| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
Transformacija naselja Cankova
Mateja Peterka, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje geografsko podobo naselja Cankova s poudarkom na agrarnem obdobju naselja v petdesetih letih in sedanji urbani podobi naselja. Namen naloge je predstaviti transformacijo Cankove iz agrarnega v (semi)urbano naselje. Pri izdelavi diplomskega dela so bili uporabljeni različni viri in literatura, obdelani statistični podatki ter podatki, dobljeni na terenu. Naselje Cankova leži na jugozahodnem robu Goričkega in je nazoren primer preobrazbe podeželja. Na položaj in prostorski razvoj Cankove je v preteklosti odločilno vplival hidrološki dejavnik, v novejšem času pa se je pomen naravnih dejavnikov močno zmanjšal. V diplomskem delu je obravnavana morfološka, funkcijska in socialna transformacija naselja. Pri tem je bilo ugotovljeno, da se je naselje v petdesetih letih prostorsko razširilo na nekdanja kmetijska in poplavna zemljišča ter vse bolj poenotilo zaradi sodobnih stanovanjskih zgradb, ki so nadomestile avtohtone panonske hiše; število dejavnosti se je povečalo, agrarne funkcije so izgubile pomen na račun urbanih; povečalo pa se je tudi število prebivalcev naselja ter izboljšala izobrazbena sestava.
Keywords: Regionalna geografija, geografija podeželja, Cankova, transformacija, urbanizacija.
Published: 18.07.2011; Views: 2045; Downloads: 342
.pdf Full text (7,09 MB)

4.
GEOGRAFIJA OBČINE APAČE
Primož Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Geografija občine Apače sestavlja manjši uvodni sklop, v katerem je opredeljeno območje občine in njene osnovne značilnosti, ter dva večja, osrednja sklopa diplome. V prvem so zajete fizičnogeografske značilnosti občine, znotraj katerih je predstavljeno površje, geološka zgradba, podnebje, vodovje, prst, rastlinstvo in živalstvo obravnavanega območja. Poglavje zaključijo naravne nesreče, ki se pojavljajo ali bi se lahko pojavile na območju občine, ter naravna dediščina v občini. V drugem večjem sklopu pa so predstavljene družbenogeografske značilnosti občine. Poglavje se začne z zgodovinskim razvojem občine, temu sledi nekaj statističnih podatkov, ki se nanašajo na občino, predstavitev vseh enaindvajsetih naselij, ki sestavljajo občino, in demografske značilnosti prebivalstva. V naslednjem poglavju je predstavljeno gospodarstvo občine, znotraj tega pa raba tal, kmetijstvo, industrija, gozdarstvo, promet, šolstvo, zdravstvo, komunalna oskrba, obrt, trgovina in turizem. Gospodarstvu sledi poglavje, v katerem je predstavljena kulturna dediščina občine, temu sledi poglavje z etnološkimi značilnostmi občine, poglavje o društvih, poglavje s pomembnejšimi osebnostmi, ki so živele ali delovale na območju občine, ter poglavje, ki prikaže zapleteno jezikovno podobo značilno za obravnavano območje. Diplomsko delo se zaključi s SWOT analizo, ki na kratek in jedrnat način prikaže prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki se pojavljajo v občini Apače.
Keywords: občina Apače, regionalna geografija, Apaško polje, reka Mura, Slovenske gorice
Published: 14.05.2012; Views: 2060; Downloads: 352
.pdf Full text (8,12 MB)

5.
GEOGRAFIJA OBČINE PODVELKA
Blanka Vinšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Geografija občine Podvelka je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov. Kratek uvodni sklop opisuje osnovne informacije o občini, kot so: splošne značilnosti, lega, regionalizacije in zgodovinski pregled. Temu sledita dve obširni poglavji, ki se nanašata na naravnogeografske in družbenogeografske lastnosti območja. V prvem tematskem sklopu so podrobno predstavljeni relief, geologija, podnebje, prsti, hidrologija, rastlinstvo in živalstvo obravnavanega območja. V drugem, najobsežnejšem poglavju diplomskega dela so podrobno opisani in analizirani družbenogeografski vidiki občine. Najprej so na kratko predstavljena in na kratko opisana naselja, ki se v občini nahajajo. Nato so predstavljene in podrobno analizirane demografske značilnosti prebivalstva in gospodarstvo občine, znotraj katerega smo podrobno izpostavili aktivnost in delovne migracije prebivalstva ter posamezne gospodarske panoge kot so kmetijstvo, industrija, obrt in storitvene dejavnosti ter turizem. Največji vsebinski sklop se zaključi s prometom in predstavitvijo prometne infrastrukture v občini Podvelka. Zadnji skromnejši tematski sklop je namenjen sklenitvi informacij. Na podlagi vseh pridobljenih in preučenih podatkov iz prejšnjih poglavij prepoznamo potenciale občine Podvelka in nadalje sklepamo, kje so možnosti občine za razvoj v prihodnosti. Diplomsko delo se konča s SWOT analizo, kjer so prikazane prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti obravnavanega območja. Če hočemo da bo razvoj uspešen moramo graditi na prednostih, poskušati odpraviti pomanjkljivosti, čim bolj izkoristiti priložnosti in se izogniti nevarnostim.
Keywords: občina Podvelka, Drava, Dravska dolina, Pohorje, Kozjak, regionalna geografija Slovenije, prebivalstvo, gospodarstvo, turizem.
Published: 08.07.2013; Views: 1461; Downloads: 231
.pdf Full text (2,53 MB)

6.
Regionalna geografija Jugovzhodne Azije za potrebe študentov geografije
Sandra Špoljar, 2014, master's thesis

Abstract: Regionalna geografija Azije je sestavni del učne snovi geografije v osnovni in srednji šoli. Njen pomen in položaj pa se spremenita na ravni visokošolskega študija, kjer so njene vsebine na oddelkih za geografijo različno zastopane. V magistrskem delu smo želeli predstaviti strukturo učnih načrtov za predmet geografija Azije na slovenskih in izbranih tujih univerzah. Naša raziskava je temeljila na primerjavi učnih načrtov z vidika vsebin, kompetenc in obsega. Ob tem so nas zanimala tudi pričakovanja študentov o prihodnosti regionalne geografije Azije. V ta namen smo izdelali anketni vprašalnik, s katerim smo slovenske študente geografije povprašali, kakšno geografijo Azije si želijo, katere vsebine se jim zdijo pomembne, kako ocenjujejo obstoječa gradiva in kakšna gradiva si želijo v prihodnosti. Predhodno smo si želeli ustvariti mnenje o gradivih, ki so trenutno na voljo študentom, zato smo analizirali obstoječa slovenska in angleška gradiva, ki obravnavajo Jugovzhodno Azijo. Gradiva smo izbrali po predhodno postavljenih kriterijih in jih analizirali z vidika potreb študentov geografije in z vidika zastopanosti regionalnogeografskih pristopov. V zaključnem delu naloge smo najdena gradiva združili v E-priročnik in jih predstavili v obliki zgoščenke. Ta zgoščenka je namenjena predvsem študentom geografije, saj vsebuje na enem mestu zbrana gradiva o Jugovzhodni Aziji, ki jih bodo lahko uporabili v nadaljevanju svoje poklicne poti.
Keywords: učni načrti, študenti geografije, visokošolski študij geografije, regionalna geografija Azije, gradiva, regionalnogeografski pristopi
Published: 12.06.2014; Views: 1202; Downloads: 130
.pdf Full text (1,62 MB)

7.
Regionalna analiza problematike vodovja v Aziji
Andreja Hlastan, 2014, master's thesis

Abstract: Sodobna Azija se srečuje z obilico okoljskih problemov, med katerimi so tisti, povezani z vodami, še posebej problematični, raznoliki in potrebnih hitrih ukrepov. Magistrsko delo se ukvarja s prikazom celostne podobe problematike vodovja v Aziji. Predstavljena so dosedanja spoznanja o problematiki vodovja v Aziji, ki so bila pridobljena z analizo znanstvenih člankov in del, ki so v knjižni ali spletni obliki dostopna v Sloveniji. Spoznanja so razvrščena po posameznih azijskih regijah, pri čemer so posebej izpostavljeni zlasti pereči in aktualni problemi. V nadaljevanju smo izdelali lastno tipizacijo problematike vodovja, kjer smo probleme razvrstili v tipe, te pa v podtipe. Posamezni problemi so pojasnjeni in prikazani s pomočjo izdelanega kartografskega gradiva, ki uporabniku ponuja odgovor na vprašanje, kje se pojavlja določen tip problemov. Predstavili in analizirali smo vzroke za posamezne tipe problemov in izdelali vzročno-posledične korelacijske prikaze. Zanimalo nas je tudi, kaj se na tem področju v Aziji že dogaja in kakšne so napovedi za prihodnost ter se do njih opredelili. Za zaključek smo iz zbranega in ustvarjenega gradiva izdelali tudi uporabno pedagoško aplikacijo z namenom, da bi profesorji geografije v srednješolskih gimnazijskih programih tovrstne vsebine vključevali v pouk.
Keywords: hidrogeografija, regionalna geografija Azije, problematika vodovja, regionalna analiza, upravljanje z vodami
Published: 28.01.2015; Views: 1063; Downloads: 264
.pdf Full text (4,18 MB)

8.
Jörg Maier s sodelavci: Bayern, Gotha 1998 ...
Vladimir Drozg, 1999, review, book review, critique

Keywords: ocene in poročila, regionalna geografija, Bavarska
Published: 10.07.2015; Views: 606; Downloads: 17
URL Link to full text

9.
10.
Regionalna geografija Afrike
Ana Vovk Korže, 2011, professional article

Keywords: regionalna geografija, Afrika, pouk geografije, učna gradiva, učni pripomočki, učni objekti
Published: 10.07.2015; Views: 786; Downloads: 46
URL Link to full text

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica