| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Analiza nagrajevanja v proučevanem podjetju
Darjan Lamut, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Zmožnost privabljanja in ohranjanja nadarjenega osebja močno vpliva na sposobnost organizacije, da ohrani konkurenčno prednost. Na današnjem trgu dela zaposleni vse bolj iščejo paket nadomestil, ki ponuja več kot samo plačo. Ugodnosti v življenjskem slogu, fleksibilni delovni čas, izobraževanja ipd. so le nekateri dodatki, ki jih zaposleni iščejo na delovnem mestu. Učinkovita strategija nagrajevanja je ključna spodbuda za zadovoljne, motivirane in učinkovite zaposlene. Organizacije se vse bolj zavedajo, da morajo vzpostaviti pravično ravnotežje med prispevkom zaposlenega k organizaciji in prispevkom organizacije k zaposlenemu. Vzpostavitev tega ravnovesja je eden izmed glavnih razlogov za nagrajevanje zaposlenih. Organizacije, ki sledijo strateškemu pristopu k ustvarjanju tega ravnovesja, se osredotočajo na tri glavne komponente sistema nagrajevanja, ki vključuje nadomestila, koristi in priznanje. Pomembnost zadnje komponente v številnih organizacijah še vedno zanemarjajo. Ključni cilj priznavanja je, da se zaposleni počutijo cenjeni, saj imajo cenjeni zaposleni običajno višjo samopodobo, več zaupanja, večjo stopnjo pripravljenosti na nove izzive in večjo željo po inovativnosti. Namen diplomskega dela je s pomočjo študija literature predstaviti področje nagrajevanja zaposlenih in na konkretnem primeru raziskati, kakšen je sistem nagrajevanje v proučevani organizaciji.
Keywords: plača, nagrajevanje, sistem nagrajevanja, organizacija, zadovoljstvo.
Published: 19.12.2019; Views: 313; Downloads: 36
.pdf Full text (1,23 MB)

2.
Analiza sistema nagrajevanja v izbranem podjetju
Eva Kirn, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Velik pomen za uspeh celotne organizacije imajo zaposleni v njej. Da so zaposleni pri delu uspešni in učinkoviti, morajo biti zanj motivirani. Obstajajo različni načini motiviranja zaposlenih, v diplomskem delu pa smo se posvetili motiviranju zaposlenih z nagrajevanjem. Raziskovali smo mnenje zaposlenih o sistemu nagrajevanja v izbranem podjetju. V teoretičnem in empiričnem delu smo raziskovali tudi pomen denarnih in nedenarnih nagrad za motivacijo zaposlenih. Ugotovili smo, da v izbranem podjetju zaposlene za delo bolj motivira denarna nagrada, vendar pa so pomembni motivatorji tudi nedenarne nagrade. Denar je motivator le do neke mere in lahko kmalu izgubi motivacijsko moč. Učinkovit sistem nagrajevanja mora zato vsebovati obe vrsti nagrad, prilagojen mora biti tudi željam in potrebam zaposlenih v podjetju. Vpliv nagrajevanja na motivacijo zaposlenih je zelo velik, posledično pa sistem nagrajevanja vpliva na uspeh celotne organizacije. Pomembno je, da se podjetja tega zavedajo in oblikujejo učinkovit sistem nagrajevanja, ki bo pomagal obdržati zaposlene v podjetju, hkrati pa iz trga dela privabljal tudi nove zaposlene.
Keywords: motivacija, nagrajevanje, sistem nagrajevanja, zaposleni, denarne nagrade, nedenarne nagrade
Published: 02.08.2018; Views: 479; Downloads: 45
.pdf Full text (1,21 MB)

3.
SISTEM PLAČ IN NAGRAJEVANJA V DRUŽINSKEM PODJETJU
Neža Šimenc, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu se najprej seznanimo s pojmom kadri ter njihovim načrtovanjem in razvojem, nato pa se srečamo še s pojmoma plača in nagrada. Razložimo, kaj sestavljata omenjena pojma, nato pa se še dotaknemo sistema plač in nagrajevanja. Dotaknili smo se tudi delovne uspešnosti, njenega merjenja in nagrajevanja po uspešnosti. Za izvedbo raziskave smo si izbrali podjetje Šimenc plastika, d. o. o. V empiričnemu delu smo podjetje na kratko opisali in predstavili njihov obstoječ sistem plač in nagrajevanja. Nato smo zaposlenim razdelili anketni vprašalnik, na podlagi katerega smo ugotavljali njihovo zadovoljstvo s sistemom plač in nagrajevanja, jih povprašali, kaj njim pomeni pojem nagrada, kaj njim predstavlja dober sistem nagrajevanja ter primerjali želeno in dejansko stanje nefinančnega nagrajevanja ter nekaterih dejavnikov v podjetju. Uvedli smo tudi informacijsko podprt sistem nagrajevanja, na podlagi katerega smo ugotovili, kdo od zaposlenih si najbolj zasluži biti nagrajen. Sistem smo uvedli tudi v upanju, da ga bo podjetje uporabljalo za namene nagrajevanja svojih zaposlenih.
Keywords: Sistem plač in nagrajevanja, družinsko podjetje, informacijsko podprt sistem nagrajevanja.
Published: 30.11.2016; Views: 1654; Downloads: 130
.pdf Full text (2,04 MB)

4.
NAGRAJEVANJE IN PLAČILO ČLANOV NADZORNEGA SVETA
Mateja Podpečan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: predstavitev enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja, oblikovanje in sestava nadzornega sveta v Sloveniji, v Nemčiji in upravni odbor v Ameriki, pristojnosti in vloga nadzornega sveta v Sloveniji, Nemčiji in Ameriki in primerjava politike nagrajevanja v Sloveniji, Nemčiji in Ameriki.
Keywords: nadzorni svet, sejnine, politika nagrajevanja, dvotirni sistem upravljanja, enotirni sistem upravljanja
Published: 04.11.2016; Views: 1018; Downloads: 97
.pdf Full text (1,51 MB)

5.
Nagrajevanje zaposlenih v logističnih oddelkih proizvodnih podjetij Posavja
Lucija Bogolin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obsega, poleg uvoda in zaključka, še štiri poglavja, od katerih sta dva na osnovi teorije, medtem ko sta preostala dva empirična. V teoretičnem delu smo se osredotočili na sisteme nagrajevanja, njihove cilje in kako jih pravilno oblikovati. Opisali smo tudi dejavnike, ki vplivajo na sistem nagrajevanja, ter sestavne dele nagrad. Nato smo preučili ter zapisali oblike nagrajevanja ter vrste nagrad, teoretični del pa zaključili z opisom finančnega in nefinančnega nagrajevanja. V empiričnem delu diplomske naloge smo najprej predstavili okolje, ki smo ga preučevali. Na podlagi anketnih vprašalnikov je stekla raziskava v logističnih oddelkih štirih proizvodnih podjetij Posavja. Iz arhivov podjetij smo opisali obstoječe sisteme plač in nagrajevanja, s pridobljenimi podatki pa smo analizirali, na kakšen način in v kolikšni meri so zaposleni dejansko nagrajeni in zadovoljni. Po končani analizi smo preverili zastavljene hipoteze, nato pa podjetjem podali predloge za izboljšavo trenutnega stanja.
Keywords: sistem nagrajevanja, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo, zaposleni, denarne nagrade, nedenarne nagrade
Published: 28.06.2016; Views: 485; Downloads: 43
.pdf Full text (1,12 MB)

6.
Vrednotenje dela in motivacija zaposlenih v podjetju Makoter d.o.o.
Gregor Mihelčič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetja se premalo zavedajo, da sta vrednotenje dela in motivacija eni izmed primarnih dejavnosti v podjetju kot podlaga uspešnemu delovanju. Uspešnost podjetja se ne kaže samo v pozitivnem poslovanju in dobičku ampak tudi v zadovoljnih in motiviranih delavcih, ki so vedno pripravljeni dati svoj maksimum na delovnem mestu. Vsako podjetje bi moralo imeti sistem vrednotenja dela in nagrajevanja zaposlenih, ki bi bil pravičen in enak za vse zaposlene. V diplomski nalogi bomo spoznali kako pomembno je za podjetje, da postavi dober sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih. Brez pozitivnega okolja, vzdušja in klime v podjetju ne moremo pričakovati, da bodo zaposleni motivirano in vestno opravljali svoje delo. Zato bomo v diplomski nalogi spoznali metode vrednotenja dela ter najnovejše poglede na motivacijo zaposlenih. Prav tako pa bomo videli, kako se metode uporabljajo in obnesejo v praksi. V nalogi bomo videli, za kakšen sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih so se odločili v podjetju Makoter d.o.o.. Videli bomo, kako vrednotenje dela poteka v podjetju in kakšne so slabosti sistema vrednotenja dela v podjetju. Prav tako bomo videli, kakšen sistem motiviranja je uporabljen v podjetju. Učinkovitost tega sistema pa bomo podkrepili z rezultati anketiranja, ki bo opravljeno med zaposlenimi.
Keywords: metode vrednotenja dela, motivacija zaposlenih, način nagrajevanja, učinkovit sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih
Published: 22.03.2016; Views: 1310; Downloads: 266
.pdf Full text (1017,24 KB)

7.
Sistem nagrajevanja v distribucijskem oddelku proizvodnega podjetja
Jošt Car, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Vsak projekt ali dejavnost je zasnovana tako, da z njo dosegamo neke želene cilje. Bolje kot imamo opredeljene in določene cilje, jasneje vidimo celotno sliko ter tako tudi lažje iščemo rešitve in poti za doseganje le-teh. Tako lahko podjetje z dobro postavljenimi cilji usmeri zaposlene, da se bolj posvetijo nalogam, ki prinaša podjetju največjo dodano vrednost, s katero si zagotovi konkurenčno prednost. Zaposlenega motiviramo k boljšem delu tako, da ga za dobro opravljeno delo in doseganje ciljev nagradimo. Sam postopek uvedbe variabilne plače lahko razdelimo na dve fazi in sicer, posnetek stanja in pregled samega delovanja podjetja ter izbiro in določitev novih, primernejših ciljev. Ugotovili smo, da smo z določitvijo skrbno izbranih strateških ciljev in uvedbo variabilne plače v podjetju zaposlenim izboljšali vizijo podjetja, pregled nad doseženimi cilji ter večje fokusiranje na samo doseganje zastavljenih ciljev.
Keywords: Sistem nagrajevanja, sistem variabilne plače, cilji, motivacija
Published: 14.01.2016; Views: 694; Downloads: 86
.pdf Full text (976,00 KB)

8.
9.
NAGRAJEVANJE IN DRUGE OBLIKE MOTIVIRANJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU X
Boštjan Stožer, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problem iz področja podjetništva, marketinga, menedžmenta in človeških virov. Nastalo je s ciljem, da nadgradi naše znanje o sistemih nagrajevanja in motivacije. Pričujoča diplomska je nastala na podlagi sekundarne literature in na primeru poslovne prakse v Sloveniji. Diplomsko delo proučuje razlike med nagrajevanjem prodajnega osebja in nagrajevanjem drugih zaposlenih v podjetju, ter izbrani sistem nagrajevanja. Izbrani primer sistema nagrajevanja je najprej podrobno analiziran, potem je opravljena kvalitativna raziskava, ki vključuje zaposlene iz podjetja, v zaključku pa sledijo še predlogi za izboljšave, saj dosedanji sistem ni bil ocenjen kot ustrezen. Podani predlogi za izboljšave so pripravljeni na osnovi teoretične raziskave (sekundarna raziskava), analitične (analiza sistema nagrajevanja) in empirične raziskave (kvalitativna raziskava).
Keywords: motivacija, sistem nagrajevanja, prodajno osebje, fokusna skupina
Published: 23.06.2015; Views: 742; Downloads: 136
.pdf Full text (598,75 KB)

10.
POMEN SISTEMA PLAČ IN NAGRAJEVANJA V PODJETJU X
Nina Bajželj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan sistem plač in nagrajevanja v podjetju X. V teoretičnem delu smo opisali sistem plač in nagrajevanja, cilje in oblikvanje le-tega ter značilnosti sodobnih sistemov plač in nagrajevanja. Opisali smo tudi plače, opredelili smo osnovno plačo in dodatke. Opisali smo pomen in vrste nagrajevanja. Omenili pa smo tudi motivacijo in njen učinek na zaposlene. Na kratko smo opisali še druge motivacijske dejavnike. V praktičnem delu smo opisali izvedbo raziskovanja. Raziskovali smo pomen sistema plač in nagrajevanja v podjetju X. To smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskovali smo zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X s sistemom plač in nagrajevanja. Zanimalo nas je, kako so zaposleni zadovoljni z višino plače, pohvalami, z nagradami in drugimi ugodnostmi, s povratnimi informacijami o delu in kako so zadovoljni z ocenjevanjem individualne uspešnosti. Zanimalo nas je, ali so zaposleni v podjetju X za svoje delo nagrajeni primerno in ali so pripravljeni sprejeti nove naloge oziroma delo za višje plačilo. Hkrati nas je zanimalo, ali so zaposleni v podjetju X dovolj motivirani za delo ter kateri motivacijski dejavniki so zanje najpomembnejši.
Keywords: sistem plač in nagrajevanja, plača, nagrajevanje, motivacija
Published: 03.09.2014; Views: 1106; Downloads: 284
.pdf Full text (931,18 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica