| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 93
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
71.
MINLP SINTEZA VODNIH OMREŽIJ IN OMREŽIJ TOPLOTNIH PRENOSNIKOV
Miloš Bogataj, 2010, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo dve tematiki s področja sinteze procesov. Prva je sinteza toplotno integriranih vodnih omrežij. Vodna omrežja so v takšni ali drugačni obliki integralni del praktično vseh kemijskih procesov. Zaradi relativno nizkih cen vode, nezavedanja o omejenosti vodnih virov in ohlapne okoljske zakonodaje so bila pogosto deležna premajhne pozornosti. Poleg same porabe vode in problematike, ki jo prinese njeno onesnaževanje z vrsto različnih onesnaževal, je enako problematična tudi spremljajoča poraba energije. V preteklosti se je izkazalo, da so rešitve sinteznih problemov, kadar obravnavamo snovne in energijske bilance ter investicijska sredstva in obratovalne stroške hkrati, v večini primerov boljše od tistih, ki jih dobimo na osnovi sekvenčnega pristopa. Iz tega razloga predlagamo simultan pristop k reševanju problematike toplotno integriranih vodnih omrežij. Sintezni problem zapišemo na osnovi matematičnega zapisa dveh med seboj povezanih superstruktur v obliki mešano celoštevilskega nelinearnega problema (MINLP). Prva je superstruktura vodnega omrežja, kjer so procesne enote med seboj povezane s tokovnicami preko mešalnikov in razdelivcev tokov. Druga je nadgrajena stopenjska superstruktura omrežja toplotnih prenosnikov, v kateri je omogočeno mešanje procesnih tokov. Predlagani pristop omogoča sintezo toplotno integriranih vodnih omrežij, v katerih je učinkovitost izrabe vode zasnovana na izkoriščanju možnosti njene ponovne uporabe in regeneracije. Energijsko učinkovitost dosegamo z izkoriščanjem posrednega prenosa toplote (v toplotnih prenosnikih) in neposrednega prenosa toplote (mešanje procesnih tokov). Strukture toplotno integriranih vodnih omrežij, ki jih dobimo z uporabo predlaganega pristopa, so topološko enostavne in ekonomsko učinkovite. Druga tematika je globalno optimiranje omrežij toplotnih prenosnikov. Ekonomsko ugodne rešitve problema sinteze omrežij toplotnih prenosnikov zagotovimo, kadar hkrati optimiramo investicijska sredstva, ki so vezana na ploščino toplotnih prenosnikov in obratovalne stroške, ki nastanejo zaradi porabe pogonskih sredstev. To zahteva formulacijo v obliki problema MINLP, ki je zaradi prisotnih nelinearnih funkcij nekonveksen. Posledično so dobljene rešitve lokalno optimalne. Za zagotavljanje globalne optimalnosti rešitev predlagamo formulacijo modela MINLP na osnovi stopenjske superstrukture in pridružene agregirane podstrukture, ki vsebuje število toplotnih prenosnikov in je blizu teoretičnega minimuma. Stopenjska superstruktura služi zgolj kot matrica za določanje termodinamsko dopustnih toplotnih stikov. Vse nekonveksnosti so prenesene v agregirano podstrukturo, kar močno zmanjša njihovo število. Konveksifikacijo nekonveksnih izrazov izvedemo z uporabo večnivojskih odsekovnih podcenitvenih funkcij, s katerimi zamenjamo vire nekonveksnosti. Konveksni model nato uporabimo za določevanje veljavne spodnje meje originalnemu nekonveksnemu problemu. Vrzel med veljavno spodnjo mejo in zgornjo mejo zmanjšamo do zadostitve tolerančnega kriterija z uporabo v ta namen razvitega večnivojskega algoritma, s katerim rešujemo konveksni problem MINLP.
Keywords: sinteza procesov, toplotno integrirana vodna omrežja, globalno optimiranje, omrežje toplotnih prenosnikov, mešano celoštevilsko nelinearno programiranje.
Published: 01.07.2010; Views: 2959; Downloads: 222
.pdf Full text (15,93 MB)

72.
SINTEZA KONSTRUKCIJE JEKLENIH HAL Z MEŠANIM CELOŠTEVILSKIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM
Tomaž Žula, 2009, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji predstavljamo celovit pristop k sočasnemu optimiranju mase, topologije, diskretnih materialov in standardnih prerezov konstrukcije jeklenih hal. Optimiranje bomo izvedli z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem (MINLP). Ker z MINLP izvajamo optimiranje topologije in standardnih dimenzij na način, da se v optimizacijskem procesu posamezni konstrukcijski elementi računsko odvzamejo in/ali dodajajo, izračunavajo pa se tudi standardni materiali, dimenzije in oblika konstrukcije, z MINLP v bistvu izvajamo sintezo konstrukcij. V doktorski disertaciji tako obravnavamo sintezo realnih inženirskih konstrukcij jeklenih hal velikega obsega.
Keywords: gradbeništvo, mehanika, konstrukcija, sinteza, sinteza konstrukcij, optimiranje, optimiranje konstrukcij, optimiranje topologije, diskretno optimiranje, mešano celoštevilsko nelinearno programiranje, MINLP, algoritem zunanje aproksimacije s sprostitvijo enačb, OA/ER algoritem, modofocirani algoritem OA/ER, trifazana MINLP strategija, jeklene hale
Published: 27.05.2010; Views: 4200; Downloads: 287
.pdf Full text (854,43 KB)

73.
NAČRTOVANJE FLEKSIBILNIH OMREŽIJ TOPLOTNIH PRENOSNIKOV
Noles Jovanovič Slana, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazan dvostopenjski poenostavljen postopek za načrtovanje fleksibilnih omrežij toplotnih prenosnikov (OTP). V prvi stopnji izvedemo sintezo omrežja pri nominalnih pogojih s superstrukturnim pristopom in mešano celoštevilskim nelinearnim programiranjem. Nato v drugi stopnji pri fiksirani optimalni strukturi izvedemo načrtovanje fleksibilnega omrežja s stohastičnimi metodami. V diplomskem delu smo se osredotočili na eno skupino negotovih parametrov, tj. vtočne temperature toplih in hladnih tokov, za katere smo predpostavili, da so slučajne spremenljivke, opisane z normalno porazdelitvijo in se spreminjajo za največ  5 K od nominalne vrednosti. Pristop smo preizkusili na štirih primerih sinteze OTP. Sintezo pri nominalnih pogojih smo izvedli s programom Synheat. Za dobljena omrežja smo izvedli teste fleksibilnosti in izračunali indekse fleksibilnosti, ki so pokazali, da takšna omrežja niso sposobna tolerirati niti manjših sprememb vtočnih temperatur. Za načrtovanje fleksibilnih omrežij smo uporabili stohastični metodi Gaussove integracije in Monte Carlo simulacije ter aproksimacijski metodi z nominalno in bazno točko. Metode smo primerjali glede na težavnost modeliranja, velikost problemov in računalniški napor za reševanje. Rezultati primerov kažejo, da so skupni stroški fleksibilnih omrežij do 18 % višji od stroškov nefleksibilnih omrežij, saj se poveča skupna ploščina prenosnikov. Aproksimacijski metodi z nominalno in bazno točko dajeta slabše rezultate od stohastičnih metod, vrednosti namenske funkcije so višje do 1,7 %. Pri večjih omrežjih je smiselno uporabiti enostavnejše aproksimacijske metode, pri manj obsežnih primerih pa natančnejšo Gaussovo metodo ali simulacijo Monte Carlo. V primeru negotovih parametrov s simetrično normalno porazdelitvijo uporaba bazne točke ne pomeni bistvene izboljšave v primerjavi z nominalno točko.
Keywords: omrežje toplotnih prenosnikov, načrotvanje, sinteza, fleksibilnost, negotovost
Published: 29.03.2010; Views: 1677; Downloads: 152
.pdf Full text (1,69 MB)

74.
NAČRTOVANJE IN SINTEZA KEMIJSKIH PROCESOV Z UPORABO UČINKOVITIH MODELNIH TEHNIK IN REŠITVENIH STRATEGIJ
Marcel Ropotar, 2009, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo modelne tehnike in strategije za reševanje sinteznih problemov, kjer nastanejo zapleteni modeli, ki so težko rešljivi. Modeli so kombinatorično zahtevni, nelinearni in/ali nekonveksni, zato se kljub že razvitim metodam in algoritmom pogosto pojavijo potrebe po novih, učinkovitejših strategijah in metodah. V prvem delu predstavljamo alternativno formulacijo konveksne lupine, ki temelji na mešano celoštevilski transformaciji spremenljivk. Transformacija spremenljivk transformira spremenljivke z ničelno spodnjo mejo v spremenljivke z ne-ničelno spodnjo mejo. Tako izvajamo optimiranje v ožjem preslikanem dopustnem prostoru lokalnih spremenljivk, to je spremenljivk, ki pripadajo alternativnim procesnim enotam. To nam pri reševanju mešano celoštevilskih linearnih in nelinearnih optimizacijskih primerov (MILP in MINLP) omogoča uporabo ne-ničelnih spodnjih mej. Z uporabo ne-ničelnih spodnjih mej se izognemo deljenju z nič in drugim matematičnim singularnostim. Pogosto pa so ne-ničelne spodnje meje uporabne, kadar imamo opravka s spremenljivkami, kot sta temperatura in pretok, ki morata imeti ne-ničelne vrednosti tudi kadar procesna enota ni izbrana. S transformacijo spremenljivk smo i) pretvorili konvencionalno formulacijo konveksne lupine v alternativno formulacijo in ii) konvencionalni algoritem zunanje poenostavitve spremenili v alternativni algoritem OA. Alternativno formulacijo konveksne lupine smo primerjali s formulacijo veliki-M in konvencionalno formulacijo na treh sinteznih primerih in izvedli več različnih eksperimentov. Rezultati kažejo, da je alternativna formulacija v večini primerov najbolj učinkovita glede računalniškega časa, števila iteracij in vozlišč. Ugotovili smo, da izbor vrednosti spremenljivk, ko alternativa ni izbrana, zelo vpliva na učinkovitost alternativne formulacije; in da je najprimernejša in najenostavnejša izbira kar spodnja ne-ničelna meja. Alternativno formulacijo in alternativni algoritem smo vnesli v procesni sintetizer MIPSYN in pri tem zmodelirali nove logične povezovalne člene in sprogramirali nov preprocesor za zunanje poenostavitve. Pogosto je dolg čas reševanja procesnih sinteznih problemov posledica zapletenih modelov reaktorjev. Zato smo za reaktorje, ki so opisani z diferencialnimi enačbami (šaržni, cevni) in jih rešujemo z metodo ortogonalne kolokacije končnih elementov, predlagali učinkovito numerično proceduro za reševanje. V sklopu procedure smo razvili model za dinamično optimiranje šaržnega reaktorja in preizkušali različne strategije in sheme, s katerimi smo povečevali robustnost modela. Nazadnje smo razvili še model za načrtovanje fleksibilnega šaržnega reaktorja, s katerim je mogoče tolerirati odstopanja procesnih parametrov. Pri reševanju motivacijskega primera šaržnega reaktorja se je kot najučinkovitejši izkazal model NLP s pomičnimi končnimi elementi. Ta model smo nato uporabili tudi za modeliranje niza elementov v cevnem reaktorju in izvedli sintezo MINLP študijske procesne sheme za proizvodnjo alilklorida ter z eno-parametričnim optimiranjem iz najboljših rešitev določili še ekonomsko območje. S predlagano alternativno formulacijo, novimi strategijami in robustnimi modeli za optimiranje reaktorjev je mogoče lažje reševati zapletene sintezne probleme, procesni sintetizer MIPSYN pa je tako postal še učinkovitejše programsko orodje za sintezo procesov in reševanje drugih tehniških problemov.
Keywords: procesna sinteza, procesni sintetizer, konveksna lupina, transformacija spremenljivk, splošno disjunktno programiranje, zunanje poenostavite, NLP, MINLP, šaržni reaktor, cevni reaktor, ortogonalna kolokacija, diferencialno-algebrski sistem enačb
Published: 02.12.2009; Views: 2964; Downloads: 255
.pdf Full text (2,36 MB)

75.
Vloga kognitivne besedne semantike za človeka kot misleče bitje in prevajalca
Ana Serena Papa, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za temo diplomske naloge je bila izbrana vloga opisov besednih pomenov s pomočjo modelov kognitivne besedne semantike za prevajalca in prevajalsko dejavnost. Cilj raziskave je bil dokazati, da prevajalske veščine, kot jih opisuje in ugotavlja kognitivno prevodoslovje, lahko podpremo s pomočjo ugotovitev kognitivne besedne semantike. Z metodami abstrakcije in konkretizacije je bilo ugotovljeno, da so mrežni modeli kognitivne besedne semantike za opis besednih pomenov prevajalcu lahko v pomoč pri analizi izhodiščnega besedila, natančneje pri razumevanju književnih, praktično-sporazumevalnih in strokovnih besedilih; tako kot tudi pri sintezi ciljnega besedila, natančneje pri izboru ciljnih izrazov, kadar je ta otežen zaradi slovničnih in leksikalnih razlik med izhodiščnim in ciljnim jezikom ter zaradi stilističnih posebnosti izhodiščnega besedila, kar ponovno velja za književna, praktično-sporazumevalna in strokovna besedila. Pretežno eksplikativni postopki raziskave so bili ponazorjeni s konkretnimi primeri.
Keywords: prevodoslovje, prevajanje, spoznavno prevodoslovje, jezikoslovje, semantika, analiza, sinteza, mentalni procesi, strukture, diplomska dela
Published: 20.11.2009; Views: 2624; Downloads: 169
.pdf Full text (541,59 KB)

76.
MEHANOKEMIJSKA SINTEZA KADMIJEVIH IN BAKROVIH HALKOGENIDOV
Marjetka Varlec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil preizkusiti možnost uporabe visokoenergijskega krogličnega mlina SPEX 8000M za sintezo binarnih halkogenidov kadmija in bakra z žveplom, selenom in telurjem. Sintetizirane prahove smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo in termogravimetrično analizo. Delo je bilo namenjeno tudi spoznavanju termogravimetrične analize (TGA).
Keywords: Mehanokemijska sinteza, Visokoenergijski kroglični mlin, Rentgenska praškovna difrakcija, Termogravimetrična analiza (TGA), Kadmijevi halkogenidi, Bakrovi halkogenidi.
Published: 09.10.2009; Views: 2391; Downloads: 179
.pdf Full text (1,41 MB)

77.
Hidrotermalna sinteza barijevega heksaferita v prisotnosti oleinske kisline
Sandra Colarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil optimiziranje reakcijskih parametrov (volumen oleinske kisline, čas sinteze) pri hidrotermalni sintezi BaFe12O19 z namenom doseči čim manjšo velikost nanodelcev. Sintetizirane delce smo karakterizirali s termogravimetrično analizo (TGA) in ocenili velikost delcev s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (XRD). Velikost delcev smo izračunali s pomočjo Sherrer-jeve enačbe. Rezultati so pokazali, da dodatek oleinske kisline med hidrotermalno sintezo ter krajšanje časa sinteze tr, v splošnem zavirata rast velikih delcev BaFe12O19.
Keywords: barijev heksaferit, hidrotermalna sinteza, rentgenska praškovna difrakcija (XRD), transmisijska elektronska mikroskopija (TEM), termogravimetrična analiza (TGA).
Published: 11.05.2009; Views: 3436; Downloads: 304
.pdf Full text (2,25 MB)

78.
Ocena možnosti industrijske sinteze derivatov izotiazolonov : diplomsko delo
Nina Turk, 1995, undergraduate thesis

Keywords: biocid, izotiazoloni, heterociklične spojine, sinteza, odpadki
Published: 26.07.2007; Views: 2688; Downloads: 0

79.
80.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica