| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Uporaba brezpilotnih zrakoplovov v energetiki
Boštjan Podgoršek, 2018, master's thesis

Abstract: Cilj magistrskega dela je narediti termovizijske posnetke stavb s pomočjo brezpilotnega zrakoplova in posneti fotografije starejše hiše s termovizijsko kamero. Predstavili bomo teorijo o brezpilotnih zrakoplovih (dronih) in slovensko zakonodajo o uporabi brezpilotnih zrakoplovov. Pridobljene fotografije, posnete z dronom, bomo ustrezno obdelali s programom FLIR Tools in prikazali napake na objektih, ki jih odkrivamo z brezpilotnimi zrakoplovi. Na starejši zgradbi bomo s pomočjo posnetkov termovizijske kamere prikazali mesta, kjer se pojavljajo toplotne izgube, in možnosti, kako odpraviti nastale napake.
Keywords: brezpilotni zrakoplov, termovizija, termovizijska kamera, slovenska zakonodaja
Published: 28.09.2018; Views: 604; Downloads: 89
.pdf Full text (2,70 MB)

2.
Postopek prevzema d.d. - primerjalno slovensko in makedonsko pravo
Nikola Georgievski, 2017, master's thesis

Abstract: Avtor se v magistrskem delu ukvarja s postopkom in primerjavo prevzema delniške družbe v Sloveniji in Makedoniji. Predstavljena je celotna normativna ureditev prevzemnega postopka v Zakonu o prevzemih in Zakonu za prezemanje na akcionerskite društva. Maja leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. S tem se je zavezala spoštovati evropsko zakonodajo in uskladiti svojo nacionalno zakonodajo z evropsko. Makedonija je ob osamosvojitvi leta 1991 poudarila članstvo v Evropski uniji kot svoj strateški interes. Leta 2001 je ratificirala sporazum o stabilizaciji in asociaciji z državami članicami Evropske unije. S tem sporazumom se je zavezala postopoma uskladiti nacionalno zakonodajo z evropskimi pravili. Cilj prevzemne zakonodaje je zakonsko in učinkovito urediti varstvo manjšinskih delničarjev, investitorjev na trgu vrednostnih papirjev ter sam trg vrednostnih papirjev v postopku pridobitve kontrolnega deleža. Glavni institut, vezan na prevzemno zakonodajo, je obvezna ponudba za odkup vseh delnic. Institut obvezne ponudbe omogoča manjšinskim delničarjem zapustiti ciljno družbo s tem, da delnice odsvojijo po pravični ceni. Magistrsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu je predstavljena pravna ureditev prevzemov v Sloveniji, v drugem pa v Makedoniji. Tretji sklop je namenjen primerjavi slovenske in makedonske prevzemne zakonodaje.
Keywords: prevzem, postopek prevzema, makedonska prevzemna zakonodaja, slovenska prevzemna zakonodaja, prijateljski prevzem, sovražni prevzem, kontrolni delež, obvezna ponudba, prostovoljna ponudba, prevzemni prag, osebe, ki delujejo usklajeno, prevzemna namera.
Published: 13.11.2017; Views: 784; Downloads: 148
.pdf Full text (769,84 KB)

3.
KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK
Tjaša Godunc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena diskriminacija žensk ter njena zakonodajna ureditev. Podrobno je analizirana Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njeno sovpadanje s slovensko zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških, splošni Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Zakon o delovnih razmerjih). Analizirana je diskriminacija žensk na področju izobraževanja (pri čemer je ugotovljeno, da te v Sloveniji ni) in zaposlovanja (ugotovljena je razlika v dohodku med moškimi in ženskami). Ključna ugotovitev na področju slovenske zakonodaje in področja zaposlovanja je, da Slovenija spada med države z najnižjo razliko le-tega glede na ostale evropske države.
Keywords: konvencija, slovenska zakonodaja, diskriminacija žensk, zaposlovanje, izobraževanje
Published: 09.03.2017; Views: 651; Downloads: 105
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Sodobni pravni viri za prevoz živali v Sloveniji
Tadej Sluga, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje prevoza živih živali v cestnem prometu v Sloveniji. Za omenjeno tematiko smo se odločili, ker je bila le-ta postavljena pred TV ekrane. Prikazane kršitve pravic in mučenje živali med prevozomje bil grozljiv prikaz širši javnosti kako se v praksi tudi ravna z živalmi. Zaradi omenjenih kršitev smo se odločili raziskati omenjeno področje v bližnji okolici v obliki diplomskega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela so opisani razvoj in namen prevoza živih živali, zakonodajni viri s področja Slovenije in Evropske unije ter mednarodno pravo. Namen praktičnega dela je ugotoviti ravnanje ljudi z živimi živalmi med prevozi. Uporabili smo anketni vprašalnik med kmetovalci ter intervju med poklilcnimi prevozniki. Ob koncu smo naredili vzorčen primer zahtevanih zakonskih zahtev za ustrezno vozilo (prikolico za prevoz živih živali) v cestnem prometu.
Keywords: prevoz živih živali, slovenska zakonodaja za prevoz živih živali, evropska zakonodaja za prevoz živih živali
Published: 26.01.2015; Views: 1178; Downloads: 241
.pdf Full text (1,33 MB)

5.
PSIHIČNO NASILJE NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI
Maja Šešerko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Družina predstavlja varno celico, kamor se posamezniki zatekajo pred krutim svetom, a v večini primerov temu ni tako. Največ psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja se zgodi ravno v družini. Nasilje nad ženskami v družini je posledica splošnega prepričanja skozi celotno zgodovino, saj so ženske nekoč veljale za lastnino moža in je imel mož nad njimi ter otroki popolno oblast. Da je nasilje nad ženskami v družini velik problem, se kaže tudi v sprejetju številnih pravnih aktov, tako na mednarodni ravni kot na ravni EU, saj je nasilje nad ženskami v družini ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic. Republika Slovenija je naredila velik korak na tem področju s sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini leta 2008, kjer je opredelila vse oblike nasilja v družini. Najmanj opazna oblika nasilja v družini je psihično nasilje, kjer partner s tišino, grožnjo, zmerjanjem in drugimi oblikami vedenja doseže pri partnerki tisto kar želi. Psihično nasilje je huda oblika nasilja, saj lahko pri ženski pusti dolgoročne posledice, ki se kažejo tudi na njenem zdravju. Organi, ki se v Republiki Sloveniji borijo proti nasilju nad ženskami, so predvsem policija, centri za socialno delo in nevladne organizacije.
Keywords: Nasilje nad ženskami v družini, psihično nasilje nad ženskami v družini, mednarodni pravni viri, viri EU, slovenska zakonodaja na področju nasilja nad ženskami v družini.
Published: 06.10.2014; Views: 1403; Downloads: 302
.pdf Full text (496,93 KB)

6.
ELEKTRONSKI PISARNIŠKI INFORMACIJSKI SISTEM V DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Tanja Despot, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo obravnavali elektronski pisarniški informacijski sistem (EPIS), ki je glavna podpora pisarniškemu poslovanju v Davčni upravi Republike Slovenije. V prvem delu bomo predstavili Davčno upravo Republike Slovenije. V osrednjem delu bomo natančno predstavili program EPIS. V ta namen bomo analizirali poslovne procese. Podani bodo celoviti podatki o delovanju programa, predstavili bomo tudi funkcionalnosti in omejitve programa EPIS. Zadnji del naloge je namenjen natančnemu opisu ustreznosti programa skladno z zahtevami slovenske Zakonodaje. Na podlagi spoznanj in s pomočjo odgovorov, ki smo jih pridobili z opravljenima strukturiranima intervjujema, bomo ugotovili, da obstoječi pisarniški informacijski sistem EPIS ni učinkovita rešitev za pisarniško poslovanje v Davčni upravi Republike Slovenije.
Keywords: Davčna uprava Republike Slovenije, Elektronski pisarniški informacijski sistem, pisarniško poslovanje, slovenska Zakonodaja
Published: 11.01.2013; Views: 1467; Downloads: 120
.pdf Full text (1,24 MB)

7.
PRISTOJNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V LUČI SLOVENSKE ZAKONODAJE
Marta Jug, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Zaposleni v zdravstveni negi se pri delu srečujejo z vedno bolj osveščenimi uporabniki zdravstvenih storitev, ki se sklicujejo na pravice, ki jih nudi obstoječa zakonodaja. Medicinske sestre želijo pri delu najprej ustreči pacientu, mu zagotoviti varnost in zadovoljiti njegove potrebe. Da pri tem marsikdaj presegajo svoje kompetence in pooblastila, se niti ne zavedajo ali pa to zavestno prezrejo. Vsekakor pa premalo poznajo zakonodajo in vse pravne pasti, ki jih dobro ozaveščeni uporabniki lahko uporabijo, kadar menijo, da so kršene njihove pravice. Zato smo v nalogi opredelili občutljiva področja zdravstvene nege, zlasti na področju delegiranih nalog, kjer obstaja velika možnost prekoračitve pooblastil in s tem povezanih posledic pravne odgovornosti medicinske sestre. Raziskovalna metodologija: Uporabljena je bila deskriptivna metoda pregleda in analize literature s področja slovenske zakonodaje in kvantitativna metoda zbiranja podatkov s pomočjo vprašalnika. Rezultati so bili obdelani s pomočjo programa Excel in SPSS, s katerim smo izvedli statistično analizo podatkov. Vprašalnik smo razdelili v 5 bolnišnic. Sodelovanje je bilo prostovoljno in anonimno, na vprašanja so odgovarjali medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki neposredno delajo v praksi. Rezultati: Z analizo podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnika, smo ugotovili, da se zaposleni v zdravstveni negi v veliki meri zavedajo, da pri delu presegajo pooblastila. Velika večina (92 %) se je že srečala s primerom, ko so se zavedali, da so pri delu presegli pooblastila. Področja, kjer najpogosteje prihaja do preseganja pooblastil, so zdravstvena nega bolnika na kirurškem (53,7 %) in internističnem področju (36,3 %) ter področju zdravstvene nege otrok (10,0 %). Ugotovili smo tudi, da velika večina medicinskih sester (85,2 %) pozna vsaj kakšen primer kazenskega postopka proti medicinski sestri in da se jih 95,1% zaveda, da se v primeru zapletov ob prekoračitvi pooblastil ugotavlja tudi odgovornost medicinske sestre, vendar jih kljub temu zakonodajo s tega področja pozna le dobra polovica (52,8 %). Sklep: Medicinske sestre v želji čim prej in čim bolj pomagati pacientu, kljub zavedanju o odgovornosti, ki jo s tem prevzemajo, pogosto presegajo svoja pooblastila, ob tem pa sorazmerno slabo poznajo zdravstveno zakonodajo, ki posega na področje zdravstvene nege.
Keywords: Ključne besede: zdravstvena nega, medicinska sestra, slovenska zakonodaja, pristojnosti zdravstvene nege, preseganje pooblastil
Published: 01.02.2012; Views: 2479; Downloads: 588
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
DELAVEC INVALID
Tomaž Kos, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene pravice delovnih invalidov v slovenski zakonodaji. Za lažje razumevanje teh pravic so predstavljeni tudi mednarodni dokumenti, ki so vplivali na obstoječo slovensko zakonodajo. S strani Slovenije so bile podpisane in ratificirane številne mednarodne konvencije, ki imajo velik pomen na položaj delavcev invalidov. Tako so pravice invalidov, pod okriljem prepovedi diskriminacije, urejene v nekaterih temeljnih aktih Organizacije Združenih Narodov in Sveta Evrope. Prepoved diskriminacije in s tem uveljavljanje načela enakih možnosti predstavlja temelj mednarodne ureditve pravic invalidnih delavcev. Zakonodaja Slovenije mora biti usklajena z zakonodajo Evropske skupnosti. Tako ima pomembno vlogo glede urejanja položaja delavcev invalidov tudi Evropska Unija, saj dopolnjuje in izpopolnjuje nacionalne ukrepe, obenem pa s posameznimi ukrepi ustvarja pogoje za nadaljnji napredek.
Keywords: delavec invalid, pravice, invalidnost, prepoved diskriminacije, Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Svet Evrope, Evropska unija, slovenska zakonodaja
Published: 05.01.2010; Views: 2162; Downloads: 255
.pdf Full text (512,89 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica