| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 93
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Sinteza in karakterizacija Bi2WO6 nanodelcev
Katja Vodopivec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo nam prikazuje študijo ultrazvočne sinteze nanodelcev bizmutovega volframata Bi2WO6. Sintezo smo izvedli pod različnimi pH pogoji ter z različnimi reagenti za uravnavo pH. Uporabili smo raztopino natrijevega hidroksida in raztopino amoniaka. Ugotovili smo, da želenega produkta ne dobimo, če sintezo opravljamo v kislih pogojih, ali pa v zelo bazičnih – pH nad 12. Pri nevtralnem pH-ju so naš produkt nanodelci NaNO3. Želen rezultat dobimo le, če je raztopina uravnana na pH območje od 8 do 12, produkt pa mora biti sušen na 300 °C vsaj za eno uro. Dobljene nanodelce smo karakterizirali z meritvijo na rentgenskem praškovnem difraktometru, s pomočjo katerega smo jim tudi določili velikost. Nekaterim primerom smo nadalje naredili tudi termogravimetrično analizo. Ultrazvočna sinteza je hitra in učinkovita ter energijsko zelo varčna. Postaja vse prepoznavnejša metoda v znanstvenih krogih.
Keywords: ultrazvočna sinteza, nanodelci, bizmutov volframat, rentgenska praškovna difrakcija, vpliv pH
Published: 04.10.2016; Views: 884; Downloads: 74
.pdf Full text (1,17 MB)

22.
Mehanizem dopiranja ultrafinega rutilnega TiO 2 za spreminjanje fotokatalitske aktivnosti
Maja Lešnik, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Cilja doktorske disertacije sta bila razvoj fotokatalitsko aktivnega TiO2 v rutilni kristalni modifikaciji na vidni svetlobi in razvoj UV absorberja rutilnega TiO2, ki je fotokatalitsko neaktiven. S tem namenom smo v okviru doktorske disertacije poiskali dopanta, ki sta ustrezno modificirala kristalno strukturo TiO2. Proučili smo vpliv kovinskih in nekovinskih dopantov na fotokatalitsko delovanje TiO2, za kar smo uporabili rutilno kristalno modifikacijo TiO2 in hidrotermalno metodo. Pred tem smo z uporabo hidrotermalne metode proučili različne pogoje za nastanek monokristaliničnih rutilnih TiO2 delcev. Za proučevanje kovinskih dopantov smo uporabili ione Fe, Mn in Cu. Ugotovili smo, da uporabljeni kovinski dopanti inhibirajo fotokatalitsko delovanje TiO2, vendar se v učinkovitosti inhibicije razlikujejo. Dopant, ki najučinkoviteje inhibira fotokatalitsko aktivnost TiO2, je Mn. Pri inkorporaciji kovinskih dopantov v kristalno rešetko TiO2 smo znižali energijsko vrzel in premaknili absorpcijski rob dopiranih vzorcev v vidni del svetlobnega spektra. Pri proučevanju vpliva nekovinskih dopantov na povišanje fotokatalitske aktivnosti rutilnega TiO2 smo proučili ione dopantov N in S. Pri nekovinskih dopantih ne velja splošno pravilo o povišanju fotokatalitske aktivnosti. Rezultati kažejo, da ioni dopanta S znižajo fotokatalitsko aktivnost TiO2, medtem ko ioni N učinkovito zvišajo fotokatalitsko aktivnost v UV in vidnem delu svetlobnega spektra. Ugotovili smo, da z dopiranjem rutilnega TiO2 z N lahko izdelamo fotokatalizator, ki deluje na vidni svetlobi. Pri inkorporaciji nekovinskih dopantov ne pride do znižanja energijske vrzeli, kot tudi ne do večjega premika absorpcijskega roba v vidni del svetlobnega spektra. Dopant N se intersticijsko vgradi v kristalno rešetko. Rutilna kristalna modifikacija je bila na področju razvoja fotokatalizatorja na vidni svetlobi do sedaj v ozadju, saj ni izkazovala dobrih fotokatalitskih lastnosti. Z našimi preliminarnimi raziskavami pa smo ugotovili, da rutilna kristalna modifikacija izkazuje višjo fotokatalitsko aktivnost kot anatasna. Z razvojem rutilnega vidnega fotokatalizatorja smo rutilni kristalni modifikaciji pripisali velik pomen na področju fotokatalize. Hkrati pa smo tudi razjasnili vpliv uporabe kovinskih in nekovinskih dopantov na fotokatalitsko aktivnost rutilnega TiO2 ob uporabi hidrotermalne sinteze. Naši izsledki imajo pomemben doprinos k razvoju znanosti na tem področju.
Keywords: Titanov dioksid, rutil, dopiranje, hidrotermalna sinteza, vidni fotokatalizator, UV absorber
Published: 04.10.2016; Views: 1530; Downloads: 120
.pdf Full text (7,06 MB)

23.
STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER
Janez Turk, 2016, master's thesis

Abstract: Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glavni problem, ki smo se mu najbolj posvetili, je slab podatek o nagibu, ki ga pridobimo z zlivanjem senzorskih podatkov giroskopa in pospeškometra. Za izboljšanje delovanja je še veliko rezerve pri načrtovanju regulatorjev. Poleg samostojnega načina delovanja omogoča robot tudi vodenje s pametnim telefonom preko bluetooth povezave.
Keywords: inverzno nihalo, stabilizacija, polinomska sinteza, komplementarni filter, Kalmanov filter
Published: 16.09.2016; Views: 1235; Downloads: 339
.pdf Full text (5,34 MB)

24.
Načrtovanje, modeliranje in vodenje sinhronskega reluktančnega generatorja z dvojnim statorskim navitjem
Dalibor Igrec, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Delo obravnava načrtovanje, modeliranje in vodenje Sinhronskega Reluktančnega Generatorja z Dvojnim Statorskim Navitjem (SRGDSN), ki predstavlja izrazito magnetno nelinearen sistem. Nelinearnost sistema je posledica nelinearnosti uporabljenega aktivnega magnetnega materiala in posledično nelinearne odvisnosti inducirane napetosti primarnega (bremenskega) navitja v odvisnosti od vzbujanja sekundarnega (vzbujalnega) navitja ter hitrosti vrtenja rotorja. V statorskem paketu SRGDSN sta nameščeni dve trifazni pasovni statorski navitji z enakim številom polov. Prvo trifazno statorsko navitje, ki skrbi za vzbujanje celotnega sistema, imenujemo vzbujalno statorsko navitje, drugo trifazno statorsko navitje, iz katerega se vrši odjem električne energije, pa bremensko statorsko navitje. Pri načrtovanju SRGDSN je za določitev konstrukcije SRGDSN uporabljen model stroja s porazdeljenimi parametri, ki sloni na izračunih porazdelitve magnetnega polja modela stroja s pomočjo dvodimenzionalne metode končnih elementov (2D MKE), kjer je bil upoštevan vpliv realne geometrije stroja in vpliv magnetnih nelinearnosti stroja v vseh ustaljenih obratovalnih stanjih SRGDSN. Parametri modela električnega podsistema SRGDSN s koncentriranimi parametri so bili določeni s pomočjo modela SRGDSN s porazdeljenimi parametri v obliki pozicijsko in tokovno odvisnih nelinearnih karakteristik magnetnih sklepov sekundarnega in primarnega navitja. S trifazno-dvofazno transformacijo in rotacijsko transformacijo je zapis originalnega trifaznega modela preveden v zapis dvoosnega modela. S tem postanejo magnetno nelinearne karakteristike magnetnih sklepov funkcije položaja rotorja in vseh tokov sekundarnega in primarnega navitja. Glede na naravo SRGDSN je za performančno optimiziran režim vodenja izbrana metoda teorije robustne sinteze povratne zanke (ang. Quantitative feedback theory – QFT). Razlog za izbor metode QFT je njeno neposredno upoštevanje vpliva negotovosti parametrov sistema.
Keywords: reluktančni generator, rotor z magnetnimi pregradami, dvojno statorsko navitje, magnetna sklopljenost, metoda končnih elementov, robustna sinteza povratne zanke
Published: 13.09.2016; Views: 1097; Downloads: 36
.pdf Full text (51,63 MB)

25.
UPORABA CELIČNIH AVTOMATOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA SINTEZO ZVOKA
Jure Domajnko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je izdelati in preučiti program, ki kot osnovo za sintezo zvoka ter izdelavo zvočnih sekvenc uporablja vzorce iz celičnih avtomatov. V praksi je ta program spletna aplikacija, kjer uporabnik s svojim posredovanjem vpliva na proces interpretacije in ustvarjanja teh vzorcev ter z dodajanjem oscilatorjev in zvočnih efektov tvori obogaten zvočni signal, ki ga na koncu lahko posname ter izvozi v obliki zvočne datoteke. Uporabniku je dovoljeno spreminjanje vrednosti parametrov na vseh modulih, ki sestavljajo aplikacijo (oscilatorji, zvočni efekti in celični avtomat), teh pa je dovolj, da mu omogočijo kreativno umetniško izražanje in izdelavo unikatnega glasbenega izdelka. Za sintezo zvoka ter implementacijo zvočnih efektov je uporabljen programski vmesnik Web Audio, ki podpira zvočno produkcijo v spletnem brskalniku.
Keywords: sinteza zvoka, digitalna obdelava zvoka, spletna aplikacija, celični avtomat, digitalni glasbeni inštrument
Published: 06.09.2016; Views: 900; Downloads: 129
.pdf Full text (1,82 MB)

26.
Odstranjevanje svinčevih in kromovih ionov iz vodnih raztopin s pomočjo adsorpcije na nanodelce
Vesna Masten Gubeljak, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so bili sintetizirani nanodelci po Stöberjevi sol-gel metodi v alkoholnem mediju in amonijakom kot katalizatorjem, pri pH 10-11 in množinskem razmerju prekurzorjev TEOS:APTMS za 1:2 in 1:4. Za karakterizacijo materialov smo uporabili BET metodo za določanje specifične površine, infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR) za določevanje funkcionalnih skupin, rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) in presevno elektronsko mikroskopijo (TEM) ter za analizo učinkovitosti odstranjevanja svinčevih ionov (Pb2+) in skupnega kroma (skupni Cr) z AAS metodo. Adsorpcija svinca (Pb2+) in skupnega Cr na funkcionalizirane nanodelce (SiO2@NH2) in funkcionalizirane magnetne nanodelce (MND@SiO2@NH2) se je pokazala kot uspešna metoda za odstranjevanje ionov težkih kovin iz odpadnih voda. Pri velikosti MND@SiO2@NH2 delcev od 9 – 16 nm z debelino prevleke od 2- 5 nm smo odstranili od 95 % do 99 % Pb2+, Cr6+ in skupnega Cr iz modelnih voda. Z R (%) > 95 se sintetizirani material izkazal kot zelo učinkovit tudi pri odstranjevanju Pb2+ in skupnega Cr iz modelne mešanice ionov težkih kovin. Visoko učinkovitost omogoča velika specifična površina delcev in površinska funkcionalizacija z amino skupinami (-NH2).
Keywords: adsorpcija, krom, magnetni nanodelci, nanodelci SiO2, odstranjevanje težkih kovin, odpadne vode, sol-gel sinteza, svinec
Published: 05.09.2016; Views: 1057; Downloads: 154
.pdf Full text (4,51 MB)

27.
Instrumenti proučevanja zunanjega okolja za potrebe razvojnega planiranja mikro podjetja
Katja Plahuta, 2015, master's thesis

Abstract: Živimo v času, ko je za podjetja bistvenega pomena poznavanje razvojnih možnosti in zmožnosti. Za dolgoročni obstoj podjetji morajo ta svoj trud usmeriti v proces planiranja rasti in razvoja, za kar pa je potrebno proučevanje zunanjega okolja. Vsako podjetje bi moralo zaradi trenutne situacije, ki jo je prinesla finančna kriza, izvesti analizo, kot smo jo izvedli na proučevanem podjetju in nato razviti predloge strategij. Magistrsko nalogo sestavljata dva dela – teoretični in empirični. V prvem delu magistrske naloge smo se osredotočili na mikro podjetja, njihove prednosti, slabosti in jih nato primerjali s srednje velikimi in velikimi podjetji. Razmejili smo vrste mikro podjetij ter opredelili njihove razvojne posebnosti. Prav tako v teoretičnem delu opisujemo procesne razsežnosti planiranja na ravni strateškega managementa in po različnih avtorjih proučujemo metode, ki smo jih izbrali, saj menimo, da nam bodo pomagale oblikovati nov program razvoja. V drugem delu magistrske naloge smo proučevano podjetje predstavili od njegove ustanovitve do danes ter njegov razvoj s ključnimi spremembami v rasti in razvoju. S pomočjo metod, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu magistrske naloge in jih uporabili na primeru proučevanega podjetja, smo proučili zunanje okolje podjetja.
Keywords: zunanje okolje podjetja, mikro podjetje, analiza interesnih udeležencev, Porterjev pristop, matrika panoge, metoda scenarija, sinteza zunanjih dejavnikov.
Published: 07.03.2016; Views: 727; Downloads: 113
.pdf Full text (1,80 MB)

28.
SINTEZA ZEOLITOV S FAUJASITNIM STRUKTURNIM TIPOM NA POL-INDUSTRIJSKEM NIVOJU
Tamara Kokot, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Zeoliti so kristalinični aluminosilikatni materiali s tridimenzionalno mikroporozno strukturo, ki vsebuje veliko praznin v obliki por in kanalov. Sintetični zeoliti sodijo med pomembnejše anorganske materiale s široko uporabo v številnih industrijskih panogah. Zeoliti s faujasitnim strukturnim tipom se uporabljajo kot molekularna sita za ločevanje in čiščenje tehničnih plinov ter kot adsorbenti. Zeolita s faujasitnim strukturnim tipom, zeolita X in Y, imata enako kristalno strukturo, razlikujeta se le v razmerju vgrajenih silicijevih in aluminijevih atomov. Diplomska naloga v prvem delu obsega optimizacijo sinteze zeolitov s faujasitnim strukturnim tipom na laboratorijskem nivoju. Optimizacija sinteze na laboratorijski ravni obsega študij vplivov razmerja med reaktanti (SiO2/Al2O3, Al2O3/H2O, Na2O/H2O) ter vpliv dodatka kristalizacijskih jeder na proces kristalizacije faujasitnega tipa zeolita. Preučili smo vpliv mešanja in doziranja komponent na pripravo aluminosilikatnega gela, in vpliv segrevanja, temperature ter časa kristalizacije aluminosilikatnega gela na karakteristične lastnosti pripravljenih zeolitov, kot so velikostna porazdelitev delcev, oblika delcev, kalcijeva in magnezijeva izmenjalna kapaciteta, vodna adsorpcijska kapaciteta, idr. Na podlagi dobljenih rezultatov na laboratorijskem nivoju smo izvedli prenos sinteze na pilotni reaktor z volumnom 1200 L. Namen sinteze na pilotnem reaktorju je sintetizirati fazno čist in kristaliničen zeolit z optimalnimi morfološkimi lastnostmi. Za sintezo na pilotnem reaktorju smo v kratkem času zmešali demineralizirano vodo, natrijevo vodno steklo, natrijev hidroksid in natrijev aluminat. Natrijevo vodno steklo in natrijev aluminat sta produkta podjetja Silkem d. o. o. Hidrogel za sintezo zeolita X smo najprej starali, nato hitro segreli na temperaturo kristalizacije. Sinteza zeolita Y je identična sintezi zeolita X, le da smo po staranju dodali gel s kristalizacijskimi jedri. Nastala zeolita, zeolit X, z molskim razmerjem M(SiO2/Al2O3)=2,44, in zeolit Y, z molskim razmerjem M(SiO2/Al2O3)=3,74, sta bila fazno čista in dobro kristalinična, z optimalno porazdelitvijo delcev in visoko kapaciteto vodne adsorpcije.
Keywords: zeolit, faujasit, sinteza, zeolit X, zeolit Y
Published: 01.12.2015; Views: 1055; Downloads: 118
.pdf Full text (4,87 MB)

29.
Sinteza procesov za proizvodnjo bioetanola
Klemen Vršič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je narejeno s pomočjo matematičnih modelov različnih tehnologij proizvodnje bioetanola: proces suhega mletja, proces uplinjanja s sledečo katalitično sintezo in proces uplinjanja s sledečo fermentacijo. Namen diplomske naloge je ugotoviti katera tehnologija in surovina sta ekonomsko najbolj ustrezni za proizvodnjo bioetanola. Za proces suhega mletja smo izbrali štiri različne surovine: zrnje koruze, ječmena in pšenice ter sladkorno peso. Pri procesih uplinjanja smo kot surovino uporabili slamo koruze, pšenice in ječmena ter odpadni les. Za optimiranje smo uporabili procesni sintetizer MIPSYN, v katerega smo vstavili prirejene modele procesnih enot napisane z visokim programskim jezikom GAMS. Kot glavni kriterij za ekonomsko ustreznost procesa smo določili letni dobiček, kjer smo upoštevali dohodek od prodaje etanola, ter dobilek od prodaje stranskih produktov, kot so posušenega destiliranega zrnja s topninami (DDGS), bioplina, vodika in električne energije. Analizirali smo kako vpliva nihanje cen in spreminjanje kapacitete na letni dobiček. Ugotavljali smo katera tehnologija oz. kombinacija tehnologij je ustrezna z ozirom na razpoložljivost surovin v Sloveniji. Rezultati kažejo, da so vsi procesi predvsem odvisni od cene surovin in prodajne cene bioetanola. Pri procesih kjer smo lahko uporabili cenejše lignocelulozne surovine, je dobiček večji, strošek na kilogram bioetanola pa manjši. Ugotovili smo, da s procesom suhega mletja zaradi premajhnih razpoložljivosti surovin in poseganja v prehrambno verigo ni možno donosno proizvajati bioetanola.
Keywords: bioetanol, optimiranje, proces suhega mletja, uplinjanje, katalitska sinteza, fermentacija
Published: 06.11.2015; Views: 740; Downloads: 111
.pdf Full text (1,53 MB)

30.
MEHANOKEMIJSKE SINTEZE HALKOGENIDOV PREHODNIH KOVIN 4. PERIODE (M x E y ; M = Z n , N i , C o ; E = S, S e , T e )
Valentina Žalig, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen našega dela je bil poskušati sintetizirati nekatere izmed halkogenidov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni, Co; E = S, Se, Te). V ta namen smo poskušali izvesti sinteze s pomočjo mehanokemijskih metod. Uporabljali smo visokoenergijski kroglični mlin SPEX 8000M. Vse sintetizirane produkte po mletju smo analizirali z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD), nekatere pa tudi s termogravimetrično analizo (TGA). Namen študije je bil spoznavanje mehanokemijskih metod, rentgenske praškovne difrakcije in termogravimetrične analize. Diplomsko delo prikazuje opis vseh sintez, ki smo jih izvedli in rezultate teh sintez. Na splošno rezultati kažejo, da je uporaba mehanokemijskih metod za sintezo halkogenidov prehodnih kovin 4. periode učinkovita.
Keywords: mehanokemijska sinteza, rentgenska praškovna difrakcija (XRD), termična analiza (TGA), halkogenidi prehodnih kovin 4. periode, mlin SPEX 8000M
Published: 30.10.2015; Views: 980; Downloads: 124
.pdf Full text (1,85 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica