| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Redni letni razgovor v podjetju X : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Marija Rošer, 2006, undergraduate thesis

Keywords: redni letni razgovor, poglobljen pogovor, motivacija
Published: 31.03.2008; Views: 3793; Downloads: 1136
.pdf Full text (363,14 KB)

2.
Redni letni razgovori v podjetju Merkur d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Damir Ravnikar, 2007, undergraduate thesis

Keywords: redni letni razgovor, vodja, sodelavec
Published: 31.03.2008; Views: 2425; Downloads: 639
.pdf Full text (621,12 KB)

3.
Redni letni razgovori v SKB banki d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Mojca Sikili, 2007, undergraduate thesis

Keywords: redni letni razgovor, komuniciranje, motivacija
Published: 31.03.2008; Views: 2883; Downloads: 522
.pdf Full text (434,67 KB)

4.
5.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA KLINIČNEM ODDELKU ZA TRAVMATOLOGIJO V UKC LJUBLJANA
Simon Šemrl, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se odločili raziskati, kako potekajo redni letni razgovori in zadovoljstvo zaposlenih s slednjimi. Vse več je pomislekov glede aplikativnosti le-teh v prakso v naši organizaciji. V empiričnem smo podali teoretične osnove, opredelitve in aktivnosti ter naloge učinkovitega sistema rednih letni razgovorov. V raziskovalnem delu smo izvedli anketo v katero so bili vključeni izvajalci letni razgovorov, kakor tudi njihovi zaposleni. S strani izvajalcev zdravstvene nege dobivamo informacije, da do dogovorov sklenjenih na razgovorih v večini ne pride, kar pa vodilni zanikajo. Izvajalci smo mnenja, da je redni letni razgovor osnovno sredstvo za ocenjevanje uspešnosti našega dela, načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in poklicne kariere vsakega posameznika, pri čemer je kot merilo uporabljena primerjava dogovorjenih ciljev in dejanskih rezultatov. Na letnih razgovorih mora vsak sodelavec od svojega neposredno nadrejenega izvedel, kaj se od njega pričakuje in kako lahko v prihodnosti še izboljša svoj rezultat. Mnogim je tovrstni pogovor edina priložnost, ki jo zaposleni ima, da lahko uskladi svoje želje z zahtevami in pričakovanji neposredno nadrejenega oziroma organizacije kot celote. Na osnovi analize rezultatov in teoretičnih spoznanj smo v zadnjem delu podali spoznanja in predloge izboljšav.
Keywords: redni letni razgovor, komuniciranje, motivacija
Published: 03.06.2009; Views: 2911; Downloads: 592
.pdf Full text (818,25 KB)

6.
Model letnega razgovora v malem podjetju
Jana Šteblaj, 2009, specialist thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava, kako zelo pomembno je, da vodstvo organizacije ugotavlja zadovoljstvo zaposlenih. Da prisluhne njihovim željam, jim omogoči sodelovanje pri oblikovanju ciljev podjetja in jim pomaga pri doseganju njihovih osebnih ciljev. Zelo pomembno je tudi, da si vodstvo in zaposleni zaupajo. Eno izmed najučinkovitejših sredstev za izgradnjo zaupanja med vodjo, posameznikom in delovno skupino je prav gotovo redni letni razgovor.
Keywords: Redni letni razgovor Delovna skupina Komunikacija Motivacija
Published: 05.02.2010; Views: 3460; Downloads: 376
.pdf Full text (406,13 KB)

7.
UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJU NOVA KUVERTA D.O.O.
Katja Divjak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je razdeljena na štiri dele. Prvi del je namenjen teoretični opredelitvi rednih letnih razgovorov, z opredelitvijo ciljev, namena in vsebine. Poudarek pa je predvsem na pripravi in poteku rednih letnih razgovorov. Hkrati pa so predstavljene tudi morebitne ovire in zadržki pred uvedbo razgovorov. Drugi del je namenjen predstavitvi podjetja Nova Kuverta d.o.o., z opisom dejavnosti in organizacijske strukture. Sledi raziskovalni del diplomskega dela, z analizo rezultatov anketnega vprašalnika, pri čemer ugotavljamo mnenje zaposlenih o uvedbi rednih letnih razgovorov. Zadnji del pa je namenjen predlogu uvedbe rednih letnih razgovorov v podjetje s predlogi obrazcev za redni letni razgovor.
Keywords: Razvoj kadrov, Redni letni razgovor, Srednje veliko podjetje
Published: 07.06.2010; Views: 2752; Downloads: 309
.pdf Full text (638,15 KB)

8.
LETNI RAZGOVORI IN KOMUNICIRANJE MED VODJO IN SODELAVCI
Metka Redek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: S pomočjo vodenja, z izvajanjem letnih razgovorov, spremljanjem organizacijske kulture in Vedenj zaposlenih zagotavljamo prenos jasno postavljene vizije, strategije in vrednot podjetja na skupine ter posameznike. Če vodja ne prisluhne svojim podrejenim glede njihovih pripomb in pričakovanj in če vodja dovolj jasno ne pove, kaj pričakuje od svojih podrejenih sodelavcev, se lahko hitro zgodi, da bo naslednja komunikacija med vodjo in zaposlenimi potekala v negativnem sodelovanju. Zato je vodja odgovoren za rezultate svoje skupine, ti pa so plod znanja, zmogljivosti in prizadevanj njegovih sodelavcev ter njegove sposobnosti, da zna v njih najti in spodbuditi najboljše. Zaposleni so seznanjeni s priložnostmi in možnostmi v podjetju ter hkrati motivirani za še boljše delo. Zato je redni letni razgovor zelo pomemben orodje za doseganje zastavljenih ciljev tako na nivoju družbe kot na nivoju posameznika. Gre za sistematično načrtovan razgovor med zaposlenim in njegovim vodjem. Je sestavni del motiviranja in komuniciranja, katerega glavni namen je vodenje zaposlenih na podlagi jasno določenih osebnih ciljev. Vsak zaposleni mora vedeti, kakšen je njegov prispevek k uspešnosti podjetja, kar mu omogoča, da ob skupnih uspehih čuti zadovoljstvo. Letni razgovor je vnaprej pripravljena oblika komuniciranja in se izvaja z namenom, da se vodja in sodelavec pogovorita o temah, ki so pomembne za oba. Pogovorita se o ključnih delovnih nalogah zaposlenega, osebnostnih ciljih in ciljih podjetja, uresničevanju v preteklosti sklenjenih dogovorov, obravnavata medsebojne odnose in kake se želje posameznika ujemajo s potrebami organizacijske enote. Da so letni razgovori kar najbolj uspešni, je izrednega pomena, da vodja pri razgovoru zavestno uporablja komunikacijske veščine. To pomeni, da zna podati ustrezno povratno informacijo izpostaviti dobro opravljene naloge delavca in ga opozoriti na manj dobro opravljeno delo. Ravnanje vodje med pogovorom mora ustrezati vlogi svetovalca, spremljevalca in podpornika, da bo sodelavec lažje predstavil svoje poglede in predstave glede vsebine in poteka dela, podal sugestije v zvezi z delom, ter spregovoril o svojih lastnih interesih in ciljih. Letni razgovor nudi možnost, da se naredi neke vrste »človeška bilanca« oziroma povzetek, ki daje možnost za orientacijo tako vodji kot sodelavcu.
Keywords: redni letni razgovor, komunikacija, vodja, sodelavec, ocenjevanje, razvoj
Published: 01.06.2010; Views: 3854; Downloads: 611
.pdf Full text (574,73 KB)

9.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA ZAVODU ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Nives Turk, 2010, master's thesis

Abstract: Organizacije v zadnjem obdobju namenjajo vse več pozornosti razvoju človeškega in intelektualnega kapitala, upravljanju delovne uspešnosti in motivaciji zaposlenih. Kadrovska politika postaja zelo pomemben del poslovne politike. Za organizacijo je bistvenega pomena, da ima kadre, ki so strokovno izobraženi in usposobljeni za opravljanje dela, zato mora poskrbeti, da jih ustrezno izobražuje, usposablja in izpopolnjuje, saj bodo le tako zmožni opravljati svoje delo, ki jih od njih zahtevajo zapleteni delovni procesi. Organizacija mora pri razvoju kadrov upoštevati poleg strokovnega tudi osebni razvoj. Letni razgovor je formalni proces, v katerem zaposlenemu zagotovimo povratno informacijo o njegovih dosežkih v preteklem letu, vodstvo pa pridobi informacije o mnenjih, potrebah in razvojnih željah zaposlenih. Glavni namen letnega razgovora ni le v ocenjevanju delovne uspešnosti sodelavcev, ampak je odlično orodje za izboljšanje pretoka informacij, zbiranje podatkov o kadrovskih potencialih, lažje vodenje in določanje osebnih ciljev zaposlenih. Letni razgovor ima močan motivacijski motiv. Daje priložnost odpravi napetosti in težavam posameznika v organizacijski enoti ter ustvarja dober temelj za medsebojno sodelovanje na delovnem mestu. Magistrsko delo z naslovom Redni letni razgovori na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi domače in tuje literature predstavili kadrovski management, sistem razvoja kadrov, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kompetence in vodenje s cilji, motivacijo, redne letne razgovore (RLR), komuniciranje in okolje, kjer je potekala raziskava. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (Zavod, ZPIZ) je redne letne razgovore vpeljal v prakso leta 2006 kot sestavni del projekta Načrtovanje in razvoj kadrov. Z raziskavo, ki je potekala od junija do novembra 2009, smo želeli ugotoviti, kako se izvajajo RLR na ZPIZ, stopnjo zadovoljstva vodij in njihovih sodelavcev z njihovim izvajanjem, mnenje o smiselnosti razgovorov, počutje na razgovoru in medsebojno komunikacijo. Odgovore zbrane na podlagi izpolnjenih anonimnih vprašalnikov smo obdelali in predstavili grafično s programom MS Office Excel 2003. Hipoteze smo testirali s statističnim programom SPSS 10.0 for Windows. Delo smo zaključili s predstavitvijo glavnih ugotovitev raziskave in predlogi izboljšav. Želeli smo, da bi bila pot vodstva do željenih ciljev s skrbno izbranimi ukrepi krajša in zanesljivejša.
Keywords: organizacija, zaposleni, razvoj kadrov, kompetence, redni letni razgovor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
Published: 20.12.2010; Views: 2429; Downloads: 488
.pdf Full text (10,39 MB)

10.
REDNI LETNI RAZGOVORI V PODJETJU MERSTEEL D.O.O.
Izabela Nikočević, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Letni razgovor je poglobljen, strukturiran in usmerjen razgovor, pri katerem se vodja pogovori s sodelavcem o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in delovno uspešnost sodelavca. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge je obravnavano, kaj so letni razgovori, kakšen je njihov namen, prednosti ter skrivnosti letnih razgovorov, kako potekajo priprave nanj, faze letnih razgovorov in predstavitev podjetja Mersteel d.o.o. Empirični del zajema raziskavo glede uspešnosti izvajanja letnih razgovorov na področju logistike v podjetju Mersteel d.o.o. S pomočjo anketnega vprašalnika smo poskušali ugotoviti cilj oziroma namen letnega razgovora, realizacijo medsebojnih dogovorov ter pomembnost tem v razgovoru za razvoj zaposlenih.
Keywords: redni letni razgovor, vodja, sodelavci
Published: 20.12.2010; Views: 2439; Downloads: 345
.pdf Full text (560,96 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica