| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 54
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Pomen rednih letnih razgovorov za motiviranje zaposlenih v zdravstveni negi v izbranih zdravstvenih ustanovah
Tanija Osmićević, 2021, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Letni razgovori vodje z zaposlenimi v zdravstveni negi in ocena njihove uspešnosti so pomembne komponente zdravstvenih organizacij. Ozaveščanje dojemanja vodje in zaposlenih o njihovi uspešnosti in delu lahko dodatno motivira zaposlenega za delo in s tem za izboljšanje kakovosti oskrbe bolnikov. Namen magistrske naloge je bil predstaviti pomen rednih letnih razgovorov za motiviranje zaposlenih v zdravstveni negi v izbranih zdravstvenih ustanovah v gorenjski regiji. Preverili smo stališča zaposlenih na področju zdravstvene nege o osebnostnih lastnostih vodij, kaj vse vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in kako letni razgovori vplivajo na njihov razvoj
Keywords: redni letni razgovor, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih.
Published in DKUM: 17.12.2021; Views: 519; Downloads: 116
.pdf Full text (1,62 MB)

2.
Redni letni razgovori administrativnih delavcev na fakultetah Univerze v Mariboru
Teja Per, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru teoretičnega dela smo izvedli podroben pregled splošnega stanja na področju izvajanja rednih letnih razgovorov in njihov vpliv na nadaljnji razvoj kariere posameznika na podlagi študije različne literature. Opravili smo pregled različnih teorij posameznih avtorjev o definicijah razgovorov znotraj organizacij. Poskušali smo opredeliti pojme redni letni razgovor, sistem razvoja kadrov, vlogo vodje ter navedli prednosti in slabosti razgovorov. Podrobno smo opisali postopek priprave na razgovor zaposlenega tako s strani vodje kot s strani zaposlenega. V metodološkem delu smo izvedli analizi obstoječega stanja na področju izvajanja redih letnih razgovorov preko merjenja mnenj administrativnih delavcev zaposlenih znotraj posameznih fakultet članic Univerze v Mariboru. Na podlagi izvedene ankete kot primer dobre prakse predlagamo usposabljanje vodij za čim bolj učinkovito izvedbo rednih letih razgovorov. Hkrati predlagamo tudi večje sodelovanje vodje pri pojasnjevanju posameznih delovnih nalog in doseganju zastavljenih ciljev. Vodje bi morale ob začetku izvajanja rednih letnih razgovorov bolj podrobno opredelili posamezne delovne naloge, ki jih mora vsak zaposleni opraviti, določiti, po katerih standardih naj bi zaposleni delali, ter morale bi se tudi dogovoriti, katere so potrebne kompetence za opravljanje posameznega dela. Menimo, da v kolikor je zaposleni natančno seznanjen s svojimi nalogami, cilji in roki, je lahko pri svojem delu bolj učinkovit in motiviran. Predlagamo sprotno vpisovanje dogodkov in mnenj vodje v obrazec za zapisovanje kritičnih ter izjemnih dogodkov, kamor si vodja zapisuje tako napake kot tudi dosežke zaposlenega, in preko teh zapisov, ki jih opravi skozi leto, se lahko pred samo izvedbo razgovora tudi ustrezno pripravi. Zelo pomemben element uspešne izvedbe rednega letnega razgovora je ustrezno usposobljena vodja za uspešno izvedbo razgovora ter priprava vodje na sam razgovor. Vodja bi morala zaposlenim predstaviti redni letni razgovor kot nekaj pozitivnega, kar bi omogočilo še več priložnosti za dosego zastavljenih ciljev, za reševanje problemov ter za povečevanje motivacije pri delu.
Keywords: redni letni razgovor, univerzitetna administracija, razvoj kariere, vloga vodje
Published in DKUM: 27.10.2020; Views: 539; Downloads: 112
.pdf Full text (1,07 MB)

3.
Redni letni razgovori za strokovne delavce na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Mateja Progar, 2020, master's thesis

Abstract: Redni letni razgovori so na področju razvoja kadrov eden učinkovitejših načinov za odkrivanje novih kadrovskih zmožnosti, povečanje motivacije zaposlenih, povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, izboljšanje kakovosti dela in ne nazadnje za doseganje ciljev organizacije. Letni razgovori so usmerjeni v preteklost, sedanjost in prihodnost. Redni letni razgovor je osnova za spremljanje delovne uspešnosti delavcev in zagotavlja njihov karierni razvoj. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani se redni letni razgovori ne izvajajo oziroma se ti izvajajo pomanjkljivo. Vodstvo fakultete spodbuja uvedbo rednih letnih razgovorov, vendar pa izvedba še vedno ostaja v pristojnosti vodij posameznih služb. V zaključnem delu smo preverjali, ali se na fakulteti podpira uvedba rednih letnih razgovorov. Ločeno smo preverjali mnenja delavcev in mnenja vodij. Raziskava in analiza podatkov je bila izvedena na podlagi anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen med strokovne delavce v tajništvu fakultete. Anketa je bila anonimna, podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Glavne ugotovitve zaključnega dela so, da se na fakulteti podpira uvedba letnih razgovorov. Delavci imajo o uvedbi v splošnem pozitivno mnenje. Vodje služb so za izvedbo pripravljeni pridobiti ustrezna znanja. Vodstvu fakultete se predlaga uvedbo rednih letnih razgovorov.
Keywords: redni letni razgovor, razvoj kadrov, zaposleni, usposabljanje
Published in DKUM: 17.06.2020; Views: 807; Downloads: 103
.pdf Full text (1,65 MB)

4.
Uvedba brezpapirnega letnega razgovora na primeru rešitve SuccessFactors
Ana Sevšek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Verjetno smo se že vsi kdaj ustavili v kakšni pisarni in se zagledali v kup papirja. Gospa za pisalno mizo je po navadi morala prestaviti kup papirja, da nas je sploh lahko videla. Takšne pisarne dandanes izumirajo. Živimo v času, ko je potreba po hitri in takojšnji dostopnosti do dokumentov nuja. Podatki in dokumenti morajo biti na voljo kjerkoli in kadarkoli, saj le tako lahko sledimo konkurenci. Zato večina podjetij že uporablja sistem za brezpapirno poslovanje. S problemom papirnega poslovanja se srečujemo tudi v kadrovskih službah, pri izvajanju rednih letnih razgovorih. Diplomski projekt smo razdelili na dva dela. V prvem teoretičnem delu bomo opredelili pojem brezpapirno poslovanje, si pogledali kako uvajamo brezpapirno poslovanje v podjetje, kateri so ponudniki brezpapirnega poslovanja na trgu, opredelili prednosti in slabosti uvedbe brezpapirnega poslovanja ter razlike med klasičnim in elektronskim dokumentom. V drugem delu bomo spoznali pojem redni letni razgovor, opredelili njegov namen in cilje, spoznali kako poteka in kako ga arhiviramo. V drugem delu diplomskega projekta bomo spoznali rešitev na področju kadrovanja – SuccessFactors. Na koncu bomo poznali prednosti, ki jih pridobimo z uvedbo rednega letnega razgovora v rešitvi SuccessFactors.
Keywords: brezpapirno poslovanje, uvedba brezpapirnega poslovanja, elektronski in klasični dokumenti, redni letni razgovor, SuccessFactors
Published in DKUM: 01.12.2017; Views: 973; Downloads: 92
.pdf Full text (1,47 MB)

5.
PROBLEMATIKA VODENJA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV NA DERMATOVENEROLOŠKI KLINIKI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Marija Ana Ručigaj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja problematiko vodenja rednih letnih razgovorov na Dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Redni letni razgovor je načrtovan sistematični pogovor, pregled in ocena delavčevega dosedanjega dela, ki delavcu omogoča, da pove svoje želje, mnenje o delu. Redni letni razgovori so pomemben del sodobnega sistema vodenja organizacij. Organizacije morajo svojim zaposlenim nameniti dovolj pozornosti, saj so najpomembnejši za uspešno in učinkovito delovanje organizacije. V teoretičnem delu smo opredelili pojem redni letni razgovor, njegov namen, pozitivne učinke in pogoje za njegovo učinkovito izvedbo. Poglobili smo se v priprave, potek in obdobje po rednih letnih razgovorih. Podrobneje smo predstavili Dermatovenerološko kliniko v Ljubljani in potek izvedb rednih letnih razgovorov na njej. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli raziskati problematiko vodenja letnih razgovorov. Cilj raziskave je bil ugotoviti splošno zadovoljstvo z letnimi razgovori in njihovimi vodjami, pripravami in samim potekom razgovora na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani. Rezultati raziskave so pokazali, da so zaposleni z rednimi letnimi razgovori in njihovimi vodjami, kljub nekaterim izjemam, na splošno zadovoljni. Na podlagi ugotovitev smo za izboljšanje rezultatov predlagali, naj se raziskave na področju letnih razgovorov izvajajo pogosteje in v obsežnejši obliki.
Keywords: - redni letni razgovor, - vodja, - zaposleni, - Dermatovenerološka klinika Ljubljana.
Published in DKUM: 16.12.2016; Views: 1326; Downloads: 115
.pdf Full text (1,34 MB)

6.
RAZVOJ VEČPARAMETRSKEGA MODELA ZA OCENJEVANJE ZAPOSLENIH
Katja Žnidaršič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga obravnava problematiko ocenjevanja zaposlenih na primeru podjetja X, njen končni cilj pa je poiskati enostavno in hitro metodo, ki bi podjetju pomagala pri vrednotenju uspešnosti zaposlenih. Problem je kompleksen zaradi same velikosti podjetja X, kar pomeni obdelavo velikega števila podatkov, poleg tega je, zaradi širokega razpona različnih profilov zaposlenih, izbor parametrov ocenjevanja zahteven. V prvem delu naloge bomo preučili teoretični del ocenjevanja zaposlenih kaj sploh je ocenjevanje zaposlenih in zakaj je treba ocenjevati, kako poteka, kakšne so njegove posledice tako za podjetje kot tudi za posameznika. Bolj podrobno bomo opisali redne letne razgovore, ker jih v podjetju X že uporabljajo. V drugem delu se bomo problema lotili s pomočjo večparameterskega odločitvenega procesa, kamor spada programsko orodje DEXi. DEXi je ekspertni sistem, s pomočjo katerega smo izdelali model, ki služi ocenjevanju zaposlenih. Ob tem smo imeli omejitev raziskave – modela nismo mogla preveriti na realnih podatkih, zato smo sami izbrali štiri variante oziroma štiri različna delovna mesta, pri čimer smo se oprli na obrazec »Redni letni pogovor« podjetja X. Na ta način smo prišli do relevantnih parametrov, ki smo jih ovrednotili v programu DEXi, na koncu pa smo model razširili še s programom Vredana. Uporabo modela za ocenjevanje zaposlenih bomo predlagali podjetju X, da bodo lahko enostavneje in hitreje ugotavljali, kako uspešni so njihovi zaposleni.
Keywords: Ocenjevanje zaposlenih, redni letni razgovor, odločitveni model, DEXi.
Published in DKUM: 11.11.2016; Views: 794; Downloads: 118
.pdf Full text (2,12 MB)

7.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA URGENTNEM KIRURŠKEM BLOKU UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Saša Križman, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Redni letni razgovor je pomemben sestavni del vodenja v vsaki organizaciji. To je vnaprej načrtovan pogovor med vodjo in sodelavcem in je podlaga za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih. Na rednem letnem razgovoru naj bi zaposleni izrazili svoja mnenja in ideje, vodje pa bi bolje spoznali svoje sodelavce in prisluhnili njihovim predlogom. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili, kaj je redni letni razgovor. Nato smo opisali njegov namen in cilj, vsebino, potek ter pripravo nanj. V nadaljevanju pa smo predstavili Urgentni kirurški blok. V praktičnem delu diplomske naloge smo raziskovali, kako se zaposleni (medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarke in zdravstvene administratorke) Urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pripravijo na redni letni razgovor in kako le-ta poteka. Analizirali smo različne tematske vsebine rednega letnega razgovora, ki vključujejo možnost napredovanja in izobraževanja, izboljšanje delovnih pogojev, odnos vodje do zaposlenih in pričakovanja zaposlenih po opravljenem rednem letnem razgovoru.
Keywords: redni letni razgovor, Urgentni kirurški blok, vodja, zaposleni
Published in DKUM: 11.11.2016; Views: 1275; Downloads: 115
.pdf Full text (1,40 MB)

8.
Redni letni razgovori na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana
Mojca Urbančič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V praksi postajajo redni letni razgovori eden od ključnih orodij za uspešno vodenje zaposlenih in posledično organizacije. Omogočajo nam izmenjavo informacij, idej, stališč, predlogov, problemov in ciljev o preteklem in prihodnjem delu med zaposlenimi in vodjo. Cilj diplomskega dela je predstaviti koristi izvajanja rednih letnih razgovorov tako za javni zavod UKC Ljubljana kot za vodje in zaposlene na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. S tem želimo spodbuditi vodstvo, da vpelje redne letne razgovore tudi v prakso. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo predstavili pojem in pomen rednih letnih razgovorov. Osredotočili smo se na uvedbo razgovorov v organizaciji in predstavili postopek njihove uvedbe. Ker sta za uspešno izvedbo razgovora pomembni dobra komunikacija in motivacija, smo del diplomskega dela namenili tudi temu. Predstavili smo organizacijo UKC Ljubljana in Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Na tem oddelku smo izvedli tudi raziskavo, s katero smo poskušali pridobiti informacije, kakšno je mnenje zaposlenih glede uvedbe rednih letnih razgovorov. Analizo rezultatov raziskave smo predstavili v raziskovalnem delu. Ugotovili smo, da so zaposleni pozitivno naravnani za uvedbo rednih letnih razgovorov. Večina zaposlenih namreč meni, da so ti razgovori koristni in bi ugodno vplivali na delovno klimo v organizaciji. Izvedeli smo, katere teme se jim zdijo najbolj pomembne za diskusijo na razgovoru. Večina zaposlenih uvedbe rednih letnih razgovorov ne vidi kot izvajanje pritiska nadrejenih, temveč kot priložnost za iskren in sproščen pogovor z nadrejenimi o svojem delu, idejah in priložnostih.
Keywords: redni letni razgovor, komunikacija, motivacija, vodja, zaposleni
Published in DKUM: 03.11.2016; Views: 1052; Downloads: 71
.pdf Full text (2,66 MB)

9.
REDNI LETNI RAZGOVOR V CUDV DOBRNA
Darja Drobne Gačnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pomen rednih letnih razgovorov je v organizacijah, ki stremijo k razvoju organizacije ter večanju delovne uspešnosti zelo velik. Da je proces rednih letnih razgovorov ustrezno izpeljan, je potrebno predhodno izvesti precej aktivnosti v kadrovski službi, kot tudi usposabljanje vodij in zaposlenih. V prvem delu diplomskega dela predstavljamo teoretična izhodišča rednih letnih razgovorov s poudarkom na pripravi, izvajanju in aktivnostih po opravljenem razgovoru. V drugem delu predstavljamo CUDV Dobrna in prakso poteka opravljanja razgovorov. Ključni del naloge predstavlja analiza anket tako med zaposlenimi kakor med vodji. Z grafičnim prikazom in kritično analizo je podana ocena o zadovoljstvu in pričakovanji tako zaposlenih kot vodij. Na podlagi izsledkov so podani predlogi za zagotovitev večje uspešnosti rednih letnih razgovorov.
Keywords: - redni letni razgovor, - zaposleni, - cilji.
Published in DKUM: 13.10.2016; Views: 1087; Downloads: 216
.pdf Full text (1,49 MB)

10.
LETNI POGOVOR V IZBRANEM ODDELKU JAVNE UPRAVE
Katarina Kremžar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Letni razgovor je sistematično načrtovan pogovor med vodjo in zaposlenim o širših ciljih, ki so povezani z delovnim področjem, vprašanjih sodelovanja uslužbencev ter o pričakovanjih glede njihovega nadaljnjega razvoja. Vodja z njihovo pomočjo spozna želje in probleme zaposlenih, ki jim nakaže možnosti, da svoje želje in cilje uskladijo s cilji organizacije. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature opisali in predstavili redne letne razgovore, namene in cilje, vsebino in potek rednih letnih razgovor, ter naloge in postopke, ki jih mora vodja opraviti, da bodo redni letni razgovori uspešni. V empiričnem delu smo s pomočjo ankete dokaj obširno raziskali stališča zaposlenih o rednih letnih razgovorih v izbranem oddelku javne uprave. Na podlagi ugotovitev smo podali predloge in mnenja za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: redni letni razgovor, vodja, sodelavec, izbrani oddelek javne uprave
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1030; Downloads: 102
.pdf Full text (1,28 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica