| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
5.
Podatkovna baza v okolju ARITY/SQL : diplomsko delo
Rudolf Druže, 1994, undergraduate thesis

Keywords: podatkovne baze, relacijski jezik SQL, relacijska shema, uporabniški vmesniki
Published: 26.07.2007; Views: 1767; Downloads: 0

6.
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI PODJETNIKOV NA RAST IN INTERNACIONALIZACIJO SLOVENSKIH GAZEL
Mateja Grobelnik, 2013, master's thesis

Abstract: Dinamičnost podjetnika, njegove osebnostne lastnosti, dinamično podjetje, rast in internacionalizacija predstavljajo prepletanje zgodbe magistrske naloge, ki je pred vami. Opravljena raziskava ugotavlja vpliv in povezavo med ključno osebo v podjetju, tj. podjetnikom, njegovimi osebnostnimi lastnostmi ter rastjo in internacionalizacijo slovenskih dinamičnih podjetij. Cilj magistrske naloge je bil poiskati relevanten odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje: »Kako vplivajo osebnostne lastnosti podjetnika na rast slovenskih gazel in kolikšen del gazel internacionalizira svojo dejavnost zaradi istega vpliva?« V vsakem podjetju igra ključno vlogo podjetnik in njegova zavestna odločitev za rast. Seveda sama odločitev za rast ni dovolj. Poleg vseh zunanjih in notranjih dejavnikov je pomemben faktor podjetnik in njegove osebnostne lastnosti kot ključni element rasti. Kaj pravzaprav je osebnost? V psihologiji razumemo osebnost kot celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Bistveni sestavini osebnosti sta relativna trajnost in individualnost, to kar posameznike med seboj ločuje. Osebnost posameznika določa različen odziv v enakih situacijah, pa tudi obratno, da se isti posamezniki v različnih situacijah odzivajo enako oz. podobno. Osebnostne značilnosti pa so tiste, ki se pojavljajo dosledno ne glede na vpliv okoliščin (dostopno na: Inštitut za razvoj človeških virov). V magistrski nalogi smo proučevali osebnostne lastnosti podjetnika. Veliko raziskovalcev pred nami je že analiziralo osebnostne lastnosti podjetnikov in spoznalo, da se osebnost podjetnikov razlikuje od osebnosti nepodjetnikov, predvsem v smislu odprtosti za nove ideje, nove izkušnje. V našem primeru smo osebnostne lastnosti razdelili na dva večja sklopa, in sicer: nepsihološke osebnostne lastnosti in psihološke osebnostne lastnosti. Nepsihološke osebnostne lastnosti sestavljata človeški in socialni kapital. V uspešnem podjetju, ki je usmerjeno v rast, sta človeški in socialni kapital neizbežna. Vse več podjetnikov se zaveda pomembnosti znanja, veščin, spretnosti in pomoči družinskih članov za uspešno delovanje podjetja. Prav tako pa je za uspešno podjetje pomemben tudi socialni kapital, ki pomaga podjetnikom do novih informacij, novega znanja ob vključenosti podjetnika v družbene vezi in omrežja, vse to pa ob visoko razvitih socialnih veščinah in trdnem zaupanju med člani. Podjetniki morajo vlagati tako v človeški kot v socialni kapital, saj lahko skupaj hitreje privedeta do željenega cilja. Psihološke osebnostne lastnosti smo razdelili na splošne psihološke lastnosti in spoznavne psihološke lastnosti. Splošne psihološke lastnosti sestavljajo: potrebo po dosežku, prevzemanje tveganja, inovativnost, neodvisnost, zaznano samoučinkovitost in notranji nadzor. Dinamičnega podjetnika opredeljujejo vse omenjene lastnosti, nekatere bolj izrazito kot druge. Spoznavne psihološke lastnosti pa sestavljata vizija in intuicija podjetnika, ki ravno tako prispevata pomemben del pri sprejemanju in analiziranju poslovnih odločitev v podjetju. Rast, ki se nanaša na spremembo velikosti podjetja, smo proučevali na vzorcu dinamičnih podjetjih. Zakaj? Ker so to edina podjetja, ki v današnjih težkih časih ostajajo dinamična, fleksibilna in ohranjajo konkurenčno prednost, saj so se sposobna hitro prilagoditi zahtevam, ki jih narekuje trg z učinkovito izrabo znanja, idej in informacij s strani dinamičnega podjetnika. To so ponavadi majhna visokotehnološka podjetja, ki so za razvoj slovenskega gospodarstva nujno potrebna, saj v obdobju petih let proizvedejo največ novih delovnih mest in iščejo priložnosti na globalnem trgu. V magistrski nalogi smo iskali tudi povezavo med rastjo podjetja in internacionalizacijo ter med osebnostnimi lastnostmi podjetnika v povezavi z internacionalizacijo. Mednarodno poslovanje je pomembno, saj predstavlja vključevanje v izvoz nujno sestavino za zagotavljanje obstoja, preživetja in rasti dinamičnih podjetij. V
Keywords: podjetnik, osebnost, osebnostne lastnosti, rast, internacionalizacija, dinamično podjetje - gazele, nepsihološke lastnosti, psihološke lastnosti, človeški kapital, socialni kapital, vizija, intuicija, potreba po dosežku, prevzemanje tveganja, inovativnost, neodvisnost, zaznana samoučinkovitost, notranji nadzor, neodvisnost, spol podjetnika, dinamični podjetnik, mednarodni podjetnik, znanje, izobrazba, veščine, položaj v družini, relacijski, socialni in strukturni kapital.
Published: 03.09.2013; Views: 2760; Downloads: 514
.pdf Full text (2,23 MB)

7.
PRENOVA BAZE PODATKOV STRANK PLESNEGA KLUBA
Tjaša Dobnikar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Plesni klub za evidenco udeležencev tekmovanj uporablja le list papirja. Skozi leto se nabere večje število listov, kar povzroča nepreglednost in ponavljajoče se iskanje podatkov o udeležencih na tekmah in plačilih štartnin. Vedno znova in znova je potrebno pregledati vsak list posebej in iskati podatke, ki jih v tistem trenutku potrebujemo. Nepregledna evidenca nam otežuje vsakodnevno delo in povzroča nezadovoljstvo strank. Doseči želimo informatizacijo procesa vplačil. Želimo, da bi bil proces računalniško podprt in nam tako olajšal delo. S preglednejšo evidenco bi lahko dosegli tudi boljšo produktivnost zaposlenih. Zaposleni bi se izognili ponavljajočemu in dolgotrajnemu iskanju podatkov in tako v krajšem času naredili več. Osredotočimo se na informatizacijo procesa s pomočjo programa Microsoft Access 2010. Izdelali smo podatkovno bazo, ki nam bo v pomoč pri težavi s katero se soočamo. Podatkovna baza je namenjena predvsem vnašanju plačnikov in neplačnikov štartnin, hkrati pa vsebuje tudi pregledno evidenco le-teh. Kljub temu, da smo se osredotočili predvsem na težavo, povezano s štartninami, smo Accessovo bazo razširili in omogočili tudi vnašanje plačil letne registracije in članarine. S pomočjo obrazca Tekmovalec najprej vnesemo osnovne podatke o tekmovalcu. Nato sledi razporeditev tekmovalcev v skupino in določitev trenerja. Naslednji korak je vnos tekmovanja, ki sledi, v bazo Plesnega kluba. Šele, ko smo vnesli vse te podatke lahko potrdimo udeležbo tekmovalca na tekmovanju. Poravnana plačila štartnin vnašamo sproti in po potrebi izpišemo evidenco poravnanih štartnin. Evidenca je urejena po abecednem redu, s čimer smo si iskanje in preverjanje plačnikov oz. neplačnikov še dodatno olajšali. Podjetju smo izpolnili dolgoletno željo po boljši preglednosti plačnikov in neplačnikov, zato smo prepričani, da bo program tudi v prihodnosti zadovoljeval potrebe Plesnega kluba. Prav tako je dostop do vseh obrazcev in poročil izredno preprost. Do njih dostopamo s pomočjo gumbov na glavnem obrazcu. Če nismo vešči pri delu z MS Access-om nam, vnos podatkov ne bi smel povzročati težav. Razlog, da je za vsak obrazec in za vsako poročilo svoj gumb, je ravno v tem, da smo želeli program narediti čim bolj preprost in omogočiti, da ga bodo lahko uporabljali vsi zaposleni v Plesnem klubu.
Keywords: Baza podatkov, Microsoft Access 2010, relacijski model, štartnina.
Published: 14.05.2013; Views: 879; Downloads: 95
.pdf Full text (1,25 MB)

8.
Dojemanje enačaja pri slovenskih osnovnošolcih
Tjaša Matičko, 2018, master's thesis

Abstract: Razumevanje koncepta enačaja v algebri učencem predstavlja mnogo težav, zato smo se v magistrski nalogi odločili preučiti, kako uspešno slovenski osnovnošolci razumejo pomen enakosti, kaj jim predstavlja enačaj, in njihove rezultate primerjati z rezultati portugalskih osnovnošolcev. Podatke za raziskavo smo zbirali s pomočjo delovnih listov, na katerih je bilo podanih osem enačb seštevanja. V raziskavi smo zajeli 230 učencev Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd. Prvošolcev je bilo 42, drugošolcev 37, tretješolcev 37, četrtošolcev 40, petošolcev 38 in šestošolcev 36. Preverili smo razumevanje pomena enačaja pri učencih glede na razred, najpogosteje podane odgovore pri posamezni nalogi ter uspešnost pri posamezni nalogi glede na matematično znanje učencev. Ugotovili smo, da učenci bolje razumejo pomen enačaja pri enostavnih tipih enačb, učenci višjih razredov (druga triada) pa celotno gledano bolje razumejo pomen enakosti kot učenci nižjih razredov. Večina učencev dojema znak za enakost v operacijskem smislu, kar pomeni, da vidijo enačaj kot »navodilo«, kateremu mora slediti odgovor. Rezultati razumevanja enačaja so pri učencih z višjo oceno matematičnega znanja boljši, pri čemer smo ugotovili, da se statistično značilne razlike glede na oceno matematičnega znanja pojavijo predvsem pri težjih tipu enačb. Nadalje smo ugotovili, da med slovenskimi in portugalskimi osnovnošolci ni večjih razlik v razumevanju pomena enačaja, saj so v večini primerov delali podobne napake. Vendarle pa je možno opaziti, da imajo portugalski učenci prve triade pri določenih primerih večji delež pravilno podanih odgovorov v primerjavi s slovenskimi. Iz tega lahko sklepamo, da morda učitelji na Portugalskem dajejo večji poudarek na dojemanje enačaja že pri učencih v nižjih razredih.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: enačaj, dojemanje enačaja, enakost, algebra, aritmetika, operativni pogled, relacijski pogled.
Published: 21.09.2018; Views: 513; Downloads: 62
.pdf Full text (1,86 MB)

9.
Samodejna analiza dnevnika transakcij za identifikacijo možnosti optimizacije relacijskega podatkovnega modela
Adel Kovačevič, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga predstavlja zasnovo in implementacijo orodja Revertium, ki uporabniku pomaga pri identifikaciji možnosti optimizacije relacijskega podatkovnega modela na podlagi analize dnevnika transakcij obstoječe relacijske podatkovne baze. Raziskali smo relacijski podatkovni model in določene slabosti relacijskih podatkovnih baz ter na podlagi pridobljenega znanja definirali možnosti optimizacije le-teh. Za namen doseganja prej omenjenega smo raziskali povratni inženiring relacijskih podatkovnih baz in določene optimizacijske tehnike, kot sta indeksiranje in denormalizacija. Na podlagi ugotovljenega smo združili vso znanje v celoto – orodje Revertium, ki je rezultat magistrskega dela.
Keywords: relacijski podatkovni model, povratni inženiring, dnevnik transakcij, optimizacija, indeksiranje, denormalizacija
Published: 12.11.2019; Views: 188; Downloads: 38
.pdf Full text (1,73 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica