| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 62
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
2.
3.
KONSTRUIRANJE IZDELKOV IZ PLOČEVINE Z NEGARANTIRANIMI TRDNOSTNIMI LASTNOSTMI
Uroš Kokolj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so prikazane in opisane smernice, kako konstruirati izdelke iz pločevine, ki nima garantiranih trdnostnih lastnosti. In sicer kako konstruirati izdelek, da ob slabšem materialu in tanjši pločevini, še vedno opravlja svojo funkcijo. Poleg prikazanih smernic konstruiranja, je v diplomskem delu analiziranih nekaj tipičnih izdelkov, na katerih so sistematično opredeljena izhodišča za konstruiranje s stroškovno analizo, ob upoštevanju proizvodnih možnosti.
Keywords: Izdelki iz pločevine, pločevina, materialne lastnosti, preoblikovanje pločevine, konstrukcijske smernice, stroškovna analiza
Published: 11.05.2009; Views: 2317; Downloads: 342
.pdf Full text (2,23 MB)

4.
Uporaba tehnologije hiperbarične oksigenacije v nujnih stanjih
Karmen Virk, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tehnologija hiperbarične oksigenacije (HBO) je vedno bolj uporabljena za zdravljenje najrazličnejših bolezenskih stanj. S tovrstno tehnologijo se lahko srečamo tudi v slovenskem prostoru. Tako smo v diplomski nalogi predstavili uporabnost tehnologije HBO v nujnih stanjih. Opredelili smo smernice za izvajanje zdravstvene nege pri pacientu, ki se zdravi s hiperbaričnim kisikom. Uporabnost tehnologije HBO smo opredelili z analizo raziskovalnih člankov, ki so potrdila, nekatera pa tudi ovrgla, uporabnost tehnologije HBO v nujnih stanjih. S poznavanjem tehnologije HBO so lahko medicinske sestre enakopravni člani zdravstvenega tima, ki vodi zdravljenje pacientov s hiperbaričnim kisikom.
Keywords: tehnologija hiperbarične oksigenacije (HBO), nujna stanja, medicinska sestra, smernice.
Published: 02.06.2009; Views: 2332; Downloads: 439
.pdf Full text (1,52 MB)

5.
VLOGA VZGOJITELJA NA PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK V RURALNEM OKOLJU
Tatjana Kraner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Vloga vzgojitelja na prehranjevalne navade otrok v ruralnem okolju smo želeli ugotoviti, kakšna je seznanjenost vzgojiteljev v vrtcih na območju Slovenskih goric s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje glede vpliva prehranjevalnih navad, pridobljenih v otroštvu, na oblikovanje prehrambenih navad v odraslosti in njihovi vlogi pri tem. Ugotavljali smo, kaj menijo glede svojega znanja in doseganja ciljev pri prehranjevanju otrok v skupini. Te ugotovitve smo pridobili z anketnim vprašalnikom. V raziskavi je sodelovalo vseh 35 vzgojiteljic iz vrtcev na tem področju. Na postavljena vprašanja so odgovarjale individualno. Izsledki raziskave so potrdili dejstvo, da so vzgojiteljice v tem okolju premalo seznanjene s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Hkrati pa so prepričane, da imajo dovolj znanja s področja prehranjevanja otrok. Izsledki raziskave so potrdili tudi hipotezo, da pri svojem delu delujejo spodbudno na prehranjevanje otrok in dosegajo cilje le-tega. Večina si jih želi izobraževanj s področja prehrane vsaki dve leti.
Keywords: predšolski otrok, vzgojitelj, zdrava prehrana, prehranjevalne navade, smernice, spodbujanje
Published: 06.07.2010; Views: 2601; Downloads: 295
.pdf Full text (1,10 MB)

6.
SKLADNOST KONVENCIJ O IZOGIBANJU DVOJNI OBDAVČITVI MED SLOVENIJO, HRVAŠKO, MADŽARSKO, ITALIJO IN AVSTRIJO Z USMERITVAMI OECD
Nataša Šeliga, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Proučili smo pomen konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi. Dvojno obdavčitev odpravimo že z določanjem rezidentstva, saj s tem določimo katera država ima pravico do obdavčitve dohodka oziroma premoženja. Odprava dvojne obdavčitve lahko izboljša davčno — finančni položaj davčnih zavezancev, toda na drugi strani lahko povzroči izgubo davčnega vira ali zmanjšanje davčnih prihodkov. Države sklepajo konvencije zaradi izogibanja dvojni obdavčitvi. Konvencije o izogibanju dvojni obdavčitvi so mednarodne pogodbe, katerih osnovni nameni so predvsem v odpravi mednarodne dvojne obdavčitve, preprečevanju davčnih utaj in drugih izogibanj plačevanju davkov, razdelitev pravic obdavčevanja med državama pogodbenicama in preprečevanju davčnih diskriminacij. Primerjali smo skladnost konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi med Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo in Avstrijo. Ugotovili smo, da do bistvenih razlik med konvencijami ne prihaja, saj države, ki sklepajo konvencije, jih sklepajo po Vzorčni konvenciji OECD. Glavna lastnost te konvencije je njena fleksibilnost. Ravno ta lastnost je razlog za neidentičnost med konkretnimi konvencijami, oziroma razlog za razlike v vsebini določb med njimi. Konvencije Hrvaške, Madžarske, Italije in Avstrije sklenjene s Slovenijo se razlikujejo predvsem glede na osebe, na katere se konvencije nanašajo, glede na pomorski, celinski in zračni promet. Pri davkih, za katere se uporablja konvencija, prihaja do manjših razlik, saj so davki večinoma isti, le pri nekaterih državah srečujemo še dodatne davke, ki jih opredeljujejo države pogodbenice. Hrvaška se razlikuje od omenjenih držav v izmenjevanju informacij za potrebe DDV zaradi tega, ker ni članica EU, razlike pa smo našli tudi v dividendah, predvsem v %, prav tako pa tudi pri licenčninah in avtorskih honorarjih, kjer je stopnja obdavčitve med Slovenijo in Hrvaško, Madžarsko ter Italijo 5 %, med Slovenijo in Avstrijo pa 10 %.
Keywords: Dvojna obdavčitev dohodka, metoda oprostitve ali izvzetja, metoda dobropisa ali odbitka, OECD, smernice OECD za večnacionalne družbe, izogibanje dvojni obdavčitvi, Vzorčna konvencija OECD, Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Italija in Avstrija.
Published: 22.09.2010; Views: 3398; Downloads: 592
.pdf Full text (512,08 KB)

7.
PRIPRAVA NAVODIL IN NAČRT MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA MOSTNA DVIGALA V PODJETJU METALNA SRM d.o.o.
Gregor Makovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Mostna dvigala nam pri izdelavi težjih izdelkov pripomorejo k lažjemu, hitrejšemu in predvsem varnejšemu načinu transportiranja izdelkov na obdelavo in z nje. V mnogih podjetjih za prenos tovora zadostujejo že popolnoma enostavna mostna dvigala, zato si podjetja, ki izdelujejo dvigala, želijo, da bi proizvajala kvalitetna in hkrati cenovno ugodna mostna dvigala. Za to sta potrebni dobra usposobljenost ljudi in organiziranost v podjetju. Projektna tehnologija in izdelava mostnega dvigala zahtevata veliko strokovnega znanja in izkušenj. Da se izognemo nepotrebnim napakam in neusklajenosti pri pripravi tehnologije in s tem izgube dragocenega časa, je priporočljivo, da imamo v ta namen pripravljena določena navodila in ustrezne obrazce za izdelavo. Le tako lahko zadovoljimo že tako zahtevne kupce, ki pričakujejo, da v najkrajšem času za svoj denar dobijo kvalitetno in strokovno dovršeno mostno dvigalo.
Keywords: mostno dvigalo, proizvodnja, konstrukcija, ekonomika projekta, osebna prodaja, smernice za izdelavo in marketing
Published: 06.01.2011; Views: 2616; Downloads: 257
.pdf Full text (975,02 KB)

8.
ZDRAVA PREHRANA OSNOVNOŠOLCEV S PREHRANSKO ANALIZO ŠOLSKIH MALIC IN KOSIL V VIŠJIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
Magda Marija Sep, 2011, specialist thesis

Abstract: V specialistični nalogi smo predstavili osnovna načela zdrave prehrane pri osnovnošolcih ter nacionalne smernice za sestavo prehransko ustreznih obrokov za osnovnošolce. Z namenom ugotovitve upoštevanja nacionalnih priporočil za sestavo prehransko ustreznih šolskih obrokov v praksi smo analizirali jedilnike šolskih malic in kosil, za učence višjih razredov na treh osnovnih šolah. Pri prehranski analizi šolskih malic in kosil smo ugotavljali energijsko vrednost posameznega obroka ter količino ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin v obroku. Metodologija raziskovanja. Prehransko vrednost posameznega obroka smo analizirali s pomočjo sodobnih prehranskih tablic, ki so jih pripravili na Inštitutu za varovanje zdravja, CINDI Slovenija in s pomočjo spletnega orodja OPKP (Odprta platforma za klinično prehrano) ki so ga izdelali na Inštitutu Jožef Štefan. Rezultati. Ugotovili smo, da so energijske vrednosti šolskih malic na vseh v raziskavo zajetih šolah previsoke, energijske vrednosti šolskih kosil pa prenizke. Ob tem se med posameznimi šolami pojavljajo manjše razlike v odstopanju od priporočenih energijskih vrednosti. Tako je energijska vrednost malic previsoka za 21 do 49 % ter energijska vrednost kosil prenizka za 18 do 32 % v primerjavi z nacionalnimi priporočili. Glede količine makrohranil je v šolskih obrokih, zlasti v malicah prevelika količina maščob in beljakovin. Sklep: Ugotavljamo, da v raziskavo zajetih osnovnih šolah niso upoštevane nacionalne smernice za zagotavljanje prehransko ustreznih obrokov. Šolske malice imajo previsoko in šolska kosila prenizko energijsko vrednost. V šolskih obrokih je prevelika količina maščob in beljakovin.
Keywords: zdrava prehrana, osnovnošolec, šolska malica, šolsko kosilo, smernice zdravega prehranjevanja
Published: 12.05.2011; Views: 3835; Downloads: 401
.pdf Full text (367,22 KB)

9.
Pomen telesne dejavnosti v starosti
Gordana Halužan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Telesna dejavnost je pomembna za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ljudi v času staranja. Zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih, ki predstavljajo eno glavnih težav tretjega življenjskega obdobja. V procesu staranja se postopoma zmanjšujejo funkcionalne sposobnosti organizma. Telesna nedejavnost je eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih obolenj, ki predstavljajo glavni vzrok smrti v državah Evropske unije. Družba je odgovorna za ustvarjanje pogojev, ki omogočajo aktivno staranje. Glavne funkcije medicinske sestre so krepitev in ohranjanje zdravja ter preprečevanje bolezni. Zato je potrebno, da medicinska sestra spodbuja telesno dejavnost tudi v času staranja in tako širi kulturo gibanja med ljudmi. S svojimi dejavnostmi vpliva na izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi. V raziskavo, na temo pomen telesne dejavnosti v starosti, je bilo vključenih 20 starostnikov iz Rogaške Slatine, ki so vključeni v gibalno vadbeno skupino za starejše od 65 let. Z anonimno anketo smo želeli ugotoviti, kateri so njihovi glavni motivi za vključevanje v organizirano gibalno vadbeno skupino in kakšen pomen pripisujejo starostniki gibalnim aktivnostim. Ugotovili smo, da je 85 % anketiranim ohranjanje gibalnih sposobnosti najmočnejši motiv za udejstvovanje v vadbeni skupini, hkrati je 90 % anketiranih mnenja, da telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek kronično nenalezljivih obolenj. Z raziskavo smo ugotovili, da je 95 % anketiranim telesna dejavnost pomembna za krepitev zdravja in hkrati 75 % anketiranim predstavlja eno izmed možnosti zdravega načina življenja. Z raziskavo ugotovimo, da so starostniki osveščeni o pomenu telesne dejavnosti in so mnenja, da je telesna dejavnost tista, ki jim omogoča ohranjanje psihofizičnih sposobnosti v starosti.
Keywords: Ključne besede: starost, medicinska sestra, telesna dejavnost, smernice telesne dejavnosti.
Published: 19.09.2011; Views: 2983; Downloads: 362
.pdf Full text (833,67 KB)

10.
PRIPRAVA NA UVEDBO STANDARDA ISO 9001 NA KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA, UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Zdenko Garašević, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V letu 2011 se je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) odločilo za vpeljavo sistema managementa kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Tako mora klinični oddelek za bolezni živčevja (KOBŽ), ki je del UKCL-ja, tudi izpolniti zahteve standarda ISO 9001:2008. V diplomskem delu je podrobneje predstavljen standard managementa kakovosti ISO 9001:2008, njegove zahteve in dokumentacija. Identificirani so procesi, ki se odvijajo na KOBŽ, katere je potrebno popisati pred uvedbo omenjenega sistema managementa kakovosti. Opisane so smernice za implementacijo standarda ISO 9001:2008, ki so razdeljene na šest korakov: identifikacija procesov, popis procesov, pregled popisov ter vpeljava morebitnih izboljšav trenutnih procesov, določitev protokolov za posamezne aktivnosti, izdelava »priročnika kakovosti«, vpeljava notranjih presoj. Ključnega pomena so se izkazale klinične poti in klinične smernice, ki bi lahko nudile podlago za popis in lastništvo procesov ter hkrati način izvajanja procesov. Predstavljena je analiza trenutnega stanja in primerjava z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Kjer so ugotovljena neskladja z zahtevami so pripravljeni ukrepi za odpravo neskladij s pomočjo smernic za uvajanje standarda ISO 9001 v zdravstvo, IWA1.
Keywords: Ključne besede: • management kakovost; • sistem managementa kakovosti v zdravstvu; • ISO 9001:2008; • IWA 1; • klinične poti; • klinične smernice.
Published: 08.11.2011; Views: 2655; Downloads: 703
.pdf Full text (1,41 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica