| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
IZBOLJŠANJE OBLIKOVANJA DELA V OBRAVNAVANEM PODJETJU
Mateja Mauko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj oblikovanja dela v moderni organizaciji je uskladitev potreb organizacije po hitro in kvalitetno opravljenih delovnih nalogah s potrebami in željami zaposlenih. Tukaj ne gre za vprašanje kako najti pravega človeka za prosto delovno mesto, temveč kako najbolje izkoristiti potenciale obstoječih zaposlenih. Pri tem si lahko pomagamo z vrsto načinov oblikovanja dela in znanih karakteristik, ki jih dobro oblikovano delo vsebuje. Kot vsak posameznik, je tudi vsaka organizacija edinstvena in polna posebnosti, zato bo tudi vsak projekt oblikovanja dela edinstven s svojim izborom metod. Oblikovanje dela je lahko eden izmed korakov pri vzpostavitvi učeče se organizacije. V središču delovanja tovrstne organizacije je znanje in njegovo pridobivanje, shranjevanje, prenos in uporaba. Učenje ne poteka zgolj na nivoju posameznikov, temveč se uči organizacija kot celota. Znanje namreč v organizaciji ostane tudi potem, ko se posamezniki zamenjajo, izraža se v obliki strukture delovnih procesov in se zlahka prenaša med sodelavci. Učenje nujno pomeni spremembo oziroma izboljšanje načina delovanja organizacije, s čimer se ta prilagaja spreminjajočemu se okolju. V praktičnem delu smo podali konkretne predloge za uvedbo koncepta oblikovanja dela v obravnavanem podjetju. Menimo, da bi tovrsten pristop lahko bistveno pripomogel k izboljšanju rezultatov in rešitvi nekaterih ponavljajočih se težav v podjetju.
Keywords: oblikovanje dela, rotacija zaposlenih, širitev delovnih nalog, obogatitev dela, učeča se organizacija, organizacijsko znanje
Published: 15.07.2010; Views: 1899; Downloads: 293
.pdf Full text (1017,88 KB)

3.
RDEČE-ČRNA DREVESA
Jani Cerar, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Rdeče-črno drevo je uravnoteženo binarno iskalno drevo, kar nam zagotavlja učinkovito iskanje. Nad rdeče-črnimi drevesi lahko izvajamo operacije iskanja, vstavljanja in brisanja. Rdeče-črna drevesa se uporabljajo tam, kjer potrebujemo hitro iskanje, vstavljanje in brisanje.
Keywords: rdeče-črno drevo, binarno iskalno drevo, rotacija
Published: 20.12.2010; Views: 1638; Downloads: 174
.pdf Full text (992,93 KB)

4.
FARADAYEVA ROTACIJA V NANOKOMPOZITNIH MATERIALIH
Nejc Roškar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo optične lastnosti materialov, ki postanejo optično aktivni v zunanjem magnetnem polju. Osredotočimo se na nanokompozitni material, sestavljen iz optično aktivnega gostitelja ter optično aktivne primesi. Izračunamo efektivni tenzor dielektričnosti za tak material in nato še Verdetovo konstanto.
Keywords: Faradayeva rotacija, optična aktivnost, kompozitni materiali, efektivni dielektrični tenzor, Verdetova konstanta
Published: 27.09.2012; Views: 1594; Downloads: 69
.pdf Full text (585,85 KB)

5.
Uravnotežena iskalna dvojiška drevesa - drevo AVL
Rok Šket, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Prvo uravnoteženo iskalno dvojiško drevo je drevo AVL. Prednost tega drevesa je predvsem v hitrosti operacij iskanja, vstavljanja in brisanja, ki se izvedejo v logaritemskem času. Implementacija algoritma je bila razmeroma enostavna. Izdelali smo tri glavne razrede, ki opravljajo različne operacije nad drevesom AVL, za enostaven prikaz delovanja pa smo izdelali namizno aplikacijo.
Keywords: podatkovna struktura, drevo, iskalno dvojiško drevo, uravnoteženo drevo, drevo AVL, rotacija
Published: 17.11.2014; Views: 706; Downloads: 105
.pdf Full text (2,33 MB)

6.
VARNO OPAZOVANJE SONCA S HELIOSKOPOM
Roman Ocvirk, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Opazovanje Sonca je v zgodovini omogočilo revolucionarna odkritja o poznavanju zgradbe našega Osončja ter privedlo do pomembnih spoznanj o celotnem vesolju. Opazovanje Sonca predstavlja nadvse aktualno dejavnost v poučevanju astronomskih vsebin pri fiziki in izbirnih astronomskih predmetih. Navedeno dejanje je eno redkih, ki jih izvajamo podnevi - v času običajnega pouka. Pri opazovanju Sonca moramo biti izredno previdni, da ne pride do poškodb vida. Temo, predstavljeno v diplomskem delu, so sicer obravnavali že številni avtorji. Dejstvu navkljub smo se sami odločili sestaviti lastno opazovalno napravo (helioskop), s katero smo opazovanje Sonca postavili na popolnoma varno raven. V prvem segmentu diplomskega dela smo osvetlili zgodovino opazovanja Sonca in pojave na le-tem. V osrednjem razdelku pričujočega diplomskega dela smo opisali zgradbo helioskopa, kot tudi postopek izdelave in didaktični vidik vključevanja helioskopa pri pouku astronomije. Na samem koncu smo predstavili praktično uporabo helioskopa v Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva in rezultate spremljanja aktivnosti Sonca v mesecu maju ter juniju 2014. Nad rezultati smo bili prijetno presenečeni, saj niso pretirano odstopali od rezultatov uradnih ustanov in rezultatov, dobljenih s satelita SOHO. V skupnem diplomskem delu smo želeli širše predstaviti zastavljeno idejo o izdelavi helioskopa, kot tudi predstaviti izdelan helioskop, prav tako smo izpostavili izkušnje, pridobljene z njegovo uporabo. Vse z namenom spodbuditve k varnemu opazovanju Sonca.
Keywords: Sonce, helioskop, fotosfera, robna zatemnitev, rotacija Sonca, SOHO, Wolfovo število, sončeve pege.
Published: 06.05.2015; Views: 929; Downloads: 92
.pdf Full text (7,10 MB)

7.
PRIMERJALNA ANALIZA SPREJETJA NOVE EVROPSKE ZAKONODAJE NA PODROČJU REVIDIRANJA V SLOVENIJI, NEMČIJI, VELIKI BRITANIJI IN NA SLOVAŠKEM
Tjaša Črnko, 2018, master's thesis

Abstract: Revidiranje je posebna gospodarska dejavnost, ki jo izvajajo za to specializirane gospodarske družbe oziroma posebej za to izobraženi in specializirani posamezniki, ki delujejo bodisi v okviru omenjenih družb bodisi kot samostojni subjekti. Revizorji tako preverjajo in preizkušajo računovodske izkaze gospodarskih družb, ki so zavezane k obvezni reviziji računovodskih izkazov ter tako po opravljeni reviziji podajo mnenje o korektnosti revidiranih računovodskih izkazov. Revizorji z vidika kapitalskega trga igrajo ključno vlogo, saj se delničarji zanašajo na njihove ugotovitve. Z vidika tega zaupanja pa je izrednega pomena, da obstaja regulacija na področju revidiranja. S strani Evropske unije lahko zaznamo prvo večjo regulacijo na področju revidiranja z uvedbo Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Omenjena direktiva je odgovor na finančne škandale, kot so na primer dogajanja v povezavi z družbami Enron, WorldCom in Parmalat, ki so zelo oslabila zaupanje javnosti v neodvisnost in nepristranskost revizorjev. Omenjena direktiva daje velik poudarek na etična načela revizorja, kot so na primer nepristranskost, poštenost, zaupnost in podobno, saj lahko le ob upoštevanju teh načel revizor deluje strokovno in neodvisno. Maja 2014 pa sta bila s strani Evropske unije objavljena dva nova dokumenta, ki se nanašata na regulacijo obvezne revizije računovodskih izkazov, to sta Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze in Uredba (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Nova evropska reforma na področju revidiranja si tako prizadeva povrniti zaupanje javnosti v neodvisnost in nepristranskost revizorjev, predvsem pa v revizijska mnenja, ki jih prebirajo vlagatelji. Z novo evropsko zakonodajo naj bi se izboljšala sama kakovost revidiranja, prav tako se z evropsko reformo na področju revidiranja uvajajo strožja pravila glede nadzora nad revizorji, na področju sankcij v primeru kršitev, uvaja se tudi obvezna rotacija revizorjev za vse družbe javnega interesa, strožje pa so opredeljene tudi smernice v zvezi s prepovednimi nerevizijskimi storitvami. Države članice EU so tako morale v roku dveh let implementirati nove evropske predpise na področju revidiranja, v okviru te implementacije pa so lahko izbrale različne načine prenosa le teh v svoje nacionalne zakonodaje, prav tako so nekatere države članice bolj, nekatere pa manj podrobneje opredelile zahteve nove evropske reforme na področju revidiranja. Velik razkorak med državami članicami EU lahko tako opazimo pri predpisanih sankcijah, saj nova evropska zakonodaja na področju revidiranja opredeljuje primere, v katerih se kršitelje sankcionira, ne opredeljuje pa same višine in načine sankcij za kršitve. Podobna razhajanja lahko zasledimo tudi pri sodnem varstvu revizorjev. Slovenija je pri implementaciji nove evropske zakonodaje na področju revizije, gledano z vidika opredelitve in višine sankcij za kršitve, zavzela zelo restriktivno stališče. Sankcije so v Sloveniji precej visoke glede na velikost revizijskega trga, večina revizijskih družb v Sloveniji je majhnih, visoke kazni za kršitve pa lahko zelo ogrozijo njihov obstoj. Majhne revizijske družbe se iz leta v leto srečujejo z upadom družb, ki so zavezane k reviziji, iz tega naslova pa si, da bi obdržale svoje naročnike oziroma pridobile še kakšnega novega naročnika, majhne revizijske družbe med sabo konkurirajo s ceno. Z vidika sodnega varstva pa je slovenski zakonodajalec zavzel zelo ohlapno stališče, ta namreč ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva revizorjev in revizijskih družb, saj ne predvideva dvostopenjskega organa odločanja o kršitvah.
Keywords: revidiranje, Direktiva 2014/56/EU, Uredba (EU) 537/2014, ZRev-3, sankcije, sodno varstvo, rotacija revizorjev, nerevizijske storitve, nova evropska zakonodaja.
Published: 06.07.2018; Views: 218; Downloads: 69
.pdf Full text (1,50 MB)

8.
Povezanost igranja računalniških iger in kognitivnih sposobnosti
Nastja Strnad, 2018, master's thesis

Abstract: V zadnjih desetletjih se je s pojavom in porastom uporabe hišnih računalnikov kultura igranja video iger z igralnih konzol preselila še na računalnike in danes po vsem svetu že močno presega milijonske številke. V zadnjem desetletju narašča število raziskav, ki osvetljujejo pozitivni pol računalniških iger, tudi tistih, ki veljajo za manj zaželene, npr. nasilne igre, in ugotavljajo povezanost z učenjem, prostorskimi, vizualnimi in kognitivnimi sposobnostmi. Računalniška igra je tip igrane aktivnosti, ki se dogaja v kontekstu navidezne resničnosti, znotraj katere morajo udeleženci z delovanjem v skladu s pravili doseči vsaj en arbitraren, netrivialen cilj, vse pa mediira osebni računalnik. V pričujoči magistrski nalogi smo na vzorcu 95 udeležencev s Preizkusom ustvarjalnega mišljenja TCT-DP, slovenskim prevodom testa prostorskih sposobnosti in testom večopravilnosti preučevali, kako se v kognitivnih sposobnostih (prostorskih sposobnostih, ustvarjalnosti in večopravilnosti) razlikujejo ne-igralci in igralci (različnih tipov) računalniških iger ter ali igranje računalniških iger mediira razliko med spoloma v mentalni rotaciji. Pokazalo se je, da so največje razlike vidne predvsem pri prostorski vizualizaciji, sledita ji mentalna rotacija in prostorska orientacija, medtem ko se v večopravilnosti in ustvarjalnosti ne razlikujejo pomembno, tudi med spoloma v mentalni rotaciji ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Sklepamo, da predpostavka, da so prav vse igre, ne glede na tip, v splošnem povezane s prostorskimi sposobnostmi, ne drži, saj so z vsemi prostorskimi sposobnostmi povezane le igre vlog in uganke, ostale pa le z določenimi. Na podlagi dosedanjih rezultatov sklepamo, da so verjetno drugi vidiki igre (kot je npr. vpletenost, sodelovanje, realističnost, dizajn igre) tisti, ki spodbujajo razvoj kognitivnih sposobnosti. Zaključimo lahko, da so igre kompleksno okolje, povezano z nekaterimi kognitivnimi sposobnostmi, in kot take možna priložnost za razvoj.
Keywords: računalniške igre, vizualizacija, prostorska orientacija, mentalna rotacija, ustvarjalnost, večopravilnost
Published: 27.09.2018; Views: 369; Downloads: 109
.pdf Full text (812,22 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica