| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Gibalne igre s področja plesne vzgoje v 1. starostnem obdobju
Saša Križman, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Gibalne igre s področja plesne vzgoje v prvem starostnem obdobju smo se v teoretičnem delu osredotočili na gibalni razvoj predšolskega otroka ter njegove značilnosti v prvem starostnem obdobju. Tu smo izpostavili ključno vlogo vrtca, ki pomembno vpliva na otrokov osebni, čustveni, socialni in seveda gibalni razvoj. Otroška igra je v vrtcih prevladujoča dejavnost. Otrok se preko igre uči, prilagaja, razvija govor, se giblje, se druži z vrstniki in se čustveno odziva. V nalogi smo zato opredelili različne vrste igre, kjer smo izpostavili spoznavne vrste igre in pomen igralnega partnerja. V prvem starostnem obdobju potekajo otrokove gibalne dejavnosti pretežno skozi igro in zato smo se osredotočili predvsem na gibalne igre s plesnega področja. Razdelili smo jih v štiri skupine: bibanke, ustvarjalne rajalne igre, spretnostne igre in gibalne igre z malimi orodji. V praktičnem delu smo te sklope gibalnih iger na podlagi skrbno načrtovanih dejavnosti izvedli z otroki, starimi 1-2 leti ter jih nato evalvirali. Ugotovili smo, da otroci preko gibalnih iger razvijajo gibalne sposobnosti in spretnosti ter krepijo pozitivne medsebojne odnose, kar se kaže v vsakodnevni pozitivni skupinski dinamiki.
Keywords: gibalni razvoj, prvo starostno obdobje, gibalne igre, skupinska dinamika
Published: 18.02.2021; Views: 244; Downloads: 85
.pdf Full text (1,04 MB)

2.
Sodelovanje študentov in otrok pri pripravi plesne dramatizacije
Lea Kolmanič, Sergeja Debelak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem smo najprej opredelili plesno vzgojo v vrtcu, kakšen je pomen in naloga vzgojitelja, vrste plesnih dejavnosti, katere spodbude uporabljamo, kaj sploh plesna dramatizacija je, ustvarjalnost otrok in na koncu skupinsko dinamiko, saj se večina plesnih dejavnosti izvaja v skupini. V empiričnem delu je bil naš namen spremljati ustvarjalni proces v dveh skupinah študentov pri pripravi plesnih dramatizacij z naslovoma Medved išče pestunjo in Bravo putka ter spremljati pripravo otrok na predstavo. V okviru diplomske naloge smo si zastavili dva cilja. Prvi cilj je bila izvedba plesne dramatizacije s strani dveh skupin študentov, drugi pa izvedba plesne dramatizacije skupaj z otroki dveh skupin. Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili deskriptivno in primerjalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni vzorec je zajemal 26 študentov tretjega letnika predšolske vzgoje, ki so obiskovali izbirni predmet plesna dramatizacija v vrtcu, v šolskem letu 2018/19 ter skupini otrok iz vrtca Ivana Glinška Maribor in Borisa Pečeta. Oba cilja smo uspešno realizirali, saj smo študentje v obeh skupinah kljub vsem preprekam uspešno ustvarili in izvedli plesno dramatizacijo. Prav tako smo plesno dramatizacijo približali otrokom in jo skupaj zelo dobro in doživeto izvedli.
Keywords: plesna vzgoja, skupinska dinamika, ustvarjalnost, plesna dramatizacija
Published: 27.07.2020; Views: 235; Downloads: 55
.pdf Full text (1,44 MB)

3.
DELEŽ PLESA V PROJEKTU Unanana in velikanski slon z enim oklom - ŠTUDIJA PRIMERA
Saša Berden, Mateja Gjergjek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo je napisano v obliki študije primera in sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen oziroma cilji zaključnega dela so bili v obdobju treh mesecev opazovati in spremljati nastajanje projekta Unanana in velikanski slon z enim oklom ter v projektu tudi sodelovati. Zanimalo nas je, kako so študenti tretjega letnika predšolske vzgoje (študijsko leto 2015/2016) sodelovali pri pripravi projekta ter kakšni so bili njihov odnos, motivacija in volja do sodelovanja. Teoretični del obsega različne definicije plesa, umestitev področja umetnosti v Kurikulum za vrtce, razvoj ustvarjalnosti pri otroku skozi plesne dejavnosti ter povezovanje glasbenega in plesnega ustvarjanja v gledališko predstavo. V nadaljevanju so navedene različne definicije gledališča in gledališke vzgoje ter način, kako z otroki pripraviti gledališko uprizoritev. Teoretični del smo zaključili s kratkim poglavjem, v katerem smo raziskali študijo primera. V empiričnem delu smo na osnovi opazovanja zapisovali dnevnik posameznih srečanj. Vseh 45 študentov, ki so sodelovali pri pripravi predstave, je odgovorilo na anketni vprašalnik. Ugotavljali smo, kako bodo skupine (plesna, gledališka in glasbena) medsebojno sodelovale in kako bodo v njih delovali posamezniki. Raziskali smo, kaj je študentom pri sami pripravi predstave povzročalo težave in ali so bili zadovoljni s prostorskimi in materialnimi pogoji. Glede na njihove odgovore smo ugotovili, da bo izkušnja priprave predstave študentom koristila pri nadaljnjem delu.
Keywords: projekt, delež plesa, plesno ustvarjanje, študija primera, skupinska dinamika, gledališka uprizoritev, Unanana in velikanski slon z enim oklom
Published: 20.07.2017; Views: 527; Downloads: 55
.pdf Full text (1,07 MB)

4.
Dinamika medsebojnih odnosov in ustvarjalni proces študentov predšolske vzgoje na področju plesa
Petra Časar, Ula Vukan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Dinamika medsebojnih odnosov in ustvarjalni proces študentov predšolske vzgoje na področju plesa temelji na opravljeni raziskavi, ki je predstavljena v empiričnem delu, v teoretičnem delu pa je poudarek na teoretičnih znanjih, ki so bila v pomoč pri obdelavi raziskave. Najprej je razčlenjen program študija predšolske vzgoje in podrobno sta predstavljena predmeta Didaktika plesne vzgoje in izbirni predmet Plesna dramatizacija v vrtcu. Teoretični del zajema tudi faze ustvarjalnega procesa po Ani Maletić, prvih osem Labanovih tem, skupinsko dinamiko in študijo primera. Temeljna raziskava je sestavljena iz treh delov, in sicer dveh anket in sprotnega pisanja dnevnika. Z metodo anketiranja so bili pridobljeni rezultati glede izpolnitve pričakovanj študentov, ki so predstavljeni v grafičnih prikazih. Raziskava se je izvajala enkrat tedensko in trajala tri mesece, ko so se sprotno beležile pomembne vsebine.
Keywords: Študijski program predšolska vzgoja, skupinska dinamika, študija primera, Labanove teme, ustvarjalni proces
Published: 08.05.2017; Views: 709; Downloads: 153
.pdf Full text (862,78 KB)

5.
MEDSEBOJNI ODNOSI PREDŠOLSKIH OTROK PRI PRIPRAVI PLESNE TOČKE
Maja Geršak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kako bodo otroci sodelovali pri pripravi plesne točke, kakšna so njihova dosedanja znanja in sposobnosti na področju plesa. V teoretičnem delu diplomske naloge smo raziskali otrokov razvoj, razvoj ustvarjalnosti, improvizacijo. Za empiričen del pa smo sodelovali s skupino otrok, s katerimi smo v okviru obogatitvene dejavnosti Plesni vrtec, sodelovali deset tednov. Ob različnih igrah, ustvarjalnosti in predvsem vspodbudnem okolju smo se pripravili na nastop na 47. reviji Ciciban poje in pleše v SNG Maribor.
Keywords: Razvoj otroka, plesna vzgoja, ustvarjalnost, improvizacija, plesna točka, skupinska dinamika.
Published: 27.05.2015; Views: 1046; Downloads: 130
.pdf Full text (305,15 KB)

6.
PLESNO IZOBRAŽEVANJE BODOČIH VZGOJITELJEV NA ODDELKU PREDŠOLSKE VZGOJE
Luka Belej, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Delo spremlja nastanek otroške spevoigre Kresniček avtorja Radovana Gobca in temelji na preučevanju skupinske dinamike ter samega nastajanja omenjene spevoigre. Za to zvrst gledališke predstave je značilno, da so glasba, pesem, ples in drama v njej tesno povezani. Z namenom raziskovanja tega pojava so bile uporabljene metode kvalitativnega raziskovanja ter študija primera. V postopek nastajanja spevoigre Kresniček so bili v študijskem letu 2011/2012 vključeni študenti tretjega letnika predšolske vzgoje, ki so obiskovali izbirni predmet Plesna dramatizacija v vrtcu. Z raziskavo nastajanja spevoigre smo prišli do rezultatov, iz katerih je razvidno, da je delo v skupini odvisno predvsem od kvalitetne skupinske dinamike – čuta za skupino, vztrajnosti udeležencev, odnosov v skupini ...
Keywords: Radovan Gobec, Kresniček, spevoigra, muzikal, skupinska dinamika, predšolska vzgoja, ples
Published: 06.11.2013; Views: 1356; Downloads: 157
.pdf Full text (365,36 KB)

7.
Procesi skupinske dinamike pri integraciji tujcev v športni klub : diplomsko delo univerzitetnega študija
Sara Pečenik-Celestina, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Predmet diplomskega dela so skupine, njihov razvoj ter procesi skupinske dinamike, s posebnim poudarkom na pomembnosti njihovega poteka pri skupinskih športih. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in metodološki del. Najprej bom predstavila skupine na splošno, njihovo delitev in značilnosti ter razlike med njimi in timi, za tem pa sledijo še rezultati, analiza in razprava vprašalnikov, ki sem jih opravila pri dveh najuspešnejših profesionalnih hokejskih klubih v Sloveniji. Za to temo sem se odločila, ker iz leta v leto spremljamo velika nihanja v tem športu, zato me je zanimalo, v kolikšni meri so igralci v klubih povezani med seboj, kako se razumejo ter predvsem, koliko in na kakšen način pomagajo svojim novim soigralcem, ki po večini prihajajo iz tujih dežel in o našem načinu življenja in prav tako o samem slovenskem hokeju ne vedo praktično nič. Za to bom uporabila dva vprašalnika – enega za domače slovenske igralce in drugega za tujce, ki igrajo pri nas. Na ta način bom lahko pridobila mnenja in izkušnje obeh strani ter jih primerjala s samo teorijo o nastanku, razvoju in obstanku skupin.
Keywords: skupine, skupinska dinamika, skupinski športi, športni klubi, igralci, vključevanje, soodvisnost, diplomske naloge
Published: 10.09.2013; Views: 1217; Downloads: 102
.pdf Full text (412,27 KB)

8.
Učenje skozi proces skupinske dinamike in timskega dela : diplomsko delo univerzitetnega študija
Maruša Peternelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga povezuje teorijo skupinske dinamike s praktičnim primerom razvoja skupine skozi daljše časovno obdobje. Teoretični del pričnemo s predstavitvijo definicij skupine, spoznamo razliko med množico posameznikov in skupino. Sledijo teorije razvoja skupine, ki prikazujejo postopen razvoj skupine skozi značilne faze oz. stopnje. Predstavim prvo teorijo, ki jo je razvil Kurt Lewin, ter ostale pomembnejše avtorje na področju skupinske dinamike. Spoznamo tudi razvrstitev teorij skupinske dinamike, saj zaradi števila, več kot sto, ni moč poznati vsake izmed teorij. Poglavje zaključimo z eno izmed novejših avtoric Ruth Cohn, ki podaja zanimivo celostno teorijo, v kateri je vključen tako posameznik kot samostojna oseba kot tudi skupina kateri pripada in tema, ki jih zaposluje. Nadaljujemo s skupinskimi procesi, opredelimo vlogo posameznika v skupini, strukturo, organizacijo skupine, odnose, norme, skupinsko interakcijo ter ne nazadnje naloge skupine. Sledi predstavitev socializacije posameznika v skupino, procesa učenja v skupini in spoznavanja, ter učenja socialnih kompetenc. Skupina ni samo prostor učenja, je tudi vir socialne opore. Za zaključek teoretičnega dela predstavimo razlike med timom in skupino, ki jih povežemo s procesom učenja. Sledi metodološki del v katerem predstavim razvoj skupine skozi daljše obdobje. S pomočjo ankete, ter statističnih analiz potrdim oz. ovržem hipoteze. Zaključim z razpravo o rezultatih ankete.
Keywords: skupine, skupinska dinamika, skupinski procesi, skupinsko delo, učenje, diplomske naloge
Published: 19.12.2012; Views: 4001; Downloads: 1143
.pdf Full text (812,64 KB)

9.
SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVK PRI IZVEDBI PLESNE DRAMATIZACIJE
Špela Tovšak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Sodelovanje strokovnih delavk pri izvedbi plesne dramatizacije obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je poudarek na sodelovanju, komunikaciji, skupinski dinamiki, konfliktih ter reševanju le-teh. V empiričnem delu je namen vzpodbuditi vzgojno delo s poudarkom na plesni vzgoji ter omogočiti sodelovanje delavk v okviru izvedbe plesne dramatizacije Medved išče pestunjo. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih šest vzgojiteljic ter pomočnic, ki svoje delo opravljajo v VVZ Slovenj Gradec. V določenem časovnem obdobju so se seznanile s plesno dramatizacijo, predstavljeni so jim bili osnovni gibalni motivi ter glasba. Nudena jim je bila možnost lastne improvizacije in domišljije pri samem plesu in izdelavi rekvizitov. Postavljala so se vprašanja, kako se bodo strokovne delavke vključile v izvedbo plesa, ali si bodo pripravljene pomagati, kakšna bo komunikacija med njimi, bodo nastopile težave, kako jih bodo rešile, v kolikšni meri bodo osvojile ples, kakšno bo vzdušje in ozračje ob sami izvedbi plesa in kakšen bo odziv otrok, ali bodo plesno dramatizacijo sprejeli ter se kasneje poskušali tudi sami aktivno vključevati v dejavnost? Po osvojitvi plesne dramatizacije so se predstavile otrokom, ki obiskujejo vrtec ter ostalim delavkam.
Keywords: plesna dramatizacija, sodelovanje, komunikacija, skupinska dinamika, ples
Published: 02.08.2012; Views: 1242; Downloads: 112
.pdf Full text (1,04 MB)

10.
VPLIV PLESNE USTVARJALNOSTI NA SKUPINSKO DINAMIKO PREDŠOLSKIH OTROK
Laura Strojanšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Predšolski otrok se rad giblje in rad pleše. Z gibanjem telo otroka postaja gibčno, prožno in koordinirano, plesna vzgoja pa v njem prebuja estetsko tenkočutnost, izražanje čustev in umetniško ustvarjalnost. Namen diplomskega dela je, da s pomočjo teoretičnega dela, ki zajema opredelitev razvoja otroka v povezavi s plesno vzgojo, raziščemo vsesplošen pomen ustvarjalnosti za otroka, odražanje improvizacije pri plesnem ustvarjanju, opis plesne dramatizacije, kako se skupinska dinamika načrtuje, koliko časa naj traja, kakšna je v njej vloga otroka, kaj sploh je skupinska dinamika in kaj vse je potrebno za njeno uspešnost. V empiričnem delu diplomske naloge pa smo na osnovi opazovanja udeležbe otrok pri ustvarjanju plesne dramatizacije Janko in Metka želeli ugotoviti, kako bodo otroci v skupini z medsebojno pomočjo, sodelovanjem in ustvarjalnostjo prišli do končnega rezultata, ki ga bodo predstavili staršem. V raziskavo so vključeni otroci, ki obiskujejo vrtec Borisa Pečeta, v enoti Bresternica. V skupino je vključenih 21 otrok, od tega 13 deklic in 8 dečkov. Skupina je heterogena, saj starostni razpon sega vse od 3 do 6 let. Otroke smo poljubno razdelili v dve skupini, ki sta v času srečanj ostali stalni. Glede na rezultate raziskave je ugotovljeno, da je ustvarjalnost pogojena z delovanjem v skupini in z njeno dinamiko. Večji starostni razpon med otroki ne predstavlja ovire za delo, ampak na skupino vpliva spodbudno. Razlike v izvedbi plesne dramatizacije glede na starost otrok so v predstavitvi končnega izdelka zanemarljive.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: vsesplošen razvoj otroka v povezavi s plesno vzgojo, ustvarjalnost, improvizacija, plesna dramatizacija, skupinska dinamika.
Published: 09.11.2011; Views: 2795; Downloads: 504
.pdf Full text (336,38 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica