| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 3 / 3
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Zadovoljstvo prebivalcev z uresničevanjem nalog in pristojnosti mestne občine nova gorica na področju zagotavljanja varnosti
Magdalena Grmek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Na področje zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih sodijo različni deležniki, primarno pa sta to policija, ki je glavni subjekt zagotavljanja varnosti, in pa občina oziroma tako imenovana samoupravna lokalna skupnost. Vsaka lokalna skupnost se sooča s specifičnimi dejavniki ogrožanja varnosti, ki determinirajo varnostno politiko občine. Naloga lokalnih skupnosti (in organizacij za zagotavljanje varnosti) je, da ocenijo, kaj posameznika in skupnost dejansko in kaj potencialno ogroža, to upoštevajo in temu primerno ukrepajo. Zagotavljanje varnosti na lokalni ravni in v tem kontekstu uspešnost uresničevanja nalog in pristojnosti občin z vidika percepcij prebivalcev smo z raziskavo analizirali na primeru Mestne občine Nova Gorica. Ugotovili smo, da po mnenju prebivalcev občina naloge na področju zagotavljanja varnosti opravlja v zadovoljivi meri. Anketiranci iz Mestne občine Nova Gorica se v lokalnih skupnostih počutijo varno, vendar zaznavajo različne dejavnike in grožnje, ki predstavljajo varnostni problem v občini. Največji problem v občini glede na raziskavo predstavljajo preprodaja drog, kršitve v prometu, uživanje nedovoljenih substanc na javnih mestih, vlomi v stanovanjske objekte in pa klasična kriminaliteta (tatvine/ropi). Po mnenju anketirancev so za nastanek tovrstnih varnostnih problemov odgovorni kar prebivalci sami. Anketiranci na splošno kot zadovoljivo ocenjujejo tudi delo občinskega redarstva, inšpekcijskega redarstva in policije na področju zagotavljanja varnosti. Večina anketirancev sicer ni seznanjena z obstojem »Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov Nova Gorica – MO Nova Gorica«, tisti, ki so z njim seznanjeni, pa delo sosveta ocenjujejo kot ustrezno.
Keywords: diplomske naloge, lokalna varnost, Mestna občina Nova Gorica, samoupravna lokalna skupnost, viri ogrožanja, subjekti zagotavljanja varnosti
Published: 15.10.2018; Views: 623; Downloads: 121
.pdf Full text (443,09 KB)

2.
Model sistema inšpekcijskega nadzora na ravni lokalne samoupravne skupnosti
Sabina Tehovnik Kumar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je prikazana uporaba sistemskega pristopa, kvalitativnega modeliranja in uporaba modela sistemske dinamike pri reševanju problematike inšpekcijskega nadzora na ravni samoupravne lokalne skupnosti. Za celovit opis in razumevanje kompleksnega sistema je uporabljen kvalitativni model v obliki vzročno-posledičnega diagrama. Vzročno-posledični diagram predstavlja osnovo za izgradnjo enovitega modela sistemske dinamike. Z uporabo modela smo podrobneje izoblikovali dejavnike vpliva in njihovo soodvisnost ter določili merila učinkovitosti in uspešnosti nadzora. Razviti model sistemske dinamike omogoča boljše poznavanje delovanja in dinamike sistema in s tem prispeva k oblikovanju novih politik vodenja in upravljanja, kar vodi k višji učinkovitosti inšpekcijskih služb.
Keywords: sistemski pristop, model sistemske dinamike, inšpekcijski nadzor, lokalna samoupravna skupnost, sistemska dinamika, modeliranje in simulacija
Published: 05.10.2016; Views: 891; Downloads: 121
.pdf Full text (1,88 MB)

3.
RAZPOLAGANJE S FINANČNIM IN STVARNIM PREMOŽENJEM V SAMOUPRAVNI LOKALNI SKUPNOSTI
Boštjan Tomić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Samoupravna lokalna skupnost predstavlja upravno politično enoto, kateri država priznava (dodeli) določene pristojnosti glede urejanja javnih zadev ter pravno subjektiviteto. Lokalna samouprava zato hkrati pomeni večjo ali manjšo stopnjo samostojnega, bolj ali manj od države neodvisnega upravljanja z lokalnimi zadevami s strani prebivalcev lokalne skupnosti. Ena izmed pomembnih nalog občin, kot temeljnih samoupravnih lokalnih skupnosti, je razpolaganje in upravljanje s stvarnim in finančnim premoženjem. V javnem interesu je, da občine razpolagajo s svojim premoženjem čimbolj racionalno in transparentno. Ravno zaradi tega je Republika Slovenija po osamosvojitvi sprejela različne predpise, ki se nanašajo na problematiko razpolaganja z javnimi sredstvi, kot na primer Ustavo Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), Zakon o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008-odl. US, 76/2008, 100/2008-odl. US, 79/2009, 14/2010-odl. US, 51/2010, 84/2010-odl. US), Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007-odl. US, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011), Zakon o javnih financah /ZJF-UPB4/ (Uradni list RS, št. 11/2011), zakon, ki ureja javno naročanje, predpise, ki urejajo področje javno-zasebnega partnerstva, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/2010), itd. Ustava RS določa, da se občina financira iz lastnih virov; država občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. Zakon o lokalni samoupravi določa, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Zakon o financiranju občin ureja vire financiranja občin, problematiko zadolževanja in izdajanja poroštev občin, sofinanciranje nalog in investicij občin, nadzor. Zakon o javnih financah ureja sestavo, pripravo in izvrševanje občinskih proračunov, upravljanje s premoženjem občin, zadolževanje občin, poroštva občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpiciranje. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih ureja načela ravnanja, postopke ravnanja ter akte ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
Keywords: samoupravna lokalna skupnost, občina, premoženje, upravljanje, razpolaganje
Published: 06.01.2012; Views: 3154; Downloads: 232
.pdf Full text (350,52 KB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica