| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 93
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Sinteza procesov
Majda Krajnc, 2015, other educational material

Keywords: kemijska procesna tehnika, kemijsko inženirstvo, postopki, sinteza procesov, analiza procesov, učbeniki
Published: 10.03.2015; Views: 1195; Downloads: 58
.pdf Full text (10,14 MB)

42.
Imobilizacija encima celulaza v zamrežene encimske skupke (CLEAs) ter vpliv superkritičnega ogljikovega dioksida na njihovo aktivnost
Katja Pogorelc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje sintezo encimskih skupkov iz encima celulaza ali na kratko CLEAs ter vpliv superkritičnega ogljikovega dioksida (SC CO2) na aktivnost teh skupkov. Priprava zamreženih encimskih skupkov poteka po določenem postopku, katerega ključna dela sta obarjanje in zamreženje. Torej obarjanje topnega encima z ustreznim organskim topilom in nadaljnjo zamreženje tako oborjenega encima s pomočjo mrežnega povezovalca. V našem primeru smo kot mrežni povezovalec uporabili glutaraldehid in aceton kot obarjalni reagent. Zamrežene encimske skupke (CLEAs) smo izpostavili pri temperaturah 35 °C, 40 °C, 50 °C in 60 °C. Istočasno smo jih izpostavili v SC CO2 v visokotlačnem šaržnem reaktorju, in sicer pri temperaturah 35 °C, 40 °C, 50 °C in 60 °C in tlaku 100 bar ter pri temperaturah 35 °C in 40 °C ter tlaku 200 bar. Aktivnost CLEAs je s podaljšanjem inkubacijskega časa upadala.
Keywords: sinteza encimskih skupkov (CLEAs), celulaza, obarjenje, zamreženje, mrežni povezovalec, glutaraldehid, superkritični ogljikov dioksid
Published: 18.06.2014; Views: 1497; Downloads: 178
.pdf Full text (1,31 MB)

43.
SIMULACIJA FISCHER - TROPSCHOVE SINTEZE OGLJIKOVODIKOV S PROGRAMSKIM PAKETOM ASPEN PLUS
Miloš Ilić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Glavni cilj diplomske naloge je pokazati energetsko učinkovitost in ekonomsko analizo Fischer-Tropschove sinteze ogljikovodikov glede na uporabljene surovine in nastale produkte. Za simulacijo procesa je uporabljen programski paket Aspen Plus® V7.3.2.. Simulacija je sestavljena iz dveh delov. V prvem je predstavljena F-T sinteza iz sinteznega plina, v drugem pa ločevanje nastalih produktov sinteze. Sintezni plin je pridobljen z uplinjanjem premoga, njegovo H2/CO razmerje pa je kasneje regulirano z reakcijo z vodno paro (WGS). F-T sinteza poteka v izotermnem reaktorju ob prisotnosti kobaltovega katalizatorja. Glavna produkta sta bencin in plinsko olje, stranski pa plinski tok, ki se uporabi v plinski parnem postroju za proizvodnjo električne energije. Vsi uporabljeni procesni pogoji in parametri so vzeti iz industrije za čim bolj realne rezultate. V diplomskem delu je natančno opisano načrtovanje posameznih procesnih enot v programskem paketu Aspen Plus® V7.3.2..
Keywords: Fischer-Tropschova sinteza, Aspen Plus® V7.3.2., sintezni plin, vodni potisni plin, bencin, plinsko olje.
Published: 29.11.2013; Views: 1589; Downloads: 110
.pdf Full text (3,05 MB)

44.
Sinteza in analiza strehe stadiona po metodi končnih elementov
Timi Gomboc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Inovativnost in sprejemanje inovacij je pogoj, da se družba razvija in ostaja konkurenčna. Pri tem ima vedno večjo vlogo računalniška tehnologija, katere razvoj je ravno v zadnjih petnajstih letih omogočil velik napredek na področju računalniško podprtega inženirstva. Računalniško podprto konstruiranje in računalniško inženirstvo z metodo končnih elementov sta dandanes praktično nepogrešljiva. V diplomskem delu bo predstavljena uporaba komercialnega mednarodno priznanega programa Abaqus/CAE, s katerim bodo narejene analize trdnosti statično obremenjene kovinske strehe stadiona s snežno obremenitvijo. Analize bodo opravljene na treh različnih konstrukcijah, ki bodo sestavljene iz konstrukcijskih elementov, katerih debeline sten bodo enake. Na koncu bo narejena SWOT analiza posamezne konstrukcije ter bodo podane rešitve oz. možnosti za izboljšavo posamezne konstrukcije.
Keywords: metoda končnih elementov, Abaqus, SWOT, sinteza, analiza, snežna obremenitev, inovacija, primerjava, streha, stadion
Published: 17.10.2013; Views: 1410; Downloads: 140
.pdf Full text (2,08 MB)

45.
PROIZVODNJA METANOLA IN BENCINA IZ OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Božidar Aničić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je predstavitev dveh tehnološko zahtevnih tehnologij procesa sinteze metanola in tehnologije procesa sinteze bencina. Pri obeh predstavljenih procesih sinteze metanola se je z namenom recikliranja ogljika kot osnovno surovino uporabilo stehiometrijsko določeno razmerje zmesi ogljikovega dioksida in vodika, za sintezo bencina pa se je uporabil proizvedeni metanol. Prva tehnologija proizvodnje metanola je direktna sinteza iz ogljikovega dioksida in vodika, med tem ko ima drugi sintezni postopek dve fazi. V prvi fazi se ogljikov dioksid delno presnovi v ogljikov monoksid (RWGS reakcija), nato se v drugi fazi proizvaja metanol. Izvedena je tudi ekonomska, energetska in tehnološka primerjava obeh procesov proizvodnje metanola. Pri simulaciji obeh sinteznih postopkov s programskim paketom Aspen Plus je bilo upoštevanih nekaj računskih modelov in predpostavk. V drugem delu diplomske naloge pa je predstavljen postopek sinteze bencina iz metanola. Proces sinteze bencina iz metanola je znan kot MTG proces, za katerega je izvedena tudi analiza ekonomske in energetske učinkovitosti.
Keywords: proizvodnja metanola, pridobivanje vodika, ekonomska analiza, sinteza bencina
Published: 02.10.2013; Views: 2017; Downloads: 305
.pdf Full text (2,92 MB)

46.
SINTRANJE IN STEREOLOŠKA ANALIZA MIKROSTRUKTURE ELEKTROKALORIČNE KERAMIKE NA OSNOVI Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 -PbTiO3
Aleksander Matavž, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo po različnih časih sintranja pri 1200 °C pripravili keramiko na osnovi 0,65Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0,35PbTiO3, ki izkazuje dobre elektrokalorične lastnosti. Opravili smo stereološko analizo mikrostrukture in izmerili dielektrične, feroelektrične in piezoelektrične lastnosti. Namen dela je bil pripraviti vzorce z različno velikostjo zrn in porazdelitvijo velikosti zrn in izmeriti snovne funkcijske lastnosti. Iz mešanice kovinskih oksidov v ustreznem stehiometrijskim razmerju smo z mehanokemijsko aktivacijo v visokoenergijskem planetarnem mlinu pripravili keramični prah. Z rentgensko fazno analizo smo pokazali, da prah sestavlja le perovskitna faza. Srednja velikost delcev prahu je bila 0,325 µm. Z meritvijo skrčka stisnjene tablete, v odvisnosti od temperature, smo v segrevalnem mikroskopu določili temperaturno območje sintranja. Z različno dolgimi časi sintranja pri 1200 °C, od 0,1 ure do 16 ur, smo pripravili štiri vzorce. Rentgenska fazna analiza je pokazala, da je v sintranih vzorcih prisotna perovskitna faza, vendar smo v spektrih vzorcev zasledili prisotnost sledov piroklorne faze, katere delež se z daljšanjem časa sintranja povečuje. Relativna gostota se je s časom sintranja zmanjševala, od 98,1 % za vzorec sintran 0,1 uro, do 93,3 % za vzorec sintran 16 ur. S stereološko analizo mikrostrukture smo ugotovili, da se velikost zrn z daljšanjem časa povečuje. S preprosto linearno enačbo smo zapisali funkcijo velikosti zrn po času sintranja v časovnem intervalu od 0,1 do 16 ur. Mikrostruktura in gostota keramike vplivata na relativno dielektričnost pred polarizacijo 4300 in po polarizaciji 5670, remanentno polarizacijo 30,1 µC/cm2, koercitivno polje 5,7 kV/cm in piezoelektrični koeficient d33 600 pC/N. Slednje vrednosti je izkazala keramika, sintrana 8 ur, z relativno gostoto 96,2 % in srednjo velikostjo zrn 3,20 ± 1,63 µm.
Keywords: PMN, PT, mehanokemijska sinteza, sintranje, mikrostruktura, stereološka analiza, dielektričnost
Published: 06.09.2013; Views: 2099; Downloads: 172
.pdf Full text (8,07 MB)

47.
ULTRAZVOČNO MERJENJE NIVOJEV RAZLIČNIH TEKOČIN V SKUPNI POSODI
Bogdan Vovk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se posvečamo tematiki merjenja nivojev tekočin v rezervoarjih. Predstavljamo merilne sisteme in se podrobneje posvetimo uporabi ultrazvoka kot merilnega sredstva. Raziščemo obnašanje ultrazvoka v različnih snoveh, še posebej v tekočinah, in predstavimo metode, kako z ultrazvočnim merilnim sistemom izmeriti nivo različnih tekočin v skupni posodi, ki med sabo niso pomešane. Razvili smo tudi prototipni merilni sistem, ki je sestavljen iz razvojne plošče z mikrokrmilnikom, kateremu smo dodali merilno vezje z dvema ultrazvočnima senzorjema. Z njim smo meritve opravljali na merilni posodi, v katero smo nalili vodo in parafinsko olje. Izkazalo se je, da razvit merilni sistem zadovoljivo izmeri nivo obeh tekočin. Če bi želeli zagotoviti večjo točnost in lažjo kasnejšo digitalno obdelavo, bi veljalo poseči po bolj profesionalnih in namenskih ultrazvočnih senzorjih ter ob izpolnitvi tega pogoja morda spremeniti tudi merilno metodo.
Keywords: ultrazvok, merjenje nivojev tekočin, ultrazvočni senzor, direktna digitalna sinteza
Published: 31.05.2013; Views: 2046; Downloads: 286 
(1 vote)
.pdf Full text (9,08 MB)

48.
SINTEZA IN UPORABA ORGANSKIH BIORAZGRADLJIVIH AEROGELOV ZA KONTROLIRANO SPROŠČANJE AKTIVNIH SUBSTANC
Anja Veronovski, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Veliko število polimerov danes v farmaciji uporabljajo za sintezo nosilcev aktivnih substanc. Ti polimeri morajo biti kemijsko stabilni, zanesljivi, z veliko specifično površino, primerno kemijsko strukturo površine in poroznostjo, zagotovili pa naj bi tudi nizke stroške procesiranja. Obetavni kandidati za takšno uporabo so naravni polisaharidi kot alginat, guar, ksantan, agar in citozan. V naših raziskavah smo za pripravo biorazgradljivih organskih aerogelov uporabili alginate. Alginati so varni, stabilni, netoksični in iz pridobljenih obnovljivih virov. Podobni so izvencelični matrici z veliko kemijsko prilagodljivostjo, imajo dobro biološko delovanje, njihova razgradnja pa je vodena encimsko ali celično. V vodnih raztopinah in stiku z divalentnimi kationi kot so Sr2+, Ca2+ in Ba2+ so podvrženi reverzibilnemu geliranju in nastanku ionskih vezi. Namen naše raziskave je bil sintetizirati stabilne biorazgradljive aerogele ter jih uporabiti kot nosilce aktivnih substanc nikotinske kisline in teofilina z namenom kontroliranega sproščanja iz končne formulacije. Za sol-gel sintezo alginatnih hidrogelov smo uporabili dve temeljni metodi ionskega zamreženja: difuzijsko metodo in notranjo vgrajevalno metodo. V primeru prve metode pride do zamreženja z difuzijo ionov iz raztopine v alginatno raztopino in dobimo gel v obliki sferičnih zrn. Prav tako smo okoli sferičnega jedra sintetizirali alginatne membrane zaradi možnosti bolj kontroliranega sproščanja. Pri notranji vgrajevalni metodi se kationi s pomočjo spreminjanja pH sproščajo kontrolirano iz inertnega vira kationov znotraj alginatne raztopine. Po tej metodi dobimo monolitni gel. Po pripravi hidrogela smo z uporabo 100% etanola izmenjali vodo ter dobili alkogel. Etanol smo kasneje odstranili s superkritičnim sušenjem s CO2 (100 bar, 40°C) in dobili aerogel, ki smo ga uporabili kot nosilec aktivnih substanc, dodanih med samo sol-gel sintezo. Alginatne sferične in monolitne aerogele smo analizirali z uporabo DSC, SEM-a ter porozimetrije. Proučevali smo vpliv koncentracije in viskoznosti alginata v začetni raztopini in vpliv uporabljene sintezne metode na sproščanje nikotinske kisline ter teofilina kot modelnih substanc. Izkazalo se je, da z višanjem začetne koncentracije in viskoznosti alginatne raztopine dobimo bolj zamrežene aerogele z večjo mehansko močjo. Prav tako je uporaba sinteze z notranjo vgrajevalno metodo med sproščanjem modelne substance le to uspešneje zadržala v aerogelu in s tem upočasnila sproščanje. Proučevali smo tudi vpliv sproščanja aktivnih substanc iz multi-membranskih sferičnih nosilcev v odvisnosti od koncentracije alginata v vodni raztopini ter koncentracije soli CaCl2 in BaCl2. Ker je alginat anionski polisaharid, smo glede na literaturo pričakovali, da ima končni alginatni aerogel afiniteto do vezave in počasnejšega sproščanja ionskih aktivnih substanc. Rezultati so pokazali, da v primeru ionske substance nikotinske kisline z zamreženjem alginata s Ca ioni in večanjem števila membran okoli sferičnega jedra dosežemo kontrolirano sproščanje, medtem ko uporaba Ca ionov za zamreženje alginata v primeru substance teofilina ni bila uspešna, zato smo uporabili Ba ione, ki pa so uspeli v alginatnem aerogelu zadržati substanco daljši čas. Višja kot je bila koncentracija Ba ionov v vodni raztopini za zamreženje alginata, počasnejše je bilo sproščanje teofilina iz multi-membranskega sferičnega aerogela.
Keywords: Naravni polisaharidi, organski biorazgradljivi geli, sol-gel sinteza, aerogeli, nosilci aktivnih substanc, kontrolirano dostavljanje aktivnih substanc.
Published: 24.05.2013; Views: 2377; Downloads: 328
.pdf Full text (4,81 MB)

49.
KONTROLA RASTI ZELO MAJHNIH NANODELCEV STRONCIJEVEGA HEKSAFERITA MED HIDROTERMALNO SINTEZO
Leon Stare, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Znano je, da lahko hidrotermalno sintetiziramo zelo majhne nanodelce Sr heksaferita (SrFe12O19) velikosti približno 10 nm. Sinteza takih nanodelcev je mogoča le pri temperaturah malo nad temperaturo njihovega nastanka. Če se temperatura poveča, začnejo nastajati veliki, ploščati kristali heksaferita, ki so posledica Ostwaldove pogrobitve. To onemogoča sintezo nanodelcev, ki bi imeli velikost okoli 30 nm in bi po predvidevanjih izkazovali želene magnetne lastnosti. V diplomskem delu sem se posvetil preučevanju vpliva natrijeve soli karboksimetil celuloze (NaCMC) na rast nanodelcev Sr heksaferita med hidrotermalno sintezo. Predpostavili smo, da se bo NaCMC adsorbiral na površino nastalih nanodelcev in tako uravnaval njihovo rast. Hidrotermalna sinteza poteka z obarjanjem ionov Sr in Fe iz vodnih raztopin z velikim prebitkom hidroksida NaOH in hidrotermalno obdelavo suspenzije oborjenih ionov pri temperaturah nad 100 °C. Sinteza je potekala v eni stopnji ali v dveh stopnjah. Pri sintezi v eni stopnji sem NaCMC dodal v suspenzijo oborjenih ionov, suspenzijo zaprl v avtoklav in segreval pri različnih temperaturah med 180 °C in 300 °C. Pri sintezi v dveh stopnjah pa sem v prvi stopnji sintetiziral zelo majhne nanodelce Sr heksaferita in nato njihovo suspenzijo v drugi stopnji avtoklaviral v prisotnosti NaCMC pri različnih temperaturah. Produkte smo analizirali z rentgensko difraktometrijo in s presevno elektronsko mikroskopijo. Izkazalo se je, da s sintezo v eni stopnji ne dobimo monofaznega produkta. Dodatek primerne količine NaCMC pri sintezi v dveh stopnjah zavre Ostwaldovo pogrobitev, hkrati pa ne zavre popolnoma primarne rasti. Z dodajanjem NaCMC in naknadno hidrotermalno obdelavo sem lahko povečal srednjo velikost zelo majhnih nanodelcev Sr heksaferita na približno 15 nm pri temperaturi 200 °C.
Keywords: nanodelci, hidrotermalna sinteza, heksaferiti, Ostwaldova pogrobitev
Published: 26.03.2013; Views: 1339; Downloads: 77
.pdf Full text (3,00 MB)

50.
SINTEZA MEMRISTORJA HP S POMOČJO MUTATORJA M-UU
Emanuel Matić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pri tej diplomski nalogi je opisan postopek izdelave emulatorja memristorja, ki ima enako q-φ karakteristiko, kot jo ima odkriti memristor. Opišemo memristor ter njegove lastnosti in odkritje. Eden izmed načinov sinteze memristorja temelji na dvovhodnem mutatorju. V prejšnji diplomi je bil izdelan M-UU mutator, ki preslika nelinearno prenosno karakteristiko dvovhodnega vezja v identično karakteristiko memristorja. S tem mutatorjem se sinteza memristorja pretvori v sintezo dvovhodnega vezja, ki ima predpisano prenosno karakteristiko. Glede na zahtevano karakteristiko smo sestavili vezje in izmerili njegovo q-φ karakteristiko. Ujemanje q-φ karakteristike smo primerjali z enačbami, simulacijo in meritvami.
Keywords: memristor, mutator, sinteza, simulacija, emulacija, vezje
Published: 11.01.2013; Views: 1442; Downloads: 70
.pdf Full text (2,36 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica