| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Gradnja termoelektrarn v času razmaha evropske tranzicijske politike obnovljivih virov energije
Monika Jurgec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na gradnjo in delovanje termoelektrarn v času, ko si Evropska unija (v nadaljevanju EU) in države članice prizadevajo k trajnostnemu razvoju, ki temelji na zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo ob nizkih izpustih škodljivih toplogrednih ter drugih plinov. Končni cilj nizkoogljične družbe je pridobivanje energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju OVE), h katerim stremi tudi obširna energetska zakonodaja EU, ki je v zadnjem desetletju na tem področju bistveno napredovala. Kljub intenzivnemu boju za čim nižje emisije škodljivih plinov se delež OVE povečuje počasi, zato termoelektrarne še vedno predstavljajo bistven del proizvodnje električne energije, saj zaradi tradicionalne vloge zagotavljajo stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo. Slednja je, v kombinaciji s škodljivimi vplivi termoelektrarn na okolje, dvorezen meč. V preteklosti so namreč termoelektrarne na premog predstavljale velik okoljski problem, saj kurjenje premoga dokazano onesnažuje okolje in posledično negativno vpliva na zdravje ljudi. V času, ko poskuša evropska družba preiti na zeleno energijo, ki ima manj škodljivih emisij, je pomembno, da se vloga termoelektrarn počasi zmanjšuje, oziroma, da se izvedejo ekološke sanacije teh objektov. V drugem delu se diplomsko delo osredotoča na gradnjo Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ 6), ki je v dobrih desetih letih trajanja v javnosti dvignila veliko prahu, predvsem zaradi finančnih nejasnosti in sumov korupcije. Z analizo Investicijskih programov TEŠ 6 so bile ugotovljene nepravilnosti pri izračunih, prav tako se investitor ni držal dogovora z Republiko Slovenijo o ceni investicije, ki je presegla dovoljeno vrednost. Rešitev vprašanja delovanja Bloka 6 je v prihodnosti prestrukturiranje vodstva in nadzora TEŠ ter boljše sodelovanje med TEŠ in državo, s čimer bi se lahko morebitne nepravilnosti odkrile prej.
Keywords: energetska politika, okoljska politika, obnovljivi viri energije, termoelektrarne, sanacije, TEŠ 6, okolje, onesnaževanje, diplomske naloge
Published: 19.10.2016; Views: 721; Downloads: 86
.pdf Full text (893,34 KB)

2.
USPEŠNOST SANACIJE STANOVANJSKEGA OBJEKTA V ŽICAH
Marko Vučković, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Uspešnost sanacije stanovanjskega objekta v Žicah predstavljam že sanirano hišo ter ugotavljam ali so bile prve sanacijske metode dovolj uspešno in dobro izvedene. Diplomsko nalogo bom predstavil po alinejah, glede na predvidene metode sanacije. V prvem delu vsake alineje bom opisal vse napake na prvotnem stanju objekta, izvedena sanacijska dela in uspešnost le teh. V jedru se bom osredotočil na neizvedene in neuspešno izvedene sanacijske metode ter postopke, ki bodo potrebni za izvedbo sanacij. Na koncu bom vključil še smiseln vrstni red sanacij.
Keywords: gradbeništvo, sanacija, uspešnost sanacije, posedanje, vdor vode
Published: 10.10.2016; Views: 718; Downloads: 41
.pdf Full text (3,28 MB)

3.
SANACIJA OPORNEGA ZIDU NA JUŽNI STRANI DOMINIKANSKEGA SAMOSTANA NA PTUJU
Simon Andrej Čerpnjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja sanacijo opornega zidu Dominikanskega samostana na Ptuju. V teoretičnem delu je splošen opis oporno podpornih konstrukcij, sanacij takih konstrukcij ter opis sider. Drugi del diplomskega dela se navezuje na zgodovino izbranega objekta, geološko geotehnične lastnosti terena, na katerem stoji objekt, sanacijo objekta z alternativno možnostjo sanacije in izračun nosilnosti sidra vse skladno po evropskih SIST EN – EVROKOD standardih.
Keywords: gradbeništvo, sanacije, geotehnika, oporniki, podporne konstrukcije, sidra
Published: 10.10.2016; Views: 555; Downloads: 82
.pdf Full text (13,07 MB)

4.
PREDLOG SANACIJE IN UTRDITVE "VILE RUŽIČKA"
Dino Harandi, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena vila Ružička, ki stoji na Dobrni ter opisano njeno stanje. Na podlagi analize trenutnega stanja in preučitve literature o škodljivih vplivih ter vzrokih poškodb na zgradbah je predlagana optimalna rešitev za sanacijo obravnavanega obekta. S pomočjo lastnih izmer so izdelani arhitekturni načrti, ki bodo služili kot osnova za izdelavo popisa del pri sanaciji objekta. Potek sanacije je časovno določen z opredelitvijo aktivnosti in vrstnim redom izvajanja del ter vizualiziran v obliki modificiranega gantograma s pomočjo računalniškega programa MS Project.
Keywords: gradbeništvo, sanacija, rekonstrukcija, popis del s predizmerami, terminski plan sanacije
Published: 07.07.2016; Views: 771; Downloads: 76
.pdf Full text (6,06 MB)

5.
RAZVOJ MODELA SANACIJE PROIZVODNEGA PODJETJA
Gorazd Križaj, 2015, master's thesis

Abstract: Gospodarska kriza je nedvomno zajela vse pore družbe in podjetja so izpostavljena vse večjemu konkurenčnemu pritisku. Tržni potencial se krči in »pogače« je vse manj za obilico konkurentov, ki so pripravljeni narediti marsikaj za preživetje. Pri tem mnoga podjetja zaidejo v težave in potrebne so sanacije ter prestrukturiranja. Koncept trženja, ki ga opredeljuje Kotler (1996, str. 18), smatra, da bodo uspešnejša tista podjetja, ki znajo opredeliti potrebe in želje ciljnih trgov in so pri izpolnjevanju želenega bolj učinkovita kot ostala podjetja. Na tej predpostavki temelji oblikovanje modela sanacije, ki ga bomo predstavili v tem delu. Z njim poskušamo dokazati, da se podjetje s pomočjo strateškega trženja in projektnega vodenja lahko na pregleden in strukturiran način reši iz težke situacije. Podjetja se sanacije lotevajo na zelo različne načine. Običajno potreba po sanaciji pride zelo pozno (prepozno) in vodstvo ter lastniki pogosto podležejo paniki po hitrem ukrepanju. Pri tem prihaja do oportunističnih odločitev, katerih uspeh je predvsem odvisen od sreče. Osredotočajo se na tehnične rešitve in na hitro rezanje stroškov. Lastniki od vodstva pričakujejo takojšne rezultate, vodstvo pa pogosto podleže nerealističnim obljubam zaradi bojazni pred izgubo zaposlitve. Da se takemu scenariju izognemo, potrebujemo model ali »recept« reševanja in saniranja podjetja, ki nam pomaga držati smernice in določa aktivnosti, ki jih moramo narediti v določnem vrstnem redu. S tem si povečamo možnost preživetja in uspeha sanacije. Model in predpostavke temeljijo predvsem na izkušnjah s srednje velikimi in manjšim podjetji. Model sanacije določa, da se največ pozornosti posveča pripravi sanacije. To pomeni, da je potrebno najprej ugotoviti, kako podjetje posluje glede na okolico (konkurente) ter kaj se dogaja v poslovnem okolju podjetja (kupci, konkurenti, gospodarske razmere). S pomočjo analize notranjega okolja določimo prednosti ter slabosti glede na konkurenco. Analiza zunanjega okolja nam pomaga določiti priložnosti in nevarnosti v okolju. Na osnovni le-tega lahko določimo našo vizijo in strateške cilje za prihodnost. Cilj modela ni le kratkoročna sanacija, temveč sanacija, ki bo omogočila dolgoročni obstoj in rast podjetja. Sanacije na kratki rok, ki ne upoštevajo dolgoročnega razvoja, so obsojene na propad, saj zelo hitro izgubimo potencialne prednosti, ki smo jih skozi sanacijo pridobil. Glede na širšo sliko so za uspeh sanacij pomembni naslednji faktorji: učinkovito upravljanje s kadri in organizacijsko kulturo podjetja, poznavanje notranjega in zunanjega okolja podjetja, poznavanje ključnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za podjetje, jasna vizija in vključenost vseh zaposlenih, jasna hierarhija ciljev, obvladovanje finančnih in časovnih okvirov ter dober sistem obvladovanja sprememb v podjetju in okolju. Model, ki je nastal skozi to delo ne dovoljuje bližnjic, saj preskakovanje korakov in nedosledno izvajanje modela, podre celoten sistem in ko manjka en člen v verigi, je proces neučinkovit.
Keywords: univerzalni model sanacije, notranje okolje podjetja, zunanje okolje podjetja, SWOT analiza, strateški cilji
Published: 27.05.2015; Views: 1114; Downloads: 35
.pdf Full text (2,38 MB)

6.
SANACIJA VLAGE NA STAREJŠEM OBJEKTU IN PREISKAVE NA SUŠILNEM OMETU
Goran Gomboši, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve in obnove kulturna dediščine in starejših objektov eno od največjih težav. Neposredno ali posredno vpliva na degradacijo skoraj vseh vrst materialov in konstrukcij. Negativnim učinkom ne uidejo niti navlaženi gradbeni materiali, ki uničujejo konstrukcijo objekta in povzročijo njegovo propadanje. Problem vlažnih zidov je posledica neizoliranih starejših objektov in slabo oz. pomanjkljivo izoliranih novih objektov. V prvem delu opišem nekaj ključnih besed o sami vlagi in soleh v ometih, kakšne vrste vlage poznamo, kako sanirati vlago, zakaj je vlaga prisotna v objektih itd. Nato sem v drugem delu diplomske naloge predstavil primer sanacije kapilarne vlage na starejšem objektu namenjenemu turistični dejavnosti v Svetinjah z uporabo sušilnega ometa. V nadaljevanju diplomske naloge sem izvedel preiskave v saniranih ometih po cca. 9.-ih letih od izvedbe sanacije na predelu pojava poškodb. S preiskavo sem hotel dobiti odgovor, zakaj je prišlo do lokalnih poškodb na sušilnem ometu, ki je primeren za sanacijo kapilarne vlage. Kajti iz različnih virov literature je razbrati da lahko sušilni ometi funkcionirajo le nekaj let (5-25 let) odvisno od lokacije in navlaženosti objekta nakar jih je potrebno zamenjati
Keywords: vlaga, ometi, sanacije, poškodbe, soli
Published: 31.07.2014; Views: 945; Downloads: 389
.pdf Full text (12,76 MB)

7.
PREDLOG SANACIJE VLAGE V STANOVANJSKI HIŠI NA PTUJU
Tomaž Šoštarič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem se posvetil problemu vlage v stanovanjskih hišah. Poskušal sem navesti najpogostejše vzroke, zakaj se vlaga pojavi v objektih, kakšne so njene posledice in kako vlaga in plesen vplivata na kakovost bivanja in zdravje ljudi, ter kakšni so preventivni ukrepi, da do tega pojava ne bi prišlo. Podrobneje sem se posvetil analizi stanovanjske hiše na Ptuju. Na podlagi razpoložljive literature in teoretičnega znanja pridobljenega na fakulteti sem podal predlog sanacije objekta.
Keywords: gradbeništvo, sanacije, vlaga, poplave, drenaža
Published: 28.08.2013; Views: 1098; Downloads: 301 
(1 vote)
.pdf Full text (2,87 MB)

8.
SANACIJA VLAGE V STANOVANJSKI HIŠI
Tadej Čeh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: S problemom vlažnih zidov se lahko srečamo tako v staruh kot novih objektih. V obeh primerih so posledica vlažnih zidov slabši bivalni pogoji ter v nekaterih celo pojav plesni. Prekomerna navlaženost materialov in konstrukcij ter posledična spremenjena toplotna prevodnost je ena tistih gradbeno fizikalnih težav, ki lahko opazno vplivajo na obratovalne in vzdrževalne stroške, kakovost bivanja in ne nazadnje na trajnost in vrednost nepremičnine. Sanacija problemov z vlago je praviloma povezana z visokimi stroški. Preprečevanje prekomernega navlaženja materialov in konstrukcij je zato eden od ključnih ukrepov, s katerimi zagotavljamo trajnost in funkcionalnost stavbe. Za primer sem izbral sanacijo stanovanjske hiše v domačem kraju. Hiša ima velik problem v pojavu vlage na konstrukciji. V diplomski nalogi sem predstavil vzroke prekomerne vlage v stavbah ter navedel ustrezne ukrepe.
Keywords: gradbeništvo, sanacije, vlaga v konstrukcijah, plesen
Published: 02.07.2012; Views: 2034; Downloads: 236
.pdf Full text (2,86 MB)

9.
SANACIJA IN OJAČITEV VEČSTANOVANJSKE HIŠE
Klemen Štarkel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Glavna tema diplomske naloge je sanacija in ojačitev večstanovanjske hiše. V teoretičnem delu je opisano projektiranje rekonstrukcij, pristop k rekonstrukciji ter poškodbe na konstrukcijah, nastale kot posledica nepravilne gradnje ter nevzdrževanja. V praktičnem delu so na osnovi vizualnega pregleda ter laboratorijskih analiz, podane idejne smernice za sanacijo in ojačitev objekta. Za izbrane sanacijske ter utrditvene ukrepe so izrisani detajli izvedbe ter podani podrobni opisi izdelave posameznih ukrepov.
Keywords: Gradbeništvo, sanacije, ojačitve
Published: 19.09.2011; Views: 1539; Downloads: 496
.pdf Full text (5,89 MB)

10.
Sanacija pregrade Vogršček : diplomsko delo
Silvana Batič, 2008, undergraduate thesis

Keywords: namakalnega cevovoda, pregrade, sanacije pregrad, cevi talnega izpusta
Published: 14.01.2009; Views: 2599; Downloads: 391
.pdf Full text (747,44 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica