| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 106
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
SKLADIŠČENJE PLINSKIH MERILNIH NAPRAV V PODJETJU LABORATORIJSKI SISTEMI, D.O.O.
Aleksandra Kelher, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družba Laboratorijski sistemi, d.o.o. je specializirana za izvajanje strokovnotehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti, rednih in izrednih overitev plinomerov ter priprave plinomerov za vključitev in vključitev v distribucijo.V diplomskem delu je predstavljeno obstoječe stanje skladiščnega poslovanja analiziranega podjetja. Problematika je predstavljena skozi kritično analizo in se odraža v neracionalni porabi časa, obstoječi skladiščni tehniki ter tehnologiji skladiščenja in v nepotrebnem številu manipulacij. Predlagana je uvedba poličnegaregalnega sistema, s katerim bi nadomestili obstoječo tehnologijo talnega odlaganja TSE. Prav tako je predstavljena nova tehnološka zasnova skladišča, v katerem bi s pomočjo poličnih regalov in valjčnega transporterja izboljšali preglednost ter zagotoviliustrezno količino zalog.
Keywords: KLJUČNE BESEDE:logistika, skladišča, skladiščno poslovanje, kritična analiza.
Published: 16.10.2011; Views: 1409; Downloads: 79
.pdf Full text (1,33 MB)

32.
UVEDBA TEHNOLOGIJE ČRTNE KODE V OBRATU STEKLARNE ROGAŠKA, D.D.
Valerija Toplišek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo za praktičen primer uvedbe črtne kode obravnavali obrat podjetja Steklarna Rogaška, d. d., ki proizvaja ročno in strojno papirnato embalažo. V diplomskem delu so predstavljene teoretične osnove, ki so osnova pri izdelavi predlogov rešitev za povečanje učinkovitosti skladiščnega poslovanja. S kritično analizo so opredeljeni vzroki za neučinkovito skladiščno poslovanje in nakazane možne izboljšave povečanja učinkovitosti. V okviru diplomskega delo so zbrane predlagane rešitve in njihovi podrobnejši opisi. Predlagan je načrt uvedbe črtne kode in izračun investicije. Predstavljena je tudi vsa potrebna strojna in informacijska podpora za izvedbo predlagane rešitve. Na zaključku diplomskega dela smo na podlagi stroškov investicije in prihrankov predlagano rešitev ocenili kot pozitivno.
Keywords: logistika, skladiščno poslovanje, tehnologija črtne kode, analiza učinkovitosti
Published: 16.10.2011; Views: 1416; Downloads: 212
.pdf Full text (745,55 KB)

33.
OPTIMIZACIJA TRANSPORTNIH POTI V LOGISTIČNEM PODJETJU
Miro Grofelnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nenehne dražitve na trgu silijo proizvajalce, da nenehno zmanjšujejo svoje stroške v vseh oddelkih v podjetju. Tako dobavitelji in kupci postajajo vse zahtevnejši in drug od drugega zahtevajo čim nižje cene, nemoteno dostavo, kvalitetne izdelke. Vse to pa je možno doseči z nenehnimi izboljšavami, z zmanjševanjem stroškov.
Keywords: Notranji transport, skladiščno poslovanje, transportna sredstva in kritična analiza.
Published: 16.10.2011; Views: 2027; Downloads: 252
.pdf Full text (1,91 MB)

34.
EKONOMSKA ANALIZA SEKTORJA "SKLADIŠČENJE" V SLOVENIJI
Mitja Vogrin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo natančno prikazali in proučili sektor "skladiščenje", saj je z ekonomskega, logističnega in gospodarskega vidika eno pomembnejših področij v gospodarjenju vsakega proizvodnega podjetja. S pomočjo Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti smo sektor "skladiščenje" natančno opredelili, prikazali in umestili v področje dejavnosti prometa in skladiščenja. Osredotočili smo se na statistične podatke, ki smo jih tabelarno in grafični prikazali ter jih analizirali za časovno obdobje od leta 1995 do leta 2009. Za posamezno leto nas je zanimalo število gospodarskih družb, ki so se ukvarjale s področjem dejavnosti prometa in skladiščenja, število zaposlenih in njihove povprečne plače, količino sredstev s katerimi so gospodarili, poslovni prihodki, morebiten dobiček iz poslovanja, kakšna je bila dodana vrednost in koliko so pri dodani vrednosti znašali stroški dela. Za vsako leto smo s pomočjo neto čistega dobička ali neto čiste izgube poskušali predstaviti pozitivno ali negativno poslovanje gospodarskih družb s področja prometa in skladiščenja.
Keywords: skladiščenje, skladiščno poslovanje, skladiščenje materiala, zaloga, gospodarska družba, dobiček
Published: 23.10.2011; Views: 1118; Downloads: 99
.pdf Full text (886,83 KB)

35.
REORGANIZACIJA SKLADIŠČNEGA SISTEMA
Olivera Gačnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni svet zahteva hitrost, točnost in zanesljivost. Tako dobavitelj kot kupci postajajo zahtevnejši do svojih partnerjev in pričakujejo hitrejše odzivne čase in zanesljivost. Številna podjetja, tako mala kot velika, se ne glede na dejavnost, s katero se ukvarjajo, pri poslovanju srečujejo z mnogo problemi. Vedno je prisoten nek problem in vedno se najde kakšna težava oziroma kakšna pomanjkljivost v podjetju. Poleg prodaje in marketinga, ki sta za podjetja zelo pomembna, ne smemo pozabiti na vse ostale procese, ki pripeljejo do tega, da se izdelek ali storitev znajde na polici oziroma trgu. Eden izmed problemov, s katerimi se podjetja pogosto srečujejo, je skladiščenje in skladiščno poslovanje. Glede na to, da se nam omenjeni proces zdi izjemno zanimiv, bomo v nadaljevanju naloge predstavili tako teoretični kot tudi praktični vidik skladiščenja v malem podjetju.
Keywords: Reorganizacija, skladiščno poslovanje, poslovni svet, podjetje, dobavitelj.
Published: 27.10.2011; Views: 1145; Downloads: 207
.pdf Full text (1,37 MB)

36.
LOGISTIČNA ANALIZA VHODNEGA BLAGA V PODJETJU ETI, D.D.
Renee Vozelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje ETI, d.d. se ukvarja s proizvodno dejavnostjo elektrotehničnih izdelkov in drugih proizvodnih programov. Svoje materiale in blago za potrebe proizvodnje skladišči v vhodnem skladišču podjetja, katerega stavba prvotno ni bila namenjena skladišču. Trenutna razporeditev prostora ni primerna in izkoriščena v celotni meri. Prav tako nekateri procesi skladiščenja in prejema blaga niso optimizirani, zato smo se zaradi tovrstnih pomanjkljivosti odločili, da izboljšamo skladiščne procese. Pri predlogih smo izhajali iz posnetka stanja in kritične analize ter podali možne izboljšave. Le-te so na področjih tehnologije, ki se uporablja v skladišču, in na procesih prejema blaga, kjer je problem pri združevanju na novo vpeljane tehnologije. Pri predlogu skladiščenja izdelkov smo uvedli novo ureditev prostora s skrajšanjem transportnih poti. Pri predlogu komisoniranja smo združili posamezne aktivnosti in na ta način izboljšali učinkovitost procesa. V zaključku so podani časovni in finančni prihranki vseh navedenih predlogov.
Keywords: Ključne besede: skladiščenje, skladiščno poslovanje, razporeditev prostora, komisioniranje, logistična analiza.
Published: 18.10.2011; Views: 1412; Downloads: 123
.pdf Full text (1,90 MB)

37.
PRENOVA TRANSPORTNIH POTI IN SKLADIŠČENJA V OBRATIH VALJARNA, HLADNA PREDELAVA IN STC PODJETJA ŠTORE STEEL, D.O.O.
Dejan Virant, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Štore Steel, d. o. o. je podjetje za proizvodnjo jekel z dolgoletno tradicijo. Podjetje sestavljajo trije proizvodni obrati (jeklarna, valjarna in hladna predelava). V diplomskem delu smo se osredotočili na obrata valjarna in hladna predelava ter na skladiščno-transportni center (STC). V diplomskem delu smo najprej predstavili teoretične osnove notranje logistike v povezavi s skladiščnim poslovanjem. Nato smo predstavili proizvodna obrata valjarna in hladna predelava ter STC, ki skrbi za logistiko znotraj podjetja. Na podlagi kritične analize smo prikazali vzroke za neučinkovito skladiščenje vezi jeklenih profilov. Glavni problem predstavljata slaba sledljivost proizvodov in neustrezno skladiščenje vezi. Ker v odpremnem skladišču valjarne trenutno ne uporabljajo nobene regalne konstrukcije, se naši predlogi nanašajo na uvedbo jeklenih konstrukcij (igličasti regali). S predlaganimi rešitvami bi dosegli boljšo preglednost in posledično učinkovitejše skladiščno poslovanje. Z regali pa bi tudi bolje izkoristili skladiščni prostor in dosegli večjo zalogovno velikost.
Keywords: notranja logistika, skladiščno poslovanje, podjetje za proizvodnjo jekla, igličasti regali
Published: 22.10.2011; Views: 1899; Downloads: 187
.pdf Full text (3,02 MB)

38.
ANALIZA UČINKOVITOSTI SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA V DISTRIBUCIJSKEM CENTRU ŽIVIL
Andreja Peternel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je podrobneje predstavljena analiza skladiščnega poslovanja podjetja Hmezad Trgovina Žalec, d. o. o. oz. delovanje njihovega distribucijskega centra. Osredotočili smo se na skladiščne procese, ki jih podjetje izvaja v skladišču. Gre za procese prevzema, skladiščenja in izdaje živil, predvsem mlečnih in mesnih izdelkov. Najprej smo predstavili teoretične osnove s področja skladiščnega poslovanja ter nadaljevali s podrobnim prikazom obstoječega stanja, kjer smo grafično in opisno analizirali skladiščne procese. Ugotovili smo, da je glavna problematika pri izvajanju skladiščnih procesov v podjetju papirno poslovanje oz. neustrezno informatizirano skladiščno poslovanje. To se izraža v daljših procesih in večji možnosti napak, predvsem pri procesu prevzema in komisioniranja. Na osnovi kritične analize smo podali rešitve za optimizacijo skladiščnega poslovanja. Predlagali smo uvedbo naprednejšega skladiščnega informacijskega sistema, uvedbo črtne kode in prenovo regalnega sistema.
Keywords: skladiščno poslovanje, informacijski sistem, črtna koda, regalni sistem
Published: 22.10.2011; Views: 1340; Downloads: 120
.pdf Full text (2,58 MB)

39.
NOTRANJA LOGISTIKA KOT DEL DOBAVNE VERIGE PODJETJA
Janko Stupan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje dobavne verige in njen vpliv na notranje logistično funkcijo v podjetju Flenco, d. o. o. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavil povezavo notranje logistike z drugimi poslovnimi funkcijami podjetja, skladiščno poslovanje, ter predstavil teoretična izhodišča dobavnih verig. Empirični del diplomskega dela zajema predstavitev podjetja, proizvodno in skladiščno službo podjetja, procese znotraj dobavne verige – planiranje proizvodnje, plan potreb po materialu, proces skladiščenja ter povezavo med poslovnimi funkcijami znotraj podjetja. Dobro organiziran proces toka materiala od prevzema do izdaje končnega izdelka prispeva k nižjim stroškom poslovanja in omogoča nemoten proizvodni proces ter zadovoljstvo kupcev.
Keywords: Ključne besede: dobavna veriga, notranja logistika, skladiščno poslovanje, proizvodni procesi, planiranje proizvodnje, tok materiala.
Published: 29.05.2012; Views: 1081; Downloads: 210
.pdf Full text (1,65 MB)

40.
RAZISKAVA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA V IZBRANEM PODJETJU S PREDLOGOM IZBOLJŠAV
Uroš Rober, 2012, master's thesis

Abstract: Podjetje SŽ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. se ukvarja z vzdrževanjem in obnovo tirnih vozil ter s proizvodnjo njihovih komponent. Oskrbovanje proizvodnje podjetja se vrši iz šestih različnih skladišč. Zaradi odprodaje zemljišča, na katerem stoji eno od skladišč, je bilo potrebno poiskati nadomestno lokacijo in pripraviti notranjo ureditev novega skladiščnega prostora. Ob analizah trenutnega stanja skladiščnega poslovanja smo naleteli še na nekatere druge pomanjkljivosti, ki slabo vplivajo na učinkovitost samega proizvodnega procesa. V prvi fazi smo opravili podroben pregled trenutnega stanja skladiščnega poslovanja v podjetju. Na osnovi analiz smo najprej pripravili predloge lokacij novega skladišča, ki smo jih opredelili tako, da smo na njihovi osnovi lahko gradili celotno prenovo skladiščnega poslovanja. Za izbrano lokacijo smo pripravili celovito notranjo ureditev skladišča in predlagali uporabo sodobne skladiščne opreme. V drugi fazi pa smo s pomočjo logističnega orodja »milk run« oblikovali popolnoma nov sistem dostave predmetov dela na posamezna delovna mesta.
Keywords: skladiščno poslovanje, volumska analiza, načrtovanje skladišča, skladiščna oprema, koncept »milk run«
Published: 16.04.2012; Views: 1733; Downloads: 241
.pdf Full text (2,78 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica