| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
STANDARDI TRAJNOSTNE ARHITEKTURE : ZELENA STREHA
Helenca Kerin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zelene strehe predstavljajo neizkoriščen potencial, s katerim lahko naravi povrnemo odvzete zelene površine zaradi gradnje in s tem dvignemo nivo kvalitete bivanja. Diplomsko delo obravnava zeleno streho kot arhitekturni element, ki s svojimi lastnostmi predstavlja standard trajnostne arhitekture. Podan je splošen opis razvoja zelene strehe skozi zgodovino ter vloga zelene strehe v urbanem okolju. Predstavljene so osnovne značilnosti zelene strehe ter opisani posamezni sestavi. V nadaljevanju je podana primerjava med klasično ravno streho in ozelenjeno ravno streho. Opisane so tudi osnovne vrste ozelenitev zelenih streh in njihovo vzdrževanje. Na koncu so predstavljene predvidene in izvedbene rešitve referenčnega primera objekta z zeleno streho v naklonu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Ugotavljamo, da je vsaka, še tako majhna zelena površina, pomemben del naravnega okolja, zato bi morala aktivna prostorska politika v naši državi spodbujati nadomestitev izgubljenih zelenih površin z zelenimi strehami povsod, kjer je to mogoče in sprejemljivo.
Keywords: zelena streha, sestav strehe, ozelenitev, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Published: 24.09.2010; Views: 3034; Downloads: 607
.pdf Full text (13,47 MB)

2.
GOVOR VASI LOKAVEC PRI RIMSKIH TOPLICAH
Janja Klenovšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Govor vasi Lokavec pri Rimskih Toplicah v uvodnem delu zajema kratek zgodovinski opis razvoja Rimskih Toplic in vasi Lokavec. Govor vasi Lokavec slovenska dialektologija uvršča v juţnoštajersko narečno skupino, natančneje k laškemu govoru. Zaradi geografskega poloţaja, vas Lokavec leţi na skrajnem jugu laškega govora in tako meji s sevniško-krškim govorom, se v govoru pojavljajo nekatere značilnosti dolenjske narečne skupine. Namen diplomskega dela je bil poiskati čim več narečnih posebnosti govora, ki so predstavljene po posameznih poglavjih; glasoslovje, oblikoslovje, skladnja, besedotvorje in besedišče. Analiza narečnih značilnosti lokavškega govora izhaja iz besedišča, povzetega iz Vprašalnice za slovenski lingvistični atlas ter dveh informatorjevih zgodb. Tako besedišče kot tudi zgodbi so bili najprej posneti na zvočne kasete, nato pa zapisani v fonetični obliki. Fonetični zapis je tako pokazal, da samoglasniški sestav lokavškega govora zajema samo dolge vokale, ki so naglašeni. Nekateri izmed njih se tudi diftongirajo. Nenaglašeni vokali so podvrţeni moderni vokalni redukciji, to pomeni, da vokali slabijo, onemijo ali preidejo v drug vokal. Redukcija v bliţini zvočnikov m, n in l povzroči nastanek samoglasniških , , in . Tudi soglasniške skupine so podvrţene določenim spremembam; palatalni nj in lj otrdita, v skupinah -ški, -ski, -čki onemi samoglasnik i, skupina šč se olajša v š. Samostalniki in pridevniki v ednini ločijo vse tri spole. Samostalniki in pridevniki srednjega spola pri sklanjanju preidejo v moški spol. Pogosta pojava sta tudi feminizacija in maskulinizacija, kjer samostalniki pod vplivom samoglasniškega upada preidejo iz srednjega v ţenski ali moški spol. Večina samostalnikov in pridevnikov se sklanja po nepremičnem naglasnem tipu. Besede, ki se v govoru uporabljajo, zasedajo v stavku poljubna mesta in so načeloma izpeljanke, sestavljanke, zloţenke in sklopi. Besedje Lokavca zajema veliko narečnih in tudi prevzetih besed.
Keywords: vas Lokavec, lokavški govor, samoglasniški sestav, vokalna redukcija, maskulinizacija in feminizacija, sklanjanje samostalnikov, sklanjanje pridevnikov, besedni red, prevzete besede.
Published: 20.07.2011; Views: 3369; Downloads: 208
.pdf Full text (2,73 MB)

3.
VKLJUČENOST UČENCEV V ORKESTRE IN DRUGE GLASBENE SESTAVE
Katja Aškerc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Glasbena umetnost pomembno vpliva na otrokovo izražanje čustev, intelektualno rast in izboljšanje spomina. Namen diplomske naloge je bil raziskati, kako vključevanje v orkestre in druge glasbene sestave vpliva na učence in predvsem na njihovo samozavest. Zanimalo nas je tudi, če obstajajo razlike v motivih, ki vplivajo na odločitve o glasbenem izobraževanju in vključevanju v glasbene sestave, glede na spol. V teoretičnem delu so predstavljeni vplivi igranja glasbila na učence in vplivi motivacije na učenje glasbe. Navedene so tudi značilnosti orkestra in drugih glasbenih sestavov ter delovanje posameznika znotraj njih. Metoda, uporabljena v empiričnem delu, je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 357 učencev šestih javnih glasbenih šol Slovenije. Rezultate smo pridobili s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, statistično pa smo jih preverili s hi-kvadrat preizkusom. Raziskava je pokazala, da so učenci bolj samozavestni pri igranju v glasbenih sestavih, saj je izmed vseh anketiranih le 13 učencev trdilo, da se bolj samozavestno počutijo pri solističnem nastopanju. Prav tako smo dokazali, da obstaja razlika med stopnjo treme glede na način izvajanja, saj je večina anketirancev imela manjšo tremo, ko so igrali v glasbenem sestavu. Ugotovljeno je bilo tudi, da povezava med željo po igranju glasbila in dejavniki, ki so vplivali na njegovo izbiro, ne obstaja, saj anketiranci radi igrajo na izbrano glasbilo ne glede na to, kdo je vplival na njihovo izbiro. Na podlagi raziskave lahko rečemo, da vključevanje učencev v orkestre in druge glasbene sestave pozitivno vpliva na njihov socialni razvoj, večjo samozavest in manjšo tremo.
Keywords: glasbeni sestav, orkester, vplivi vključevanja v glasbene sestave, samozavest, trema, motivacija
Published: 24.02.2014; Views: 926; Downloads: 76
.pdf Full text (891,03 KB)

4.
Zmožnosti razumevanja živalskih pregovorov pri učencih 3., 5. in 9. razreda osnovne šole
Tanja Kavc, 2016, master's thesis

Abstract: Zapleteno področje jezikoslovja se deli na mnogo zvrsti. Frazemi so vrsta, ki so tako posebna, drugačna in zahtevna za razumevanje, da je potrebno uresničiti mnogo dejavnikov, da pride do popolnega dojemanja njihovega prenesenega pomena. To je še posebej zahtevno za otroke, ki to besedno vrsto, zaradi pomanjkanja izkušenj in znanja, pogosto dojemajo dobesedno. Ravno zaradi tega bi morali to področje v šolah poudarjeno obravnavati. V tem magistrskem delu sem preverjala razumevanje različnih frazeoloških enot pri otrocih v osnovni šoli. Primerjavo sem opravila med 3., 5. in 9. razredom, iz vsakega razreda sem vzela po 8 učencev, 4 dečke in 4 deklice. Razumevanje sem primerjala glede na vrsto frazeološke enote, starost in spol otrok. Že sam pregled učnega gradiva in učnega načrta za slovenščino je pokazal, da je frazeologija v osnovni šoli zelo slabo zastopana. Posledično sem pravilno domnevala, da je poznavanje frazemov slabo. Glede na vrsto frazema so učenci najbolj seznanjeni s stavčnimi nepregovornimi frazemi ter s sestavi. Pričakovano je bilo razumevanje posameznih frazeoloških enot v višjih razredih precej boljše kot v nižjih, glede na spol pa so bili v razumevanju nekoliko boljši dečki. Menim, da bi moral biti poudarek na prenesenem pomenu ter na frazeoloških enotah v osnovni šoli precej večji. V pouk slovenščine bi morali vključiti več nalog in ne samo ponazarjalne primere za obravnavo drugih tematskih sklopov.
Keywords: frazem, sestav, pregovor, osnovna šola, učenci, razumevanje, preneseni pomen
Published: 04.08.2016; Views: 795; Downloads: 147
.pdf Full text (959,21 KB)

5.
Modeliranje pohištvenega elementa
Essam Hashem, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo izvedli popolno zasnovo in model pohištvenih elementov - (omare) za kopalnico s podrobnostmi, ki so sposobne rešiti probleme skladiščnega prostora. Načini razvoja kopalniške omare so s projektiranjem in modeliranjem s pomočjo CAD programske opreme, kot je SOLIDWORKS, nato pa s krmiljenjem proizvodnih procesov s pomočjo programske opreme CAM, kot je CAMWORKS, nato pa s sestavljanjem delov, pripravljenih iz prejšnjih nalog, s programsko opremo RobotStudio za popolnoma avtomatizirano sestavljanje. Glavni prispevki tega dela so raziskave in pristop nove tehnologije in simulacije za razvoj tradicionalnega načina montaže z uporabo popolnoma avtomatiziranih robotov, kar je natančnejše od rok.
Keywords: Kopalnice (omare) - Modeliranje-CAD (računalniško podprto načrtovanje) -CAM (računalniško podprta proizvodnja) - Sestav
Published: 11.03.2019; Views: 228; Downloads: 29
.pdf Full text (6,98 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica