| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 50
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Risba kot prehod iz mimetičnega v nepredmetno
Klementina Črešnjovec, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. V obeh delih obravnavamo risbo kot prehajanje od mimetične likovne stvarnosti k nepredmetnemu izrazu. V praktičnem delu smo si zadali izziv, da kar se da nazorno predstavimo proces osebne risarske izkušnje, ki me je vodila od predmetne in opazovane izkušnje preko procesov stilizacije, redukcije in abstrahiranja v bolj in bolj nepredmetni oziroma abstraktni izraz. Prvi, teoretični del, temelji na raziskovanju risbe, kjer opredelimo njeno funkcijo. Skozi zgodovino in vse do danes je risba temeljna osnova vsakega likovnega izraza in je prisotna v vseh likovnih tehnikah, ko avtor določa oblikovne lastnosti svojemu likovnemu izrazu. Risba nam lahko služi kot samostojno delo ali pa ima funkcijo priprave za nadaljnje delo. Raziskovali smo, kakšno vlogo v likovni umetnosti je imela risba v preteklosti in kako se je skozi zgodovino njena vloga spreminjala. V nalogi smo opredelili zvrsti risbe in likovne prvine, ki nam pomagajo, da risbo lažje ovrednotimo in prepoznamo njeno sporočilnost. Mimetična podoba je temeljila na posnemanju in se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala. Tako so npr. v renesansi izpostavljali, da umetnost posnema samo lepo resničnost. Umetniki so poleg zunanje upodobitve zajeli še osebni izraz in čustva ter s tem poudarili kar je v naravi skrito. V magistrskem delu smo izpostavili tudi tiste risarske podobe, kjer je razvidno prehajanje iz sveta predmetnih upodobitev v območje nepredmetnega in abstraktnega izraza. Tako smo v raziskovalno delo vključili analizo likovnih del Pabla Picassa, Vasilija Kandinskega in Pieta Mondriana in postopkov abstrahiranja, ki so jih le-tu uporabljali pri svojem ustvarjalnem delu.
Keywords: risba, mimetična podoba, nepredmetna podoba, abstrahiranje, abstraktna umetnost
Published: 13.08.2020; Views: 258; Downloads: 26
.pdf Full text (5,70 MB)

2.
Tehnična dokumentacija in informacijski sistem v podjetju turna d.o.o.
Matjaž Velunšek, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo rešuje problematiko tehnične dokumentacije in informacijskega sistema v podjetju Turna d.o.o. S pregledom obstoječega stanja in pregledom priporočil v literaturi smo izdelali standard za tehnično dokumentacijo in podali smernice, kako izdelati informacijski sistem. Z upoštevanjem zapisanih zahtev bomo prišli do poenotenega načina izdelave tehnične dokumentacije, ki bo veliko pripomogla k hitrejšemu delu v orodjarni. Z informacijskim sistemom se bo izboljšal dostop do informacij o orodjih in prenašanje teh med različnimi oddelki. Spremembe bodo v podjetju izboljšale učinkovitost izdelave in vzdrževanja orodij.
Keywords: tehnična dokumentacija, informacijski sistem, risba, zahtevnik, vodenje orodjarne
Published: 05.11.2019; Views: 466; Downloads: 102
.pdf Full text (4,13 MB)

3.
Načini upodabljanja prostora pri likovnem izražanju predšolskih otrok v Vrtcih občine Moravske Toplice
Tiana Golob, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Otrokov razvoj likovnega izražanja poteka v določenih razvojnih stopnjah. V teoretičnem delu diplomske naloge smo podrobneje preučili značilnosti otrokovega likovnega izražanja ter načine upodabljanja prostora, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju. Najprej je otrok na sto-pnji čečkanja, nato na stopnji risanja simbolov, v začetku šolskega obdobja pa stopi v stopnjo realističnega risanja. Pri vseh otrocih potekajo te razvojne stopnje v enakem zaporedju, vendar se vedno ne skladajo s starostjo. Pri nekaterih otrocih se določena stopnja risanja pojavi prej, pri drugih pozneje. Otrok sčasoma naleti na problem upodobitve tridimenzionalnega prostora na papir, ki ima samo dve dimenziji. Za reševanje tega problema otrok začne uporabljati različne načine upodabljanja prostora. Ti načini upodabljanja se glede pogostosti uporabe v različnih starostnih obdobjih spreminjajo. Mlajši otroci se poslužujejo predvsem upodobitve talne črte, starejši otroci pa začnejo risati tudi stropno črto, predmete vzvračajo, jih prekrivajo in uporabijo izrez. Empirični del diplomske naloge tako zajema rezultate in interpretacijo načinov upodabljanja prostora, ki smo jih dobili z analizo otroških risb. V raziskovalni vzorec smo vključili otroke v Vrtcih občine Moravske Toplice, in sicer v starostnem obdobju od 4 do 6 let. Nekateri otroci pri reševanju tega problema potrebujejo pomoč odrasle osebe, saj se drugače zaradi občutka nesposobnosti in kritičnosti do svojega načina izražanja lahko oprimejo posnemanja ali zavračanja upodabljanja takih motivov. Pomembno je torej, da vzgojitelji pri izvajanju takih dejavnosti uporabljajo strategije, s katerimi pomagajo otrokom rešiti nastali problem ter še bolj spodbuditi njegovo opazovanje in izražanje.
Keywords: likovno izražanje, predšolski otrok, prostor, risba, starost
Published: 03.12.2018; Views: 377; Downloads: 62
.pdf Full text (1,37 MB)

4.
Raziskovanje razumevanja merskih količin pri predšolskih otrocih skozi risbo
Patricija Meglič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Raziskovanje razumevanja merskih količin pri predšolskih otrocih skozi risbo je empirično delo. Namen diplomskega dela je raziskati razumevanje merskih količin. Velik poudarek je na otrokovem dojemanju sebe v povezavi z merjenjem. V začetku je predstavljen kurikulum, kot osnova za delo s predšolskimi otroki. Kasneje smo se osredotočili na matematiko in konkretno na merjenje, kjer je podrobno predstavljeno merjenje dolžine, mase, prostornine, površine in časa. Nekaj besed smo namenili tudi risbi, ki je bila glavno sredstvo pri našem delu. V zadnjem delu so podrobno opisane naloge, ki so bile zastavljene otrokom. Rezultati so predstavljeni v tabelah in opremljeni z risbami otrok, ter njihovimi opisi. S temi nalogami smo prikazali otrokovo razumevanje merjenja skozi različne stopnje nalog, ki so prehajale od lažje proti težji.
Keywords: matematika, merjenje, risba, predšolski otrok
Published: 29.11.2018; Views: 598; Downloads: 70
.pdf Full text (683,62 KB)

5.
Šivana risba - 5 domov
Natalija Juhart, 2018, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrske naloge je šivana risba, ki med seboj združuje tri različna izrazna sredstva – šivanje, linijo in prostor. Omenjeni pojmi so osnova praktičnega dela, hkrati pa predstavljajo izhodiščne točke teoretičnega dela, ki je razdeljen na tri poglavja. Za boljše razumevanje je v začetku najprej predstavljen in na grobo razčlenjen pojem šivane risbe. Temu sledi prvo poglavje, kjer so predstavljeni pomen, funkcija in umetnostno zgodovinski razvoj šivanja, ki ga obravnavamo kot zvrst likovnega izražanja. Drugo poglavje obravnava linijo, ki se kot osnovna likovna prvina v umetniških delih pojavi v vseh možnih oblikah. Teoretični del zaključuje poglavje o prostoru, o popačenju prostora. Umetnik z omenjenim popačenjem razgalja lastno dojemanje realnosti, hkrati pa gledalcu omogoči vstop v njegov intimni likovni prostor. Teoretični del naloge tako temelji na analizi, sintezi, komparaciji, vrednotenju in interpretaciji različnih besedil, teorij in umetnostno zgodovinskih pregledov. Magistrska naloga z naslovom napove vsebino praktičnega dela, ki je v posebnem poglavju tudi podrobno opisan, razložen in podprt s fotografijami. Gre za povsem osebno izpovedno likovno delo, ki temelji na razkolu doma na pet različnih lokacij. Praktični del magistrske naloge je produkt podrobne likovne analize posamezne hiše, ki jo sestavlja zbirka risb iz skicirke in pet velikih šivanih risb na negrundirano nenapeto platno. Vse to pa predstavlja simbolno restitucijo razklanega doma nazaj v celoto.
Keywords: Šivanje, šivana risba, tapiserija, linija, prostor, likovni prostor, perspektiva.
Published: 20.11.2018; Views: 640; Downloads: 192
.pdf Full text (8,96 MB)

6.
Strategije upodabljanja prostora pri likovnem izražanju v predšolskem obdobju glede na spol
Tadeja Osterc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj vsakega otroka je edinstven, kar pomeni, da se vsak otrok razvija drugače od svojih vrstnikov. Otrok se celostno razvije, ko ima možnost likovnega izražanja. Za razvoj likovnega izražanja so značilne stopnje, ki so starostno opredeljene. Otrok lahko določeno stopnjo razvoja doseže prej ali kasneje. Stopnje so povezane in se mešajo. Pomembno se nam zdi, da je vsak vzgojitelj seznanjen s stopnjami razvoja, jih prepozna in jih zna uporabljati. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili in preučili značilnosti likovnega izražanja, razvoj in stopnje razvoja glede na spol, kako sta povezana otrok in prostor, razlike v spolu in likovno področje risanja. V empiričnem delu smo s testno pripravo izvedli dejavnost v Vrtcu Lendava - Lendvai Óvoda. Analiza pridobljenih podatkov zajema otroke, stare 4–6 let. Risali so motiv prostora igralnice. Zanimalo nas je, na kakšne načine upodabljajo prostor. Rezultati prikazujejo razlike v spolu, deklice narišejo več podrobnosti, bolj zapolnijo format, boljše so v upodabljanju prostora ter dlje časa rišejo kot dečki. Ugotovili smo, da mlajši otroci, 4–5 let, rišejo dlje časa kot starejši, 5–6 let. Na risbah so največkrat uporabili prikaz prostora s talno črto, ki je spodnji rob papirja, najmanj pa zvračanja.
Keywords: likovno izražanje, prostor, predšolski otrok, risba, spol
Published: 27.10.2017; Views: 699; Downloads: 94
.pdf Full text (2,02 MB)

7.
Črna barva v grafiki
Tamara Hršak, 2017, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela je črna barva v grafiki, ki je že od začetkov tiska temelj grafičnega izraza. Za boljše razumevanje črne barve smo na začetku preučili, kako barva deluje na človeka ter kako ta barvo zaznava. Barva namreč na vsakega posameznika deluje drugače, saj gre za občutek, ki ga zazna oko. V nadaljevanju smo posebej poudarili in obravnavali črno barvo in proučevali njene simbolične pomene in funkcije. V delu nas je zanimala predvsem črna barva v grafiki, ki se je v tej vrsti likovne umetnosti začela uporabljati že pred odkritjem papirja, z odkritjem tiska pa je postala sinonim za grafični postopek. S pojavom modernizma je črna barva dobila nov pomen, postala je izrazno sredstvo. S pojavom avantgard in s prehajanjem iz predmetnega v abstraktno je črna barva prišla v ospredje. Za primer smo predstavili dela in ustvarjanje umetnika Edvarda Muncha, ki je v ospredje postavil črno figuro, Kazimira Malevicha, ki je s svojim črnim kvadratom naredil prelom v umetnosti, ter Pieta Mondriana, ki se je obrnil k čisti abstrakciji in je z geometričnimi oblikami izražal videnje sveta. V magistrskem delu smo obravnavali tudi slovenske umetnike, ki se ukvarjajo s črno barvo, ki je v slovensko umetnost vstopila leta 1980. Na koncu smo izpostavili dva pomembna slovenska umetnika, ki ustvarjata v črni barvi na različnih likovnih področjih. Delo smo zaključili z njuno primerjavo, v kateri smo izpostavili podobnosti in razlike med njima glede ustvarjanja v črni barvi.
Keywords: barve, črna barva, grafika, tisk, risba, modernizem, abstraktno.
Published: 10.10.2017; Views: 803; Downloads: 169
.pdf Full text (3,54 MB)

8.
Novejša spoznanja o razvoju otrokove risbe
Aleksandra Slatinšek-Mlakar, 2009, short scientific article

Abstract: V prispevku prikazujemo rezultate raziskave z naslovom Otrok pri igri, katere namen je bil ugotavljanje razlik pri risanju med učenci v starosti od 6 do 9 let. Zanimalo nas je, koliko oseb ter katere igrače oz. igre se pojavljajo v otroški risbi z naslovom "Otrok pri igri" glede na spol ter ali obstajajo razlike med različno starimi učenci glede na število oseb in igrač oz. iger v otroški risbi. V raziskavo je bilo vključenih 174 slovenskih učencev od 1. do 4. razreda osnovne šole 103 dečki in 71 deklic. Raziskovali smo na podlagi dosedanjih dejstev glede poznavanja razvojnih zakonitosti oz. stopenj razvoja otrokovega risanja, razvojnih procesov pri likovnem izražanju otrok starih od 6 do 9 let ter različnih vplivov na odraz otrokove risbe. Dobljeni rezultati raziskave potrjujejo že znana dejstva o razvoju otrokove risbe, ki so opisana v teoretičnem delu naloge. Na podlagi spoznanj o razvoju otroške risbe in v povezavi z nalogami likovne vzgoje od prvega do četrtega razreda osnovne šole,ki so navedena v teoretičnem delu naloge, lahko interpretiramo nastale razlike med spoloma in razlike med različno starimi učenci. Ugotovili smo, daje vidna spolno-stereotipna razlika v izbiri najljubše igrače. Pri izbiri igrač obstajajo razlike pogojene s starostjo otrok, vendar ne na nivoju statistične značilnosti. Potrebno pa je poudariti ugotovitve avtorjev Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001), da otroško risanje, ne glede na to, o kateri stopnji govorimo, ni togo povezano samo s starostno stopnjo, pač pa gre za preplet zaznavanja, gibanja, mišljenja in otrokovih lastnih interesov ter motivacije.
Keywords: otroška risba, razvojne zakonitosti, starostne stopnje, spolno-stereotipne razlike
Published: 22.09.2017; Views: 726; Downloads: 149
.pdf Full text (922,51 KB)
This document has many files! More...

9.
Risba kot orodje za vpogled v matematično razumevanje
Alenka Lipovec, Manja Podgoršek, 2016, original scientific article

Abstract: Vizualne reprezentacije omogočajo osmišljanje pomena matematičnih pojmov, odnosov in procesov, zato imajo pomembno vlogo pri pouku matematike. V predstavljeni raziskavi smo pri udeležencih preučevali razumevanje osnovnih matematičnih pojmov s pomočjo risb. Pojem je bil podan v simbolni obliki (npr. 17 - 9), udeleženci pa so ga morali prikazati z risbo. Zanimalo nas je, ali dijaki oz. študenti in bodoči učitelji (N=345) ustrezno (v skladu z matematično definicijo) narišejo podani matematični pojem. Podatke smo obdelali s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metodologije. Rezultati so pokazali, da udeleženci zahtevane pojme z risbo ustrezno prikazujejo, pri čemer je delež ustreznosti risb v povezavi z abstraktnostjo prikazanega pojma. Ugotovili smo tudi, da študenti 4. letnikov, ki se izobražujejo za poučevanje na razredni stopnji, pozitivno izstopajo. Po pregledu vzorca risb smo na osnovi vsebinske analize oblikovali dve temi, ki prikazujeta dva načina matematičnega razumevanja (instrumentalno in relacijsko) oz. dva tipa matematičnega znanja (proceduralni in pojmovni). Izsledki raziskave lahko služijo raziskovalcem pri oblikovanju novih raziskovalnih instrumentov za merjenje matematičnega razumevanja in učiteljem pri izbirah načina vpogleda v učenčevo razumevanje.
Keywords: matematika, razumevanje, vizualizacija, risba, poučevanje
Published: 13.07.2017; Views: 556; Downloads: 319
.pdf Full text (591,75 KB)
This document has many files! More...

10.
Analiza potrjenih delovnih zvezkov za 1. razred osnovne šole z vidika vključevanja likovnih nalog
Urška Zajc, 2017, master's thesis

Abstract: Vizualizacija lahko poteka zavedno ali nezavedno. Zavedno vizualiziramo takrat, kadar se spomnimo na nekaj in si slike prikličemo v um, medtem ko nezavedna vizualizacija poteka samodejno in sploh ne vemo, da v resnici vizualiziramo. Vizualizacija je tesno povezana z vizualno pismenostjo. Tomšič Čerkezova (2013) je zapisala, da je likovno vizualna pismenost opredeljena kot sposobnost interpretacije pomena informacij, ki so predstavljene v obliki podobe. Hkrati je navedla tudi, da vizualna pismenost temelji na ideji, da se te podobe lahko »bere« in da to znanje postaja vse bolj pomembno, saj so vizualna sporočila povsod okoli nas, spodobnost kritičnega razmišljanja o podobah, ki živijo v našem okolju, pa je že davno postala ključna spretnost za življenje. V raziskovalnem delu naloge smo želeli ugotoviti število nalog v potrjenih delovnih zvezkih za 1. razred osnovne šole, ki od učenca zahtevajo, da poda rešitev z likovnim izražanjem. Zanimalo nas je tudi, kakšno je medpredmetno povezovanje pri pouku oziroma kakšna je vloga učitelja. Podatke o delovnih zvezkih smo zapisali na seznam, število nalog smo predstavili tabelarično z uporabo frekvenčne porazdelitve. V nadaljevanju raziskave smo se osredotočili na fotografije rešenih nalog učencev prvih razredov Osnovne šole Kidričevo, iz prvega dela medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine 1. S podrobno analizo fotografij smo poskušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ugotovili smo, da je v nekaterih potrjenih delovnih zvezkih za 1. razred osnovne šole zelo malo nalog, ki bi od učenca zahtevale, da rešitev poda z uporabo likovnih izraznih sredstev in da je medpredmetno povezovanje drugih predmetov z likovno umetnostjo pri pouku slabše, kot bi lahko bilo, učenci pri nalogah tipa nariši hitijo in prerisujejo od učitelja ali sošolcev, s tem pa se izgublja njihova ustvarjalnost, ki bi se morala krepiti. Na koncu naloge smo podali predloge za izboljšanje medpredmetnega povezovanja drugih predmetov z likovno umetnostjo, ki bi jih bilo smiselno podrobneje raziskati.
Keywords: vizualizacija, vizualna pismenost, otroška risba, medpredmetno povezovanje, likovna umetnost
Published: 08.05.2017; Views: 950; Downloads: 98
.pdf Full text (2,29 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica