| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 98
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
Avtomatsko nastavljanje parametrov segmentacijske metode aplikacije virtualna tipkovnica s pomočjo nevronske mreže
Aljaž Javornik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu smo nadgradili izhodiščno aplikacijo Virtualna tipkovnica, ki je namenjena zaznavanju pritiska tipke v nadzorovanih okoliščinah s pomočjo interakcijske površine in vanjo usmerjene kamere. Preučili in implementirali smo metode, ki omogočajo avtomatizirano nastavljanje parametrov segmentacijske metode za izhodiščno aplikacijo. S tem smo izboljšali njeno delovanje v spremenljivih osvetlitvenih razmerah ter ob uporabi drugačnih ozadij interakcijske površine. Preučili in implementirali smo tudi tehnike predobdelave slik ter možnosti segmentacije s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež. Razvili in implementirali smo naslednje rešitve: i) model RGB smo nadomestili z barvnim modelom HSV, ii) rešitev z uporabo metode fotometrične normalizacije, imenovane eno-nivojski retineks, ter iii) rešitev, kjer segmentacijo izvedemo s pomočjo globoke nevronske mreže. Vse nadgradnje osnovne aplikacije Virtualna tipkovnica smo validirali z množico eksperimentov, v katerih smo variirali osvetlitev, oddaljenost svetila, ozadje interakcijske površine ter uporabnika. Kot najuspešnejši nadgradnji sta se izkazali uporaba konvolucijskih nevronskih mrež in morfološka operacija odpiranja.
Keywords: virtualna tipkovnica, segmentacija slik, nevronska mreža, globoka nevronska mreža, konvolucijska nevronska mreža, kompenzacija osvetlitve, predobdelava, eno-nivojski retineks
Published: 28.02.2017; Views: 1028; Downloads: 147
.pdf Full text (2,65 MB)

12.
UGOTAVLJANJE STALIŠČ DO NEKATERIH ZNAMK TOALETNEGA PAPIRJA
Maša Vižintin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stališča so naučene predispozicije, s katerimi se odzivamo na določene objekte ali subjekte in se od posameznika do posameznika razlikujejo. Z njimi lahko ugotovimo, kakšno je mnenje potrošnikov do določenega izdelka, kakšen vpliv ima skupina na posameznika ter kakšne so razlike med ljudmi. Skratka, stališča so eden izmed najpomembnejših pojmov in so postala že skoraj nepogrešljiva pri raziskovanju vedenja potrošnikov za trženje. Prav tako kot stališča je za uspešno trženje pomembna tudi ustrezna segmentacija trga. Kadar podjetje za ciljno skupino svoje blagovne znamke izbere samo določene segmente potrošnikov, lahko izdelke natančno prilagodi njihovim potrebam ter tako uspešneje prepriča posameznike v nakup. Diplomski projekt v prvem delu govori o teoriji stališč ter na kratko opiše tudi segmentacijo trga, nato pa v drugem, empiričnem delu, predstavi raziskavo stališč potrošnikov do različnih blagovnih znamk toaletnega papirja. Pri tem upošteva v naprej določene segmente, izbrane s strani podjetja Paloma, d. d. V zaključnem delu so predstavljene ugotovitve raziskave
Keywords: stališča, toaletni papir, segmentacija, Paloma, anketni vprašalnik
Published: 17.11.2016; Views: 685; Downloads: 25
.pdf Full text (2,25 MB)

13.
PONUDBA VZORČNEGA DRUŽINAM PRIJAZNEGA HOTELA
Suzana Šedivy, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes turizem predstavlja pomemben del vsakega posameznika. Življenje je vse bolj hitro in stresno. Med delovnimi dnevi najdemo zelo malo časa zase in za družino. Zato nam čas, ki si ga rezerviramo za preživljanje »počitnic«, pomeni veliko in ga skrbno načrtujemo. Da so naši načrti čim bolj popolni, si pomagamo z lahko dosegljivo ponudbo turističnih aranžmajev in s številnimi informacijami glede posameznega ponudnika turističnih storitev. Zato je zelo pomembno, kako se posamezni ponudnik predstavi na spletu in v medijih. V uvodnem delu naloge smo opredelili problem slovenske hotelske ponudbe, ki ga vidimo v tem, da nimamo hotelske ponudbe, ki bi bila namenjena izključno otrokom, opredelili smo namen, cilje in hipoteze raziskave ter metode raziskovanja. Predvidevamo, da imajo v primerjanem avstrijskem hotelu mnogo natančneje določene segmente po starosti otrok in zato bolj ciljno oblikovano ponudbo, kar omogoča doseganje višje stopnje zadovoljstva tako otrok kot njihovih staršev. Segmentaciji smo se posvetili v drugem delu naloge predvsem s teoretično razlago in opredelitvijo koristi segmentacije ponudnika. Zaradi pravilne segmentacije v hotelu lažje ponudimo pravi proizvod, pravemu kupcu, za pravo ceno. Specializirana ponudba za družine je v zadnjem času pomemben del turizma letoviških hotelov, saj družine predstavljajo zelo visok odstotek individualnih gostov. V tretjem delu smo se osredotočili na ponudbo dveh družinam prijaznih hotelov. Izbrali smo slovenski hotel Toplice in pripadajočo ponudbo Term Čatež, kot primerjani hotel pa smo izbrali hotel Sonnenpark s pripadajočo ponudbo Sonnentherm iz Lutzmannsburga. Medsebojno smo primerjali parametre ponudbe vsakega od hotelov in opredelili nekaj prednosti in pomanjkljivosti slovenskega ponudnika ter pripravili nekaj predlogov za nadgradnjo njihove ponudbe. Ciljno oblikovana ponudba, z natančno določenimi segmenti predstavlja prvi in zelo pomemben korak k zadovoljstvu uporabnikov storitev in s tem k zadovoljstvu lastnikov in zaposlenih. Vse skupaj pa je pogoj za obstoj in razvoj ponudnika storitev
Keywords: družina, otrok, počitnice, hotel Toplice, hotel Sonnenpark, Terme Čatež, Sonnentherme, segmentacija, bazeni, igrala, varstvo, animacija, šktat Čatež, Sunny Bunny
Published: 04.11.2016; Views: 642; Downloads: 40
.pdf Full text (732,38 KB)

14.
ANALIZA MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI DUPLEK
Manja Duh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali potencialne možnosti razvoja turizma v občini Duplek. V prvem poglavju smo opredelili področje raziskave in problem, ki je pritegnil našo pozornost, namen, cilje in osnovno trditev, ki smo jo skozi pisanje preverjali v diplomskem delu. V drugem poglavju, ki predstavlja teoretični okvir naloge, smo podrobneje opredelili pojma destinacijski management in segmentacija trga. Tretje poglavje je bilo namenjeno predstavitvi ponudbe v občini Duplek. Na začetku poglavja smo predstavili naravne znamenitosti občine, kjer smo pisali o krajinskem parku Drava in Kamenščak ter o reki Dravi. Nato smo opisali še kulturne in druge znamenitosti, ki jih občina ponuja in hkrati podali nekaj predlogov, ki bi po našem mnenju izboljšali turistično ponudbo v občini Duplek. Zadnje poglavje je namenjeno kratkemu povzetku celotne diplomske naloge.
Keywords: turistična destinacija, segmentacija, občina Duplek, krajinski park Drava, grad Vurberk, nastanitvene zmogljivosti
Published: 27.10.2016; Views: 1234; Downloads: 89
.pdf Full text (1,46 MB)

15.
NAKUPNE ODLOČITVE SLOVENSKEGA POTROŠNIKA PRI NAKUPU V TRGOVSKI VERIGI SPAR
Tina Gosar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Obravnavamo področje nakupnih odločitev potrošnikov, ki nakupujejo v trgovski verigi Spar Slovenija d.o.o.. Predstavljamo potrošnika v njegovi vlogi in dejavnikih, ki vplivajo nanj. Opredeljujemo potrošnika, dejavnike, procese in odločitve, ki vplivajo na nakup, ter jih podrobneje razdelamo. Opredeljujemo tudi trenutne trende in trende v prihodnosti. Zanima nas potrošnik in njegova izhodišča za nakup. V ospredju se nam vedno pojavlja kupec, ki bodisi deluje kot potrošnik, porabnik, bodisi kot kupec in ne porabnik.
Keywords: Nakupne odločitve, nakupni proces, dejavniki vplivanja na nakup, cena, država porekla, promocije, izkušnje z izdelkom, zdravstvena varnost izdelka, priporočila prijateljev in znancev, kvaliteta, embalaža, storitve prodajnega osebja, blagovna znamka, oglaševanje, okus, označevanje izdelkov, izgled prodajnega mesta, kupec, potrošnik, Spar Slovenija d.o.o., spletna trgovina, trendi nakupovanja, marketing, prodaja, segmentacija
Published: 06.10.2016; Views: 971; Downloads: 91
.pdf Full text (1,95 MB)

16.
SEGMENTIRANJE KOT PODLAGA ZA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI V TRAJNOSTNEM TURIZMU
Sintija Križnič, 2016, master's thesis

Abstract: Biti član sodobne družbe predstavlja izziv tako odjemalcu kot ponudniku, pa tudi vsakemu posamezniku kot prebivalcu planeta Zemlja. Zaradi neodgovornega ravnanja človeka do narave se družba sooča z neprijetnimi posledicami, ki so vidne tudi pri stanju v gospodarstvu. Kot odgovor na okoljsko problematiko se je začela spreminjati paradigma družbenega, ekonomskega in okoljskega sistema. Nove usmeritve so se usmerile v trajnostni razvoj, ki kot edini zdržen sistem predstavlja preživetje na dolgi rok. Tudi turistična dejavnost, je kot ena izmed večjih in hitro rastočih svetovnih industrij, začela delovati po sistemu okoljskega menedžmenta ter družbene odgovornosti. Posledica tega je bila nova oblika turizma, imenovana trajnostni turizem, ki upošteva ekonomske, družbene in okoljske vplive s poudarkom na zmanjšanju vpliva turizma na okolje, novih okoljskih vsebinah turističnih storitev ter ozaveščanju odjemalcev o pomenu trajnostne filozofije. Pojavil se je trajnostno orientiranega turist, kot nekdo, ki je ponotranjil pomen varovanja okolja za naslednje rodove, bil pripravljen spremeniti lastne vzorce obnašanja ter se začel vesti kot družbeno in okoljsko odgovoren odjemalec. To so povodi za uvedbo novega modela trajnostnega marketinga v gospodarstvo, ki trdi, da je dosedanja usmeritev, ki je zagovarjala gospodarsko rast in povečanje proizvodnje za vsako ceno kot zadostno za zagotavljanje blaginje brez upoštevanja ostalih okoljskih ter družbenih tveganj, nevzdržna in netrajna. Ta nova usmerjenost v proizvodne in storitvene procese vnaša okoljske omejitve z upoštevanjem števila prebivalstva, njihovih življenjskih navad, nivoja proizvodnje, rabe energije ter surovin, potrošnje in odpadkov. Tudi mi smo si zadali nalogo, vezano na trajnostni razvoj, na primeru tržne segmentacije trajnostno orientiranega turista pri trajnostni turistični ponudbi, ki je še kako pomembna za tržnike v turistični dejavnosti. Naša vprašanja se glasijo: Ali je okoljska zavest že prisotna med prebivalci Republike Slovenije? Se je že oblikoval segment trajnostno orientiranih turistov? Kakšne so njegove značilnosti? Katera demografska merila vplivajo na njegovo nakupno vedenje? In nenazadnje, katera orodja marketinškega komuniciranja so zanj učinkovita? Rezultati raziskave potrjujejo prisotnost trajnostno orientiranega turista v slovenski družbi, ki je okoljsko zaveden, pa vendar se še kažejo določena odstopanja pri njegovih nakupnih navadah. Demografska merila, kot so starost, izobrazba, življenjski cikel družine in dohodek vplivajo na odnos potencialnih odjemalcev do trajnostnih vsebin. Menimo, da je takšen turist še v fazi oblikovanja in da bomo morali še počakati, da se bo dokončno oblikoval.
Keywords: trajnostni razvoj, trajnostni turizem, trajnostno orientiran odjemalec, trajnostni marketing, segmentacija, demografka merila, psihografska merila
Published: 03.10.2016; Views: 915; Downloads: 158
.pdf Full text (2,49 MB)

17.
IZDELAVA MODULA ZA POMOČ PRI VNOSU PODATKOV IN KLASIFIKACIJO SLIK ZA PROGRAMSKO OPREMO GALIS
Marko Kokol, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela je bil izdelan nov modul za komercialni programski paket Galis, ki ga razvija podjetje Semantika d.o.o. in ga uporablja večina slovenskih muzejev, prisoten pa je tudi na drugih trgih držav CE regije. Razvit modul dodaja metode strojnega učenja in umetne inteligence z namenom povečanja produktivnosti muzejskih strokovnjakov, ki produkt uporabljajo pri svojem delu, predvsem z omogočanjem hitrejšega dostopa do informacij, avtomatizacije ponavljajočih se opravil in samodejnega razpoznavanja predmetov na vnesenih slikah. Izdelane rešitve smo tudi preverili in potrdili, da so smiselna dopolnitev programskega paketa.
Keywords: inteligentni sistemi, segmentacija slik, razpoznavanje slik, polno besedilno iskanje, prilagojeni predlogi
Published: 07.09.2016; Views: 783; Downloads: 30
.pdf Full text (2,23 MB)

18.
ANALIZA TUJEGA OKOLJA IN TRŽNIH PRILOŽNOSTI NA TUJIH TRŽIŠČIH - NA PRIMERU PODJETJA PALOMA D.D.
Lidija Kitel, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Razlogi za internacionalizacijo poslovanja podjetja so različni. Od povečanja prihodkov, povečanja dobička, doseganja ekonomije obsega, pritiska konkurence, omejenosti domačega tržišča itd. Vsi pa imajo skupni cilj, tj. zagotoviti podjetju dolgoročno rast in razvoj podjetja. Podjetja so pri vstopu na tuja tržišča izpostavljena različnim tržnim, tehnološkim, finančnim in organizacijskim izzivom in oviram. Poslovna presoja, ali je podjetje sposobno sprejeti te izzive in premagati ovire, je ključna za uspeh procesa vstopa podjetja na tuja tržišča. Zato mora vsako podjetje, preden vstopi na tuja tržišča, kritično presoditi motive za nastop na tujih tržiščih, oceniti lastne poslovne potenciale ter presoditi, ali je podjetje sposobno za nastop na tujem tržišču. Pri odločitvah, na katera tuja tržišča naj podjetje širi poslovanje, je treba na podlagi izbranih kriterijev segmentirati in izbrati le tržno zanimiva tuja tržišča. S segmentiranjem držav in tujih tržišč podjetje odkrije, na katerih tujih tržiščih ima tržne priložnosti. Ker pa je lahko število potencialnih tujih tržišč preveliko, mora podjetje v nadaljevanju procesa internacionalizacije dobljene segmente oziroma tržišča oceniti in določiti, na katera in koliko tujih tržišč se bo osredotočilo. Z deljenjem globalnih tržišč v homogene tržne segmente po različnih kriterijih se lahko podjetje enostavneje osredotoči na posamezne značilnosti držav, izbere primerne ciljne skupine odjemalcev za svoje izdelke in se izogne preveliki količini informacij, prevelikim stroškom ter lažje izvede svoje marketinške strategije.
Keywords: model za izbiro tržišč, model točkovanja, segmentacija tržišča, tuje tržišče.
Published: 08.07.2016; Views: 479; Downloads: 70
.pdf Full text (1,82 MB)

19.
AKTIVNO DOŽIVETJE PROSTORA OD POHORJA DO BOHORJA
Aljana Košir, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga »Aktivno doživetje prostora od Pohorja do Bohorja« je razdeljena na pet poglavij. V uvodu smo opisali področje in problem raziskovanja ter opredelili osnovne trditve in cilje. V nadaljevanju pa smo navedli predpostavke, omejitve in uporabljene metode raziskave (polstrukturirani intervjuji in anketiranje). Drugo poglavje zajema osnove pripravljanja potovanja. S pomočjo različnih pogledov avtorjev, ki so pisali na to temo, smo podrobneje spoznali organiziranje potovanj, segmentiranje in tržno komuniciranje. V tretjem poglavju najprej na kratko predstavimo območje od Pohorja do Bohorja, ki zajema sedem občin. Podani so rezultati intervjujev prve ciljne skupine in anket druge ciljne skupine. Na podlagi analize smo pripravili dva vzorčna itinerarija za omenjeni ciljni skupini. Zadnji dve poglavji, četrto in sklepno, sta namenjeni zaključku, priporočilom in ugotovitvam. V četrtem poglavju smo pripravili petdnevni itinerarij in kalkulacijo za dve potencialni ciljni skupini ter podali predlog promocije. V sklepnem delu pa smo strnili misli ter ovrgli oziroma sprejeli zastavljene trditve iz uvodnega dela diplomske naloge.
Keywords: segmentacija, organiziranje potovanja, intervju, anketa, ciljna skupina, itinerarij, promocija
Published: 04.04.2016; Views: 680; Downloads: 103
.pdf Full text (1,71 MB)

20.
PREPOZNAVANJE PRIMERKA IZ GENERIČNEGA RAZREDA OBJEKTOV NA OSNOVI DIGITALNIH SLIK
Natalija Dimovska, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena metoda za prepoznavanje primerka iz generičnega razreda objektov na osnovi digitalnih slik. Proces prepoznavanja objekta na sliki je ena od hitro razvijajočih se tehnologij. Podajamo pregled že obstoječih metod in postopkov za segmentacijo, strojno učenje ter popis objektov z značilkami. Prav tako je opisana naša implementacija algoritma za prepoznavanje generičnih objektov na sliki. Prepoznavanje primerka (skodelic) smo izvedli s segmentacijo GrubCut, deskriptorji HOG (angl. Histogram of Oriented Gradients), za klasifikacijo primerka pa smo uporabili strojno učenje s stroji SVM (angl. Support Vector Machine). Na testni množici 34 slik z 75 primerki smo izračunali metriko TPR (angl. True Positive Rate) kot 0,92 in metriko PPV (angl. Positive Predicted Value) skoraj 0,96, pri čemer smo uporabili učno množico velikosti 84 slik.
Keywords: Prepoznavanje objektov, klasifikacija, zaznavanje objektov, deskriptor, HOG, SVM, segmentacija
Published: 14.10.2015; Views: 682; Downloads: 65
.pdf Full text (2,04 MB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica