| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PRAVICE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI S POUDARKOM NA SLABOVIDNIH
Teja Godec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so obravnavane otrokove pravice in pravice otrok s posebnimi potrebami, predvsem slepih in slabovidnih otrok. Dana problematika je razdeljena na tri dele. V prvem delu se avtorica ukvarja z otrokovimi pravicami na splošno, pri čemer se osredotoči predvsem na mednarodnopravno ureditev otrokovih pravic. V drugem delu se avtorica posveti otrokom s posebnimi potrebami. V prvi vrsti natančno razloži pojem »otrok s posebnimi potrebami« v različnih nacionalnih predpisih, navede pa tudi mednarodnopravne akte, ki to problematiko zadevajo. Posebej poudari pravice, ki izvirajo iz različnih nacionalnih predpisov. Najobširneje so v zadnjem delu obravnavani slepi in slabovidni otroci. Podana je definicija slepote, zgodovinski razvoj slepih in razvoj vida pri otroku. Navedene so najpogostejše okvare vida pri otrocih, avtorica pa predstavi tudi različne pristope k obravnavi slepega in slabovidnega otroka. Predstavljeno je tudi eno izmed najpomembnejših vprašanj glede razvoja slepega oz. slabovidnega otroka, to je zgodnja celovita obravnava. Avtorica se na koncu dotakne tudi pravic slepih in slabovidnih študentov, nenazadnje pa opravi tudi intervju s slepim študentom in slabovidno študentko teologije ter ju priloži diplomski nalogi.
Keywords: otrokove pravice, otroci s posebnimi potrebami, slepi in slabovidni otroci
Published: 14.12.2009; Views: 3319; Downloads: 686
.pdf Full text (927,09 KB)

2.
PRILAGODITEV SPLETNIH NOVIC ZA SLABOVIDNE
Klemen Lukman, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Naloga želi izpostaviti omejenost marginalnih skupin uporabnikov na spletu s posebnim poudarkom na slepih in slabovidnih. Naloga povzema raziskave s tega področja in obstoječe rešitve za pomoč slepim in slabovidnim uporabnikom, prav tako je predstavljena lastna rešitev. Namen naloge je predstaviti cenovno dostopno rešitev, ki jo je mogoče izvesti s poznanimi zastonjskimi tehnologijami in izvajati na obstoječi obče razširjeni infrastrukturi.
Keywords: slabovidni, slepi, spletne novice, spletne tehnologije, spletne storitve, prilagoditev informacijskih tehnologij slabovidnim
Published: 13.12.2010; Views: 7007; Downloads: 109
.pdf Full text (2,26 MB)

3.
UČNI PRIPOMOČKI ZA POUČEVANJE NEMŠČINE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE UČENCE
Klavdija Hrenko Podergajs, 2015, master's thesis

Abstract: Učenje tujih jezikov je pomembno, saj spodbuja intelektualno rast učencev , ozavešča učence o lastni kulturni identiteti ter jezikovni in kulturni raznolikosti družbe. Nemščina je v evropskem prostoru pomemben jezik in jo srečujemo na številnih področjih vsakdanjega življenja. Z znanjem nemščine posameznik postaja bolj razgledan in uspešen. V slovenskih šolah se nemščine uči le majhno število učencev in dijakov, med njimi pa so tudi slepi in slabovidni. Prav zato obstaja zelo malo učnih pripomočkov za poučevanje nemščine za slepe in slabovidne. Če želimo, da bo inkluzivno učno okolje čim uspešnejše, morajo v njem delovati ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki bodo uporabljali posebne tiflodidaktične učne pripomočke. Zato je namen magistrskega dela izdelati specialne učne pripomočke za pouk nemščine, ki bodo uporabni za starostno raznoliko skupino slepih in slabovidnih učencev. Zastavljeni cilji magistrskega dela so proučiti pristope pri poučevanju slepih in slabovidnih učencev, njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, njihov način usvajanja znanja ter inkluzivno vlogo učitelja v procesu poučevanja tujega jezika, izdelati specialne učne pripomočke za pouk nemščine za slepe in slabovidne učence, preveriti ustreznost in uporabnost izdelanih specialnih učnih pripomočkov za pouk nemščine za slepe in slabovidne učence ter ugotoviti nadaljnjo praktično uporabnost in preveriti možnosti izboljšav predstavljenih specialnih učnih pripomočkov. V prvem delu magistrskega dela so podatki združeni na podlagi proučevanja in študija literature v deskriptivni metodi. V drugem delu pa sta izdelava in uporaba učnih pripomočkov preverjeni s kvalitativnim metodološkim pristopom.
Keywords: tuji jezik, pouk nemščine, slepi učenec, slabovidni učenec, inkluzija, specialni učni pripomočki, tiflodidaktični učni pripomočki
Published: 23.02.2016; Views: 1104; Downloads: 163
.pdf Full text (2,04 MB)

4.
NAČRTOVANJE INKLUZIVNEGA OKOLJA V RAZREDU ZA SLEPEGA IN SLABOVIDNEGA UČENCA
Gorazd Fras, 2015, master's thesis

Abstract: Namen praktičnega magistrskega dela je bil pripraviti navodila za učitelje, s pomočjo katerih bi lahko načrtovali prilagojen učni prostor v inkluzivnem razredu za slepe in slabovidne učence, hkrati pa tudi izdelati večfunkcionalni kovček s primarno možnostjo omogočanja lažjega branja, slikanja ali risanja ter shranjevanja pripomočkov, namenjen tako slepi kot slabovidni populaciji učencev za olajšanje dela pri mizi. Preučevanje funkcionalnosti in ustrezne prilagojenosti večfunkcionalnega kovčka je potekalo s praktičnim preizkusom, ki ga je opravila zmerno slabovidna učenka. Svoje mnenje glede praktičnosti in uporabnosti navodil, namenjenih učiteljem za načrtovanje prilagojenega razrednega okolja slepim in slabovidnim učencem, je podala učiteljica zmerno slabovidne učenke. Za preučevanje literature smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Pri praktičnem delu raziskovanja smo uporabljali kvalitativne metode. Iz pridobljenih rezultatov pri preizkusu večfunkcionalnega kovčka smo ugotovili, da je večfunkcionalni kovček kakovosten, uporabno-funkcionalen ter primerno prilagojen pripomoček za uporabo s strani slepih in slabovidnih učencev. Učiteljica slabovidne učenke je podala pozitivno povratno informacijo glede praktičnosti in uporabnosti navodil za učitelje. S tem je navedla, da so navodila primerna za načrtovanje prilagojenega učnega okolja in so v pomoč pri pripravi prostora, vezanega na potrebe posameznega slepega ali slabovidnega učenca.
Keywords: slepi in slabovidni učenci, pripomočki, večfunkcionalni kovček, prilagojen inkluzivni razred, navodila učiteljem.
Published: 12.10.2015; Views: 819; Downloads: 231
.pdf Full text (10,01 MB)

5.
PIKE, KI SE SPREMINJAJO V ČRKE
Vesna Murko, 2015, master's thesis

Abstract: Za pridobivanje informacij ima pisana beseda pomembno vlogo tako v procesu izobraževanja kot v vsakdanjem življenju. Kar videčemu pomeni običajna pisava, preko katere z branjem in pisanjem prihaja do informacij, je za slepega in slabovidnega brajica. Že v naslovu magistrskega dela zajamemo bistvo: izhajamo iz pik, ki se spreminjajo v črke. Soočili smo se s problemom zgodnjega poučevanja brajice in s pomanjkanjem tiflodidaktičnih pripomočkov za igro in zgodnje predopismenjevanje. Ob poznavanju teoretičnih znanj s področja tiflopedagogike smo izdelali pripomočke, ki so namenjeni prav urjenju in razvijanju taktilno-kinestetične percepcije, motorike, orientacije v mikro in makro prostoru. Opredelili smo se na razvijanje taktilno-kinestetične percepcije, na osnovi katere smo pripravili komplet 6-tih tiflodidaktičnih pripomočkov za zgodnje opismenjevanje, hkrati pa smo se zavedali, da noben tehnični pripomoček ne more slepemu vrniti izgube vida, lahko pa mu pomaga pri samostojnem življenju.
Keywords: slepi in slabovidni otroci, brajica, tiflodidaktični pripomočki.
Published: 13.10.2015; Views: 860; Downloads: 186
.pdf Full text (2,41 MB)

6.
Proaktivnost slepih in slabovidnih pri dojemanju abstraktne in figuralne umetnosti
Jerneja Herzog, Brigita Strnad, 2014, short scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo teoretična izhodišča o dojemanju likovnega jezika pri slepih in slabovidnih. Osrednji del prispevka namenjamo predstavitvi rezultatov raziskave študije primera, v kateri smo preizkušali različne metode pri delu s slepimi in slabovidnimi osebami pri dojemanju abstraktne in figuralne umetnosti skozi njihovo lastno aktivnost. Ker so slepe in slabovidne osebe vse bolj vpete v običajno življenje, slepi in slabovidni otroci pa tudi vključeni v izobraževalne sisteme tako v šolah kot v muzejih, se nam zdi zelo pomembno, da se zavedamo pomembnosti izbiranja ustreznih metod pri približevanju likovnega sveta tej skupini.
Keywords: osebe s posebnimi potrebami, slepi, slabovidni, likovna umetnost, muzeji, muzejska pedagogika
Published: 21.12.2015; Views: 818; Downloads: 73
.pdf Full text (759,80 KB)
This document has many files! More...

7.
VRSTE TIPNIH SLIKANIC
Anja Marzel, 2016, master's thesis

Abstract: Slepota oziroma slabovidnost je lahko za ljudi velika omejitev in ko govorimo o otrocih, so omejitve v življenju še toliko bolj težavne. Zaradi okvare vida imajo otroci težave v zaznavanju zunanjega sveta, slabšo orientacijo v prostoru, slabše ocenjevanje razdalje in vzajemnega odnosa predmetov. Tudi njihove predstave o predmetih so siromašne, lahko tudi neustrezne. Poleg tega imajo (pre)majhno zbirko didaktičnih sredstev ter igrač in ravno zaradi tega nimajo možnosti izboljšati svojih predstav. To spoznanje me je navdihnilo za izdelavo tipnih slikanic za slepe in slabovidne otroke. Moj namen je bil, da preučim vrste tipnih slikanic in izdelam tri različne: leposlovno, informativno (poučno) ter tipno slikanico brez besedila. Tipne slikanice sem preizkusila v praksi, in sicer s slabovidno deklico, staro 8 let. Uporabila sem tehniko neposrednega opazovanja in ček listo (ocenjevalno lestvico), s katero je bilo ocenjeno obvladovanje izbranih spretnosti, veščin, znanja in razumevanja slabovidne deklice. Njeni odzivi so bili pozitivni, znova in znova je želela opazovati in tipati tipne ilustracije, sodelovala je v pogovoru o tipnih slikanicah, zgodbe so ji bile zanimive in humoristične. Rezultati so torej pokazali, da imajo tipne slikanice za slepe in slabovidne otroke pomembno vlogo in so nepogrešljive za njihovo boljše razumevanje in predstave o predmetih.
Keywords: tipne slikanice (tipanke), vrste tipnih slikanic, čutila, slepi in slabovidni otroci
Published: 16.09.2016; Views: 2164; Downloads: 706
.pdf Full text (4,10 MB)

8.
Dostopnost muzejskih eksponatov za slepe in slabovidne
Sabina Marošek, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Dostopnost muzejskih eksponatov za slepe in slabovidne je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V uvodnem delu smo predstavili termin osebe s posebnimi potrebami, na katere smo se v nadaljevanju osredotočili in opredelili pojem slepi in slabovidni. Predvsem nas je zanimalo področje slepih in slabovidnih z vidika prilagoditev na področju javnih kulturnih institucij. Največji poudarek smo namenili dostopnosti muzejev za slepe in slabovidne v Sloveniji, kjer smo podrobneje opisali, kakšne prilagoditve in pristopi že obstajajo v slovenskih muzejih. Posebej nas je zanimalo, katero specialno opremo in pripomočke uporabljajo ter kakšen bi moral biti primerno dostopen muzej za slepe in slabovidne. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, katere namen je bil analizirati dostopnost slovenskih muzejev za slepe in slabovidne. V drugem delu empiričnega dela predstavljamo prilagoditev za slepe in slabovidne, ki smo jo razvili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. V sklepnem delu empiričnega raziskovanja nas je zanimala ustreznost učinkovitosti metod, ki smo jih predhodno uporabili. Rezultati raziskave kažejo, da naši muzeji v zadovoljivi meri in po svojih zmožnostih skrbijo za prilagoditve in dostopnost razstavljenih eksponatov slepim in slabovidnim obiskovalcem.
Keywords: slepi in slabovidni, muzejska dostopnost, pristopi in prilagoditve za slepe in slabovidne, metode dela s slepimi in slabovidnimi, slovenski muzeji
Published: 16.09.2016; Views: 625; Downloads: 144
.pdf Full text (2,64 MB)

9.
UČNI PRIPOMOČKI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE UČENCE PRI POUKU ANGLEŠČINE
Ana Štor, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Učni pripomočki za slepe in slabovidne učence pri pouku angleščine je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vid in okvaro vida, vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, značilnosti slepih in slabovidnih otrok, delo s slepimi in slabovidnimi učenci v šoli in pri pouku angleščine ter razvoj tipno-kinestetičnega zaznavanja. V praktičnem delu smo uporabili kvalitativni metodološki pristop. Izdelali smo učne pripomočke, vezane na učne vsebine, ki so bili prilagojeni slepim in slabovidnim učencem. Namen izdelave je bil, da se slepemu in slabovidnemu učencu omogoči in olajša učenje angleščine s pomočjo učnih pripomočkov. Učenci na Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana so te učne pripomočke preizkusili. Preizkus je potekal s štirimi učenci, starimi med 9 in 13 let, in sicer z dvema slabovidnima in dvema slepima učencema. S strukturiranim opazovanjem smo preverili uporabnost učnih pripomočkov v praksi; preverili smo ustreznost po merilih oblikovanja tipne slike, s pomočjo ocenjevalne lestvice in usvojenega besedišča. Na osnovi praktičnega preizkusa smo ugotovili, da so učni pripomočki izdelani v povezavi z učnimi vsebinami in primerno oblikovani po merilih oblikovanja tipne slike, da učenci brez težav tipajo in prepoznavajo tisto angleško besedišče, ki so ga že predhodno poznali, da so nad učnimi pripomočki navdušeni ter da jim je všeč takšen način učenja angleščine. Rezultati ocenjevalne lestvice so pokazali, da so učni pripomočki predvsem pri slepih učencih pripomogli k lažji predstavi konkretnih predmetov in pridobivanju izkušenj z ravnanjem s slikovnimi prikazi in tipankami. Pri slepih in slabovidnih učencih so pripomogli k lažjemu razumevanju in hitrejšemu usvajanju angleškega besedišča ter k večjemu zanimanju do učenja angleških besed.
Keywords: tuj jezik, pouk angleščine, inkluzija, slepi in slabovidni učenci, učni pripomočki.
Published: 19.01.2017; Views: 1729; Downloads: 208
.pdf Full text (1,58 MB)

10.
Umetnost za vse
Aksinja Kermauner, 2014, review article

Abstract: Cilj urejanja okolja po načelih oblikovanja za vse je zagotoviti, da lahko vsak posameznik ne glede na oviro sodeluje v informacijski družbi. Združuje načela, kako naj bi izdelke, storitve in sisteme uporabljalo čim več ljudi, ne da bi jih bilo treba posebej prilagajati. Zakaj ne bi pojma oblikovanje za vse prenesli na prav vsa področja, recimo tudi na področje umetnosti? V pričujočem članku razmišljamo, kako bi lahko prilagodili likovno umetnino, predvsem dvodimenzionalno, slepemu ali slabovidnemu obiskovalcu galerije ali muzeja, in navajamo, kaj je že narejenega na tem področju. Opisujemo tudi učbenik za pouk likovne umetnosti, prilagojen slepim in slabovidnim učencem.
Keywords: učenci s posebnimi potrebami, slepi, slabovidni, likovna umetnost, prilagoditve
Published: 10.10.2017; Views: 263; Downloads: 75
.pdf Full text (713,81 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica