| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 98
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
61.
DOLOČANJE POLOŽAJA OKROGLIH CESTNO-PROMETNIH ZNAKOV S POSTOPKI RAČUNALNIŠKEGA VIDA
Tilen Krel, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu se ukvarjamo z lokaliziranjem okroglih cestno-prometnih znakov s postopki računalniškega vida. Najprej pregledamo obstoječe rešitve lokaliziranja prometnih znakov in iskanja krožnic ter elips v digitalnih slikah. V nadaljevanju opišemo program, ki smo ga razvili za določanje položaja okroglih cestno-prometnih znakov. Najpomembnejši del programa je iskanje okroglih oblik, ki smo ga izvedli s Houghovo transformacijo za iskanje krožnic in elips. V diplomskem delu so podrobno opisani vsi deli programa, kot so predobdelava slike, segmentacija s Houghovo transformacijo in vizualizacija rezultatov. Program smo preizkusili na 118 slikah, ki vsebujejo enega ali več različno ohranjenih prometnih znakov, slikanih v različnih vremenskih pogojih. Uspešnost lokaliziranja okroglih prometnih znakov je okrog 82 %, pri čemer so v tej statistiki zajete vse slike. Na osnovi dobljenih rezultatov smo predstavili še prednosti, slabosti in možne izboljšave našega pristopa.
Keywords: računalniški vid, prometni znaki, lokalizacija, obdelava digitalnih slik, segmentacija, Houghova transformacija
Published: 12.09.2011; Views: 1952; Downloads: 140
.pdf Full text (2,48 MB)

62.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE S PRIHODKI
Igor Piršić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana problematika upravljanja s prihodki ter podpore računovodske funkcije v organizaciji oz. oblikovanja računovodskih informacij za poslovno odločanje v okviru upravljanja s prihodki. Podane so opredelitve upravljanja s prihodki različnih avtorjev, pojasnjeno je, kakšni so položaj, prihodnost in smeri razvoja upravljanja s prihodki v sodobnih organizacijah. Opisani so pogoji, ki so potrebni v dejavnosti oz. določeni organizaciji za uspešno uvedbo in izvajanje upravljanja s prihodki. Skozi celotno diplomsko delo je navedenih veliko primerov upravljanja s prihodki iz letalske in hotelske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti je podrobneje opisano še upravljanje s prihodki v restavracijah in dejavnostih igrišč za golf. V končni fazi smo poskušali najti povezavo med računovodsko funkcijo v organizaciji in upravljanjem s prihodki. Zanimalo me je, katere računovodske informacije bi bile zanimive tistim poslovodnikom in odločevalcem v organizaciji, ki se ukvarjajo z upravljanjem s prihodki.
Keywords: Računovodske informacije, upravljanje s prihodki, maksimizacija prihodkov, omejene kapacitete, cenovna segmentacija, oportunitetni stroški.
Published: 09.09.2011; Views: 1344; Downloads: 87
.pdf Full text (426,12 KB)

63.
VZPOSTAVITEV KORESPONDENCE PRI VELIKIH ODMIKIH DVEH KAMER ZA POLJUBNO IZBRANO TOČKO KOT PRISPEVEK K IZBOLJŠANJU RAZPOZNAVANJA SLIK
Peter Podbreznik, 2011, dissertation

Abstract: Eden izmed možnih načinov spremljanja aktivnosti na gradbišču je zajemanje slik z več kamerami, kateremu sledi razpoznavanje posameznih gradbenih elementov in ugotavljanje izgotovljenosti objekta na osnovi 4D modela. Takšen pristop zahteva vzpostavitev korespondence med slikami, zajetimi iz različnih pogledov (kamer). Osnovni problem je torej vzpostavitev korespondence za poljubno izbrano točko, ki se lahko nahaja kjerkoli na sliki (tudi na področjih slike z zelo podobno barvo ali teksturo). V doktorski disertaciji smo razvili novo robustno metodo ASIFT-SH za vzpostavitev korespondence za poljubno izbrano točko pri velikih odmikih dveh kamer, ki je mešanica metod ASIFT, segmentacije in lokalne homografije. Ta metoda sestoji iz štirih korakov: i.) določitve začetnih korespondenčnih točk na slikah obeh pogledov z metodo ASIFT, ii.) združevanja korespondenčnih točk iz prvega koraka v ustrezne podmnožice na osnovi segmentiranih regij, iii.) izračuna lokalnih homografij za posamezno podmnožico korespondenčnih točk, ki pripadajo posamezni segmentirani regiji in iv.) izračuna korespondenčne točke z uporabo ustrezne lokalne homografije. Metoda ASIFT-SH v primerjavi z metodo, ki določi korespondenčne točke na osnovi iskanja v okolici epipremice (metoda EPI), zagotavlja bistveno boljše rezultate, še posebej na področjih slike s podobno intenziteto slikovnih elementov. Povprečna napaka korespondenčnih točk, izračunanih z našo metodo, je nekaj slikovnih elementov, medtem ko je odstopanje korespondenčnih točk, vzpostavljenih z metodo EPI, nekaj sto slikovnih elementov. Kritičen korak metode ASIFT-SH predstavlja segmentacija. Metoda namreč predpostavlja, da segmentirane regije ustrezajo kriteriju koplanarnosti (tj. vse točke v segmentirani regiji ležijo v isti ravnini). V splošnem tega ni mogoče zagotoviti. V naš algoritem smo zato vpeljali še korak adaptivnega prilagajanja, s katerim lahko preoblikujemo segmentirane regije tako, da bolje izpolnjujejo zahtevani kriterij. Vpeljani korak temelji na 3D rekonstrukciji začetnih korespondenčnih točk in iskanju čim manjšega števila ravnin v prostoru, katerim te točke pripadajo. Točke, ki pripadajo posamezni ravnini, predstavljajo novo nastale podmnožice začetnih korespondenčnih točk. Rezultati meritev so pokazali, da vpeljava dodatnega koraka, ki omogoča adaptivno prilagajanje segmentiranih regij na osnovi 3D rekonstrukcije, tj. adaptivna različica metode ASIFT-SH, zagotavlja povečanje natančnosti izračunanih korespondenčnih točk. Uspešnost adaptivnega prilagajanja segmentiranih regij je neposredno odvisna od 3D rekonstrukcije, na katero pa močno vplivajo notranji in zunanji parametri kamere. Ker so kamere na gradbišču izpostavljene različnim okoljskim dejavnikom, ki vplivajo tudi na parametre kamere, smo v naši raziskavi preučili tudi vpliv temperaturnih sprememb na geometrijske lastnosti kamere. Vpliv temperature smo ugotavljali tako za eno kamero, kot tudi za sistem kalibriranih kamer, pri čemer vpliva na elektroniko kamere nismo proučevali. Najprej smo dopolnili analitični model kamere s členom, ki modelira vpliv temperaturnih sprememb na delovanje posamezne kamere. Takšen modificirani analitični model kamere omogoča kvantitativno oceno vpliva temperaturnih sprememb na delovanje kamere. Sprememba temperature neposredno vpliva tudi na natančnost sistema kalibriranih kamer. Oceno takšnega odstopanja smo določili eksperimentalno, saj analitična določitev napake ni mogoča. Na koncu smo definirali skupno odstopanje (napako) kalibriranih kamer, kjer smo upoštevali tako odstopanje zaradi numerične napake kalibracijske metode in postopka 3D rekonstrukcije, kot tudi odstopanje, ki je posledica vpliva temperaturnih sprememb. Rezultati raziskave so pokazali, da se vpliv temperature zmanjšuje z večanjem razdalje med kamero in opazovanim objektom. V predvidenih delovnih pogojih na gradbišču, se vpliv temperaturnih sprememb na sliki odraža za manj kot en slikovni element.
Keywords: spremljanje gradnje, spremljanje aktivnosti na gradbišču, ujemanje slik, korespondenčne točke, veliki odmiki kamer, poljubno izbrana točka, homografija, segmentacija, epipolarna geometrija, analitični model kamere, parametri kamere, projekcijska matrika, umerjanje kamer, 3D rekonstrukcija, temperaturne spremembe
Published: 20.07.2011; Views: 1977; Downloads: 189
.pdf Full text (3,37 MB)

64.
E- BANČNIŠTVO ZA FIZIČNE OSEBE NA PRIMERU NKBM
Mirjana Premzl, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo z raziskovalno metodo kritičnega pregleda in študija literature analizirali internetno bančništvo na primeru NKBM. Njihova spletna storitev se imenuje Bank@Net in je bila druga tovrstna ponudba v Sloveniji. Fizični uporabniki imajo veliko možnosti, kakor tudi ugodnosti za uporabo Bank@Net — a saj jim uporaba le tega prihrani čas in denar, ter je zmeraj pri roki. Uporaba internetnega bančništva v Sloveniji ne zaostaja za številom uporabnikov drugje v Evropi. NKBM s svojo predstavljeno vizijo in cilji pa spletne storitve kontinuirano posodablja, skrbi za lahek in hiter dostop, kakor tudi za nižji finančni strošek spletne uporabe, glede na ostale banke. Bank@Net je varna, hitra in priročna spletna storitev, ki je na razpolago vseh 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. V NKBM so motivirani približati fizičnemu uporabniku še ostale storitve, na katerih trenutno potekajo projekti, ter so prijazna in učinkovita banka, za kar so prejeli že kar nekaj priznanj in nagrad. Biti uporabniku prijazna banka je najverjetneje vodilo vseh bank, saj v današnjem času krize in recesije odidemo tja, kjer dobimo za manjše stroške več denarja in ugodnosti, sploh, kar se tiče kreditov in raznovrstnih posojil. Prepričani smo, da se bo NKBM še trudila ohranjati svojo poslanstvo ter dosegati cilje, ki si jih sprotno prilagaja, kar jo označuje za fleksibilno banko, usmerjeno k fizičnim osebam kot končnim uporabnikom njenih spletnih storitev — e bančništva.
Keywords: NKBM, fizična oseba, uporabnik, Bank@Net, internetno bančništvo, analiza, segmentacija uporabnikov
Published: 06.05.2011; Views: 2250; Downloads: 169
.pdf Full text (671,71 KB)

65.
Pomen segmentacije dobaviteljev - oblikovanje nabavnih strategij in analiza portfelja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Anja Božič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je definirati temeljne nabavne koncepte s pomočjo domače in tuje strokovne literature in na konkretnem primeru prikazati možnost uporabe različnih statističnih metod razvrščanja v skupine, ki so uporabne pri segmentaciji, ter predstaviti koristi, ki jih prinese njihova uporaba. V praktičnem delu sem predstavila podjetje Minerva d. d. in pomen nabavne funkcije za izbrano podjetje. Temeljna naloga nabavne funkcije je preskrba surovin in materiala v pravi količini, ustrezni kakovosti, primerni ceni in ob pravem času. Nabava mora prevzeti odgovornost pri izbiri dobavitelja ter njegovo poznejše spremljanje. Pravilna izbira dobavitelja lahko pripomore k zniževanju stroškov nabave, boljšemu poslovanju in večji uspešnosti podjetja. Za uspešno vodenje nabave je potrebno, da le-ta sodeluje tudi z drugimi funkcijami v podjetju.
Keywords: nabavna funkcija, organiziranost nabave, metode in načini izbiranja dobaviteljev, segmentacija, izbor, uspešnost nabavne funkcije
Published: 05.05.2011; Views: 1894; Downloads: 164
.pdf Full text (666,70 KB)

66.
ANALIZA ODJEMALCEV PODJETJA SITIS D.O.O.
Leo Soče, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Razmere v podjetju in v okolju se neprestano in vse hitreje spreminjajo. Stalnica pa je vprašanje, kako čim bolje zadovoljiti potrebe odjemalca - kupca. Zato podjetje potrebuje čim več podatkov o odjemalcih: njihove potrebe, navade, motive, kupno moč, vrednote... Vse to so dejavniki, ki jih podjetje mora upoštevati, če želi uspešno nastopati na trgu. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo odjemalci različne potrebe in različne marketinške aktivnosti ne učinkujejo enako dobro na vse odjemalce. Na podlagi te predpostavke se je razvila segmentacija trga, ki pomaga razdeliti heterogeni trg na različne skupine oziroma segmente, znotraj katerih imajo kupci enake oziroma podobne zahteve ali želje, te pa je mogoče zadovoljiti z enakim trženjskim spletom. Segmentacija je ustvarjalen in ponavljajoč se proces, katerega namen je boljše zadovoljiti odjemalčeve potrebe in tako pridobiti konkurenčno prednost. Segmentacija je zato določena po odjemalčevih potrebah in ne po potrebah podjetja. To je bila podlaga za odločitev o temi diplomske naloge. Želel sem bolje spoznati odjemalce konkretnega podjetja. Odločil sem se, da opravim segmentacijo odjemalcev podjetja SITIS d.o.o., kjer sem tudi zaposlen, saj mi bodo ugotovitve te naloge koristile pri nadaljnjem delu.
Keywords: marketing, vedenje porabnikov, odjemalci, analiza odjemalcev, potencialni odjemalci, segmentacija, segmentacijske osnove, ciljni trg, pozicioniranje.
Published: 09.03.2011; Views: 2108; Downloads: 159
.pdf Full text (1,46 MB)

67.
PRIMERJAVA DVEH ZDRAVILIŠČ-TERME ROGAŠKA IN TERME TUHELJ
Tanja Vnučec, 2010, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja z naslovom »Primerjava dveh zdravilišč — Terme Rogaška in Terme Tuhelj« smo želeli ugotoviti ali je dosedanja ponudba omenjenih term optimalna ali bi bilo bolje, da svojo ponudbo specializirajo in se posvetijo samo določenim segmentom ter s tem izboljšajo tudi konkurenčnost in položaj na trgu.
Keywords: zdraviliški turizem, hotelski management, Terme Rogaška, Terme Tuhelj, segmentacija, specializacija, zadovoljstvo kupcev
Published: 25.01.2011; Views: 1962; Downloads: 202
.pdf Full text (809,37 KB)

68.
PREPOZNAVA PROMETNIH ZNAKOV Z UPORABO POSTOPKOV RAČUNALNIŠKEGA VIDA
Matjaž Lenič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V sodobnih avtomobilih najdemo vse več pomoči vozniku: sisteme proti zdrsavanju koles, pomoč pri zaviranju, sisteme za avtomatsko parkiranje itd. Ena izmed takih pomoči je razpoznava prometnih znakov. Razpoznava prometnih znakov, ki jo ponujajo proizvajalci avtomobilov, razpoznava le omejitve hitrosti, ne pa drugih pomembnih znakov, kot so znaki za nevarnost ali znaki za izrecne odredbe. Ker so to prometni znaki, ki so pomembni, smo v tem diplomskem delu razvili preprost, a vseeno učinkovit sistem za njihovo prepoznavanje. Ta sistem temelji na segmentaciji s pragovno operacijo v različnih barvnih prostorih in iskanju osnovnih geometrijskih oblik z uporabo preprostih šablon. Rezultati kažejo, da tak pristop učinkovito prepoznava okrogle in trikotne znake, prepoznava štirikotnih znakov pa je nezanesljiva. Za uspešnejšo prepoznavanje le-teh pa je potrebnih še nekaj dodelav, ki jih v delu tudi predlagamo.
Keywords: prometni znaki, prepoznava, obdelava digitalnih slik, segmentacija, računalniški vid
Published: 14.01.2011; Views: 2902; Downloads: 207
.pdf Full text (2,14 MB)

69.
PREPOZNAVANJE BESEDILA V DIGITALNEM VIDEO SIGNALU
Marko Kočevar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili postopek in izvedbo prepoznavanje besedila v digitalnem video signalu. Natančneje smo predstavili vse korake, ki so potrebni v fazi prepoznavanje besedila. Ti koraki so: zaznavanje in lokalizacija besedila, segmentacija in binarizacija besedila in na koncu še optično prepoznavanje znakov (OCR). V diplomskem delu smo opisali strojno in tudi programsko opremo, ki smo ju uporabili za prepoznavanje besedila v digitalnem video signalu.
Keywords: procesiranje slike, zaznavanje in lokalizacija besedila, segmentacija in binarizacija, Sobel operator, OCR
Published: 05.01.2011; Views: 1867; Downloads: 149
.pdf Full text (6,53 MB)

70.
SEGMENTIRANJE TRGA KONČNIH ODJEMALCEV TRGOVSKE BLAGOVNE ZNAMKE TUŠ
Darja Novak, 2010, final seminar paper

Abstract: Segmentacija trga končnih potrošnikov je proces s pomočjo katerega ugotovimo, kakšne značilnosti imajo kupci določnega izdelka ali kakor v našem primeru, trgovske blagovne znamke. To je vedno pomembno vedeti, saj lahko le tako izvajamo uspešno marketinško strategijo. Podjetja so ugotovila, da si porabniki med seboj niso enaki, nimajo enakih želja, nakupnih navad in ne želijo enakih stvari, kar je bil razlog za razvoj segmentacije. S časoma so tudi trgovska podjetja ugotovila, da je dobro vedeti kdo so njihovi kupci in kako jih zadovoljiti. Eden izmed načinov kako zadovoljiti svoje kupce in tako ustvariti tudi boljši imidž in ime podjetja, so bile trgovske blagovne znamke. Trgovska podjetja, so začela uvajati lastne blagovne znamke, da bi zadovoljila cenovno občutljive kupce, vendar so do danes dosegla mnogo več. Trgovske blagovne znamke se, danes kosajo s priznanimi blagovnimi znamkami tako v ceni kot v kakovosti. Vedno bolj si prizadevajo izdelke lastne blagovne znamke izpopolniti, da bi dosegli čim večji delež prodaje. Ni pomembna samo cena in kakovost, prav tako je pomemben izgled in imidž izdelkov trgovske blagovne znamke. Z našo raziskavo smo ugotavljali povprečen profil porabnika trgovske blagovne znamke Tuš, kar bo pripomoglo trgovskemu podjetju k boljšemu pozicioniranju izdelkov trgovske blagovne znamke. Pri izbiri segmentacijskih osnov, smo izhajali iz demografskih in vedenjskih spremenljivk, s pomočjo katerih smo kasneje oblikovali profil porabnika. Najpomembnejši cilj, vsake segmentacije je oblikovanje takšne marketinške strategije, ki bo zagotovila največji dobiček ob minimalnih stroških. Menimo, da smo z diplomskim seminarjem uspešno izvedli segmentacijo v finančnih in časovnih okvirjih. Kljub omenjenim omejitvam pa so rezultati raziskave pokazali določene razlike med porabniki trgovske blagovne znamke Tuš.
Keywords: segmentacija, trgovska blagovna znamka, profil porabnika, raziskava trga
Published: 23.12.2010; Views: 3026; Downloads: 728
.pdf Full text (1,53 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica