| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 27 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
21.
Iskanje, zavarovanje in shranjevanje sledi človeškega izvora na kraju kaznivega dejanja
Tjaša Ocepek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Biološke sledi na kraju kaznivega dejanja so v večini primerov ključnega pomena, saj s pomočjo DNK ugotovimo storilca kaznivega dejanja. Pri zavarovanju DNK potrebujemo že zelo majhno količino sledi (npr. le kapljico krvi), da lahko ugotovimo, komu posamezna biološka sled pripada. Pri bioloških sledeh je izredno pomembno, da ne pride do kontaminacije. Kriminalistični tehniki morajo biti zaradi kontaminacije še posebno pozorni pri iskanju, zavarovanju ter shranjevanju sledi. Paziti morajo, da sledi ne uničijo, da jo pravilno zavarujejo in shranijo. Pri tem morajo biti preiskovalci pravilno zaščiteni pred morebitnimi poškodbami na kraju kaznivega dejanja in oblečeni v posebne zaščitne obleke, da sami ne oddajajo lastnih bioloških sledi (npr. las, dlak, sline, znoja). V diplomski nalogi se bomo tako osredotočili na naslednje biološke sledi: kri, spermo, slino, lase in dlake. Poleg teh pa bomo omenili še urin, blato, zobovje in celice kože. Za biološke sledi je značilno, da jih s prostim očesom težko opazimo oziroma so v večini primerov nevidne. Zaradi takšnih okoliščin je delo še posebej zapleteno in utrujajoče, posebno na večjih površinah, kot so polja, njive, večji objekti… Za pomoč pri tem imamo v Sloveniji prvo izurjeno psičko Oli, ki pomaga pri iskanju sledi sperme in krvi. V diplomski nalogi bomo tako predstavili začetke iskanja bioloških sledi in natančneje psičko Oli. Število laboratorijskih preiskav bioloških sledi se iz leto v leto veča. Ker nas zanima, katerih preiskav je največ, bomo na koncu s pomočjo statističnih podatkov prikazali, koliko laboratorijskih preiskav v zvezi z biološkimi sledmi so v zadnjih petih letih opravili in katerih največ.
Keywords: kazniva dejanja, kriminalistično preiskovanje, forenzika, forenzične preiskave, sledi, dokazi, biološke sledi, zavarovanje sledi, shranjevanje sledi, diplomske naloge
Published: 21.12.2016; Views: 804; Downloads: 312
.pdf Full text (1,07 MB)

22.
Študije možnosti tehnologij za zajemanje CO2
Timi Kokol, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje študije možnosti tehnologij za zajemanje CO2, njegovo skladiščenje in možno uporabo oz. predelavo z upoštevanjem ekonomskih, obratovalnih in okoljskih vidikov. Z uporabo ekonomskih kriterijev, ki upoštevajo časovno vrednost denarja, smo dobili realnejše ocene za sprejemanje odločitev o upravičenosti tehnologij za zajemanje, skladiščenje ter uporabo CO2 pri različnih višinah davka na CO2. V literaturi smo zasledili, da je smiselno preučiti modelne primere proizvodnje alkenov v državah, ki imajo veliko proizvodnjo in porabo premoga, velik uvoz nafte, visoko povpraševanje po alkenih in visoko stopnjo onesnaževanja z emisijami CO2. V diplomskem delu smo obravnavali modelne primere, ki vključujejo primerjavo proizvodnje alkenov iz premoga in nafte, iz premoga s tehnologijo zajemanja in skladiščenja CO2 ter iz premoga ob souporabi zemeljskega ali koksnega plina, ki sta primera uporabe tehnologij zajemanja in uporabe CO2. Rezultati neto sedanje vrednosti, ki vključujejo okoljski kriterij izpusta CO2 na tono proizvedenih alkenov kapacitete od 0,7 Mt/a do 1,5 Mt/a, kažejo na upravičenost vlaganja v procese proizvodnje alkenov iz premoga ter njihovo povečevanje, kljub večjim emisijam CO2, saj vpliv stroškov uvoza vhodnih surovin pri procesih proizvodnje alkenov iz nafte presega vpliv davka na CO2. Ugotovili smo, da je za zmanjšanje izpusta emisij CO2 iz procesov proizvodnje alkenov iz premoga smiselna vpeljava tehnologij zajemanja in skladiščenja CO2, katere rezultati, zaradi primerljivosti s procesi proizvodnje alkenov brez emisij CO2, kažejo na okoljsko upravičenost investicij. Tudi vpeljava tehnologij zajemanja in uporabe CO2, v primeru procesov proizvodnje alkenov iz premoga ob souporabi koksnega plina, kaže na okoljsko in ekonomsko upravičenost investicij pri vseh obravnavanih višinah davka na CO2 zaradi visoke stopnje zajemanja in ponovne uporabe CO2 pri tvorbi produktov ob souporabi koksnega plina, ki ga industrija obravnava kot odpad.
Keywords: neto sedanja vrednost, davek na CO2, ogljikov dioksid (CO2), alkeni, zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS), zajemanje in uporaba CO2 (CCU)
Published: 14.10.2016; Views: 795; Downloads: 115
.pdf Full text (2,20 MB)

23.
PCM akumulacija toplote v gradbenih materialih
Jan Drofenik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretično ozadje akumulacije toplote in način delovanja fazno spremenljivih snovi- PCM in glavne značilnosti le teh. Te smo razdelili v tri skupine in predstavili prednosti in slabosti posamezne skupine. V teoretičnem delu so prav tako predstavljeni postopki enkapsulacije PCM-ov, saj je ta ključna pri uporabi PCM v gradbeništvu. Nato pa se v drugem delu diplomskega dela posvetimo računskai analizi možnosti hlajenja notranjih prostorov v času višjih temperatur s pomočjo PCM-ov. Pri tem smo obravnavali različne načine aplikacije plasti s PCM-i v steni gradbenega objekta. Ugotovili smo, da lahko na splošno aplicirimo največ PCM-ov v steno, v primeru, če jih apliciramo v opeko. Prav tako smo ugotovili, da lahko z uporabo PCM-ov v steni, poljubno spreminjamo vrednost toplotnega toka skozi steno materiala, saj je odvisnost toplotnega toka skozi steno odvisna predvsem od vrednosti koeficientov toplotne prevodnosti PCM-ov in materiala, v katerega so ti aplicirani. Ker med maso PCM-ov v steni in količino toplote, ki jo lahko le ti akumulirajo, velja linearna povezava, je za dolgotrajno delovanje PCM-ov v steni bolje, če že na začetku v steno apliciramo večjo maso PCM-ov. Prav tako smo ugotovili, da je boljše, če se ob aplikaciji PCM v opeko, toplotni tok čez zid nekoliko poveča, saj to pomeni, da ima PCM višji koeficient toplotne prevodnosti, kot pa material v katero je apliciran. Višji koeficient toplotne prevodnosti PCM-a pomeni, da lahko le ta hitreje sprejema in oddaja toploto.
Keywords: akumulacije toplote, fazno spremenljive snovi, enakapsulacija, shranjevanje toplote, uporaba fazno spremenljivih snovi v gradbeništvu
Published: 13.07.2017; Views: 894; Downloads: 192
.pdf Full text (2,76 MB)

24.
Razvoj metode za merjenje difuzijskih koeficientov in površinskih napetosti iz geometrije viseče kaplje s superkritičnimi fluidi
Gregor Fakin, 2017, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bila vzpostavitev merilne naprave in razvoj ter uporaba metode viseče kaplje za merjenje površinskih napetosti in difuzijskih koeficientov v dvofaznih sistemih v okolici kritične točke. Geometrijo kaplje smo določali s pomočjo industrijske kamere Basler in programa OpenDrop 1.1. Gostote dvofaznih sistemov, ki smo jih potrebovali pri določanju površinskih napetosti in difuzijskih koeficientov, smo povzeli bodisi iz podatkovne baze NIST bodisi jih določili z gostotometrom Anton Paar DMA 602. V prvem delu magistrske naloge je prikazana uporaba metode viseče kaplje za določanje površinskih napetosti dvofaznih sistemov. Metodo smo umerili za dvofazni sistem voda/CO2 pri izotermah 25 °C in 45 °C v območju tlakov do 200 bar. Rezultati umeritve metode kažejo dobro primerljivost z literaturo, kar je zadoščalo za nadaljnje merjenje površinske napetosti še neraziskanim dvofaznim sistemom slanica/CO2, slanica/CO2+5 vol.% Ar in slanica/CO2+10 vol.% Ar pri izotermah 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C in 80 °C in območju tlakov od 50 bar do 300 bar. Podatke o površinskih napetosti izmerjenih dvofaznih sistemov smo uporabili pri določanju kapacitete shranjevanja ogljika (ang. Carbon Capture and Storage – CCS) v izbrano globokomorsko slanico Gorgon, kjer smo ugotovili, da dodatek Ar v sistem povzroči zmanjšanje kapacitete shranjevanja CO2. V drugem delu magistrske naloge smo razvili metodo za merjenje difuzijskih koeficientov iz geometrije viseče kaplje. Metoda je temeljila na predpostavkah psevdostacionarnega stanja sistema in prenosa snovi z ekvimolarno protitočno difuzijo. Razvita metoda se je umerila za sistem voda/CO2 pri izotermah 25 °C in 45 °C in območju tlakov od 50 bar do 600 bar ter izkazala dobro ujemanje z literaturo in teoretičnimi izračuni. Zaradi ugotavljanja vpliva dodatka soli v dvofaznem sistemu voda/CO2, smo pri enakih izotermah in tlakih izmerili difuzijske koeficiente za sistem slanica/CO2, kjer smo ugotovili, da dodatek soli povzroči porast difuzijskih koeficientov pri izotermi 25 °C, ne pa tudi pri izotermi 45 °C.
Keywords: površinska napetost, difuzijski koeficient, viseča kaplja, dvofazni sistem, ujetje in shranjevanje ogljika
Published: 14.09.2017; Views: 491; Downloads: 60
.pdf Full text (5,24 MB)

25.
Varnostno kopiranje podatkov v podjetju Pancom d.o.o.
Boštjan Rožič, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem hitrem tempu je varnostno kopiranje podatkov izredno pomembno. Običajno se podatkovne datoteke hranijo na eno mesto, kar je zelo nevarno. Računalniške izgube, kraje, naravne nesreče in nenamerno brisanje so samo nekateri načini, zaradi katerih lahko izgubimo podatke. Zato je izredno pomembno, da ima podjetje kakovostno varnostno strategijo. Obstaja veliko varnostnih načinov za varnostno kopiranje podatkov, ki zagotavlja zmanjšano tveganje izgube le-teh. V diplomskem delu smo predstavili pomen varnostnega kopiranja podatkov in podjetju Pancom, d. o. o., predlagali rešitev z uvedbo varnostnega kopiranja podatkov prek mrežnega diska NAS. Za nadaljnji razvoj informacijske tehnologije podjetja je nujna skrb za redno posodabljanje programske opreme in redne strojne nadgradnje. S tem ima podjetje na voljo več programskih funkcij, ki podjetju omogoči nemoteno poslovanje, varno kopiranje podatkov na strežnik, nižje stroške poslovanja ter čas.
Keywords: varnostno kopiranje, podatki, mediji za shranjevanje, Windows Server Backup, Microsoft Azure Backup, podjetje Pancom, d. o. o.
Published: 04.06.2018; Views: 252; Downloads: 46
.pdf Full text (2,06 MB)

26.
Management znanja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
Zvezdana Kaiser Kupnik, 2019, master's thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Problem, ki ga zaznavamo, je, da je management znanja na področju zdravstvene nege zapleten in razpršen na veliko specialnih področij s centralnim upravljanjem v okviru posameznega zavoda. Namen magistrskega dela je razložiti in raziskati ključne dejavnike na področju managementa znanja na osnovi rezultatov opravljene raziskave. Metodologija raziskovanja: Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovalnega dela. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketiranje s pomočjo vprašalnika z vprašanji zaprtega tipa, ki je bil pripravljen na podlagi literature in že validiranih vprašalnikov. Pri analizi rezultatov smo uporabili t-test, korelacijski test za določanje povezanosti spremenljivk, kot so starost, izobrazba, delovna doba, s procesi managementa znanja in Mann-Whitney test. Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 187 anketirancev. Ugotovili smo, da se zaposleni v zdravstveni negi zavedajo pomembnosti managementa znanja, da zavod priznava znanje kot del svojega intelektualnega kapitala in da management znanja pomaga pri učinkovitosti in kakovosti opravljenega dela, vendar nismo dokazali, da je management znanja del organizacijske kulture ustanove, v kateri smo raziskavo izvedli. Ugotovili smo, da izobrazba ne vpliva na odnos zaposlenih do ustvarjanja (p = 0,256), izmenjave (p = 0,329) in shranjevanja znanja (p = 0,454). Zaposleni z delovno dobo, krajšo od 5 let, so bolj naklonjeni prenosu znanja kot ostali zaposleni (p = 0,041). Dokazali smoi, da strarost udeležencev ne vpliva na odnos zaposlenih do ustvarjanja, izmenjave in shranjevanja znanja. Diskusija in zaključek: Izvajanje in aplikacija managementa znanja sta odvisni od posameznika, motivacije in potebe po znanju in je dolgoročna naložba. Izkustveno znanje zaposlenega je največjega pomena in kot takšno zelo cenjeno med zaposlenimi.
Keywords: management, znanje, medicinska sestra, ustvarjanje znanja, izmenjava znanja, shranjevanje znanja.
Published: 07.05.2019; Views: 293; Downloads: 90
.pdf Full text (1,80 MB)

27.
Optimizacija shranjevanja tovora s pomočjo evolucijskih algoritmov
Klemen Grebovšek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Optimalna postavitev paketov v prostor za shranjevanje je ena izmed pomembnejših aktivnosti pri transportu blaga. Izboljšanje te pripomore k povečanju učinkovitosti prevoza in posledično k zmanjšanju stroškov poslovanja. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na pomorski transport in na kratko pregledali področje tovorjenja, kar nam je kasneje predstavljalo osnovo pri razvoju platforme za optimizirano postavitev paketov v prostor za shranjevanje. Eno izmed mnogih tehnik za reševanje optimizacije postavitve paketov predstavljajo evolucijski algoritmi. Pred razvojem platforme smo se seznanili tudi z osnovami delovanja slednjih. Razvoj platforme je potekal s pomočjo mikro ogrodja NiaPy. V zadnjem delu smo izvedli nekaj eksperimentov v katerih nas je zanimalo splošno reševanja problema, vpliv nastavitev algoritmov na kakovost rešitve in primerjava izbranih evolucijskih algoritmov.
Keywords: shranjevanje tovora, optimizacija, evolucijski algoritmi
Published: 11.11.2019; Views: 124; Downloads: 22
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica