z otrokom s SBT1 na razredni stopnji in njegovo vključevanje v socialno skupnost ter orisati izzive, s katerimi se soočajo učitelji, drugi delavci šole, starši in otrok sam.
Keywords: Otroci s posebnimi potrebami, sladkorna bolezen tipa 1, šola, sodelovanje, prilagoditve
Published in DKUM: 28.10.2022; Views: 469; Downloads: 131
.pdf Full text (3,18 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica