| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Različne reprezentacije celih števil v osnovni šoli
Anja Gorčan, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so predstavljene težave, s katerimi se soočajo učenci pri obravnavi množice celih števil in računskih operacij v tej množici. Za poglobljeno razumevanje konceptov pri učencih in učinkovito razlago snovi s strani učiteljev je ključna uporaba različnih reprezentacij. Te predstavljajo vez med konteksti in simboli. Magistrsko delo ponuja pregled pristopov za poučevanje celih števil v osnovni šoli in izpostavi njihove prednosti in slabosti ter uporabnost pri različnih računskih operacijah. Opravljen je pregled prisotnosti reprezentacij v domačih in tujih gradivih, na osnovi katerega so pripravljena učna gradiva za utrjevanje in poglabljanje snovi množice celih števil. Gradiva temeljijo na pestrosti in raznovrstnosti reprezentacij. Učinkovitost pripravljenih gradiv smo preverili na študiji primera ene učenke. Rezultati so pokazali, da je pestrost uporabe reprezentacij do določene mere pripomogla k razumevanju snovi in je bila učenki všeč.
Keywords: cela števila, reprezentacije, model nevtralizacije, učna gradiva
Published: 03.05.2021; Views: 63; Downloads: 22
.pdf Full text (2,44 MB)

2.
Reprezentacije žensk in moških v književnih besedilih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
Dominika Podvratnik, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava reprezentacije žensk in moških v predlaganih proznih književnih besedilih za obravnavo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. Otroška književnost predstavlja pomemben dejavnik spolne socializacije, saj otroci skozi književna besedila spoznavajo družbene norme in vrednote, ki se nanašajo na družbeni spol. Namen magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način so reprezentacije moških in žensk v predlaganih proznih književnih besedilih seksistične. Analiza izbranih proznih književnih besedil je bila kvantitativna in kvalitativna. V kvantitativno analizo so bila vključena vsa prozna književna besedila, ki so v Učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli (2011) predlagana za obravnavo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Kvantitativna analiza je zajemala razmerje med deležema avtorjev in avtoric, ki so vključeni na seznam predlaganih proznih književnih besedil, ter razmerje med deležema glavnih oseb moškega in ženskega spola. Kvalitativna analiza je vključevala preučevanje različnih vidikov seksizma v izbranih proznih književnih besedilih s pomočjo vprašalnika Vidiki seksizma v otroški književnosti (Diekman in Murnen, 2004). Vzorec za kvalitativno analizo je bil omejen na devet proznih književnih besedil. Rezultati kvantitativne analize so pokazali, da je na seznam predlaganih proznih književnih besedil vključenih skoraj trikrat več avtorjev kot avtoric. Prav tako so v obravnavanih proznih besedilih glavne književne osebe pogosteje dečki/moški kot deklice/ženske. Rezultati kvalitativne analize so pokazali, da so reprezentacije moških in žensk v obravnavanih proznih književnih besedilih večinsko seksistične. Seksistične reprezentacije spolov se najpogosteje pojavljajo na področju moško stereotipnih poklicnih dejavnosti. Tako moški kot ženski književni liki prevzemajo stereotipne osebnostne značilnosti in družbene vloge nasprotnega spola, vendar rezultati nakazujejo, da je to v nekoliko večji meri značilno za moške književne like.
Keywords: otroška književnost, seksizem, spolni stereotipi, spolna socializacija, reprezentacije
Published: 10.10.2018; Views: 515; Downloads: 130
.pdf Full text (1,34 MB)

3.
Shematske vizualne reprezentacije potence
Darja Antolin, Urška Lipovec, 2015, original scientific article

Abstract: Vizualizacija matematičnih konceptov je učinkovita učna in poučevalna strategija. Znotraj pouka matematike je najbolj prisotna v t. i. slikovnem nivoju pouka, pri katerem je koncept predstavljen z grafično reprezentacijo. V prispevku preverjamo prisotnost shematske vizualne upodobitve potence 2³ pri gimnazijcih ter pri študentih, bodočih učiteljih matematike in bodočih učiteljih razrednega pouka (N = 483). Ugotovimo, da je ta vrsta reprezentacije prisotna le v malo več kot tretjini slik. Dodatno zaznamo, da so udeleženci mnogo bolj orientirani na podajanje rezultata kot na prikazovanje koncepta. Ob koncu predlagamo metodične napotke za vpeljevanje koncepta potence skozi strukturo ugnezdene cepitve, ki vodi k bolj konceptualnemu poznavanju tega sicer elementarnega matematičnega pojma.
Keywords: pouk matematike, reprezentacije, potenca, konceptualna slika
Published: 26.09.2017; Views: 425; Downloads: 64
.pdf Full text (871,55 KB)
This document has many files! More...

4.
Risanje skic pri reševanju matematičnih problemov
Rahela Nidorfer, 2017, master's thesis

Abstract: Reševanje matematičnih problemov je eden izmed pomembnejših ciljev v učnem načrtu. Le te lahko rešujemo s pomočjo različnih strategij. Ena izmed teh je tudi uporaba skice, ki jo v številnih literaturah omenjajo kot eno izmed pomembnejših strategij. V teoretičnem delu smo tako izpostavili nekaj avtorjev, tujih in domačih, ki skico predstavljajo kot pomembno strategijo ali kot ključen element pri reševanju matematičnih problemov. Pomemben poudarek smo dali tudi konkretni uporabi vpeljave skice ter kako naučiti učence uporabe vizualnih reprezentacij in kakšne vrste le-teh poznamo. V empiričnem delu magistrske naloge smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, kako spretni so učenci v 6. razredu osnovne šole pri reševanju problemov s pomočjo ene izmed strategij, tj. risanja skice. Zanimalo nas je tudi, kako uporabne so njihove skice, ali označijo ob skici ustrezne pomembne informacije, kakšno vrsto reprezentacije so uporabili in ali jih njihova skica pripelje do pravilnega rezultata. Vključenih je bilo 132 učencev iz treh slovenskih osnovnih šol. Podatke smo obdelali s pomočjo kvalitativnih in kvantitavnih metod pedagoškega raziskovanja. Rezultati raziskave so pokazali pomembno povezavo pri skicah, ki so vsebovale pomembne informacije in so bile uporabne, ter končnim rezultatom. Le-ta je bil v višji meri napačen pri nalogah, kjer ni bilo skice, ali kjer le-te niso bile uporabne in niso vsebovale pomembnih informacij. Pokazalo se je, da so imeli učenci pri prvi nalogi, ki je bila veliko lažja, manj težav z uporabo skice, kakor pri drugi in tretji nalogi. Tako so pri prvi nalogi v veliki večini skice uporabne in vsebujejo pomembne informacije, pri drugi in tretji nalogi pa je delež takšnih precej nižji. Glede vrste reprezentacij pri risanju skice pa so naši rezultati pokazali, da so prevladovale konkretne reprezentacije, sledila je uporaba delno konkretnih reprezentacij, v najmanjši meri pa so učenci uporabljali simbolne reprezentacije.
Keywords: matematika, matematični problemi, strategije reševanja, skica, reprezentacije, osnovnošolci
Published: 19.07.2017; Views: 1030; Downloads: 131
.pdf Full text (1,83 MB)

5.
IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH
Manja Podgoršek, 2015, master's thesis

Abstract: Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, na kakšen način učenci od 5. do 8. razreda osnovne šole grafično ponazarjajo vnaprej podane matematične pojme (odštevanje s prehodom, številski izraz z oklepaji, izraz dela celote in potenca). Zanimalo nas je tudi, ali učenci ob reprezentiranju dobijo pravilen rezultat ter ali lokacija šole učenca vpliva na podano rešitev. V raziskavo je bilo vključenih 1595 osnovnošolcev. Metodološko smo se odločili za v podatkih utemeljeno teorijo. Podatki so bili obdelani s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da učenci podane pojme grafično ponazarjajo na 3 različne načine; kot ilustracijo, rezultat ali koncept. Pri vseh podanih matematičnih pojmih je koncept tisti, preko katerega učenci najpogosteje reprezentirajo matematične pojme. Glede same pravilnosti rezultata ugotavljamo, da je le-ta najvišja pri reprezentiranju odštevanja s prehodom, najnižja pa pri izrazu dela celote. Rezultati kažejo tudi, da učenci mestnih šol v večini izmerjenih postavk ustrezneje ponazarjajo podane matematične pojme. Če pogledamo celostno, ugotovimo, da učenci v splošnem najustrezneje reprezentirajo računsko operacijo odštevanja s prehodom, najbolj problematičen z vidika pravilnosti rezultata reprezentiranja je izraz dela celote, z vidika načina reprezentiranja pa je najmanj ustrezno reprezentiran številski izraz z oklepaji.
Keywords: matematika, matematični pojmi, reprezentacije, grafično ponazarjanje, osnovnošolci
Published: 02.03.2015; Views: 1445; Downloads: 533
.pdf Full text (1,89 MB)

6.
Sociološka refleksija stereotipov in predsodkov do Romov v filmskih reprezentacijah
Tihana Farkaš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Filmi predstavljajo enega izmed osrednjih načinov produciranja in reproduciranja družbenih ideologij, mitov, stereotipov in predsodkov. Pričujoče diplomsko delo je analiza filmskih reprezentacij pripadnikov romskega naroda, natančneje kako so te podobe povezane s stereotipi in predsodki do Romov. Pri tem gradivo za analizo obsega filme, katerih osrednja tema je prikazovanje pripadnikov tega naroda. Romska etnična manjšina se še dandanes na številnih področjih spopada z diskriminacijo večinskega prebivalstva. Otežena jim je integracija v večinsko družbo, saj v njej vladajo stereotipne predstave in predsodki o njih. K ohranjanju le-teh pa lahko pripomorejo tudi različni mediji, med njimi tudi televizija in film. Za proučevanje je bilo uporabljenih šest filmov. Edini slovenski film je bil Halgato režiserja Andreja Mlakarja, ostali filmi so iz držav bivše Jugoslavije — Zbiralci perja režiserja Aleksandra Petrovića, Ciganska čarovnija režiserja Stoleta Popova, Dom za obešanje in Črna mačka, beli mačkon, režiserja Emirja Kusturice ter Kdo to tam poje režiserja Slobodana Šijana. Pri analizi sem se uprla na metode za analizo vizualnih tekstov ter kritično diskurzivno analizo, ki je kvalitativna metoda družboslovne raziskave. Z analizo filmov o Romih sem v diplomskem delu ugotovila, da filmske podobe Rome prikazujejo stereotipno in tako ohranjajo ter povečujejo predsodke večinske družbe do te skupine, saj gledalci ne ustvarjajo kritične distance do prikazanih vsebin.
Keywords: filmske reprezentacije, Romi, stereotipi, predsodki, večinska družba.
Published: 25.10.2010; Views: 3457; Downloads: 356
.pdf Full text (1013,08 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica