| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv ribištva na vedenje in telesne poškodbe velike pliskavke (Tursiops truncatus) v Tržaškem zalivu
Janja Hozner, 2020, master's thesis

Abstract: Velika pliskavka (Tursiops truncatus) je ena izmed bolj preučevanih vrst kitov na svetu in edina stalno živeča vrsta kitov v severnem delu Jadranskega morja in s tem tudi v slovenskem morju. V Sloveniji se podatke o stanju populacije velike pliskavke zbira od leta 2002. Interakcije in konflikti med delfini in ribiči v Sredozemskem morju so zelo pogost pojav. Te so lahko za delfine kot tudi ribiče pozitivne, negativne ali nevtralne. Raziskava je potekala znotraj Tržaškega zaliva (slovenske teritorialne vode, del hrvaških in italijanskih teritorialnih vod) od leta 2002 do vključno leta 2015. Preučevali smo interakcije med velikimi pliskavkami in različnimi tipi ribiških ladij (s pridneno in pelagično vlečno mrežo). Prav tako smo znotraj naloge opravili analizo količine ulova slovenskega ribištva. Ugotovili smo, da se količina skupnega ulova pelagičnih in pridnenih vlečnih mrež skozi leta zmanjšuje s statistično značilnim trendom. Interakcije delfinov z ribiškimi mrežami kot del njihove prehranjevalne strategije je dobro poznano vedenje. Izmed 455 opažanj smo v 68 (14,9 %) opazili interakcijo delfinov z ribiško ladjo. V 38,2 % so delfini sledili pelagičnim vlečnim mrežam in 62,8 % pridnenim vlečnim mrežam. Kljub temu da količina skupnega ulova z leti pada, se trend opažanj interakcij med delfini in ribiškimi ladjami ne zmanjšuje. Velikost skupin delfinov, ki so sledili vlečnim mrežam, je bila večja kot velikost skupin delfinov brez vključene interakcije. Znotraj opaženih skupin smo opazili tudi prisotnost mladičev. Statistično pomembnih razlik med prisotnostjo mladičev, ko so bile skupine v interakciji ali brez nje, nismo opazili. Da zapleti v ribške mreže predstavljajo hudo grožnjo različnim vrstam kitov, kažejo številne študije. Znotraj naše raziskave smo ugotovili, da ribolovne aktivnosti vplivajo na telesne poškodbe velike pliskavke tudi znotraj Tržaškega zaliva, a večina prisotnih telesnih poškodb znotraj opazovane populacije pripada agresivnim medsebojnim interakcijam.
Keywords: velika pliskavka, Tursiops truncatus, delfini, ribištvo, interakcije, telesne poškodbe, vedenje, Tržaški zaliv
Published: 20.07.2020; Views: 274; Downloads: 29
.pdf Full text (5,96 MB)

2.
SLOVENSKO ANGLEŠKI SLOVAR RIBIŠKE TERMINOLOGIJE
Gašper Martinšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen te diplomske je zbrati najpogostejše slovenske izraze iz področja ribiške terminologije in jih prevesti v angleščino. Najprej predstavim teoretično ozadje pisanja slovarjev in nadaljujem z opisom tradicije ribištva v Sloveniji. Število ribičev in obseg mednarodnih dogodkov, ki jih Ribiška zveza Slovenije organizira oziroma se jih udeležuje, so odlični razlogi za sestavljanje takšnega slovarja. Teoretičnem delu bo sledil sam slovar. Izrazi so razdeljeni po kategorijah glede na njihov pomen. Slovar vsebuje pet kategorij: Terminology related to fishing (terminologija povezana z ribištvom), Fishing gear (ribiška oprema), Fishing baits (ribiške vabe), Fish species in Slovene fresh waters (vrste slovenskih sladkovodnih rib), Slovene fishing jargon (slovenski ribiški žargon). Skupaj je v tem slovarju zbranih 612 terminov. Upam, da bo ta slovar dobro služil slovenskim ribičem, ki se želijo naučiti določenih angleških terminov, da bodo lahko uspešno komunicirali s tujci, s katerimi delijo strast do ribolova.
Keywords: slovar, dvojezični slovar, ribiška terminologija, ribištvo
Published: 05.09.2016; Views: 1516; Downloads: 133
.pdf Full text (1,24 MB)

3.
Sodelovanje ribiškega čuvaja s pristojnimi organi
Adi Balić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Upravljanje z ribolovnimi vodami je država zaupala izvajalcem ribiškega upravljanja in to so praviloma ribiške družine. Te so dolžne zagotoviti primeren nadzor vseh voda v ribolovnem okolišu. Za nadzorovanje ribolovnih okolišev je ribiška organizacija dolžna organizirati ribiškočuvajsko službo. Ribiškočuvajsko službo opravljajo ribiški čuvaji, ki imajo status uradne osebe. Pri izvajanju svojih nalog imajo posebne dolžnosti in posebne pravice. Posebne pravice so čuvajeva pooblastila, posebne dolžnosti pa pomenijo področje nalog, ki jih izvajajo ribiški čuvaji. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje z pristojnimi organi, kot so policija, občinsko redarstvo, gasilci, pristojna ribiška inšpekcija kot prekrškovni organ in sodelovanje z drugimi nosilci javnih pooblastil, kot so naravovarstveni nadzorniki, vodovarstveni nadzorniki in okoljevarstveni nadzorniki pri zatiranju prekrškov in kaznivih dejanj na področju krivolova, onesnaženj vodotokov in neupravičenih posegov v vodotoke.
Keywords: ribištvo, nadzor, ribiški čuvaji, varstvo okolja, pooblastila, policija, občinsko redarstvo, sodelovanje, diplomske naloge
Published: 20.01.2016; Views: 759; Downloads: 83
.pdf Full text (799,42 KB)

4.
Cage aquaculture
2007

Keywords: ribištvo
Published: 10.07.2015; Views: 290; Downloads: 27
URL Link to full text

5.
Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security
Christophe Béné, G. Macfadyen, E. H. Allison, 2007

Abstract: The objectives of this Technical Paper are to highlight the contribution that inland and coastal small-scale fisheries can make to poverty alleviation and food security and to make practical suggestions on ways that this contribution can be maximized. This paper is organized into three main sections. The first section discusses the concepts of poverty, vulnerability and food security, and briefly outlines how these concepts have evolved in recent years within the field of fisheries (in line with the rest of the development literature). The second section reviews the actual and potential contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security. It illustrates, through use of examples, the role that small-scale fisheries can play in economic growth at the national level and poverty alleviation and rural development at the local level. The third and main section of the document discusses ways of increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security through nine main entry points. First, the paper revisits conventional fisheries policies and legislation and makes suggestions on how those can be made more pro-poor. Next, the paper emphasizes the importance of capacity building and highlights how cross-sectoral interventions can greatly improve the livelihoods of fish-dependent communities. The paper then proposes a series of broad pro-poor or pro-small-scale fisheries principles, before discussing in greater detail three of the main management instruments adopted in fisheries: (i) property right approaches; (ii) co-management; and (iii) protected areas. The next two sub-sections discuss markets and how to make them work for the poor, and the important issue of pro-poor financing systems and subsidies. The paper highlights the complexity of the issues and reflects the current debate on the ambiguous impacts of markets and trade on poverty alleviation. The last sub-section examines the information, research agenda and communication strategies that are needed to complement or support other interventions and to ensure the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security.
Keywords: ribištvo, države v razvoju, prehrana ljudi, varnost živil
Published: 10.07.2015; Views: 620; Downloads: 20
URL Link to full text

6.
7.
Nezakoniti ribolov v revirjih Ribiške družine Lendava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Matej Terek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena študija problematike nezakonitega ribolova v revirjih Ribiške družine Lendava s poudarkom na reki Muri. Povod za raziskavo omenjene problematike so bila lastna opažanja in pričevanja ribičev o nepravilnostih pri izvajanju ribolova na obmejnih območjih. Cilj dela je bil ugotoviti razloge za pomanjkljiv nadzor obmejnih območij reke Mure in njenih pripadajočih voda, obseg razširjenosti in pojavne oblike nezakonitega ribolova na omenjenih območjih ter pristojne službe in organizacije opozoriti na perečo problematiko na obmejnem teritoriju Republike Slovenije, kjer se kaže potreba po učinkovitem nadzoru. Za lažjo primerjavo o dejanskih ugotovljenih nepravilnostih s področja izvajanja ribolova na reki Muri sem vključil podatke Zveze športnih ribolovnih društev Medžimurja, ki opravlja nadzor nad izvajanjem ribolova na hrvaški strani reke Mure. Ugotovitve kažejo, da je obseg ugotovljenih nepravilnosti skrb vzbujajoč predvsem ob dejstvu, da na tem delu reke Mure živi največji delež ogroženih ribjih vrst v Sloveniji. Kljub temu da je to območje vključeno tudi v posebno varstveno območje Natura 2000, se naredi premalo oz. nič za učinkovit nadzor nad izvajanjem ribolova. Glavna razloga, ki ribiškim čuvajem onemogočata učinkovit nadzor, sta nedefiniran potek državne meje in razmejitvenega teritorija ter neustrezna sredstva (terensko vozilo in patruljni čoln). Glavno breme omenjene problematike nosi Ribiška družina Lendava, saj mora kot upravitelj ribolovnih voda zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem ribolova. Kot rešitev izpostavljenih problemov za Ribiško družino Lendava predlagam državno pomoč, bodisi v obliki finančne pomoči ali pa v obliki zagotavljanja ustreznih sredstev za nadzor obmejnih voda. Večkratne skupne akcije ribiških čuvajev z obmejno policijo bi imele tudi preventivni pomen, saj bi s svojo navzočnostjo pozitivno vplivali na zmanjševanje obsega nezakonitega ribolova.
Keywords: ribištvo, ribolov, ilegalni ribolov, ribiški čuvaji, nadzor, pooblastila, diplomske naloge
Published: 20.01.2014; Views: 1205; Downloads: 240
.pdf Full text (13,71 MB)

8.
ŠKODLJIVI VPLIVI SUBVENCIJ EU NA OKOLJE
Tina Štorman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene subvencije s strani Evropske unije, ter njihov vpliv na okolje. Subvencije so tesno povezane z našim vsakdanjim življenjem, saj so povezane z večino dejavnosti, tako proizvodne, kot tudi potrošniške. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene subvencije, ki jih Evropska unija podeljuje na posameznih področjih. Ta področja so: kmetijstvo, energetika, ribištvo, promet, kohezijska politika in okolje. V nalogi sta predstavljeni tudi dve pomembni študiji o okolju škodljivih subvencijah. V poročilih so zajete ugotovitve in priporočila glede subvencij, ki imajo negativne vplive na okolje. Predstavljeno je tudi prejemanje subvencij v Sloveniji. Z vidika okolju prijaznih subvencij je predstavljena skupina Bisol Group, d.o.o. V zadnjem delu so predstavljene razne pobude in ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja okolja (Zelena reforma, Odprava subvencij masovni živinoreji, Ukinitev subvencij za fosilna goriva, Direktiva o trajnostni rabi pesticidov).
Keywords: subvencije, okolje, kmetijstvo, energetika, ribištvo, promet, kohezijska politika.
Published: 09.01.2013; Views: 2923; Downloads: 213
.pdf Full text (798,38 KB)

9.
RAZVOJ RIBIŠTVA V SLOVENIJI MED LETI 2007-2013 IN PREGLED RIBIŠTVA V EVROPSKI UNIJI
Jerneja Čuk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Najprej smo podrobneje opisali ribolov kot šport, sladkovodni ribolov in morski ribolov. V nadaljevanju smo si ogledali, kako je bila ribiška dejavnost zakonsko urejena v preteklosti. V drugem delu diplomskega dela smo predstavili razvoj ribištva v Sloveniji med letoma 2007 in 2013 ter opisali prednostne naloge in cilje posamezne osi nacionalnega strateškega načrta. V povezavi s tem smo predstavili rekreacijski ribolov in njegovo povezavo s turizmom ter opisali ribolov kot suho disciplino. V zadnjem poglavju diplomskega dela smo se osredotočili na opis stanja ribištva v Evropski uniji ter predstavili naloge, ki jih določa skupna ribiška politika za trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Evropski uniji na področju ribolova, ribogojstva, ribiške flote in zaposlenosti v ribištvu.
Keywords: ribištvo, ribolov, ribiška flota, turizem, trženje ribiških proizvodov, zaposlitev, Evropska unija
Published: 10.12.2012; Views: 936; Downloads: 189
.pdf Full text (731,30 KB)

10.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica