| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Sistemizacija delovnih mest v javnem zavodu
Tadeja Vodnik, 2023, master's thesis

Abstract: Javni zavod zaradi stalnih sprememb na trgu dela na področju energetike in s prevzemanjem novih poslov potrebuje dodatni kader. Skladno s tem je potrebno urediti obstoječo sistemizacijo delovnih mest. Obstoječa sistemizacija delovnih mest v javnem zavodu ni ustrezna, saj ne odraža dejanskega stanja. Nekatera delovna mesta v sistemizaciji dejansko niso obstajala, saj se niso realizirala. Sistemizacija ostalih delovnih mest ni bila v celoti identična realnim opisom delovnih mest, zato je bilo potrebno prevetriti in zamenjati obstoječo sistemizacijo delovnih mest v javnem zavodu. V magistrskem delu smo v teoretičnem delu opredelili in pojasnili teoretične osnove sistemizacije delovnih mest, uvajanje kompetenc v opise delovnih mest in opredelili izdelavo sistemizacije delovnih mest. V raziskovalnem delu smo predstavili javni zavod, oblikovali sistemizacijo delovnih mest s kompetencami in pravilnik, ki zagotavlja izvajanje delovnih nalog na področju dejavnosti javnega zavoda. Potrebno je bilo pripraviti in oblikovati katalog delovnih mest, ki bo služil javnemu zavodu kot osnova za nove zaposlitve glede na potrebne kompetence in zahteve za posamezna delovna mesta. Nova sistemizacija delovnih mest s kompetencami po novem vsebuje vse potrebne elemente za bolj učinkovito organizacijo in umeščanje delovnih mest v javnem zavodu. Rezultati nove sistemizacije delovnih mest bodo pokazali bolj jasno definirana dela in naloge ter za to potrebna znanja in veščine, strokovne in osebne lastnosti sodelavcev, in sicer v skladu s skupnimi vrednotami in cilji javnega zavoda in zaposlenih. Javni zavod bo tako lahko dodatno zaposloval strokovni kader, ki bo ustrezal dejanskim zahtevam posameznega delovnega mesta.
Keywords: sistemizacija, organizacija, kompetence, javni zavod
Published in DKUM: 17.05.2023; Views: 387; Downloads: 72
.pdf Full text (1,52 MB)

2.
Sistematizacija delovnih mest za izbrano podjetje
Nataniel Pernarčič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Sistemizacija dela je pomemben vir konkurenčne prednosti v podjetjih. V proizvodnih podjetjih, kjer se v današnjem času delovni procesi nenehno spreminjajo zaradi tehnološkega napredka, ima sistemizacija še večjo vrednost. Stari procesi se izboljšujejo, nekatere tehnike postanejo zastarele in se ne uporabljajo več, ustvarjajo se nove metode in nove naprave za izvajanje dela, vse to pa se dogaja hitro in brez premora. Zato so podjetja prisiljena te spremembe spremljati in jih vključiti v delo, vendar to ni vedno enostavno. V diplomskem projektu smo preučili sistemizacijo in vse potrebne elemente za izvedbo. Opredelili smo namen sistemizacije, njeno vsebino in kako se lahko uporabi. Na podlagi analize delovnih mest je mogoče ustvariti nova delovna mesta ali jih preoblikovati, nepotrebna delovna mesta pa se lahko ukinejo. Tako kot se spreminjajo procesi, se ob njih spreminja tudi zahtevnost delovnih mest, ki vpliva na določanje osnovne plače. Obravnavan je problem v izbranem podjetju, kjer zaradi hitrosti in velikega števila sprememb sistemizacija ni bila smiselna in se je sistem samo dopolnjeval. To pa je povzročilo nepreglednost sistema, ki ni bil več primeren za uporabo. Spremembe je treba prikazati v opisih delovnih mest, da imajo zaposleni vse informacije o poteku dela, odgovornostih, nalogah itd. Primerni opisi delovnih mest pa so osnovna podlaga za določanje zahtevnosti in posledično tudi primerne plače, kar je tudi osrednja tema raziskovalnega dela diplomskega projekta.
Keywords: sistemizacija, analiza, zahtevnost, opis dela, plačni sistem.
Published in DKUM: 24.11.2020; Views: 1281; Downloads: 259
.pdf Full text (794,88 KB)

3.
Analiza kompetenc delovnih mest na Mestni občini Ljubljana
Nataša Despot, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se posvečamo analiziranju kompetenc dela določenih delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Kompetence na kadrovskem področju so lastnosti, ki jih mora imeti posameznik, da bi uspešno opravljal svoje delovne naloge in reševal probleme, s katerimi se sooča na svojem delovnem mestu. Kompetence obsegajo znanje, izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge lastnosti osebe, ki zagotavljajo delovni uspeh. Glede na skupine ločimo temeljne ali splošne, generične in delovno specifične kompetence. Kompetence so lahko vidne ali opazne in nevidne ali skrite. Kompetenčni model je osnova za ocenjevanje in napredovanje zaposlenih. V Mestni upravi Mestne občine Ljubljana kot izbrani organizaciji smo analizirali nekatera delovna mesta in kompetence, ki so potrebne za uspešno opravljanje nalog, povezanih s temi delovnimi mesti.
Keywords: Kompetence Javna uprava Mestna uprava Mestne občine Ljubljana Sistemizacija
Published in DKUM: 08.05.2019; Views: 1443; Downloads: 129
.pdf Full text (1,13 MB)

4.
Analiza delovnih mest v podjetju Kavarent-Damjan Jelenko s.p.
Barbara Grobelnik, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na analizo delovnih mest v konkretnem delovnem okolju. V podjetju Kavarent Damjan Jelenko s. p. se do zdaj niso ukvarjali z analizo in sistemizacijo delovnih mest. Menijo, da ne potrebujejo sistemizacije, saj ta v slovenski zakonodaji ni potrebna, če ima podjetje manj kot deset zaposlenih. Delavci posledično ne vedo, kaj so njihove ključne naloge in dolžnosti, podjetje ima težave pri zaposlovanju in tako je celotna slika podjetja neorganizirana. V teoretičnem delu smo na kratko opisali najpomembnejše pojme, ki se pojavljajo v literaturi, in opredelili različna mnenja avtorjev o posameznih pojmih. V empiričnem delu smo predstavili osnovne podatke, ki smo jih zbrali za analizo delovnih mest, jih opisali in na podlagi vprašalnikov, intervjuja in lastnega opravljanja dela pripravili opis delovnih mest. S tem diplomskim delom smo pripravili predlog za sistemizacijo delovnih mest. Prav tako smo podjetju predstavili opis delovnih mest, ki bi ga želeli uvesti v organizacijo. S pomočjo analize dela vsak delavec ve, kaj so njegove naloge in dolžnosti in tako lahko pripomore k boljši organiziranosti podjetja. Z upoštevanjem analize dela bi podjetje pristopilo k bolj urejenemu sistemu dela.
Keywords: Sistemizacija delovnih mest, analiza dela, opis delovnega mesta, organizacija, kompetence
Published in DKUM: 28.03.2018; Views: 1626; Downloads: 204
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
Alternativna organizacija in sistemizacija dela v podjetju senčila bled d.o.o.
Ela Bernik, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 2. odstavku 22. člena narekuje, da je delodajalec z več kot desetimi zaposlenimi dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. V okviru tega zakona podjetje Senčila Bled d. o. o. ustreza omenjenemu kriteriju, vendar so se posluževali drugačnega načina opisovanja pogojev. V letu 2016 so želeli podrobno sistemizirati in spremeniti nekatere vsebine delovnih mest in pri tem naleteli na težave, predvsem pri neenotnosti in nepreglednosti dokumentov. Vsebovali so vse potrebne podatke, vendar so bili nepotrebno dolgi. V tej diplomski nalogi smo podjetju pripravili novo obliko opisa delovnega mesta za bolj jasen in enostaven pregled, združili kriterije za zasedbo delovnih mest v pravilniku o sistemizaciji, predelali organizacijsko shemo, ki prikazuje zgradbo in oddelke podjetja ter pripravili katalog delovnih mest. S tem smo podali pogoje za sistem z urejeno interno dokumentacijo, hkrati pa omogočili lažje kadrovanje tudi za prihodnost.
Keywords: opis delovnega mesta, sistemizacija, reorganizacija
Published in DKUM: 04.05.2017; Views: 1262; Downloads: 109
.pdf Full text (1,41 MB)

6.
POKLICNI PROFIL BLAGAJNIKOV V BANČNEM SEKTORJU
Špela Kimovec Capl, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo želeli oblikovati poklicni profil blagajnika oziroma določiti minimalni standard znanj, veščin in kompetenc za delovno mesto blagajnika v bančnem sektorju. V Sloveniji ni poklicne kvalifikacije za to delovno mesto, zato smo želeli analizirati in ugotoviti, kaj mora imeti kandidat za zasedanje in uspešno opravljanje tega delovnega mesta. Vsaka banka ali hranilnica ima svoje zahteve in znotraj interne sistemizacije opredeljena dela, naloge in kompetence. Glede na to, da je v bančnem sektorju veliko blagajnikov, smo želeli poenotiti in določiti minimalni standard za to delovno mesto. V zelo obsežni raziskavi smo ugotovili, katere so ključne kompetence, katere naloge in dela so najpomembnejša, katera znanja in izobraževanja se zahteva od blagajnika. Pogledali smo tudi razpise za delovna mesta v določenem obdobju iz Zavoda za zaposlovanje RS. Največji poudarek se daje na trženje in komunikacijo, saj so blagajniki prvi, ki navežejo oziroma ohranjajo stik s strankami. Pomembno je tudi, da so blagajniki natančni, korektni, verodostojni, urejeni, poznajo storitve in produkte, ki jih ponujajo. Blagajnik je torej prva oseba, s katero vzpostavimo stik, ko vstopimo v banko. Pravi pristop in odnos blagajnika pa je način, kako privabi stranko in tudi povečuje zaupanje v banko.
Keywords: - Poklicni profil blagajnikov - Bančni sektor - Kompetence - Sistemizacija - Delovno mesto - Dela in naloge
Published in DKUM: 23.11.2016; Views: 1759; Downloads: 145
.pdf Full text (2,66 MB)

7.
ANALIZA DELOVNIH MEST NA STANOVANJSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
Kaja Rebula, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sistemizacijo obravnavamo kot normativ, ki ureja odnose med dvema glavnima elementoma na področju dela, to sta delovni proces in izvajalec delovnega procesa. Določa organiziranost delovnega procesa. Pod pojmom sistemizacija lahko razumemo tudi katalog delovnih mest z opisi. Podatke za opis delovnega mesta pridobivamo s pomočjo analize dela. Analiza dela je zapis vseh nalog in zahtev na delovnem mestu, fizikalnih in socialnih delovnih razmer, odgovornosti ter ostalih osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za opravljanje določenega dela. Na primeru Stanovanjskega sklada RS bomo obdelali pomembnost in ustreznost sedanje sistemizacije. Stanovanjski sklad posluje od leta 1991, skozi leta pa sta se njegova vizija in poslanstvo spreminjala. Posledično so se spremenile dejavnosti, ki jih sklad izvaja. V diplomskem delu smo ugotavljali, ali obstoječa sistemizacija dohaja potrebe sodobnega časa. Zanima nas, ali se sistemizacija, ki je bila napisana leta 2004, še vedno sklada s sistemom vseh opravil na Stanovanjskem skladu RS, glede na spremembo delovnih procesov in organiziranosti. Obravnavali smo sistemizacijo in analizo dela v finančnem sektorju. Primerjali smo opise delovnih mest, katera so navedena v katalogu delovnih mest z rešenim vprašalnikom, katerega so izpolnili zaposleni v finančnem sektorju. Preko rešenega vprašalnika so nam zaposleni podali sliko njihovih opravil in aktivnosti, ki jih izvajajo na delovnem mestu. V diplomskem delu smo podali predloge za opise delovnih mest, pri katerih prihaja do razhajanj in s tem prispevali predlog sistemizacije za finančni sektor, ki ustreza sedanjem stanju na Stanovanjskem skladu RS. Prav tako smo ugotovili, da se pojavlja potreba po novih delovnih mestih. Sedanja sistemizacija ne kaže jasne in realne slike procesov, ki se v organizaciji odvijajo in njihove medsebojne povezave. Na podlagi podatkov, ki jih vsebuje zastarela sistemizacija, potrebe po novem delovnem mestu kadrovska služba v organizaciji ni zaznavala.
Keywords: Sistemizacija delovnih mest, analiza dela, javna uprava, opis delovnega mesta, Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1703; Downloads: 166
.pdf Full text (1,27 MB)

8.
Sistemizacija delovnega mesta enterostomalnega terapevta v bolnišnici
Suzana Majcen Dvoršak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo natančneje pogledali možnosti in postopke za sistemizacijo novih samostojnih organizacijskih oblik na področju zdravstvene nege, kjer bi bila medicinska sestra nosilka dejavnosti. Na področju enterostomalne terapije bi bilo tako delovno mesto mogoče vključiti v organizacijsko shemo kot samostojno delovno mesto ali samostojno službo zdravstvene nege, oboje pa smiselno na nivoju bolnišnice. Ker je lahko ena od preprek za dosego cilja slabo poznavanje in vključevanje medicinskih sester v kadrovsko organizacijske postopke, smo izvedeli raziskavo, v kateri nas je zanimalo, koliko te postopke poznajo in v njih sodelujejo. Podobna vprašanja smo postavili tudi kadroviku institucije in v razpravi primerjali rezultate ankete ter odgovore iz intervjuja. Na osnovi intervjuja smo povzeli tudi postopek in aktivnosti, ki se v izbrani instituciji vodijo v procesu sistemizacije novega delovnega mesta. Da bi postopek sistemizacije čim bolje spoznali, smo pregledali zakonske podlage in zbrali najpomembnejše informacije, ki jih potrebujemo pri pripravi sistemizacije novega delovnega mesta. V zaključku smo povzeli vse zbrane informacije in jih, na nivoju izbrane institucije, uredili in pripravili v teoretični model sistemizacije delovnega mesta enterostomalnega terapevta v bolnišnici, z informacijami, potrebnimi za umestitev v organizacijsko shemo in obrazložitev potrebe po novi službi/delovnem mestu, pripravo pobude in vzorcem opisa del in naloga za delovno mesto enterostomalnega terapevta ter vodjo službe enterostomalne terapije.
Keywords: zdravstvena nega, enterostomalna terapija, sistemizacija delovnega mesta
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1220; Downloads: 174
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V PODJETJU WOLPAR D.O.O.
Tanja Hauptman, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Za podjetje je ključnega pomena, da so njegovi zaposleni aktivno vključeni v sam delovni proces, saj bodo lahko le tako s svojim znanjem, izkušnjami in drugimi vrlinami aktivno sodelovali pri uspešnem poslovanju podjetja in njegovem trajnostnem razvoju. Sistemizacija delovnih mest v podjetju je ključnega pomena za vodstvo podjetja, saj predstavlja osnovno organizacijsko orodje, s katerim lahko le-ta izvaja ključne delovne procese upravljanja, kadrovanja in načrtovanja dela v sami organizaciji. Vodstvo podjetja Wolpar d.o.o. je zaradi povečanega obsega dela in posledično povečanega števila zaposlenih bilo primorano vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo omogočal pregled nad posameznimi delovnimi procesi in nalogami posameznikov. V ta namen smo oblikovali ključne cilje in naloge, ki smo jih želeli skozi pripravo diplomske naloge razdelati in s pomočjo katerih bi lahko oblikovali ključen dokument, Akt o sistemizaciji delovnih mest. Cilj diplomske naloge je bil pripraviti dokument sistemizacije delovnih mest, ki bo vključeval zahtevane kompetence za posamezno delovno mesto. S tem smo želeli povečati učinkovitost v podjetju, izboljšati pretok informacij in nalog med vodstvom in zaposlenimi ter izboljšati postopek zaposlovanja novih kadrov. V okviru diplomske naloge smo tako za vodstvo podjetja Wolpar d.o.o. oblikovali predloge in opise posameznih delovnih mest ter pripravili predlog organizacijske strukture delovanja podjetja. Prav tako smo na podlagi zbranih informacij in teoretičnih osnov pripravili predlog akta o sistemizaciji delovnih mest, ki ga bo vodstvo podjetja implementiralo v svoje poslovanje.
Keywords: Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, Organizacijska struktura, Sistemizacija dela, Delovno mesto, Zaposleni
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 2820; Downloads: 940
.pdf Full text (1,20 MB)

10.
PRENOVA MODELA VREDNOTENJA DELOVNIH MEST PO ZAHTEVNOSTI
Radojka Pogorelec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V nalogi bo predstavljeno preoblikovanje modela vrednotenja delovnih mest v velikem podjetju. Od nastanka trenutno veljavnega vrednotenja delovnih mest v podjetju pred dvema desetletjema se je večina izvajalskih procesov v podjetju spremenila, posodobila in prilagodila poslovnemu okolju, zahtevam strank in spremembam tehnologije. V širšem okolju je prišlo do sprememb visokošolskega sistema izobraževanja z uvedbo bolonjske reforme. Procesne in tehnološke spremembe v podjetju so bile implementirane na delovna mesta skozi spremembe ključnih nalog v opisih delovnih mest, novi izobraževalni izidi bolonjskega sistema pa so bili uvedeni v sistemizacijo kot dodatek k obstoječim pogojem. Vrednotenje delovnih mest tem spremembam ni moglo v celoti slediti, predvsem zaradi formalnih podlag v obstoječi podjetniški kolektivni pogodbi. Zaradi navedenega se je uprava podjetja odločila, da je prenova vrednotenja delovnih mest eden od srednjeročnih strateških ciljev podjetja. Vrednotenje delovnih mest v obravnavanem podjetju temelji na razvrstitvi delovnih mest v skupine zahtevnosti. Z razvrstitvijo delovnih mest po zahtevnosti je povezana razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede in določanje osnovne plače posameznemu zaposlenemu. Ustrezna rešitev je posodobitev in preoblikovanje modela vrednotenja delovnih mest. V nalogi bo skozi ta proces prikazana določitev značilnosti modela: posameznih skupin zahtevnosti, določitev kriterijev in njihovega vpliva na zahtevnost, ocena zahtevnosti delovnih mest in njihova umestitev v modelu. Določitev tarifnih razredov in plačnih količnikov ni cilj in predmet te naloge. Diplomska naloga bo s svojo vsebino bistveno prispevala k reševanju konkretnega problema v podjetju.
Keywords: zahtevnost dela, delovno mesto, sistemizacija delovnih mest, model vrednotenja delovnih mest
Published in DKUM: 08.07.2016; Views: 1983; Downloads: 336
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica