| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Težave in počutje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
Maša Kaučič, 2020, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Bolniki s sladkorno boleznijo se soočajo z negativnim odnosom do sladkorne bolezni, težavami pri obvladovanju sladkorne bolezni in psihološkimi težavami, kot so depresija, tesnoba, stres in motnje prehranjevanja, kar lahko vodi v slabšo urejenost sladkorne bolezni. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je počutje bolnikov s sladkorno boleznijo in s katerimi težavami se soočajo. Raziskovalna metodologija in metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija. Podatki so bili zbrani z dvema standardiziranima anketnima vprašalnikoma. Sodelovalo je 100 bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Zbrani podatki so bili analizirani s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike. Rezultati: V okviru vprašalnika, ki se nanaša na oceno počutja in negativnih čustev bolnika, so anketiranci v povprečju dosegli 23,28 točk (SD = 18,72), v okviru vprašalnika o bolnikovem zdravju pa so anketiranci v povprečju dosegli 5,61 točk (SD = 5,20). Bolniki s sladkorno boleznijo, ki imajo povišane vrednosti HbA1c, imajo več težav kot bolniki, katerih vrednost HbA1c je v mejah priporočenih vrednosti (U = 386,500; p < 0,001). Prav tako je bila ugotovljena statistično pomembna povezava med trajanjem sladkorne bolezni in številom prisotnih težav, s katerimi se soočajo bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 (r = 0,520; p < 0,001). Diskusija in zaključek: Ugotovljeno je bilo, da imajo bolniki z dlje časa trajajočo boleznijo in višjimi vrednostmi HbA1c več težav. Zelo pomembno je pravočasno izobraziti bolnike s sladkorno boleznijo. Prihodnje raziskave bi bile lahko pogosteje usmerjene v počutje in težave bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.
Keywords: stres, težave pri sladkorni bolezni, depresija, nezadovoljstvo pri sladkorni bolezni, neobvladovanje sladkorne bolezni
Published in DKUM: 01.12.2020; Views: 377; Downloads: 100
.pdf Full text (546,95 KB)

2.
Deskriptivna analiza trga s sladkorjem v Sloveniji
Manuela Ozmec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Namen te naloge je izdelati sistemsko analizo trga sladkorja. Trg sladkorja je namreč dinamičen trg, na katerem sodeluje več kot 100 držav. Svetovna poraba sladkorja iz leta v leto narašča in je že prehitela proizvodnjo. Pričakovati je, da bo povpraševanje še naprej naraščalo v državah v razvoju. V že razvitih državah pa je možen padec, saj bo tu postalo pomembnejše skrbeti za zdravje. In ravno ta skrb za zdravje in posledično manjša potrošnja bi lahko privedle do zmanjšanja cene sladkorja. Po drugi strani pa je v prihodnje možno pričakovati povečanje porabe sladkorja, vendar ne za primarno uporabo, temveč za alternativne uporabe. To je za proizvodnjo etanola, bioplina za ogrevanje in elektriko ter kot krmo živalim. V magistrskem delu je bil kot osrednji metodološki pristop upoštevana deskriptivna analiza trga s sladkorjem. Proizvodnja in potrošnja sta pomembna dejavnika, ki vplivata na ceno sladkorja. Dodatno pa med pomembne dejavnike štejemo še ekonomsko politiko posamezne države, institucionalne dejavnike (reformo sladkorja, carinske ukrepe), alternativne uporabe, substitute na trgu sladkorja in vremenske vplive. OECD predvideva, da bo cena ostala volatilna in oscilirana okoli rahlo pozitivnega trenda. To bi moralo spodbuditi Slovenijo, da ponovno poseje sladkorno peso in prične s predelavo.
Keywords: deskriptivna analiza, sladkor, sladkorna pesa, sladkorni trs
Published in DKUM: 26.06.2017; Views: 1124; Downloads: 215
.pdf Full text (3,54 MB)

3.
FUNKCIONALNA INSULINSKA TERAPIJA PRI SLADKORNEM BOLNIKU NA INSULINSKI ČRPAKI
Andreja Tišič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Funkcionalna insulinska terapija pri sladkornem bolniku na insulinski črpalki pripomore, da bolnik doseže najbolje urejeno glikemijo. Osnova funkcionalne insulinske terapije je štetje ogljikovih hidratov v prehrani, pomembna pa so tudi redna testiranja bazalnih odmerkov insulina, test OH faktorja ter preverjanja korekcijskega faktorja. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti funkcionalno insulinsko terapijo pri sladkornem bolniku na insulinski črpalki in z raziskavo ugotoviti, v kolikšni meri se sladkorni bolniki na insulinskih črpalkah poslužujejo funkcionalne insulinske terapije, kater teste izvajajo največkrat, ter kako jim je bila s strani zdravstvenega osebja funkcionalna insulinska terapija razložena. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Podatke raziskave smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 50 sladkornih bolnikov na insulinski črpalki iz Društva diabetikov tipa 1 Slovenije na športno izobraževalnem vikendu na Pokljuki, maja 2012. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da se večina anketiranih sladkornih bolnikov na insulinski črpalki poslužuje funkcionalne insulinske terapije za boljšo urejenost sladkorne bolezni, vendar jih večina teh za boljšo urejenost sladkorne bolezni izvaja le testiranja bazalnih odmerkov, medtem ko korekcijski in OH faktor preverjajo le redki. Ogljikove hidrate v prehrani štejejo skoraj vsi anketirani sladkorni bolniki. Ugotovili smo tudi, da je velika večina bolnikov zadovoljnih z razlago o funkcionalni insulinski terapiji s strani zdravstvenega osebja, ter da se je njihova kakovost življenja z njeno uporabo izboljšala. Sklep: Sladkorni bolniki na insulinski črpalki funkcionalno insulinsko terapijo poznajo, preverjajo bazalne odmerke, štejejo ogljikove hidrate, vendar je ne uporabljajo v celoti. Le redki opravljajo tudi test korekcijskega in OH faktorja. Medicinske sestre morajo takšne bolnike opomniti in jih ponovno podučiti o pomembnosti izvajanja vseh testov, jih motivirati in spodbuditi k sodelovanju pri polnem vodenju svoje bolezni.
Keywords: sladkorna bolezen, sladkorni bolnik, zdravljenje, insulinska črpalka, funkcionalna insulinska terapija, štetje ogljikovih hidratov.
Published in DKUM: 28.02.2013; Views: 3108; Downloads: 355
.pdf Full text (840,92 KB)

4.
DOLOČANJE VLAGE V TALINAH S SLADKORNIMI ANALOGI Z UPORABO "NIR" TEHNOLOGIJE
Borut Slana, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu opisujemo eksperimentalni postopek določanja vlage v talinah s sladkornimi analogi z uporabo »NIR« tehnologije. V prvi fazi raziskav smo pri predhodno določenih optimalnih procesnih pogojih izdelali taline sladkornih analogov pri različnih tlakih. V drugi fazi raziskovalnega dela smo pri optimalnih laboratorijskih pogojih pri talinah, izdelanih pri različnih tlakih, določevali vsebnost vlage z NIR tehnologijo in Karl-Fischer-jevo metodo, katera je bila uporabljena kot referenčna metoda. S pridobljenimi rezultati smo izrisali umeritvene krivulje s pripadajočimi korelacijami za vsako posamezno talino. Ugotovili smo, da sladkorni analogi z uporabljenim Karl-Fischer-jevim reagentom ne dajejo natančnih rezultatov, kar je povzročilo nepravilne izpise umeritvenih krivulj s tehnologijo NIR. Za rutinsko procesno kontrolo pri proizvodnji talin sladkornih analogov ti izpisi umeritvenih krivulj niso uporabni.
Keywords: pastile, sladkorni analogi, vlaga, NIR- tehnologija, Karl- Fischer-jeva metoda
Published in DKUM: 21.10.2011; Views: 1753; Downloads: 240
.pdf Full text (4,06 MB)

5.
ENCIMSKO KATALIZIRANA SINTEZA ESTROV MAŠČOBNIH KISLIN Z IMOBILIZIRANO LIPAZO B IZ CANDIDA ANTARCTICA V ETIL METIL KETONU IN SUPERKRITIČNEM OGLJIKOVEM DIOKSIDU
Maja Krivec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih 20 letih zanimanje za encimsko katalizirano sintezo estrov kot so sladkorni estri, narašča, saj je uporaba večine kemijsko sintetiziranih produktov omejena, zaradi številnih problemov povezanih z načinom proizvodnje. Namen diplomske naloge je bil sintetizirati sladkorne estre maščobnih kislin, ki jih uporabljamo v kozmetični, prehrambeni in farmacevtski industriji. Osredotočili smo se predvsem na sintezo saharoze monopalmitata. Za primerjavo smo izvedli tudi sintezo fruktoze in glukoze palmitata. Encimsko katalizirano sintezo sladkornih estrov maščobnih kislin smo izvedli v etil metil ketonu pri atmosferskem tlaku ter v mešalnem šaržnem reaktorju v superkritičnem ogljikovem dioksidu. Reakcije smo katalizirali z imobilizirano lipazo B iz Candida antarctica. V superkritičnem ogljikovem dioksidu smo izvedli reakcijo sinteze saharoze palmitata in dobili produkt − monoester, ki ni vseboval sledov topila. V primerjavi z organskim topilom, etil metil ketonom, poteka reakcija v superkritičnem ogljikovem dioksidu brez prisotnosti molekularnih sit, kar predstavlja nižje stroške proizvodnje. Višje presnove so bile dosežene kadar smo sinteze izvajali v superkritičnem ogljikovem dioksidu.
Keywords: encimska sinteza, lipaza B, sladkorni estri maščobnih kislin, superkritični ogljikov dioksid
Published in DKUM: 24.05.2011; Views: 3227; Downloads: 240
.pdf Full text (2,13 MB)

6.
Organizacija celostne skrbi za starostnike s sladkorno boleznijo
Mateja Bandur, 2010, specialist thesis

Abstract: V sodobnem svetu izredno narašča število starejših ljudi in hkrati tudi pojavnost kroničnih bolezni, med katerimi je zelo pogosta sladkorna bolezen. Starostniki s sladkorno boleznijo imajo specifične potrebe na področju zdravstvenega varstva in socialne varnosti in pri ohranjanju oziroma vzdrževanju ustrezne kakovosti življenja v domačem okolju. Namen specialističnega dela je prikazati vlogo patronažne medicinske sestre pri organizaciji in koordinaciji celostne skrbi za starostnike s sladkorno boleznijo in predstaviti probleme, ki se pri tem pojavljajo. Opravljena je bila kvantitativna raziskava, uporabljena pa deskriptivna metoda. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom retrospektivno. Raziskava je potrdila, da se patronažne medicinske sestre pogosto vključujejo v celostno oskrbo sladkornega bolnika — starostnika na domu. Obiskujejo jih v okviru preventivne in kurativne dejavnosti in skušajo doseči njihovo čim večjo samostojnost. Pri reševanju problemov najpogosteje sodelujejo z osebnim zdravnikom, diabetološko ambulanto, svojci, Centrom za pomoč na domu in Centrom za socialno delo. Ugotovili smo tudi, da je kontinuiranost zdravstvene nege zadovoljiva, prev tako je zadovoljivo sodelovanje med zdravstvenimi in socialnimi institucijami. Patronažne medicinske sestre opravljajo vlogo koordinatorja različnih oblik pomoči na domu, saj v sedanjem sistemu razne oblike pomoči delujejo vsaka zase samostojno in med seboj neusklajeno. Tako imenovana laična oskrba ni povsod zadovoljivo organizirana in usposobljena, da bi ji lahko predali skrb za aplikacijo medikamentozne terapije v primerih, ko sladkorni bolniki in njihovi svojci tega niso zmožni sami. V prihodnosti pričakujemo organizirano itegrirano dolgotrajno oskrbo, ki naj bi omogočila boljšo povezanost in koordiniranost med službami in tako večjo kakovost, učinkovitost ter racionalnost potrebnih storitev.
Keywords: sladkorni bolnik, starostnik, patronažna medicinska sestra, celostna oskrba, domače okolje, organizacija, koordinacija
Published in DKUM: 07.12.2010; Views: 3871; Downloads: 419
.pdf Full text (862,60 KB)

7.
POMEN UČENJA BOLNIKOV O KRONIČNIH ZAPLETIH SLADKORNE BOLEZNI
Mateja Bogovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Sladkorna bolezen je kronična bolezen progresivne narave. Poleg rednega zdravljenja in obiskov pri diabetologu mora bolnik sam skrbeti za svoje zdravje. Vloga bolnika pri zdravljenju je nepogrešljiva in nujna, vendar mora biti sam v zadostni meri usposobljen zanjo. Pogoj za uspešno zdravljenje je razumevanje lastne bolezni in zdravljenja, zato je edukacija bolnikov izredno pomembna ob odkritju bolezni in tudi kasneje med zdravljenjem. Sodobna edukacija temelji na poznavanju bolnika, njegove starosti, življenjskih navad in izobrazbe. Pomembno je, da je prilagojena glede na bolnikovo obliko sladkorne bolezni in je v celoti čim bolj individualna. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je zajemal 35 vprašanj. Vsi sodelujoči so se zdravili zaradi sladkorne bolezni v splošni bolnišnici na internem in abdominalnem oddelku, in sicer v letu 2010. Z raziskavo smo ugotavljali poznanost in osveščenost sladkornih bolnikov o sladkorni bolezni in njenih akutnih in kroničnih zapletih ter o pomenu zdravstvene vzgoje. Ugotovili smo, da so anketirani sladkorni bolniki dobro zdravstveno vzgojeni, zahvaljujoč, dobro vodeni šoli za sladkorne bolnike. Glede informiranja bolnikov o sladkorni bolezni smo dobili podatek, da je 16 (41 %) anketiranih dobilo znanje v šoli za diabetike, 15 (38 %) jih je dobilo znanje od medicinske sestre, vsi vprašani pa so bili z dobljenim znanjem zadovoljni. Sklep: Pri zdravljenju sladkorne bolezni je pomembna zdravstvena vzgoja, kjer ima bistveno vlogo medicinska sestra. Le-ta mora imeti ustrezno strokovno in pedagoško znanje. Sladkornega bolnika mora v obliki individualnega pogovora seznaniti o sladkorni bolezni in mu posredovati tudi ustrezna pisna navodila. Le dobra zdravstvena vzgoja je pogoj za preprečitev poznih komplikacij sladkorne bolezni.
Keywords: sladkorna bolezen, zdravstvena vzgoja, medicinska sestra, sladkorni bolnik
Published in DKUM: 02.07.2010; Views: 3688; Downloads: 397
.pdf Full text (436,22 KB)

8.
PREHRANA PRI SLADKORNI BOLEZNI
Janja Krajnc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava prehrano pri sladkorni bolezni. V teoretičnem delu je predstavljena sladkorna bolezen, klasifikacija le te, načini zdravljenja in zapleti pri sladkorni bolezni. Poseben poudarek je namenjen zdravi in uravnoteženi prehrani pri sladkorni bolezni, saj na raven sladkorja v krvi vpliva vse kar pojemo. Modra izbira hrane je ključnega pomena za zdravo življenje in preprečevanje različnih bolezni. V raziskovalnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati anonimne ankete, ki je bila opravljena v oktobru in novembru leta 2009 v diabetološki ambulanti Splošne bolnišnice Ptuj. Anketa zajema sto naključno izbranih bolnikov s sladkorno boleznijo. Ugotavljali smo, kakšen je način prehranjevanja anketiranih in seznanjenost o sladkorni bolezni in njenih zapletih. Rezultati ankete so pokazali, da načela zdrave prehrane upoštevajo le nekateri izmed anketiranih, le nekateri vedo, katera hrana najbolj poviša raven sladkorja v krvi. Prav tako je iz rezultatov razvidno, da je poznavanje zapletov pri sladkorni bolezni izjemno pomanjkljivo, ter da sladkorna bolezen vpliva na kakovost življenja anketirane populacije.
Keywords: sladkorna bolezen, zapleti pri sladkorni bolezni, zdrava uravnotežena prehrana
Published in DKUM: 10.05.2010; Views: 5505; Downloads: 925
.pdf Full text (1,35 MB)

9.
ČLOVEK Z DIABETESOM V DELOVNEM PROCESU
Aleksandra Rusjan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Problem, ki smo ga obravnavali v tej diplomski nalogi, je človek z diabetes v delovnem procesu. Diabetes je v sodobnem svetu ena izmed bolj razširjenih bolezni, predvsem zaradi načina življenja. V diplomi bomo najprej predstavili pojme sladkorne bolezen, njene značilnosti, vzroke za nastanek, preventivo. Opisali bomo tudi načine izračuna dnevne potrebe po hrani, spoznali prilagojen jedilnik za diabetike, ki jim omogoča nemoteno delo. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali stališča, ki jih imajo diabetiki do svoje bolezni, predvsem na delovnem mestu. Pri statističnem testiranju hipotez raziskovalnega dela smo uporabili program SPSS z 0,05 stopnjo tveganja ter grafe in tabele. Kot možnost nadaljnjega razvoja smo ponudili ustanovitev tečaja o diabetesu v organizaciji, ki smo ga podrobneje predstavili v prilogah in razkrili kritično oceno raziskovalnega dela diplomske naloge.
Keywords: diabetes, delovni proces, tečaj o sladkorni bolezni.
Published in DKUM: 30.09.2009; Views: 2077; Downloads: 199
.pdf Full text (2,91 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica