| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 4 / 4
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ROMSKI POMOČNIK KOT VEZ MED DOMOM IN ŠOLO
Tomi Ploj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes so vsi otroci, tudi romski, enakovredno vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem. Odvisno od geografskega okolja, iz katerega prihajajo, se romski otroci ob vstopu v šolo srečujejo predvsem z (ne)poznavanjem slovenskega jezika ter drugačnimi izkušnjami, ki zadevajo socialno in kul¬turno okolje. V zadnjih letih je v nekaterih slovenskih osnovnih šolah, ki vključujejo romske otroke, zaposlen romski pomočnik. V teoretičnem delu naloge smo osvetlili pomen temeljnega izobraževanja romskih otrok. Proučili smo zakonodajno ureditev romskega pomočnika kot poklica ter njegovo umeščenost v slovenski šolski sistem. Zanimala nas je vloga romskega pomočnika v osnovni šoli ter predvsem, kakšen vpliv ima romski pomočnik na romske starše z vidika šolanja njihovih otrok. V empiričnem delu smo analizirali mnenja ravnateljev osnovnih šol. Predstavili smo, kakšen vpliv ima romski pomočnik na izbranih področjih sodelovanja romskih staršev s šolo. Ugotavljali smo vpliv na naslednjih področjih: obiskovanje roditeljskih sestankov in govorilnih ur, obveščenost o učnem uspehu, opravljanje domačih nalog in obiskovanje pouka romskih otrok. Zanimala nas je tudi vloga romskega pomočnika v slovenski osnovni šoli. Analiza mnenj je pokazala, da romski pomočnik na izbranih področjih pomembno prispeva h kvaliteti sodelovanja romskih staršev s šolo. Pri opredelitvi vloge romskega pomočnika na šoli se je pokazalo, da romski pomočnik predstavlja vez med romskimi starši in šolo.
Keywords: Romi, romski starši, romski otroci, romski pomočnik, osnovna šola.
Published: 04.08.2016; Views: 1505; Downloads: 244
.pdf Full text (1,81 MB)

2.
DODATNA STROKOVNA POMOČ ROMSKIM UČENCEM NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI I LENDAVA
Sabina Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo romske učence, katerih število v osnovnih šolah narašča, pa tudi skrb zanje je močno porasla. S specifičnostmi vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci se vse bolj intenzivno ukvarjajo pedagoški in svetovalni delavci šol. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili dejavnike, ki so vzrok za učne težave in vplivajo na učno (ne)uspešnost romskih učencev. Ti dejavniki so: nerazumevanje ali slabše razumevanje slovenskega jezika, nižja motivacija za učenje in šolsko delo, nespodbudno domače okolje, slabe učne in delovne navade, slab šolski obisk ter revščina oziroma socialno-ekonomska ogroženost. Nadalje smo predstavili različne oblike pomoči, ki jih šole izvajajo in katerih cilj je, da bi čim več romskih učencev dokončalo šolanje. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med romskimi učenci na šestih osnovnih šolah v Prekmurju. Namen empiričnega dela je bil raziskati učno uspešnost romskih učencev v osnovni šoli, njihov socialni položaj, njihovo rabo jezika, močna in šibka področja romskih učencev ter oblike pomoči, ki so jih deležni. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na spol in starost romskih učencev. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da romski učenci, vključeni v raziskavo, govorijo slovensko, vendar imajo kljub temu učne težave pri večini šolskih predmetov. Problem je, da svojega besednega zaklada ne morejo poglabljati, saj se doma in z ostalimi učenci Romi pogovarjajo romsko. Ugotovili smo, da učenci Romi redko ponavljajo razred in da od pouka najpogosteje izostajajo zaradi bolezni. Prav tako smo ugotovili, da so med romskimi in neromskimi učenci dobri odnosi ter da so sošolci do njih prijazni in jim radi pomagajo. Romski učenci so vključeni v različne oblike učne pomoči, ki jih v velikem številu obiskujejo. Ko učne snovi ne razumejo, se obrnejo na različne strokovne delavce, predvsem na učitelja določenega predmeta, razrednika ter na romskega pomočnika.
Keywords: romski učenci, učne težave, različne oblike pomoči, individualna in skupinska učna pomoč, razrednik, učitelj, svetovalni delavec, učitelj dodatne strokovne pomoči, romski pomočnik.
Published: 29.01.2013; Views: 3218; Downloads: 343
.pdf Full text (919,32 KB)

3.
VPLIV ŠOLE NA USPEŠNOST ROMSKIH OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Ana Mauko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Množično preseljevanje Romov v slovenski prostor je potekalo več let in s tem se je začelo spreminjanje in prilagajanje njihove kulture. Ena izmed pomembnejših človekovih vrlin je tudi znanje, ki otroci začenjajo pridobivati z vstopom v osnovno šolo, s čimer spoznajo tudi drugačen hišni red in obliko spoštovanja. Da bi se otroci čim več naučili in iz osnovne šole odnesli čim več kvalitetnega znanja, pa so prav učitelji in ostali pedagoški delavci na šoli ključnega pomena. Vendar se pri romskih otrocih pojavi prva težava, ki jo predstavlja znanje slovenskega jezika, zato je potrebnega veliko truda za vzpostavitev odnosa učiteljev do učencev, da jim predstavijo učno snov na najboljši način, tako da jo bodo tudi romski otroci sprejeli in osvojili. Nekatere šole so prilagodile svoje učne programe, da bi romskim otrokom zagotovile boljši uspeh. Cilj raziskave se je navezoval na uspešno vplivanje učiteljev in njihova pomoč pri zagotavljanju uspešnih rezultatov romskih otrok v dveh mariborskih osnovnih šolah. Želeli smo ugotoviti, na kakšen način šola, ki ima vključeno večjo število romskih otrok, skrbi za njihovo uspešno delovanje. Z raziskavo smo ugotavljali mnenja in delo učiteljev za uspešno delovanje romskih otrok.
Keywords: Ključne besede: Romi na Slovenskem, romski otroci v osnovni šoli, prilagojen učni program, strategije vzgoje in izobraževanja romskih otrok, romski pomočnik. 
Published: 18.12.2012; Views: 1953; Downloads: 211
.pdf Full text (1,01 MB)

4.
ZAKONSKI OKVIRI IZOBRAŽEVANJA ROMSKIH OTROK
Vida Žnidarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ustava Republike Slovenije določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. S to ustavno določbo so možnosti, ki vključujejo sprejem posebnih zakonskih določb ali vladnih ukrepov za izboljšanje položaja vseh Romov, ki živijo v Sloveniji, le nakazane. Določbe o pravnem varstvu posebnih pravic Romov v Sloveniji so zajete v 14 področnih zakonih. V letu 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v Sloveniji, ki ureja vprašanja organiziranosti Romov na lokalni in nacionalni ravni. Romska skupnost se tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah srečuje s problemi brezposelnosti, neurejenimi stanovanjskimi in drugimi življenjskimi pogoji, predvsem pa z nizko izobrazbeno strukturo Romov. Tako v Sloveniji kot drugod po svetu se problematika romske skupnosti najbolj kaže v brezposlenosti, slabih življenjskih pogojih, nizki izobrazbeni strukturi… Najnovejše raziskave in razne strategije, ki se izvajajo z namenom izboljšanja življenjskih pogojev in hitrejši ter lažji asimilaciji, vse bolj upoštevajo kulturno, jezikovno in zgodovinsko raznolikost. Kar se kaže tudi v zakonodaji, še posebej na področju izobraževanja. Posebne potrebe šoloobveznih romskih otrok narekujejo tudi temu primerne prilagoditve. Zakonodaja je na tem področju dokaj fleksibilna in omogoča tako možnost oblikovanja oddelkov zgolj z romskimi otroki ali mešane oddelke, kjer romski otroci obiskujejo pouk skupaj z ostalimi neromskimi otroci. Vse več se povdarja integriranost romskih otrok v zgodnji dobi izobraževanja, tako pred samim vstopom, kot tudi kasneje, v prvih štirih razredih. V začetnem obdobju rabijo največ pomoči, ta se vse bolj izvaja v obliki romskih pomočnikov. V RS področje vzgoje in izobraževanja romske skupnosti poleg ostalih področnih zakonov ureja predvsem Zakon o osnovni šoli, ki daje pravno podlago podzakonskemu urejanju. Zakonodaja je na omenjenem področju dokaj skopa, zato prepušča pravno ureditev predvsem podzakonskemu urejanju. Z uvedbo Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS leta 2004, pri kateri je poleg strokovnjakov Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda RS za šolstvo sodelovala tudi Zveza Romov Slovenije, so se na področju podzakonskega urejanja na področju vzgoje in izobraževanja romske skupnosti pričele bistvene spremembe, ki se v praksi po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport že kažejo v izboljšanju izobrazbene strukture romske skupnosti. Problem razvrščanja romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim progamom na podlagi šolske neuspešnosti, ki izvira iz jezika ali specifičnosti romske kulture, pa tudi s prenovljeno strategijo še vedno ni v celoti odpravljeno.
Keywords: Ključne besede: Romska skupnost, slabi življenjski pogoji, izobrazba, Zakon o romski skupnosti, Zakon o osnovni šoli, Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, romski pomočnik.
Published: 22.12.2010; Views: 2717; Downloads: 291
.pdf Full text (1,01 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica