| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Rekonstrukcija elektromotorja POLY 14 ELKO : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Ismail Nurcheski, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želimo doseči rekonstrukcijo elektromotorja. Konstrukcija strojnih elementov bo potekala v programskem paketu SolidWorksu. Motor je imel 400W moči, želeli moč 550W. Naši cilj je tudi izračunati življenske dobe ležajev. Več kot očitna sprememba moči elektromotorja je vplivala na dimenzije le-tega. Ključni rezultati zavzemajo spremembo številov vrtljajev elektromotorja. Rezultati so opisani na koncu diplomskega dela.
Keywords: elektromotor, stator, rotor, gred, ležaj, konstuiranje.
Published in DKUM: 13.07.2022; Views: 158; Downloads: 36
.pdf Full text (3,38 MB)

2.
Numerična analiza nosilnosti centrifugalnega rotorja
Luka Hojnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema analizo in izboljšavo osnovnega centrifugalnega rotorja in rotorja z ojačitvenima obročema, ki je že v uporabi. Naloga centrifugalnega rotorja je kroženje zraka v peči pri tehnološkem postopku žarjenja aluminijevih zlitin. Problem obstoječega rotorja je krajša življenjska doba zaradi temperature žarjenja in s tem povezane mejne vrednosti napetosti, ki povzročijo porušitev materiala. Cilj naloge je doseči čim nižje napetosti pri obratovanju rotorja, sprva pri osnovnem rotorju, nato pa pri rotorju z ojačitvenima obročema. V diplomskem delu so zajeti postopki konstruiranja in simuliranja rotorjev, čemur sledi analiza in primerjava med osnovnim modelom in modeli z izboljšavami.
Keywords: numerična simulacija, rotor, ojačitev, napetost, pomik
Published in DKUM: 08.03.2022; Views: 378; Downloads: 96
.pdf Full text (5,46 MB)

3.
Vrednotenje negotovosti meritve v procesu dinamičnega uravnoteženja rotorja odpraševalne naprave : magistrsko delo
Danilo Viderman, 2021, master's thesis

Abstract: Vrednotenje merilne negotovosti predstavlja zelo pomemben proces pri dinamičnem uravnoteženju rotorja. Neuravnotežen rotor odpraševalne naprave lahko povzroči nepričakovane okvare in velike stroške v podjetju, posledično tudi izpad proizvodnje. Na osnovi teoretičnega znanja in izkušenj smo določili vplivne veličine in opredelili njihov vpliv na merilni rezultat. Omejili smo se le na tiste prispevke negotovosti, ki pomembno vplivajo na standardno negotovost pri uravnoteženju rotorja. Posebno pozornost smo namenili prispevkom, katerih nadzor trenutno ni povsem zadovoljiv.
Keywords: merilna negotovost, vibracije, dinamično uravnoteženje, rotor
Published in DKUM: 22.12.2021; Views: 327; Downloads: 48
.pdf Full text (1,80 MB)

4.
Meritve in primerjava osnovnih karakteristik laboratorijskih sinhronskih strojev s cilindričnim rotorjem in izraženimi poli
Tomaž Novak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena in analizirana dva laboratorijska sinhronska stroja nazivne moči 0,3 kVA. Obravnavana stroja se razlikujeta po zgradbi rotorja in spadata v skupini sinhronskih strojev s cilindričnim rotorjem ter sinhronskih strojev z izraženimi poli. V okviru diplomskega dela je najprej predstavljeno teoretično ozadje, iz katerega so razvidne osnovne razlike delovanja obeh strojev. V nadaljevanju je predstavljen laboratorijski sistem, na osnovi katerega je bila izvedena eksperimentalna analiza obeh strojev. S pomočjo opisanega laboratorijskega sistema so bili izvedeni osnovni standardni preizkusi v prostem teku, kratkem stiku ter v paralelnem obratovanju sinhronskih strojev z omrežjem. Na podlagi preizkusov je izvedena primerjava obeh tipov strojev. S pomočjo meritev sta določena obratovalna diagrama obeh strojev. Nadalje je opisan postopek izrisa krivulj V, karakteristik faktorja delavnosti ter regulacijskih karakteristik na osnovi izmerjenih obratovalnih diagramov in primerjava dobljenih rezultatov.
Keywords: sinhronski stroj, izraženi poli, cilindrični rotor, preizkus prostega teka, preizkus kratkega stika, obratovalni diagram, standardni preizkusi
Published in DKUM: 09.10.2018; Views: 1058; Downloads: 62
.pdf Full text (4,01 MB)

5.
Zasnova in razvoj rotorja strešnega ventilatorja v podjetju Klima Celje d.d.
Nejc Novak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo primerjali obstoječi postopek izdelave rotorja strešnega ventilatorja, ki se ga poslužujejo v podjetju Klima Celje, z izboljšanim postopkom. Za razvoj novega načina izdelave smo se odločili zaradi povpraševanja na trgu ter konkurenčnosti podjetij. Primerjali smo dva, v praksi najpogosteje uporabljena, načina razreza materiala, to je plazemski in laserski razrez. Z razvojem smo želeli čim ceneje, hitreje ter natančneje izdelati rotor strešnega ventilatorja. Ugotovili smo, da je plazemski razrez, ki je sicer v podjetju v uporabi, cenejši od laserskega razreza, vendar je kvaliteta izdelka slabša. Laserski razrez je natančnejši od plazemskega razreza, kar omogoča krajši čas in lažjo sestavo rotorja. Poleg tega je zaradi natančnosti laserskega razreza težišče rotorja boljše, natančnejši pa je tudi kot naleganja lopatic. Na koncu smo tudi izračunali, kolikšna bi bila cena rotorja pri serijski proizvodnji desetih, stotih in tisočih rotorjev, če bi upoštevali popust na količino.
Keywords: laserski razrez, plazemski razrez, razvoj, rotor
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 1051; Downloads: 113
.pdf Full text (6,02 MB)

6.
Načrtovanje, modeliranje in vodenje sinhronskega reluktančnega generatorja z dvojnim statorskim navitjem
Dalibor Igrec, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Delo obravnava načrtovanje, modeliranje in vodenje Sinhronskega Reluktančnega Generatorja z Dvojnim Statorskim Navitjem (SRGDSN), ki predstavlja izrazito magnetno nelinearen sistem. Nelinearnost sistema je posledica nelinearnosti uporabljenega aktivnega magnetnega materiala in posledično nelinearne odvisnosti inducirane napetosti primarnega (bremenskega) navitja v odvisnosti od vzbujanja sekundarnega (vzbujalnega) navitja ter hitrosti vrtenja rotorja. V statorskem paketu SRGDSN sta nameščeni dve trifazni pasovni statorski navitji z enakim številom polov. Prvo trifazno statorsko navitje, ki skrbi za vzbujanje celotnega sistema, imenujemo vzbujalno statorsko navitje, drugo trifazno statorsko navitje, iz katerega se vrši odjem električne energije, pa bremensko statorsko navitje. Pri načrtovanju SRGDSN je za določitev konstrukcije SRGDSN uporabljen model stroja s porazdeljenimi parametri, ki sloni na izračunih porazdelitve magnetnega polja modela stroja s pomočjo dvodimenzionalne metode končnih elementov (2D MKE), kjer je bil upoštevan vpliv realne geometrije stroja in vpliv magnetnih nelinearnosti stroja v vseh ustaljenih obratovalnih stanjih SRGDSN. Parametri modela električnega podsistema SRGDSN s koncentriranimi parametri so bili določeni s pomočjo modela SRGDSN s porazdeljenimi parametri v obliki pozicijsko in tokovno odvisnih nelinearnih karakteristik magnetnih sklepov sekundarnega in primarnega navitja. S trifazno-dvofazno transformacijo in rotacijsko transformacijo je zapis originalnega trifaznega modela preveden v zapis dvoosnega modela. S tem postanejo magnetno nelinearne karakteristike magnetnih sklepov funkcije položaja rotorja in vseh tokov sekundarnega in primarnega navitja. Glede na naravo SRGDSN je za performančno optimiziran režim vodenja izbrana metoda teorije robustne sinteze povratne zanke (ang. Quantitative feedback theory – QFT). Razlog za izbor metode QFT je njeno neposredno upoštevanje vpliva negotovosti parametrov sistema.
Keywords: reluktančni generator, rotor z magnetnimi pregradami, dvojno statorsko navitje, magnetna sklopljenost, metoda končnih elementov, robustna sinteza povratne zanke
Published in DKUM: 13.09.2016; Views: 1603; Downloads: 73
.pdf Full text (51,63 MB)

7.
ANALIZA DELOVANJA SINHRONSKEGA MOTORJA SM4P
Jože Tasič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Firšt d.o.o. uporablja v svojih izdelkih tudi lasten enofazni sinhronski motor male moči SM4P z rotorjem iz trajnega magneta. Od izdelkov podjetja se zahteva zanesljivo delovanje in primeren zagonski ter omahni moment. Te lastnosti so pri omenjenem motorju dosežene tudi s posebno sklopko med rotorjem in gredjo. Namen dela je bil zasnovati in izdelati merilni sistem, ki bo omogočal potrditi smiselnost sklopke in analizirati delovanje predvsem v fazi zagona. Z njim bo mogoče izvajati dinamične in statične meritve ter sistematično ovrednotiti vplive možnih izboljšav na zagon motorja. Na koncu so podane še nekatere ideje in možnosti nadgradnje merilnega sistema.
Keywords: sinhronski motor, rotor s trajnim magnetom, elektromotorni pogon, merilni sistem, analiza merilnih rezultatov
Published in DKUM: 07.09.2016; Views: 1144; Downloads: 113
.pdf Full text (8,95 MB)

8.
Numerična simulacija hidrokinetične vodne turbine v reki Muri
Matej Germek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V Evropski uniji gre razvoj predvsem v smeri samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Ker ima Slovenija obveznost za 20 % povečati svojo energetsko učinkovitost, se delajo študije za izkoriščanje vodnih virov, kjer še niso zgrajene hidroelektrarne. V študije so vključene predvsem ravninske reke z majhnim padcem, kamor sodi tudi reka Mura. Za pridobivanje energije iz takšnih vodotokov, se v zadnjem času čedalje več uporabljajo turbine, ki bistveno manj posegajo v okolje in so postavljene prosto v tok. Z razvojem računalnikov so bile omogočene numerične simulacije celotnih HE sistemom, ki nam omogočajo razumevanje delovanja teh turbin. Z numeričnimi simulacijami je mogoče napovedati celotno obratovalno karakteristiko za določeno hitrost toka. V diplomskem delu smo izvedli izračun oziroma smo uporabili različne računske modele in primerjali njihove rezultate. Rezultati so pokazali, da lahko z uporabo različnih računskih modelov pričakujemo podobne rezultate.
Keywords: Numerična simulacija, Hidrokinetična vodna turbina, Darrieusov rotor.
Published in DKUM: 14.12.2015; Views: 1463; Downloads: 118
.pdf Full text (3,63 MB)

9.
Numerična analiza obratovalnih karakteristik centrifugalnega rotorja z votlo lopatico
Patrick Behmer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen nov koncept votlih lopatic v ventilatorju s centrifugalnim rotorjem, skozi katere tečejo majhni masni tokovi. Ta dodaten tok skozi rego v lopatici, ki ga pri konvencionalnem modelu ni, naj bi zmanjšal recirkulacjisko območje ali celo preprečil odlepljanje mejne plasti na sesalni strani lopatice. S pomočjo numerične simulacije sta bila primerjana konvencionalni rotor in novi koncept rotorja. Numerična simulacija tokovnih pojavov je potekala v programu CFX, ki je del programskega paketa Ansys 14. Povzročen sesalni učinek na izstopnem robu votle lopatice je premajhen, da bi lahko zmanjšal tokovne izgube in vplival na izboljšanje integralne karakteristike.
Keywords: centrifugalni rotor, lopatica z votlo sredico, odlepljanje toka, mejna plast, računalniška dinamika tekočin, numerična analiza
Published in DKUM: 27.10.2015; Views: 1162; Downloads: 122
.pdf Full text (2,72 MB)

10.
POSODOBITEV ROTORJA ČRPALKE CW102 V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO
Damjan Hlebec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je prikazana analiza vtočnih razmer CW črpališča. Prikazane so poškodbe in degradacije obstoječega rotorja originalnega proizvajalca črpalke, katerega smo zamenjali z novim. Obseg del je predvidel tudi kontrolo karakteristik črpalk z novim rotorjem z meritvami po vgradnji rotorja. Potrebno je bilo izmeriti karakteristike črpalke z novim rotorjem v posamičnem obratovanju ter paralelnem obratovanju z ostalimi črpalkami, ki imajo vgrajene nove rotorje originalnega dobavitelja črpalke ter alalizirati vpliv izgradnje HE Brežice na delovanje črpalk. Z vgradnjo novega rotorja želimo zmanjšati stroške vzdrževanja in povečati zanesljivost obratovanja črpalk.
Keywords: kavitacija, rotor, analiza vtočnih razmer, NEK, posledice kavitacije
Published in DKUM: 06.10.2015; Views: 1433; Downloads: 108
.pdf Full text (3,44 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica