| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 713
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza izravnalnega ukrepa čezmejno zasledovanje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Aljaž Krčmar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo proučuje izravnalni ukrep čezmejno zasledovanje kot posebno pooblastilo, ki je bilo vključeno in je postalo del pravnega reda Republike Slovenije z njenim pristopom k schengenskemu območju in podpisom Schengenske konvencije. Poudarili smo ključno vlogo uravnoteženosti zakonske ureditve tega ukrepa, ki je ključnega pomena za ohranjanje temeljnih evropskih vrednot, zagotavljanje varnosti ter zaščito človekovih pravic in svoboščin, obenem pa omogoča represivnim organom učinkovit boj proti kriminaliteti. Naloga je temeljita analiza zakonske ureditve v Republiki Sloveniji ter argumentacija za vključitev tega pooblastila v evropski pravni red. Osredotočili smo se na izvor pooblastila, podobna pooblastila v smislu poseganja v pravice in svoboščine, ter na bistvene pravice, ki jih to pooblastilo zadeva. Naloga je razdeljena v teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo uporabili primarno in sekundarno analizo virov ter povzeli strokovno in znanstveno literaturo v povezavi z izbrano tematiko. Empirični del zajema kvalitativno raziskavo uporabe 41. člena Schengenske konvencije na primeru Republike Slovenije ter njenih organov pregona.
Keywords: mednarodno policijsko sodelovanje, Schengennska konvencija, policijska pooblastila, izravnalni ukrepi, čezmejno sodelovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 84; Downloads: 6
.pdf Full text (1,62 MB)

2.
Problematika pranja denarja v 21. stoletju : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Neža Vode, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Pranje denarja je proces, pri katerem kriminalci želijo svoj nezakonito pridobljen dobiček prikazati kot zakonito pridobljena sredstva. Proces poteka v različnih fazah, katerih cilj je, da se denar brez sumljivih sledi umesti nazaj v zakoniti finančni sistem. Kriminalec ustvari navidezno zakoniti izvor bogastva, njegov resnični izvor pa je zakrit finančnim institucijam ter organom pregona. Da bi svoj »umazan« dobiček »oprali«, se kriminalci poslužujejo različnih metod: tihotapljenje velikih zneskov, kupovanje nepremičnin, ustanavljanje navideznih podjetij, igre na srečo, ipd. Pranje denarja predstavlja velik globalni problem, saj vpliva na gospodarstva ter finančne sisteme po vsem svetu. Velike olajševalne okoliščine pri globalizaciji problematike lahko pripišemo razširitvi trgovanj podjetij iz nacionalnih na svetovne trge ter velikemu napredku v tehnologiji, ki je kriminalcem omogočila, da so razvili nove načine, ki jim omogočajo, da svoj umazan denar operejo hitreje, lažje ter zakrijejo vse sledi o njegovem izvoru. Podjetja in organizacije po celem svetu sprejemajo ukrepe proti pranju denarja z namenom preprečevanja finančnih izgub, izpolnjevanja zakonskih obveznosti ter zaščite svojega ugleda. S sprejetjem ukrepov podjetja tako tudi sodelujejo pri preprečevanju in odkrivanju finančne kriminalitete ter ohranjajo zaupanje svojih strank ter partnerjev. Z namenom preprečevanja pranja denarja so po celem svetu, tako na državnih kot mednarodnih ravneh, ustanovljene institucije in organizacije, kot so Skupina Egmont, FATF, Europol in Interpol, ki delujejo kot platforma za izmenjavo podatkov in informacij, s čimer je omogočeno hitrejše odkrivanje ter prepoznavanje sumljivih transakcij in vzorcev. Glavni cilj teh organizacij je skupno medsebojno sodelovanje, saj tako ustvarijo močna partnerstva za boj proti problematiki finančne kriminalitete. Organizacije, ki se borijo proti problematiki pranja denarja, nenehno razvijajo nove tehnike in strategije ter si prizadevajo biti vedno korak pred kriminalnimi združbami. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri boju proti problematiki je močno mednarodno sodelovanje, ki je bistveno pri izmenjavi pomembnih podatkov, informacij ter dokumentov, ki so ključni za odkrivanje pranja denarja.
Keywords: pranje denarja, finančna kriminaliteta, preprečevanje pranja denarja, organizirana kriminaliteta, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 05.06.2024; Views: 88; Downloads: 18
.pdf Full text (1,55 MB)

3.
Vpliv mešanja in kompleksnih interakcij na razvoj sodelovanja v igri javnih dobrin : doktorska disertacija po skandinavskem modelu
Maja Duh, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Razumevanje razvoja sodelovanja med posamezniki, ki so v osnovi sebični, je eden najpomembnejših izzivov današnjega časa, ki vzbuja zanimanje raziskovalcev iz različnih področij. V ta namen znanstveniki integrirajo evolucijsko teorijo iger z naprednimi metodami s področja znanosti o omrežjih in metodami statistične fizike. V doktorski disertaciji smo s pomočjo takega interdisciplinarnega pristopa raziskali, kako različni tipi mobilnosti oziroma mešanj igralcev na različnih interakcijskih mrežah vplivajo na evolucijo in promocijo sodelovanja v igri javnih dobrin. V ta namen smo raziskovalno delo razdelili v štiri sklope. V prvem delu smo pokazali, da uvedba mešanja igralcev v igri javnih dobrin na regularnem omrežju omogoči prehod iz stanja sistema vpetega v prostorsko mrežo v stanje dobro mešane populacije, kjer struktura interakcijske mreže več nima bistvenega pomena na evolucijsko dinamiko. Izkaže se, da je v primeru mešanja najbližjih sosedov za to potrebna večja frekvenca mešanja kot pri mešanju naključnih igralcev. Nadalje smo pokazali, da oba načina mešanja zavirata evolucijski uspeh kooperatorjev. V nadaljevanju smo raziskavo razširili na področje kompleksnih omrežij, ki podajajo realnejši opis interakcij med posamezniki. V drugem delu doktorske disertacije smo tako igro javnih dobrin postavili na naključno omrežje, vpeto v hiperbolični prostor in v model vključili asortativno in disasortativno mešanje igralcev. Ugotovili smo, da oba tipa mešanja zavirata razvoj sodelovanja ne glede na arhitekturo omrežja, a je vpliv disasortativnega mešanja večji v primerjavi z asortativnim mešanjem. Naslednji tip interakcijske mreže, s katerim se še boljše opišemo realne interakcije, so večplastna soodvisna omrežja, ki smo jih v raziskave vključili v naših naslednjih dveh raziskavah. Soodvisnost med dvema omrežjema smo vpeljali s koristnostno funkcijo in pokazali, da lahko parameter pristranskosti učinkovito vpliva na raven sodelovanja. Pokazali smo, da asortativne medmrežne povezave med dvema skalno neodvisnima omrežjema spodbujajo kooperacijo v igri javnih dobrin v nekoliko večji meri kot naključne in disasortativne povezave. V zadnjem sklopu raziskav smo prišli do presenetljivih zaključkov. Rezultati mešanja na dvoplastnem soodvisnem omrežju, kjer posamezna plast predstavlja naključno omrežje, vpeto v hiperbolični prostor, kažejo, da lahko mešanje znotraj posamezne plasti omrežja, kjer je sodelovanje prvotno uspešno, močno oslabi evolucijsko uspešnost kooperatorjev na tej plasti, medtem ko jo za določene vrednosti normaliziranega sinergijskega faktorja spodbuja sodelovanje na drugi plasti omrežja. Rezultati doktorske disertacije predstavljajo pomemben prispevek k znanstvenemu raziskovanju na področju razumevanja razvoja in vzdrževanja sodelovanja, s poudarkom na uporabi evolucijske teorije iger, kompleksnih omrežij in mobilnosti igralcev.
Keywords: evolucijska teorija iger, igra javnih dobrin, sodelovanje, mešanje, kompleksna omrežja, večplastna omrežja, simulacije Monte Carlo
Published in DKUM: 05.06.2024; Views: 70; Downloads: 4
.pdf Full text (15,83 MB)

4.
5.
Problemi v komunikaciji med Romi in policisti
Igor Stošič, Bojana Virjent, Branko Novak, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: subkultura, Romi, policisti, komuniciranje, sodelovanje, spoštovanje
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 68; Downloads: 1
.pdf Full text (905,58 KB)

6.
Pomen sodelovanja šolske svetovalne službe s centrom za socialno delo v primerih nasilja : magistrsko delo
Ana Vok, 2024, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge z naslovom Pomen sodelovanja šolske svetovalne službe s centrom za socialno delo v primerih nasilja na podlagi analizirane literature opisujemo nasilje, vzroke zanj in njegove posledice, oblike nasilja ter nasilje v šolskem prostoru. Nadalje so predstavljeni delo šolske svetovalne službe, glavna področja in funkcije dela ter načela. Predstavljeno je delo šolske svetovalne službe v primerih nasilja in sodelovanje z zunanjimi institucijami, kamor spada tudi center za socialno delo, ki je opisan v nadaljevanju. Teoretični del je zaokrožen s teoretično analizo sodelovanja šolske svetovalne službe s centrom za socialno delo v primerih nasilja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 164 šolskih svetovalnih delavcev iz cele Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da se šolski svetovalni delavci večkrat na leto ukvarjajo z različnimi oblikami nasilja, ki ga prijavijo na center za socialno delo. Večina šolskih svetovalnih delavcev dobi ustrezno pomoč in podporo s strani centra za socialno delo, kljub opaznim izboljšavam skozi leta pa še vedno opažajo precej težav pri sodelovanju.
Keywords: šolska svetovalna služba, center za socialno delo, nasilje, šolski prostor, sodelovanje
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 138; Downloads: 27
.pdf Full text (2,39 MB)

7.
Sodelovanje šolske skupnosti s starši, učenci in domačim krajem : magistrsko delo
Dušan Ivanišević, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tematika sodelovanja šol s starši, ki predstavlja pomemben vidik razvoja šolstva in sodobne izzive, s katerimi se šole danes soočajo. V teoretičnem delu je na začetku opredeljen pojem komunikacija in načini komuniciranja, s poudarkom na učiteljevih komunikacijskih kompetencah, ki so pri sodelovanju s starši zelo pomembne. V nadaljevanju so opisane formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši, ki so zakonsko predpisane, zato je omenjena tudi šolska zakonodaja, ki v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ureja to področje. Predstavljeni so tudi tipi odnosov med učitelji in starši, prav tako ovire, ki se pojavljajo med njimi. V zadnjem poglavju so na kratko opisani odnosi med učitelji in učenci, s poudarkom na šolski klimi, ki vpliva na razpoloženje v socialnem okolju. V empiričnem delu naloge so na podlagi rešenega anketnega vprašalnika 66 učencev 8. in 9. razredov osnovnih šol na področju Maribora in lestvice stališč 30 osnovnošolskih učiteljev predstavljene glavne ugotovitve raziskave. Učenci menijo, da je šolska skupnost zbor predstavnikov učencev, izvoljenih ob začetku šolskega leta. Učinkovitost govorilnih ur in roditeljskih sestankov večinoma ocenjujejo kot bolj učinkovite, pisna sporočila pa kot srednje učinkovita. Med neformalnimi oblikami kot najbolj učinkovite oblike učenci ocenjujejo dneve dejavnosti in se večinoma popolnoma strinjajo, da je sodelovanje šole s starši zelo pomembno področje delovanja. Učenci se tudi v glavnem strinjajo, da sodelovanje šole s starši pozitivno vpliva na stališča učencev do šole. Učitelji se v glavnem strinjajo, da so bolj naklonjeni formalnim oblikam sodelovanja, so pa neodločeni glede neformalnih oblik sodelovanja. Popolnoma se strinjajo, da je uspešnost sodelovanja s starši povezana s pedagoško razgledanostjo in strokovnostjo in da so komunikacijske kompetence pomembne pri sodelovanju s starši. V glavnem se strinjajo, da je sodelovanje šol z lokalno skupnostjo nujno zaradi oblikovanja enotnejšega socializacijskega prostora učencev.
Keywords: sodelovanje, šola, učenci, učitelji, starši, lokalna skupnost
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 127; Downloads: 15
.pdf Full text (2,28 MB)

8.
Sinergije in izzivi sodelovanja med družinskimi podjetji in startupi na praktičnem primeru
Eneja Zupanič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je namenjena pojasnilom, kako si lahko družinska in start-up podjetja medsebojno koristijo s sodelovanjem, da bi povečali svoje inovativne sposobnosti. Družinska podjetja igrajo ključno vlogo v današnjem gopodarstvu. Vendar pa je v trenutnem dinamičnem gospodarskem okolju družinsko podjetje pred izzivom, kako ohraniti svoj konkurenčni položaj. Na drugi strani imajo start-up podjetja pogosto obetavne inovativne ideje z velikim tržnim potencialom. Zato se od obeh strani pričakuje, da si med seboj pomagata. Najprej smo opredelili družinska podjetja in njihov pomen za gospodarstvo, kjer smo predstavili značilnosti družinskega podjetja in prednosti ter slabosti družinskih podjetij. Opredelili smo tudi vpliv družinskih podjetij na gospodarstvo v Sloveniji. V nadaljevanju smo proučili start-up podjetja in njihov pomen za gospodarstvo. Ob tem smo predstavili značilnosti start-up podjetij in opredelili njihove prednosti ter slabosti. Opredelili smo tudi vpliv start-upov na gospodarstvo v Sloveniji. Temo smo si izbrali, saj smo želeli ugotoviti, ali si družinska in start-up podjetja med seboj res lahko pomagajo in koristijo drug drugemu
Keywords: družinska podjetja, start-up podjetja, zagon, sodelovanje, zavezništva med podjetji, inovacije, socialno-čustveno bogastvo.
Published in DKUM: 11.04.2024; Views: 178; Downloads: 24
.pdf Full text (737,49 KB)

9.
Priložnosti sodelovanja družinskih podjetij in startup podjetij na praktičnem primeru
Karin Žižek, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja imajo ključno vlogo v evropskem gospodarstvu, vendar se soočajo z izzivi v hitro spreminjajočem se okolju. Globalizacija in digitalizacija postavljata družinska podjetja pred številne izzive, saj se morajo spretno odzivati na vse večjo kompleksnost in hiter razvoj trgov. Sodelovanje s startup podjetji se vse bolj prepoznava kot potencialna rešitev za soočanje s temi izzivi. Sodelovanje z novoustanovljenimi podjetji je za korporacije zelo obetavno, ostaja pa nejasno, kako izvedljiva je odločitev za ta pristop za družinska podjetja zaradi njihovih posebnih lastnosti, kot so nenaklonjenost tveganju, nepripravljenost za vlaganje v inovacijske namene, dolgoročna usmeritev in nepripravljenost za sodelovanje. Kljub različnim lastnostim družinskih podjetij pa družinska podjetja vedno bolj prepoznavajo pomembnost sodelovanja z novimi podjetji za inovacije. Prihodnost družinskih podjetij je mogoče okrepiti s sodelovanjem s startup podjetji, kar obeta inovativne rešitve za obe strani. To potrjuje tudi analiza praktičnega primera, ki je pokazala, da sodelovanje prinaša koristi tako družinskim podjetjem kot startupom. Na podlagi teh ugotovitev predlagamo razširitev takšnih partnerstev, ki bi lahko povečala raznolikost idej in konkurenčnosti ter spodbudila dinamičen razvoj v panogah, kjer podjetja delujejo, s čimer bi izboljšali storitve za uporabnike. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem oziroma teoretičnem delu smo predstavili temeljne pojme sodelovanja podjetij, kot so oblike sodelovanja, inovacije kot rezultat sodelovanja, dejavnike uspeha za sodelovanje in tveganja, ki se lahko pojavijo pri sodelovanju; podrobneje je predstavljen vpliv sodelovanja na družinska in startup podjetja. V drugem oziroma praktičnem delu pa smo na osnovi zapisane teorije predstavili praktičen primer vplivanja oziroma priložnosti sodelovanja družinskega podjetja s startup podjetji.
Keywords: družinsko podjetje, startup, sodelovanje, inovacije
Published in DKUM: 11.04.2024; Views: 181; Downloads: 20
.pdf Full text (1,11 MB)

10.
Strateška zavezništva na področju co-marketinga in co-brandinga na primeru podjetja X
Narina Kosec, 2023, master's thesis

Abstract: Podjetja razvijajo nove strategije in znova odkrivajo blagovno znamko, da bi sledili priložnostim na svetovnem trgu. V magistrskem delu smo pojasnili strategije co-brandinga in co-marketinga. Dandanes so blagovne znamke zelo razširjene, zato lahko zasledimo veliko informacij v literaturi. Kreativna načina za nastanek blagovne znamke sta co-branding in co-marketing, kjer se dve podjetji odločita za strateško zavezništvo. Izbira partnerja je izredno velikega pomena in tukaj mora biti podjetje zelo previdno, saj z nepravilno izbiro partnerja lahko pride do neuspeha. Za uspešna co-branding in co-marketing morata imeti podjetji nekaj skupnih točk.
Keywords: co-branding, co-marketing, zavezništvo, strateško zavezništvo, sodelovanje, dejavniki uspeha.
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 184; Downloads: 17
.pdf Full text (906,23 KB)

Search done in 13.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica