| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Sodelovanje Policije in Slovenske vojske pri obvladovanju množičnih ilegalnih migracij
Alen Borko, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Sodelovanje Policije in Slovenske vojske na področju nadzorovanja ilegalnih migracij in nadzorovanja južne državne meje poteka od leta 2015 naprej. V letu 2015 med begunskim valom je bilo to sodelovanje omejeno predvsem na področja zbirnih centrov, kjer so pripadniki Slovenske vojske s svojo navzočnostjo poskušali vplivati na red in mir v takih centrih. V kasnejših letih pa se je to sodelovanje preselilo na območje južne državne meje, kjer pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s Policijo v mešanih patruljah ali na samostojnih opazovalnicah. Skozi leta sodelovanja so se pojavili nekateri izzivi s strani Policije kakor tudi Slovenske vojske. Enega izmed največjih izzivov predstavlja to, da so pripadniki Slovenske vojske v taki obliki sodelovanja zelo zakonsko omejeni in imajo zelo omejena pooblastila oz. jih sploh nimajo. To v praksi velikokrat predstavlja težavo, saj so posledično manj učinkoviti pri svojem delu. Skozi analizo sodelovanja pri nas in primerjavo sodelovanja vojske in policije v nekaterih drugih državah smo ponudili rešitev, ki bi lahko to težavo odpravila. Predlagali smo, da bi bilo ob ustrezni zakonski ureditvi bolj smiselno in učinkovito za tovrstne načine sodelovanja med Policijo in Slovensko vojsko uporabljati enote vojaške policije.
Keywords: diplomske naloge, množične ilegalne migracije, Policija, Slovenska vojska, pooblastila, migranti
Published: 04.05.2021; Views: 139; Downloads: 32
.pdf Full text (1,33 MB)

2.
Specifike komuniciranja Policijske uprave Maribor ter pomen objekta na Maistrovi ulici 2 za Maribor
Mojca Kupčič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na Policijsko upravo Maribor, na komunikacijo policistov, ki delajo v njenem okrilju, in osrednji objekt, v katerem deluje. Predstavljeni so komunikacija, odnosi z javnostmi, Slovenska policija ter Policijska uprava Maribor. Prav tako je raziskana stavba na Maistrovi ulici 2 in predstavljena anketa o komunikaciji policistov Policijske uprave Maribor. Predstavljeni so tudi odgovori pridobljeni s pomočjo intervjuja z g. Šadlom, mag. jav. upr., predstavnikom za odnose z javnostjo, na temo osrednjega objekta Policijske uprave Maribor.
Keywords: Komunikacija policistov, Policijska uprava Maribor, Slovenska policija, Maistrova ulica 2
Published: 03.11.2020; Views: 178; Downloads: 29
.pdf Full text (967,92 KB)

3.
Ocena prebivalcev Slovenije o izpolnjevanju določil kodeksa policijske etike pri slovenskih policistih
Rok Jakomin, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni v policiji se pri svojem delu dnevno srečujejo s situacijami, v katerih so potrebne hitre in razumne odločitve. Svoje delo morajo opraviti pravilno tako z vidika zakonitosti kot etičnosti. Policijski poklic je z etičnega vidika zelo občutljiv, saj mora policist ščititi svobodo vseh državljanov pred nasilnim poseganjem kršilcev v svobodo in dostojanstvo drugih. V diplomski nalogi so uvodoma predstavljeni pojmi etika, morala, integriteta ter poslovna in poklicna etika. Različni etično-moralni kodeksi predstavljajo vzorec vedenja in delovanja v posamezni družbi. Policisti spadajo med javne uslužbence, ki morajo svoje delo in naloge opravljati v javnem interesu. Od njih se pričakuje odgovorno ravnanje in delovanje na podlagi splošno priznanih etičnih norm. Le policisti z visoko stopnjo integritete lahko svoje delo opravljajo v skladu s pričakovanji in z zahtevami družbe. Naloga se osredotoča na razumevanje določil kodeksa policijske etike s strani javnosti in preverjanje njegovega izpolnjevanja in upoštevanja s strani zaposlenih v policiji. V nalogi je podrobno opisana vsebina temeljnih načel in določb kodeksa, ki so v pomoč policistom pri opravljanju njihovega poklica. V empiričnem delu naloge je predstavljena metoda anketiranja in vsebina vprašanj, zastavljenih anketiranim. Glavni cilj raziskave je s pomočjo ankete pridobiti mnenje slovenske javnosti o pomembnosti načel Kodeksa policijske etike. Rezultati ankete kažejo, da je slovenska javnost z vsebino Kodeksa policijske etike seznanjena le v majhni meri. Vendar pa se anketirancem zdi uporaba načel, zapisanih v kodeksu, zelo pomembna za opravljanje vsakdanjega dela policistov, a so mnenja, da jih policisti pri svojem delu dejansko ne upoštevajo vedno. Iz rezultatov ankete je razvidno tudi, da je stopnja zaupanja v slovensko policijo visoka.
Keywords: diplomske naloge, etika, morala, integriteta, slovenska policija, kodeks policijske etike
Published: 29.09.2020; Views: 218; Downloads: 33
.pdf Full text (1,20 MB)

4.
Predlog ozelenitve specialnih oklepnih vozil v specialni enoti policije
Luka Ravnič, 2020, bachelor thesis/paper

Abstract: Skrb za okolje predstavlja enega večjih problemov in tudi izzivov sodobne družbe. Družbeni in gospodarski razvoj sta poleg napredka prinesla tudi veliko obremenitev okolja, ki se kaže predvsem v obliki podnebnih sprememb in toplotnega segrevanja ozračja. Podnebne spremembe se kažejo v tako velikih razsežnostih, da jih svetovni voditelji poskušajo na raznih podnebnih konferencah omejevati z zakonskimi določili oziroma zakonskimi akti in podatki ter zavezujočimi priporočili na področjih, ki povzročajo največ onesnaževanja. V diplomskem delu smo obravnavali specialna oklepna vozila specialne enote slovenske policije, proučili njihovo specifikacijo, pomen ter vlogo, ki jo ima oklepno vozilo za slovensko policijo. V praktičnem delu smo opisali slovensko policijo, njene naloge, vlogo, zakonodajo in sestavo ter nato opredelili trenutno stanje specialnih oklepnih vozil v Sloveniji in njeno zgodovino. Specialna oklepna vozila so zelo velik onesnaževalec okolja, zato smo obravnavan primer natančneje obravnavali. Ozelenitev specialnih oklepnih vozil pretežno vpliva na zmanjšanje onesnaževanja okolja, poleg tega pa tudi na zmanjšanje stroškov v celoti. S tem ni mišljena le cena vozila. Ta se v začetni fazi morda zdi visoka, vendar dolgoročno predstavlja zmanjševanje stroškov amortizacije, vzdrževanja, registracije in porabe goriva, prav tako pa bi novo oklepno vozilo imelo bistven pomen za zmanjševanje vpliva na okolje, pri čemer bi se zmanjšala poraba fosilnih goriv oziroma bi bila varčnejša. S tovrstnimi vozili se zmanjša onesnaževanje s težkimi delci ter na tak način poskrbi za veliko boljšo kakovost ozračja, zato je naš cilj, da se z nakupom novih oklepnih vozil zmanjša onesnaževanje okolja. To bomo prikazali na primeru in s tem dokazali, da že majhna sprememba lahko predstavlja velik korak k ozelenitvi obstoječega voznega parka specialnih oklepnih vozil.
Keywords: specialno oklepno vozilo, Slovenska policija, CO2, ozelenitev, onesnaževanje okolja, Specialna enota Ministrstva za obrambo
Published: 10.07.2020; Views: 312; Downloads: 54
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
Pomen obveščevalno vodene policijske dejavnosti za omejevanje kriminalitete
Stiven Bozhinoski, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V času krčenja finančnih sredstev, s katerimi razpolagajo policijske organizacije in vse večjega naraščanja števil kriminalnih dejanj se poraja vprašanje o možni vpeljavi novega policijskega modela, ki bi zamenjal stari militaristični model, ki se kaže kot neučinkovit zaradi česar mora policija narediti temeljite sistemske spremembe. Danes za najučinkovitejši model vodenja velja model obveščevalno vodene policijske dejavnosti. Ta model skrbno razporeja razpoložljiva sredstva organizacije in se osredotoča na kazniva dejanja, ki so nevarna, ponavljajoča se in predstavljajo največji problem policije, torej tista kazniva dejanja, ki jih policija prioritetno obravnava. Številne države članice Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, so kot odgovor na moderni čas, ki za sabo vleče številne izzive, s katerimi se soočajo policijske organizacije, opredelile vpeljavo novega policijskega modela kot enega ključnih ciljev. V resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007-2011 (2007) je bil prvič kot ključni cilj Slovenije v boju proti kriminalu določena vzpostavitev koncepta obveščevalno vodene policijske dejavnosti. Da bi bil potencial modela obveščevalno vodene policijske dejavnosti popolnoma izkoriščen, je potrebno njegovo razumevanje s strani vseh zaposlenih v policiji. Nujno potrebno je upoštevanje vseh njegovih faz obveščevalnega ciklusa, kajti vsaka faza nadgrajuje prejšnjo, tako da so faze med seboj povezane. Nujna je izdelava kakovostnih končnih obveščevalnih izdelkov, ki bodo pravočasno posredovani vodstvenim kadrom, in bodo s podanimi priporočili pripomogli k čim učinkovitejšemu sprejemanju odločitev, ki bodo nedvomno vplivale na kakovostnejše in varnejše življenje državljanov. Ugotovili smo, da si slovenska policija prizadeva za vpeljavo obveščevalno vodene policijske dejavnosti, čeprav je poznavanje delovanja novega modela še dokaj slabo. Zato bo potrebno še veliko izpopolnjevanja zaposlenih na tem področju.
Keywords: diplomske naloge, policijski model, obveščevalno vodena policijska dejavnost, kriminalističnoobveščevalna dejavnost, slovenska policija
Published: 22.06.2020; Views: 448; Downloads: 87
.pdf Full text (1,14 MB)

6.
Primerjava vojaške policije Slovenske vojske in Vojaške policije kopenske vojske združenih držav Amerike
Rok Stare, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V Slovenski vojski skrbi za vojaški red in disciplino vojaška policija Slovenske vojske. Vojaški policisti so uradne pooblaščene osebe, ki so usposobljene za izvajanje različnih nalog. Od urejanja vojaškega prometa, ugotavljanja identitete, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj do varovanja oseb ter v vojnem stanju varovanja predsednika Republike Slovenije. Vojaška policija skrbi, da se spoštuje vojno pravo, ustava, mednarodne pogodbe kot tudi civilni zakoni. Od vojaškega policista se pričakuje, da bo svoje delo opravljal vestno, odgovorno ter »častno in predano«, kakor veleva moto vojaške policije Slovenske vojske, zato ker lahko pri opravljanju svojega dela posegajo v temeljne človekove pravice. V kopenski vojski združenih držav Amerike skrbi za vojaški red in disciplino korpus vojaške policije. Naloge korpusa se od nalog vojaške policije Slovenske vojske ne razlikujejo preveč, vendar opravljajo še dodatne naloge. Ena takih nalog je varovanje vojaških zaporov, ki jo v Slovenski vojski ne izvajajo. Vsi pripadniki oboroženih sil združenih držav Amerike se ravnajo po enotnem vojaškem kazenskem zakoniku, ki predpisuje pravila, zakone in sankcije. V diplomskem delu je predstavljena kratka zgodovina in razvoj obeh vojaških policij, njihova oprema in oborožitev. Predstavljene so tudi zakonske podlage na osnovi katerih imajo pravice in pooblastila za opravljanje policijskega dela. Namen zaključnega dela je predstavitev in primerjava usposabljanja za vojaškega policista, od osnovnega vojaškega usposabljanja do specialističnega usposabljanja obeh vojsk.
Keywords: diplomske naloge, Vojaška policija, Slovenska vojska, kopenska vojska združenih držav Amerike, organizacija, usposabljanje, oborožitev
Published: 10.12.2018; Views: 675; Downloads: 84
.pdf Full text (858,03 KB)

7.
Vloga vojske pri nadzoru in upravljanju begunskih migracij čez Slovenijo v letih 2015 in 2016
Benjamin Ciriković, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo vlogo Slovenske vojske v času begunskih migraciji čez Republiko Slovenijo v letih 2015–2016. V diplomski nalogi želimo izpostaviti pomembnost obrambno-varnostne sile v Republiki Sloveniji kot ene od glavnih stebrov nacionalno-varnostnega sistema RS. Skozi raziskavo želimo prikazati stališča slovenskih vojakov do dela in nalog, ki so jih izvajali, in pa predstaviti sodelovanje vojakov s policisti pri izvajanju le-teh nalog. V teoretičnem delu predstavimo begunski pojav, s katerim se je soočala Republika Slovenija v letih 2015–2016, Slovensko vojsko, pogodbeno rezervo Slovenske vojske, poslanstvo Slovenske vojske ter njene naloge. Izpostavimo tudi spremembo zakonodaje z dopolnitvijo Zakona o Obrambi, 37. a člen. Teoretičnemu delu sledi empirični del, kjer na kvalitativni način, z metodo intervjuja, raziščemo problematiko. Intervjuvanci so pripadniki Slovenske vojske in tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez. V intervjujih nas zanima, kakšne so naloge pripadnikov Slovenske vojske, kakšno je sodelovanje s policisti pri izvajanju nalog in kako dopolnitev Zakona o Obrambi, 37. a člen, vpliva na njihovo delo. Po predstavitvi rezultatov sledi razprava, kjer na podlagi analize odgovorov intervjuvancev odgovorimo na raziskovalna vprašanja. V zaključku diplomskega dela povzamemo ugotovitve ter podamo predlog za nadaljnje raziskovanje. V zaključku predstavimo tudi vidik avtorja naloge glede prispevka Slovenske vojske k nacionalni-varnosti Republike Slovenije.
Keywords: diplomske naloge, Slovenska vojska, begunske migracije, migranti, policija
Published: 25.10.2018; Views: 346; Downloads: 80
.pdf Full text (533,12 KB)

8.
VLOGA SODOBNIH DELOVNIH POGOJEV PRI DOŽIVLJANJU STRESA MED ZAPOSLENIMI: ALI SO INDIVIDUALNE ZNAČILNOSTI PRI TEM POMEMBNE?
Marina Strahinić, 2016, master's thesis

Abstract: Družbene spremembe, kot sta globalizacija gospodarstva in recesija, pred delovne organizacije postavljajo vse večje zahteve po konkurenčnosti, na katere se organizacije pogosto odzovejo tako, da želijo zmanjševati stroške z odpuščanjem zaposlenih in z vse večjimi zahtevami do preostalih zaposlenih. Sprva lahko povečane zahteve res spodbudijo tudi večjo učinkovitost delavcev, vendar nepopustljivi pritiski skozi čas pripeljejo do negativnih posledic tako za zaposlene kot za organizacijo. V prihodnosti lahko pričakujemo le še večjo globalizacijo gospodarstva, kar pomeni, da pritisk zaradi zahtev po vse večji učinkovitosti ne bo izginil. Raziskovalci tega področja vidijo rešitev v prepoznavanju potrebe po preprečevanju in obvladovanju stresa na delovnem mestu. Namen pričujoče študije je raziskati povezavo med sodobnimi delovnimi pogoji in duševnim stresom ter preveriti, ali izbrane individualne značilnosti moderirajo omenjene povezave. Na vzorcu 178 zaposlenih v slovenski policiji je bilo ugotovljeno, da k duševnim simptomom stresa pomembno prispevajo obremenitve delovnih nalog, ki jih učinkoviteje obvladujejo psihološko odpornejši in čustveno stabilnejši zaposleni, ter trpinčenje na delovnem mestu. Karierna negotovost predstavlja stresor le zaposlenim z zunanjim lokusom kontrole, medtem ko nestandardni delovni urnik in odsotnost delovnih resursov ne prispevata k duševnim simptomom stresa.
Keywords: sodobni delovni pogoji, duševni simptomi stresa, individualne značilnosti, slovenska policija
Published: 17.08.2016; Views: 779; Downloads: 133
.pdf Full text (1,29 MB)

9.
Medkulturno izobraževanje in usposabljanje policistov slovenske policije za mednarodne misije
Tajana Tomše, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Za razumevanje pomena medkulturnega izobraževanja in usposabljanja smo morali pričeti na začetku, zato smo se najprej lotili teoretičnega dela, kjer smo proučevali kulturo in medkulturnost v širšem smislu. Ob tem smo pozornost namenili tudi medkulturnim razlikam, medkulturnim vplivom in medkulturnim kompetencam. Nato smo opisali delo slovenske policije skozi čas od prve udeležbe policista na mednarodni misiji do danes. Večji del naloge smo namenili izobraževanju in usposabljanju slovenskih policistov za mednarodne misije in na podlagi teoretičnih spoznanj pripravili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo analizirali mnenje policistov, ki so kadar koli sodelovali na mednarodnih misijah, o medkulturnem izobraževanju in usposabljanju, ki so ga deležni. Z opravljeno analizo smo prišli do ugotovitev, da ta v neki meri ne zadovoljujeta pričakovanj policistov. Skozi celoten proces pa smo spoznali, da se zaposleni v Sektorju za mednarodne policijske operacije izjemno trudijo, spremljajo potrebe in novosti ter stalno sledijo trendom in uvajajo spremembe, na posameznikih pa je, na kakšen način jih sprejemajo.
Keywords: Medkulturno izobraževanje in usposabljanje, kultura, medkulturnost, medkulturne kompetence, slovenska policija
Published: 29.01.2015; Views: 1009; Downloads: 101
.pdf Full text (2,94 MB)

10.
Preiskovanje kaznivih dejanj v Slovenski vojski : magistrsko delo
Damijan Janežič, 2012, master's thesis

Abstract: Iz proučene literature in opravljene raziskovalne naloge smo ugotovili, da je preiskovanje, preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj, ki se zgodijo v Slovenski vojski zagotovo področje, ki Ministrstvu za obrambo oz. njenim službam predstavlja izziv, ki se mu ne bo moč izogniti. Lahko celo trdimo, da ne vidimo smiselnih argumentov, na podlagi katerih bi lahko »razumno« vztrajali na dualizmu preiskovanja kaznivih dejanj. Kazniva dejanja, ki se zgodijo v Slovenski vojski in na misijah v tujini skladno z veljavnimi predpisi, preiskujeta dva organa, in sicer 17. bataljon vojaške policije in Kriminalistični oddelek Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Službi sta različno organizirani, imata neenotna pooblastila in omejena območja pristojnosti. Predpisi, ki urejajo proučevano področje, pa so v mnogih segmentih nejasni, pojavljajo se tudi pravne praznine, zaradi katerih lahko zaznamo kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Glavno vodilo magistrske naloge je vprašanje: • Ali je v Ministrstvu za obrambo oz. Slovenski vojski smiselno vztrajati na dualizmu preiskovanja kaznivih dejanj? Na podlagi teoretičnih izhodišč in izkustvenih spoznaj, glede problematike preiskovanja kaznivih dejanj v Slovenski vojski, je bila izvedena raziskava s pomočjo usmerjenega strukturiranega intervjuja. V raziskavi so sodelovali strokovnjaki, ki opravljajo delo na državnem tožilstvu, pravosodju, sodišču, policiji, vojaški policiji, sindikatu in odvetništvu. Raziskovalna metoda in ciljna skupina intervjuvancev sta omogočili, da smo preverjali zastavljene teze; prav tako raziskava predstavlja predloge za reševanje proučevane problematike. Poleg reorganizacije preiskovalnih organov v Slovenski vojski so pričakovane spremembe tudi na državnem tožilstvu in v nekaterih drugih pristojnih službah.
Keywords: vojska, Slovenska vojska, vojaška policija, kazniva dejanja, preiskovanje, kriminalistična obveščevalna dejavnost, magistrska dela
Published: 21.06.2012; Views: 2164; Downloads: 411
.pdf Full text (871,36 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica