| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 198
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Rekonstrukcija stranskih vodilnih koles na stroju za pripravo aluminijastih kolobarjev : diplomsko delo
Timotej Rebernak Pliberšek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo računalniških simulacij analizirali os vodilnih koles cepilno pripravljalnega stroja alumijastih kolobarjev, kjer so se pojavljale razpoke na oseh. S pomočjo rezultatov numerične analize obstoječe osi smo ugotovili vzrok za nastajanje razpok, ter predlagali boljšo konstrukcijsko rešitev osi na podlagi rezultatov. Numerične simulacije smo izvajali s pomočjo programskega paketa PrePoMax, ki temelji na metodi končnih elementov.
Keywords: rekonstrukcija, podjetje Impol d.o.o, numerične simulacije, metoda končnih elementov, SolidWorks, PrePoMax
Published in DKUM: 05.03.2024; Views: 258; Downloads: 35
.pdf Full text (3,82 MB)

2.
Rekonstrukcija ogrodja za potiskala kompozitne križno lepljene plošče : diplomsko delo
Domen Širovnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je rekonstrukcija jeklenega ogrodja, ki se uporablja za odstranjevanje CLT (angl.: cross-laminated timber) plošč z aluminijaste mize. Predstavljene so tri različne konstrukcijske variante. Za izdelavo modelov je bil uporabljen programski paket Autodesk Inventor Professional 2023. Za izdelavo računalniških statičnih preračunov sta bili uporabljeni funkciji Frame Analysis in Stress Analysis. S funkcijo Stress Analysis je bila izdelana simulacija z uporabo metode končnih elementov, s katero se je potem potrdila pravilnost rezultatov funkcije Frame Analysis. Nato so pri vsaki konstrukcijski varianti predstavljene prednosti in slabosti. Izdelana je bila tudi medsebojna primerjava. Na koncu so nastale dve uspešni alternativi in ena alternativa, ki ni zadovoljivo izpolnjevala vseh kriterijev. Pokazali sta se tudi pomembnost geometrije podpornih elementov in upoštevanje usmerjenosti obremenitev.
Keywords: jeklene konstrukcije, kompozitne lesene plošče, rekonstrukcija, trdnostna analiza, računalniške simulacije
Published in DKUM: 28.02.2024; Views: 181; Downloads: 9
.pdf Full text (3,00 MB)

3.
Rekonstrukcija sklopnih elementov pretočnega rezalnika OptiMUM : diplomsko delo
Jan Gerčer, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena rekonstrukcija sklopnih elementov na pretočnem rezalniku, ki je priključek za procesiranje hrane na kuhinjskem aparatu OptiMUM. Namen rekonstrukcije je pohitritev in pocenitev proizvodnega procesa izdelka z izbiro alternativnega materiala in z znižanjem kompleksnosti izdelka. Na začetku je predstavljen problem, postavljeni so cilji in zapisane zahteve. Temu sledi izbira alternativnega materiala in rekonstrukcija obstoječe geometrije z novimi variantami v obliki 3D-modelov, ki so podprte z rezultati numeričnih simulacij. Delo zajema tudi praktično testiranje fizičnih kosov ter diskusijo pridobljenih rezultatov. Rezultat diplomskega dela je nova varianta sklopnih elementov priključka iz cenejšega materiala in z nižjo kompleksnostjo.
Keywords: rekonstrukcija, sklopni elementi, pretočni rezalnik, OptiMUM, pocenitev
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 230; Downloads: 15
.pdf Full text (3,40 MB)

4.
Izločanje značilk pogovornih gest iz video signala za rekonstrukcijo gest in njihovo uporabo v kinematičnem modelu virtualnega pogovornega agenta : doktorska disertacija
Grega Močnik, 2023, doctoral dissertation

Abstract: Za poustvarjanje prepričljivih in človekovim podobnih pogovornih odzivov, mora umetna entiteta, tj. utelešeni pogovorni agent, v govorjeni socialni interakciji izražati korelirana govor (besedno) in geste (nebesedno). Večina obstoječih del se osredotoča na načrtovanje namena in načrtovanje vedenja. Realizacija je prepuščena omejenemu naboru statičnih 3D prikazov pogovornih izrazov. Poleg funkcionalne in pomenske sinhronosti med verbalnimi in neverbalnimi signali končno vernost izraza oblikuje fizična realizacija neverbalnih izrazov. Glavni izziv večine pogovornih sistemov, zmožnih reproduciranja gest, je raznolikost izraznosti. V doktorskem delu obravnavamo postopke za samodejno zajemanje gest iz videoposnetkov in njihovo preoblikovanje v 3D prikaze, shranjene kot del repozitorija motoričnih veščin pogovornega agenta. Posebna pozornost je posvečena izločanju značilk z dovolj kakovostno informacijo, da je rekonstruirano pogovorno izražanje naravno in čim vernejše. Predlagan je sistem za rekonstrukcijo pogovornih gest, ki zagotavlja naravnost gest utelešenega pogovornega agenta, posledica česar je bolj kakovostna interakcija med človekom in računalnikom. Predlagan sistem temelji na sledilniku Kanade–Lucas–Tomasi, filtru Savitzky–Golay, kinematičnem modelu na osnovi Denavit–Hartenberg in ogrodju EVA. Obravnavana je ocena sintetiziranega izraznega gibanja in namesto subjektivne ocene sintetiziranega gibanja podana objektivna metoda, temelječa na kosinusni podobnosti. Empirično je predstavljena tudi ocena gibanja, rekonstruiranega s predlaganim sistemom za rekonstrukcijo.
Keywords: značilke pogovornih gest, rekonstrukcija, virtualni pogovorni agenti, Denavit-Hartenberg, Kanade–Lucas–Tomasi, filter Savitzky–Golay, video
Published in DKUM: 03.08.2023; Views: 450; Downloads: 75
.pdf Full text (2,61 MB)

5.
Zasnova rekonstrukcije in dozidave oddelkov stavbe klinike za interno medicino, UKC Maribor : magistrsko delo
Ema Vrecl, 2023, master's thesis

Abstract: Tema magistrskega dela izhaja iz potrebe po dograditvi novih prostorov Klinike za interno medicino UKC Maribor zaradi trenutnih prostorskih pogojev, pri čemer kapacitete ne zadostujejo pogojem delovanja in nadaljnjega razvoja klinike v dejavnost poliklinike. Slednji sistem potrebuje za svoje delovanje razširjen ambulantni center in dnevno bolnišnično obravnavo s prostori za posege in diagnostiko. Sedaj deluje v okrnjeni obliki. Poleg tega trenutni prostorski pogoji in vedno pogostejše oblike bolezni prebivalstva ne zagotavljajo primernih procesov v načinu pristopa k bolniku na intenzivnem internem oddelku, kjer se bolniki z različnimi infekcijskimi in neinfekcijskimi stanji zdravijo v skupnih bolniških sobah. Poleg tega sedanja zasnova oddelka ne zagotavlja optimalnih pogojev dela osebja, njihova varnost pa je minimalno zagotovljena. To lahko pripisujemo primanjkovanju določenih osnovnih prostorov za delo in počitek, med katerimi še najbolj izstopajo primanjkovanje potrebnih filtrov za osebje pred posamezno bolniško sobo, posteljnih filtrov in primerne nadzorne postaje z zagotavljanjem konstantnega pogleda na bolniške sobe. Na podlagi izpostavljenih največjih problematik na kliniki se v magistrskem delu poglobimo v raziskovalni del, kjer preučimo demografske spremembe s področja zdravstva, razločimo osnovno terminologijo s tega področja in se poglobimo v študije vplivov bolniškega okolja na počutje in okrevanje pacienta ter delovanje in regeneracijo osebja. Poleg tega preučimo primere sodobnih bolnišnic na evropski in svetovni ravni in naredimo zgodovinsko analizo razvoja bolnišnic in analizo zgodovinskega razvoja mariborske bolnišnice oziroma UKC Maribor. Nadaljujemo z arhitekturno analizo ožjega območja UKC Maribor in analizo ter študijo Klinike za interno medicino, kar nam poleg raziskovalnega dela predstavlja kot osnovo za nastavitev koncepta nadaljnjega razvoja klinike, širitve in rekonstrukcije. S številnimi prikazi in načrti predstavimo rešitev sedanje problematike, s katero se sooča Klinika za interno medicino.
Keywords: Maribor, UKC, klinika za interno medicino, bolnišnica, zdravstvo, rekonstrukcija
Published in DKUM: 10.03.2023; Views: 674; Downloads: 0
.pdf Full text (198,55 MB)

6.
Tehnološki proces grajenja in terminsko planiranje rekonstrukcije ceste Zg. Ščavnica - Dražen vrh : diplomsko delo
Dani Milošič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opis tehnološkega procesa grajenja in terminskega planiranja objekta ureditev ceste Sveta Ana R3-730/4105. Na začetku diplomskega dela je uvod, v katerem je opis problematike ceste, namen in cilj diplomske naloge. V drugem delu diplomske naloge je splošni del, ki zajema podatke o projektu, podatke o vseh udeležencih, ki so prisotni pri izgradnji objekta, rok gradnje, zapora ceste ter predstavitev projektne dokumentacije. Nato sledi opis objekta, v katerem je predstavljeno obstoječe stanje, potek rekonstrukcije ceste, oporni zid, most čez Ščavnico, odvodnjavanje, prometna oprema in signalizacija. V nadaljevanju sledi preučitev pogojev za gradnjo, kjer se bo preučila dokumentacija objekta, geološko geomehanske razmere, klimatsko meteorološke razmere, možnost pridobivanja surovin ter nabava materiala, prometne razmere in preučitev gradbene pogodbe. Nato sledi poglavje tehnološki proces grajenja, kjer so predstavljeni tehnološki procesi grajenja, ki opisujejo potek gradnje in uporaba tehnologij pri gradnji. Na koncu diplomskega dela je opis poteka grajenja, ki zajema opis vrstnega reda aktivnosti, analizo časa posamičnih aktivnosti, predstavitev terminskega plana in izdelan dinamični plan delovne sile.
Keywords: gradbeništvo, rekonstrukcija, tehnologija grajenja, terminsko planiranje.
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 639; Downloads: 64
.pdf Full text (29,46 MB)

7.
O izvoru pedalnega klavirja, skladbah in obuditvi instrumenta v 21. stoletju : magistrsko delo
Alja Repnik, 2022, master's thesis

Abstract: Na podlagi zgodovinskih virov proučimo razvoj, različne funkcije in spreminjanje pedalnega klavirja. Nastanek je najprej opredeljen skozi njegova predhodnika: pedalni čembalo in pedalni klavikord. Prav tako je v magistrski nalogi na podlagi novejših raziskav opisano dolgoletno napačno dojemanje vseh strunskih pedalnih glasbil, že od renesanse naprej, kot instrumentov, ki so namenjeni samo in izključno vadbi organistov. Razvoj instrumenta je predstavljen skozi različna glasbena obdobja in prostore, v katerih se je razvijal: obdobje klasicizma na Dunaju, obdobje nemške romantike, obdobje francoske romantike, 20. stoletje in današnji čas, v katerem so se pojavile moderne rekonstrukcije. V okviru obdobij so predstavljeni tudi skladatelji, ki so ustvarjali za ta instrument, in njihove skladbe. Nekatere od slednjih so tudi analizirane. V zadnjem delu naloge so predstavljene tri moderne eklektične rekonstrukcije instrumenta, ki so se razvile v zadnjih nekaj desetletjih: Doppio Borgato, klavir Daliborja Miklavčiča in Pinchi sistem, katerih skupni namen je bil ustvariti klavir, na katerega je mogoče izvajati repertoar iz različnih obdobij na tehnično prilagodljive načine. Glavni namen naloge je obuditi zavedanje pomembnosti tega skoraj pozabljenega instrumenta, s poudarkom na delih prominentnih skladateljev.
Keywords: pedalni klavir, odkrivanje avtentičnosti, obuditev, rekonstrukcija, analiza
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 367; Downloads: 53
.pdf Full text (5,20 MB)

8.
Prenova kamnite zgradbe na otoku Molat : diplomsko delo
Manja Križaj, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V preteklosti so se odvijali različni dogodki, ki so različno vplivali na objekte. Marsikateri objekt je še danes neidentificiran in nedotaknjen. Tako kot drugod po svetu so tudi na otoku Molat različne konstrukcije potrebne vzdrževanja, obnove ali rekonstrukcije. Veliko je ljudi, ki bi tak objekt porušili in zgradili novega, vendar nas je v diplomskem delu zanimalo prav nasprotno. V diplomskem delu se soočamo z objektom, ki je imel v preteklosti stanovanjski in vojaški pomen. Zaradi te raznolikosti smo se poglobili vanj in iz njega naredili objekt za nadaljnjo uporabo. Obstoječo vertikalno konstrukcijo iz kamnine smo rekonstruirali v bivanjske in turistične namene. Vsak obnovljen in dodelan element ji dodeli še približno sto let življenja. Objektu nismo spremenili pritličnega tlorisnega gabarita, temveč smo uredili zgolj notranjost in funkcionalnost prostorov.
Keywords: gradbeništvo, rekonstrukcija, kamnite zidane zgradbe
Published in DKUM: 20.09.2022; Views: 749; Downloads: 41
.pdf Full text (38,99 MB)

9.
Tehnološki elaborat za objekt rekonstrukcija tira št. 5 na železniški postaji Dobova : diplomsko delo
Erika Fišer, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Tehnološki elaborat je ključni del gradnje v operativnem gradbeništvu, saj se izvajalec čez celotno gradnjo opira nanj. V diplomskem delu smo se poglobili v praktični primer tehnološkega elaborata za objekt rekonstrukcija tira št. 5 na železniški postaji Dobova. V diplomskem delu smo prikazali obstoječe stanje, tehnični opis projektnih rešitev, popis posameznih del s predizmerami, predvidene vgrajene materiale in kakovost izvedbe. Dobro pripravljeni opisi postopkov v tehnološkem elaboratu nam lahko pri gradnji prihranijo veliko časa, napak in nepotrebnih stroškov.
Keywords: tehnološki elaborat, rekonstrukcija tira, operativno gradbeništvo
Published in DKUM: 08.09.2022; Views: 755; Downloads: 103
.pdf Full text (5,84 MB)

10.
Konstrukcijska prenova in ekonomska upravičenost podpornih valjčkov tračnega transporterja : diplomsko delo
Andraž Krajnc, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju Premogovnik Velenje, d. o. o., za transport lignita iz rudnika uporabljajo tračni transporter, ki je podprt s podpornimi valjčki, vgrajenimi v nosilce. Valjčki, ki jih trenutno uporabljajo, so nerazstavljivi. Če se pokvari samo ležaj, se menja celoten valjček. Najbolj pogosto so naročeni valjčki premera (133 x 670 mm), ki so vgrajeni pri tako imenovanem glavnem odvozu premoga v nosilce, pod kotom 10°. Podjetje DBSS, d. o. o., je včasih izdelovalo te valjčke v manjši količini, vendar so bili ti drugačni. S pomočjo stiskalnice oziroma z uporabo zunanje sile so bili ti valjčki razstavljivi, kar je omogočalo ob okvari ležaja oziroma drugega dela valjčka zamenjavo poškodovanega elementa. Težavo predstavljajo stroški, saj so pri razstavljivih podpornih valjčkih precej veliki. V diplomskem delu je predstavljena rekonstrukcija razstavljivih valjčkov, izdelava tehniške dokumentacije ter stroškovni preračun izdelave izbrane serije podpornih valjčkov.
Keywords: Transport, tračni transporter, podporni valjčki, rekonstrukcija, stroškovna analiza
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 482; Downloads: 39
.pdf Full text (1,83 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica