| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 67 / 67
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
61.
VLOGA REVIZORJA V POSTOPKIH MATERIALNIH STATUSNIH PREOBLIKOVANJ
Tina Tramšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja so teoretične opredelitve materialnih statusnih preoblikovanj in vplivov revizorja na njih. Cilj tega dela je natančno opredeliti materialna statusna preoblikovanja s pravnega in revizijskega vidika. Za začetek smo opredelili gospodarsko družbo in njeno vlogo v statusnih preoblikovanjih. Statusna preoblikovanja se delijo na formalna in materialna, na katera smo se posebej osredotočili. V delu najdemo vse tri oblike materialnih statusnih preoblikovanj, in sicer združitve, delitve in prenos premoženja. Združitve smo še posebej razdelili na pripojitve in spojitve in navedli razlike med njimi. Delitve delimo na razdelitve in oddelitve, ki pa se v nadaljevanju še razčlenijo. Za konec smo navedli še zadnjo obliko, ki je prenos premoženja. Pri vseh teh pa smo se še posebej posvetili reviziji in njeni vlogi na preoblikovanja. Tema, ki jo obravnavamo, velja za območje naše države, saj se opiramo na našo zakonodajo.
Keywords: gospodarska družba, statusna preoblikovanja, materialna statusna preoblikovanja, revizor, kapitalska družba
Published: 11.11.2016; Views: 359; Downloads: 49
.pdf Full text (840,08 KB)

62.
Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter njen vpliv na spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah - 1
Lara Udovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Velika gospodarska kriza prejšnjega desetletja je bila vzrok marsikatere raziskave razlogov, vzrokov in tudi rešitev za njeno rešitev. Poglobljen vpogled v funkcionalnost zakonodaje finančnih trgov EU je razkril veliko manevrskega prostora za izboljšave. Med ukrepi za stabilizacijo se je z Direktivo 2014/56/EU in Uredbo (EU) št. 537/2014 oblikovala reforma področja revidiranja v EU. V diplomskem seminarju sem preučila cilje Direktive 2014/56/EU v primerjavi z razveljavljeno Direktivo 2006/43/ES in njeno implementacijo v nacionalno zakonodajo Republike Slovenije. Za namen primerjave različnih načinov implementacije in vzrokov za to, sem preverila tudi spremembe nacionalne zakonodaje države Nemčije.
Keywords: Direktiva 2014/56/EU, revizijska reforma, revizijski trg, zakoniti revizor, revizijska komisija, ZGD – 1
Published: 17.11.2016; Views: 519; Downloads: 80
.pdf Full text (314,54 KB)

63.
VPLIV DEJAVNIKA SPOLA NA KAKOVOST REVIZIJE
Sara Stropnik, 2017, master's thesis

Abstract: Da bi revizor sestavil kakovostno revizijsko poročilo, mora biti pri svojem delu neodvisen in nepristranski. Na neodvisnost in nepristranskost revizorjevega mnenja pa lahko vpliva več dejavnikov, kot so spol, starost, izkušnje, revizorjev honorar in podobno. Znano je, da se ženske in moški karakterno precej razlikujejo. Te razlike so opazne predvsem pri soočanju s problemi, nagnjenosti k tveganju in sprejemanju neetičnega ravnanja. Ženske na splošno manj tvegajo in ne sprejemajo neetičnega ravnanja. Zato je pričakovati, da se tudi delo revizork razlikuje od dela revizorjev. Revizorji, ki so bolj nagnjenji k tveganju, pogosteje spremenijo svoje revizijsko mnenje, kar bi lahko vplivalo na samo kakovost revizije. Revizorke so tiste, ki stremijo k bolj etičnemu ravnanju in pogosteje izdajo modificirano revizijsko poročilo. Na samo kakovost revizije pa vpliva tudi zaznavanje napačnih navedb v računovodskih izkazih in sposobnost reševanja problemov. Moški bi naj bolje zaznavali probleme in se soočali z njimi. Pojavlja pa se vprašanje, ali je potemtakem revizija, ki jo opravi moški, boljša od tiste, ki jo opravi ženska, kljub dejstvu, da moški revizorji pogosteje spremenijo svoje revizijsko mnenje. V magistrskem delu smo raziskali, ali spol revizorja vpliva na kakovost revizije, delno pa smo se posvetili tudi vprašanju, ali spol revizorja vpliva na revizorjev honorar. Ugotovili smo, da revizorji pogosteje spremenijo svoje mnenje kot revizorke. Prav tako smo ugotovili, da spol revizorja ne vpliva na velikost revizijskega honorarja. Za odgovor na vprašanje, ali spol revizorja vpliva na kakovost revizije, pa bi bilo treba opraviti še več dodatnih preiskav z večjim vzorcem, ki bi zajel revizorje na različnih koncih sveta.
Keywords: revizija, revizor, spol revizorja, kakovost revizije, revizijski honorar.
Published: 13.03.2017; Views: 453; Downloads: 66
.pdf Full text (1,38 MB)

64.
Analiza metodologije revizijske družbe x pri revidiranju opredmetenih sredstev na primeru proučevanega podjetja y
Blaž Velcl, 2017, master's thesis

Abstract: V večini primerov predstavljajo opredmetena osnovna sredstva pomemben delež premoženja podjetja in tudi velik del strukture bilance stanja. Zaradi tega revidiranje opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja strokovni izziv tako z vidika vrednotenja sredstev, kakor tudi z vidika pravilnosti izkazovanja posameznih sredstev. Po Zakonu o gospodarskih družbah so srednje in velike družbe zavezane k reviziji. V Sloveniji je pri Slovenskem inštitutu za revizijo v register vpisanih 50 revizijskih družb. Večji del revizij v Sloveniji izvedejo tako imenovane revizijske družbe iz »Big Four«, to so Ernst & Young, Pricewaterhousecoppers, KPMG in Deloitte. Zato smo na proučevanem primeru Y analizirali metodologijo revizijske družbe X (eno izmed »Big Four«) pri revidiranju opredmetenih osnovnih sredstev. Zanima nas, ali je metodologija revizijske družbe X zastavljena tako, da ugotovi pomembnejše nepravilnosti, in ali metodologija revizijske družbe X omogoča revizorju izbiro na podlagi strokovne presoje. V delu smo predstavili računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev in opredelitev revizije. Predstavili smo tudi metodologijo revizijske družbe X pri revidiranju opredmetenih osnovnih sredstev. Nato smo na primeru proučevanega podjetja Y izvedli revizijske postopke na podlagi metodologije revizijske družbe X ter podali mnenje pooblaščenega revizorja. Delo smo zaključili s sklepom.
Keywords: Opredmetena osnovna sredstva, revidiranje, metodologija revizijske družbe X, Slovenski računovodski standardi, Zakon o gospodarskih družbah, pooblaščen revizor
Published: 20.02.2018; Views: 267; Downloads: 41
.pdf Full text (1,40 MB)

65.
Prihodnost revidiranja
Dalibor Nenić, 2018, master's thesis

Abstract: Revidiranje je oblika nadzora. Zaradi vse večje kompleksnosti delovanja pravnih oseb, naraščajočega pomena informacijske tehnologije in informacij je potrebno razvijati nove in primerne metode nadzora, da bi lahko zadovoljili zahteve tehnološkega razvoja in uporabnikov. Mednje sodi način, orodje, prostor ter znanje za revidiranje 21. stoletja. Napredne tehnološke rešitve omogočajo poglobljeno znanje o delovanju podjetij ter oceno stanja oz. dejanj. S tem se spreminja vloga revizorja v digitalnem svetu prihodnosti. Na podlagi spoznanj smo ugotovili, da so v preteklosti obstajali pozivi, kako razviti revidiranje za izzive prihodnosti, a o(b)staja bistven časovni razkorak med sprejetjem novih idej oz. znanja ter njihovo implementacijo v praksi. Stopnja inovacije je v panogi revizije nižja kot v drugih panogah, zaradi česar ostajajo sistemske napake v obliki koncentracije trga revizijskih storitev, kakovosti revidiranja, strukture revizijskega postopka, vloge ter vrednosti revidiranja nerešene. Revidiranje je namreč pod velikim vplivom zunanjih dejavnikov, ki usmerjajo razvoj glede na trenutno gospodarsko, socialno in pravno politiko. V delu smo proučili smernice razvoja revidiranja v prihodnosti na osnovi analize sedanjega stanja. Prikazali smo stanje panoge revidiranja glede na vrste revidiranja po revizijskem organu. Ugotovili smo, da je t. i. gospodarsko revidiranje vrsto let imelo primat na področju revidiranja ter bilo bistven dejavnik v delovanju kapitalskih trgov, a se ni spremenilo od začetka 20. stoletja. Z napredkom informacijske, telekomunikacijske in računalniške tehnologije, se spreminja usmerjenost revizorjev iz preteklosti v prihodnost. Napredna tehnologija bo prevzela del funkcije, ki jo je imela revizija v preteklosti, s čimer se bo spremenila tudi vloga revizorja. IT bo zaznamovala delovanje organizacij ter vpeljala novo obdobje digitalne ekonomije, ki zahteva prilagoditev revidiranja. Prilagoditev bo celovita in bo potekalo od izobraževanja revizorjev, ki bo vedno bolj osredotočeno na pridobivanje znanj s področij informacijske tehnologije ter mehkih veščin, preko spremembe načina dela do izkoriščanja novih naprednih tehnologij kot so: tehnologija verižnih blokov podatkov, veliki podatki, rudarjenje podatkov ter sistemi umetne inteligence. Prihajajoča sprememba bo preobrazila panogo revizije za vedno.
Keywords: revidiranje, prihodnost revidiranja, informacijska tehnologija, izobraževanje revizorjev, revizor
Published: 11.10.2018; Views: 236; Downloads: 31
.pdf Full text (1,80 MB)

66.
Notranja revizija v javnih zavodih na primeru Zdravstvenega doma Slovenske Konjice
Sanja Flašker, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo proučevali javni sektor, javne zavode, osredotočili smo se predvsem na javne zdravstvene zavode in notranjo revizijo. V teoretičnem delu smo predstavili prej našteta področja. Poudarek smo dali na predstavitev notranje revizije. V okviru notranje revizije smo zajeli organiziranost izvajanja notranje revizije ter ugotovili, da se lahko organizirala lastna revizijska služba, najame zunanji izvajalec ali pa ustanovi skupna revizijska služba. Zajeli smo tudi notranje revizijske dejavnosti in v okviru le-teh predstavili posamezne faze notranje revizije. Predstavili smo tudi delo notranjega revizorja in kakšne naj bi bile njegove lastnosti za uspešno delo ter pravila, ki jih pri svojem delu upošteva in uporablja. Praktični del zajema predstavitev dveh izbranih zdravstvenih domov, torej Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in Zdravstvenega doma X in primerjavo notranje revizije v teh dveh zdravstvenih domovih za leti 2016 in 2017, ki smo jo prikazali na podlagi revizijskih poročil in podatkov s spleta.
Keywords: javni zavod, zdravstveni zavod, notranja revizija, notranji revizor, pravila stroke revidiranja
Published: 26.10.2018; Views: 329; Downloads: 59
.pdf Full text (475,85 KB)

67.
Vloga zunanje revizije pri odkrivanju in preprečevanju prevar v računovodskih izkazih
Ines Slana, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Tako kot nekoč tudi danes poznamo posameznike, ki so za lastno obogatitev pripravljeni narediti vse. Tudi podjetja morajo nenehno konkurirati svojim tekmecem na trgu, kar pa še ne pomeni, da lahko izbirajo vsa sredstva za dosego cilja. Če želijo dandanes postati ali ostati konkurenčni na velikem in fleksibilnem trgu, se ne smejo posluževati vseh sredstev. Zato se bomo v diplomskem delu osredotočili na nedovoljena sredstva, kar so v našem primeru prevare v računovodskih izkazih in kakšna je vloga zunanjega revizorja pri odkrivanju le teh in kaj lahko naredi, da jih prepreči. V diplomskem projektu bomo predstavili kakšne vrste prevar v računovodskih izkazih poznamo ter katere so najpogostejše pojavne oblike. Opredelili bomo vlogo zunanjega revizorja pri odkritju vseobsegajoče napake, za katero predvideva, da je prevara, kakšni postopki sledijo ter s katerimi zakonskimi in strokovnimi pravili je opredeljeno njegovo delo. Radi bi ugotovili tudi, kakšne informacijske tehnologije uporablja pri svojem delu. V primerjalnem delu diplomskega projekta se bomo osredotočili na statistične podatke o računovodskih prevarah, saj bi radi ugotovili kaj se dogaja pred, med in po gospodarski krizi, oziroma nas zanima če število prevar s pojavom krize naraste. Primerjali bomo tudi nekatere izmed največjih afer na področju računovodskih prevar po svetu ter kakšne postopke uporabljajo revizorji v navedenih državah.
Keywords: prevara, računovodski izkazi, zunanja revizija, informacijska podpora, zunanji revizor
Published: 08.11.2018; Views: 103; Downloads: 34
.pdf Full text (1,62 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica