| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti - študija primera Mestne občine Murska Sobota
Aljuška Petek, Katja Eman, 2018, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Prispevek predstavlja subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti, ter dejavnike preprečevanja kriminalitete, in sicer: policijsko delo v skupnosti, kriminalna žarišča, sodelovanje občanov in strah pred kriminaliteto. Namen prispevka je predstaviti študijo primera Mestne občine Murska Sobota, v okviru tega pa tudi romsko skupnost na tem območju. Metode: V članku smo predstavili pregled najbolj relevantnih študij s področja zagotavljanja varnosti v lokalnih okoljih ter analizirali statistične podatke iz letnih poročil policije. Opravili smo tudi strukturirana intervjuja z vodjo policijskega okoliša in z romskim svetnikom. Ugotovitve: V študiji Mestne občine Murska Sobota smo ugotovili, da gre za varno lokalno skupnost, kar potrjujejo tudi razgovori z deležniki zagotavljanja varnosti in policijska statistika (od leta 2011 do leta 2015), ki kaže tudi na visoko preiskanost kaznivih dejanj na PU Murska Sobota. Na področju zagotavljanja varnosti je v občini veliko narejenega, od izvedbe raznih konferenc, okroglih miz, delavnic do drugih projektov. Praktična uporabnost: Študija primera zagotavljanja varnosti v Mestni občini Murska Sobota je korak k raziskovanju zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti, hkrati pa ponuja analizo stanja romske skupnosti na tem območju. Izvirnost/pomembnost prispevka: Izvirnost članka se kaže v študiji primera dobre prakse, ki ga predstavlja Mestna občina Murska Sobota. Iz ugotovitev je možno črpati tudi znanje, ki ga je možno prenesti na podobne situacije.
Keywords: varnost, policija, lokalna skupnost, Murska Sobota, romska skupnost
Published: 15.04.2020; Views: 252; Downloads: 36
.pdf Full text (371,12 KB)
This document has many files! More...

2.
Analiza romske problematike - študija primera Kerinov grm
Anja Mežič, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava področje romske tematike, natančneje probleme na posameznih področjih življenja romske skupnosti, in sicer: bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja ter varnostnih razmer. Naloga temelji na analizi stanja prej omenjenih družbenih področij romske skupnosti, v smislu študije primera romske skupnosti romskega naselja Kerinov grm (največje romsko naselje v občini Krško). Romska tematika oziroma problematika je aktualna tema, saj so tu vsakodnevno prisotni številni problemi povezani z romsko skupnostjo, katere je težko reševati, predvsem zaradi nemotiviranosti Romov po spremembah, po sodelovanju pri reševanju njihovega položaja, predvsem po spremembi njihovega načina življenja. Romi imajo svoje korenine, kulturo, vrednote, ki so različne od kulture, vrednot in načina življenja večinskega prebivalstva. Tako ti dve skupnosti med seboj težko funkcionirata, kaj šele da bi skupaj sobivali. Prisotno je veliko nestrpnosti, diskriminacije, negativnih mnenj, pogledov na romsko skupnost s strani večinskega prebivalstva. Težava je tudi v samem sistemu države, saj poskuša probleme reševati zgolj s pomočjo finančnih sredstev, na način, da Romom mesečno namenja določen denarni znesek, jih na ta način »utiša«, tako Romi nimajo ciljev, vizije za boljše življenje, ker nek vir dohodka dobijo in to jim zadošča. Več bi bilo potrebno delati na socializaciji romske skupnosti, več delati in se ukvarjati z Romi.
Keywords: Romi, romska skupnost, romska naselja, pravna ureditev, človekove pravice, zaposlovanje, izobraževanje, varnostne razmere, Kerinov grm, magistrska dela
Published: 13.11.2015; Views: 1200; Downloads: 328
.pdf Full text (1,47 MB)

3.
Tradicionalna romska poroka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Gregor Peklar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Delo govori o tradicionalni romski poroki, muslimanske romske skupnosti na Slovenskem iz perpektive Policije. Značilnosti, primer in način obravnave opisane tematike
Keywords: Romi, romska skupnost, običaji, poroka, prisilne poroke, mladoletnice, človekove pravice, kazniva dejanja, trgovina z ljudmi, preiskovanje, policija, diplomske naloge
Published: 28.05.2014; Views: 1540; Downloads: 365
URL Link to full text

4.
ZAŠČITA PRED DISKRIMINACIJO IN ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI ROMSKE ETNIČNE SKUPINE V RS - S POUDRAKOM NA VARSTVU OTROK
Tanja Vomer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V DELU JE PODANA PROBLEMATIKA DISKRIMINACIJE IN NEENAKOPRAVNEGA OBRAVNAVANJA ROMSKE SKUPNOSTI S POUDARKOM NA POLOŽAJU OTROK. SKOZI CELOTNO DELO JE IZPOSTAVLJEN POLOŽAJ ROMSKE SKUPNOSTI, ŠE POSEBEJ OTROK, GLEDE ZAGOTAVLJANJA ENAKOPRAVNE IN NEDISKRIMINATORNE OBRAVNAVE V PRVI VRSTI GLEDE VKLJUČEVANJA OTROK V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OB HKRATNEM NAVAJANJU IN ORISU DRUGIH POMEMBNIH OSNOVNIH PODROČJI DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, KOT SO SAMA POLITIKA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI MLADIH, UKREPI DRŽAVE GLEDE UČINKOVITEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RANLJIVIH SKUPIN, KOT SO ROMI IN OTROCI, MOŽNOST NJIHOVEGA KULTURNEGA DELOVANJA. IZPOSTAVLJENA JE NAJPOMEMBNEJŠA DOMAČA ZAKONODAJA, KI ZAGOTAVLJA ENAKOPRAVNO OBRAVNAVO ROMSKE ETNIČNE SKUPINE. POMEMBNOST TAKO VLADNIH, KOT NEVLADNIH ORGANIZACIJ GLEDE SAME ZAŠČITE ROMSKE SKUPNOSTI. V MEDNARODNEM OKVIRU PA PODAM PREVZETE MEDNARODNE POGODBENE OBVEZNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA UŽIVANJE UNIVERZALNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN VSEH PRIPADNIKOV IN TAKO TUDI ETNIČNIH SKUPIN. PRI TEM NAVEDEM NAJPOMEMBNEJŠE SPREJETE DOKUMENTE, KI SE NANAŠAJO NA ZAGOTAVLJANJE ENAKOPRAVNOSTI ROMSKE ETNIČNE SKUPINE IN ŠE POSEBEJ OTROK.V DELU JE PODAN SISTEM NADZORA NAD SPOŠTOVANJEM PREVZETIH MEDNARODNIH POGODBENIH OBVEZNOSTI V OKVIRU ODBOROV ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE. OPIŠEM TUDI MOŽNOST SODNEGA VARSTVA PRED DOMAČIM SODIŠČEM IN INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V PRIMERU DISKRIMINACIJE NA POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, KOT SO:VZGOJA IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLOVANJE, KULTURA. PODAM TUDI MOŽNOST PRITOŽBE NA EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE.
Keywords: ROMSKA SKUPNOST, ROMSKI OTROCI, DISKRIMINACIJA, IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK.
Published: 01.08.2012; Views: 1678; Downloads: 191
.pdf Full text (796,96 KB)

5.
ROMI IN POLOŽAJ ROMSKIH OTROK V OTROŠKEM VRTCU METLIKA
Rok Popović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vsakdo, kdorkoli že je in karkoli počne, ima pravico do življenja in vzgoje v družinskem in širšem družbenem okolju. S to izhodiščno mislijo želimo usmeriti bralca v etično naravnanost, da bo lažje razumel naša prizadevanja za boljši jutri. V slovenski družbi živijo Romi kot manjšinska populacija. V sodobnem času intenzivnejše integracije prihajamo z njimi v stik v vsakdanjem življenju. Poraja se vprašanje, kako ustvariti odnos, ki bo imel obojestransko pozitivni učinek. To je tudi naše raziskovalno vprašanje v diplomski nalogi z naslovom Romi in položaj romskih otrok v Otroškem vrtcu Metlika. Zaposleni smo namreč v Otroškem vrtcu Metlika in vodimo oddelek romskih otrok. V uvodnem delu naloge smo opisali romsko kulturo, način življenja ter probleme romske skupnosti. Predstavili smo tudi Rome v Metliki, predvsem pa romske otroke. Zanimalo nas je, kako je organizirana vzgoja romskih otrok v Otroškem vrtcu Metlika in kaj si o tem mislijo starši romskih otrok. V raziskavi so sodelovali romski starši, katerih otroci obiskujejo, ali so obiskovali Otroški vrtec Metlika. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnih vprašalnikov. Iz rezultatov je razvidno, da so starši otrok z Otroškim vrtcem Metlika zelo zadovoljni. Zavedajo se, da je vzgoja otrok pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. Prišli smo do zaključka, da se način življenja romske skupnosti spreminja. Romi se želijo socializirati ter prilagoditi svoje življenje širši družbi. Vzgojitelji v Otroškem vrtcu Metlika so pripravljeni vzpostaviti dobre odnose med svojimi varovanci in njihovimi starši za boljšo kvaliteto življenja vseh.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Romi, romska skupnost, romski otroci, vzgoja, vrtec.
Published: 03.06.2011; Views: 3200; Downloads: 426
.pdf Full text (632,93 KB)

6.
ZAKONSKI OKVIRI IZOBRAŽEVANJA ROMSKIH OTROK
Vida Žnidarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ustava Republike Slovenije določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. S to ustavno določbo so možnosti, ki vključujejo sprejem posebnih zakonskih določb ali vladnih ukrepov za izboljšanje položaja vseh Romov, ki živijo v Sloveniji, le nakazane. Določbe o pravnem varstvu posebnih pravic Romov v Sloveniji so zajete v 14 področnih zakonih. V letu 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v Sloveniji, ki ureja vprašanja organiziranosti Romov na lokalni in nacionalni ravni. Romska skupnost se tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah srečuje s problemi brezposelnosti, neurejenimi stanovanjskimi in drugimi življenjskimi pogoji, predvsem pa z nizko izobrazbeno strukturo Romov. Tako v Sloveniji kot drugod po svetu se problematika romske skupnosti najbolj kaže v brezposlenosti, slabih življenjskih pogojih, nizki izobrazbeni strukturi… Najnovejše raziskave in razne strategije, ki se izvajajo z namenom izboljšanja življenjskih pogojev in hitrejši ter lažji asimilaciji, vse bolj upoštevajo kulturno, jezikovno in zgodovinsko raznolikost. Kar se kaže tudi v zakonodaji, še posebej na področju izobraževanja. Posebne potrebe šoloobveznih romskih otrok narekujejo tudi temu primerne prilagoditve. Zakonodaja je na tem področju dokaj fleksibilna in omogoča tako možnost oblikovanja oddelkov zgolj z romskimi otroki ali mešane oddelke, kjer romski otroci obiskujejo pouk skupaj z ostalimi neromskimi otroci. Vse več se povdarja integriranost romskih otrok v zgodnji dobi izobraževanja, tako pred samim vstopom, kot tudi kasneje, v prvih štirih razredih. V začetnem obdobju rabijo največ pomoči, ta se vse bolj izvaja v obliki romskih pomočnikov. V RS področje vzgoje in izobraževanja romske skupnosti poleg ostalih področnih zakonov ureja predvsem Zakon o osnovni šoli, ki daje pravno podlago podzakonskemu urejanju. Zakonodaja je na omenjenem področju dokaj skopa, zato prepušča pravno ureditev predvsem podzakonskemu urejanju. Z uvedbo Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS leta 2004, pri kateri je poleg strokovnjakov Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda RS za šolstvo sodelovala tudi Zveza Romov Slovenije, so se na področju podzakonskega urejanja na področju vzgoje in izobraževanja romske skupnosti pričele bistvene spremembe, ki se v praksi po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport že kažejo v izboljšanju izobrazbene strukture romske skupnosti. Problem razvrščanja romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim progamom na podlagi šolske neuspešnosti, ki izvira iz jezika ali specifičnosti romske kulture, pa tudi s prenovljeno strategijo še vedno ni v celoti odpravljeno.
Keywords: Ključne besede: Romska skupnost, slabi življenjski pogoji, izobrazba, Zakon o romski skupnosti, Zakon o osnovni šoli, Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, romski pomočnik.
Published: 22.12.2010; Views: 2742; Downloads: 293
.pdf Full text (1,01 MB)

7.
Search done in 0.11 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica