| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Umestitev občinskih redarstev v nacionalno-varnostno strukturo Republike Slovenije
Miha Dvojmoč, 2006, published scientific conference contribution

Keywords: nacionalna varnost, redarstvo, redarji, občine
Published in DKUM: 21.03.2024; Views: 87; Downloads: 3
.pdf Full text (380,96 KB)

2.
Sodelovanje redarstev z drugimi subjekti zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Tina Gatej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Ena izmed primarnih nalog občin je skrb za javno varnost in red na območju občine in organizacija redarske službe. Te so v zadnjem času postale pomemben člen zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti. Redarji imajo z zakonom določena pooblastila, ki se nanašajo na zagotavljanje prometne varnosti, javnega reda in miru ter splošne varnosti na javnih površinah, občinskih cestah in rekreacijskih poteh. Varnost v lokalni skupnosti je široka kategorija, ki pa ni v celoti pokrita s pristojnostmi redarstev. Posledično je za učinkovito naslavljanje varnostne problematike nujno sodelovanje med različnimi subjekti, ki med drugim vključujejo policijo, gasilce, reševalne službe, varuhe-nadzornike, civilno zaščito in inšpektorate. V diplomskem delu je bila opravljena raziskava o sodelovanju redarstev z drugimi subjekti; vanjo je bilo vključenih vseh 41 redarstev. Ugotovitve kažejo, da redarstva kot najbolj nujno navajajo sodelovanje s policijo, ki predstavlja primarno institucijo zagotavljanja varnosti. Na dnevni bazi pa največ redarstev sodeluje z inšpektorati. Sodelovanje je odvisno od področja dela. Navajajo, da je na področju preprečevanja kršitev javnega reda in miru najbolj nujno sodelovanje s policijo in varnostnimi službami. Na področju cestnega prometa izpostavljajo sodelovanje s policijo. Na področju varstva okolja je v ospredju sodelovanje z inšpektoratom in čuvaj-nadzorniki, pri naravnih nesrečah pa so najpogosteje izpostavljeni civilna zaščita, gasilci, reševalci in gorski reševalci. Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami je najbolj poudarjeno na področju osveščanja splošne javnosti. Največjo oviro za sodelovanje predstavljata kadrovski manko in pomanjkljiva zakonska določila.
Keywords: redarstvo, varnost v lokalni skupnosti, lokalna samouprava, subjekti zagotavljanja varnosti, diplomska dela
Published in DKUM: 07.12.2023; Views: 354; Downloads: 81
.pdf Full text (2,35 MB)

3.
Občinski program varnosti občine Idrija : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Mateja Novak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vse občine morajo imeti ustanovljeno občinsko redarstvo, temelj za delovanje redarstva pa je občinski program varnosti, v katerem je zapisana strategija zagotavljanja boljše varnosti v cestnem prometu, na področju javnega reda in miru ter varnosti v občini na splošno. Namen tega zaključnega dela je napisati osnutek programa varnosti za občini Idrija in Cerkno, ki sta leta 2021 ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno, ki bo podlaga za dokument, ki ga na občinski seji potrdi občinski svet. V uvodnem delu smo pregledali občinske programe varnosti nekaterih drugih občin: Mestne občine Ljubljana kot najobširnejšega in najbolj dodelanega ter treh, ki so po regiji, velikosti in terenu podobne občinama Idrija in Cerkno: Ajdovščine, Bovca in Žiri. V zaključnem delu so zajeti in analizirani podatki, ki neposredno vplivajo na oceno varnosti v obeh občinah, obravnavane so tudi vse posamične postavke v skladu s Smernicami za izdelavo občinskega programa varnosti, izdanimi s strani Ministrstva za notranje zadeve. Smernicam smo dodali tudi posebnosti v obeh obravnavanih občinah, saj sta obe precej turistično izpostavljeni in prometno obremenjeni, kar tudi vpliva na zahteve pri zagotavljanju varnosti v družbi. Prav tako smo poudarili preventivni namen delovanja občinskega redarstva pri vsakodnevnem obravnavanju prekrškov in omenili sodelovanje redarstva z ostalimi varnostnimi inštitucijami v občini ter z redarstvi v sosednjih občinah. Osnutek napisanega programa varnosti, z nadaljnjimi dopolnitvami in oceno pristojnih odgovornih oseb, bo služil kot podlaga za uradni dokument, sprejet na seji občinskega sveta in bo predstavljal temelj za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Idrija in Cerkno.
Keywords: medobčinsko redarstvo, program varnsoti, policija, Mestna občina Idrija, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 282; Downloads: 30
.pdf Full text (1011,96 KB)

4.
Primerjava pooblastil in prisilnih sredstev vojaške policije, pravosodne policije in občinskega redarstva : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Dominika Jeromel, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Vojaška policija, pravosodna policija in občinsko redarstvo spadajo med represivne organe. Za uspešno opravljanje nalog imajo vojaška policija, pravosodna policija in občinsko redarstvo določena pooblastila, v sklopu katerih imajo pravico do uporabe prisilnih sredstev. Prisilna sredstva morajo uporabiti v skladu z načeli, saj posežejo v temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabiti morajo najmilejše prisilno sredstvo, kadar je to mogoče, prenehajo ga uporabljati takoj, ko prenehajo veljati razlogi za uporabo. Če je le mogoče, pred vsako uporabo prisilnega sredstva osebo opozorijo. V diplomski nalogi so predstavljena pooblastila in prisilna sredstva, ki jih lahko predstavljeni organi uporabljajo pri izvajanju nalog. Opisan je tudi potek, kako se predstavljeni organi usposabljajo za pridobitev poklica in pooblastil ter prisilnih sredstev. Vsak organ mora na vsake toliko let svoje zanje obnavljati in se izpopolnjevati. Pooblastila se lahko uporabljajo v primerih, ki jih določa zakon, in samo na način, ki ga določata zakon in ustrezen podzakonski akt. Vsako pooblastilo posega v določeno človekovo pravico ali svoboščino (Žaberl, 2009). Analizirali smo zakonodajo in drugo literaturo ter ugotovili, da imata pravosodna policija in vojaška policija enaka prisilna sredstva, medtem ko jih ima občinsko redarstvo bistveno manj, saj več oziroma hujših prisilnih sredstev ne potrebuje za nemoteno opravljanje svojega dela. Vsi organi morajo pri uporabi prisilnih sredstev upoštevati načela za uporabo prisilnih sredstev, da ne pride do nezakonite – napačne uporabe prisilnih sredstev. Na koncu smo ugotovili, da imajo vsi trije organi ravno dovolj pooblastil za uporabo prisilnih sredstev.
Keywords: represivni organi, izvajanje nalog, pravosodna policija, občinsko redarstvo, prisilna sredstva, diplomske naloge
Published in DKUM: 25.01.2023; Views: 624; Downloads: 88
.pdf Full text (716,75 KB)

5.
Primerjava zaupanja v delo policije in občinskega redarstva prebivalcev Mestne občine Kranj : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Maša Šefer Janc, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Tematika zaključnega dela se nanaša na zaupanje prebivalcev Mestne občine Kranj v delo policije in občinskega redarstva. Zaupanje v delo policije lahko ljudje izrazijo v javnomnenjski raziskavi »Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije«. Anketni vprašalnik in poročilo pripravlja Ministrstvo za notranje zadeve, tovrstna raziskava pa se izvaja od leta 2016. Zadnji rezultati so bili objavljeni leta 2021 in glede na pretekle kažejo upad zaupanja ljudi v delo policije. V preteklih treh letih so bili sprejeti nekateri ukrepi za zajezitev virusa covid-19 (policijska ura, nošenje mask, prepoved gibanja med občinami, PCT pogoj). Med prebivalstvom je to povzročilo nestrinjanje, ki je bilo izraženo tudi na številnih protestih. Večino sprejetih ukrepov je izvajala policija in si zaradi mnenja nekaterih, da preveč posegajo v osebno svobodo, pridobila ogromno nezaupanja, kar je najverjetneje vplivalo na rezultate v povezavi z zaupanjem v njihovo delo. Nekatere izmed sprejetih ukrepov so poostreno nadzirali tudi občinski redarji. Redarstvo je v zadnjih letih pridobilo nekoliko več pooblastil, zato jih včasih neuradno poimenujemo tudi občinska policija. Glede na to, da se sistematične javnomnenjske raziskave o zaupanju javnosti v delo občinskega redarstva zaenkrat še ne izvajajo, njihovo delo pa postaja čedalje bolj podobno policijskemu, smo v zaključnem delu raziskali to področje. Po analizi podatkov smo ugotovili, da obstaja razlika v zaupanju v delo policije in redarstva s strani prebivalcev MOK, da prebivalci ne menijo, da je sodelovanje med policijo in redarstvom ključno pri zagotavljanju reda in miru ter varnosti, da obstaja povezanost med kaznovanostjo prebivalcev MOK s strani policije in s strani redarstva v obdobju zadnjih 5 let ter da obstaja povezanost med mnenjem prebivalcev MOK o ustreznosti pooblastil redarstva in ustreznosti pooblastil policije.
Keywords: občinsko redarstvo, diplomske naloge
Published in DKUM: 11.10.2022; Views: 454; Downloads: 68
.pdf Full text (1,87 MB)

6.
7.
Delo redarjev in ozaveščenost prebivalcev Bohinja s storitvami občinskega redarstva : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Anja Lužnik, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na nacionalno-varnostni subjekt, ki v tem primeru predstavlja poklic redarstva. Vsako redarstvo posebej pa je označeno kot občinsko, medobčinsko ali mestno redarstvo, glede na velikost in lastnosti, ki jih ima. Osredotočili se bomo na medobčinsko redarstvo Bled, Bohinj in Železniki, oziroma natančneje, delovanje le-tega na območju Bohinja in ozaveščenost tamkajšnjih prebivalcev o pooblastilih, ki jih ti posedujejo na splošno in v okoliščinah, ki so bile, in so v določeni meri, aktualne še danes. S tem se želimo navezati na različne okoliščine, kot je stanje zaradi covid-19 in posledic, ki jih omenjeni virus prinaša. Glede na okoliščine, so raziskave razdeljene na obdobja z namenom, da ugotovimo, kaj je glavni problem na tem območju, kateri so tisti prekrški, ki so najbolj pogosti izven sezone, v sezoni ter po razglašeni epidemiji. Porast turizma v zadnjih nekaj letih je doprinesel k tem, da so bila parkirišča polno zasedena, na cestah pa so bile gneče in kolone že nekaj kilometrov pred Bohinjskim jezerom , ki je glavna atrakcija tega turističnega kraja. Zaradi hitrega razvoja in napredovanja turizma, se mora poklic redarstva hitro prilagajati in temu primerno se mora spreminjati spekter nalog ter pooblastil, postopki oziroma vse, kar je potrebno za učinkovito opravljanje dela. Hitri razvoj in spremembe, na vseh področjih, pa niso edini faktor, zaradi katerega so potrebne spremembe oziroma prilagoditve na področju pooblastil in nalog redarstva. V zadnjem času je veliko spremembo v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika vplivala epidemija, ki je bila razglašena, zaradi hitre širitve covida-19. Trgovci, policisti, zdravniki in medicinsko osebje, redarji in še veliko drugih, je bilo posledično zelo izpostavljenih, vendar se zaradi svoje poklicne dolžnosti niso mogli umakniti, ampak so se morali prilagoditi. Določeni postopki so se dodali ali spremenili in uvedena je bila določena dodatna oprema. Poleg njih pa so se na takšne razmere morali navaditi in se jim prilagoditi tudi prebivalci Občine Bohinj. Eden od ciljev diplomskega dela je bil tudi ugotoviti, v kolikšni meri jim je to uspelo in koliko težav so imeli tako oni, kot tudi redarji pri opravljanjem svojega dela. Rezultati kažejo na dobro korelacijo med njimi in uspešno zagotavljanje varnosti in reda z ene strani ter upoštevanje in spoštovanje navodil z druge.
Keywords: diplomske naloge, občinsko redarstvo, prebivalci Občine Bohinj, pooblastila, ozaveščenost
Published in DKUM: 22.12.2020; Views: 875; Downloads: 78
.pdf Full text (2,20 MB)

8.
De lege lata analiza sankcioniranja prekrškov v mestnih občinah v Sloveniji v letih od 2015 do 2017
Bojan Tičar, Sara Kandolf, Miha Dvojmoč, 2020, professional article

Abstract: Namen prispevka: Z namenom prikaza dejanskega stanja obravnavanja in sankcioniranja prekrškov na lokalni ravni so avtorji analizirali letna poročila o delu mestnega oziroma medobčinskega redarstva v mestnih občinah v Sloveniji. Pri tem so se avtorji predvsem v teoretičnem delu članka osredotočili na dve glavni področji predpisovanja prekrškovnih sankcij, ki sta varnost cestnega prometa ter varstvo javnega reda in miru. Metode: Avtorji so v prispevku uporabili metode kvalitativne analize poročil, ki so značilne za analizo v pravnih znanostih, in sicer tako gramatikalne razlage veljavne ureditve (de lege lata analiza) kakor tudi teleološke razlage obsega pooblastil prekrškovnih organov v občinah (ratio legis analiza). Pridobljene podatke so vsebinsko in statistično analizirali. Ugotovitve: Število prekrškov, ki jih je ugotovila večina mestnih oziroma medobčinskih redarstev v mestnih občinah v Sloveniji, na letni ravni upada. Ne glede na padec števila ugotovljenih prekrškov pa število plačilnih nalogov, ki jih je izdala večina mestnih oziroma medobčinskih redarstev v mestnih občinah v Sloveniji, na letni ravni ostaja dokaj veliko oziroma se v nekaterih primerih na letni ravni celo povečuje. Omejitve/uporabnost raziskave Če bi se uporabljal enoten format letnih poročil o delu mestnih oziroma medobčinskih redarstev za vse občine, bi bilo v prihodnje dobro opraviti podrobnejšo raziskavo o njihovem delu in podatke primerjati z delom policije kot glavnim prekrškovnim organom v državi. Praktična uporabnost: Članek temelji na zavedanju o pomenu redarstva kot prekrškovnega organa in širši javnosti v strnjeni obliki prikazuje področje njihovega dela. Izvirnost/pomembnost prispevka: Iz članka je razviden pregled dela medobčinskih oziroma mestnih redarstev mestnih občin v Sloveniji v obdobju treh let. Članek je namenjen širši strokovni javnosti, saj prikazuje redarstvo kot pomemben prekrškovni organ, ki v državi na podlagi pooblastil skrbi za zagotavljanje varnosti predvsem na področju cestnega prometa in zagotavljanja miru.
Keywords: mestno redarstvo, prekrški, sankcioniranje prekrškov, mestne občine, pooblastila
Published in DKUM: 02.10.2020; Views: 873; Downloads: 37
URL Link to full text
This document has many files! More...

9.
Občinska redarstva v Sloveniji - analiza dosedanjega razvoja in pogled v prihodnost
Miha Dvojmoč, 2017, review article

Abstract: Namen prispevka: Varnost je pomemben dejavnik za zadovoljstvo prebivalcev lokalne skupnosti. Za zagotavljanje varnosti je pomembno sodelovanje različnih akterjev, še posebej policije in občinskega redarstva. Namen prispevka je predstaviti organe za zagotavljanje varnosti na lokalni ravni, kot sta občinsko redarstvo in občinska inšpekcija, predstaviti zakonsko ureditev ter analizirati njihov razvoj. Metode: Z analizo vsebine pisnih virov smo pregledali strokovno literaturo in zakonodajo ter naredili primerjalno analizo zakonov. Uporabili smo deskriptivno metodo in metodo klasifikacije, ki sta nam pomagali pri analiziranju in predstavitvi lokalnih organov za zagotavljanje varnosti ter umestitvi na slovensko področje. Ugotovitve: Sodelovanje med policisti in občinskimi redarji se v nekaterih primerih ni razvilo v tej meri, da bi ustrezalo partnerstvu. Redarstvo je občinski prekrškovni organ, katerega delovno področje določajo zakoni in predpisi. Občinsko redarstvo se je začelo razvijati leta 1998 s sprejetjem Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP, 1998). Od takrat so se pristojnosti in pooblastila samo še razvijala in nadgrajevala. V slovenskem prostoru je to dokaj mlada dejavnost, saj se je razvoj občinskih redarstev pojavil šele leta 2006 s sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, 2006). Izkušnje iz prakse kažejo, da je bistvo občinskih redarjev opozarjanje, izvajanje nekaterih ukrepov v prometu in mandatno kaznovanje storilcev prekrškov. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek predstavlja pregled razvoja lokalnih organov za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji.
Keywords: občinsko redarstvo, redarji, lokalna samouprava, Slovenija
Published in DKUM: 14.04.2020; Views: 1266; Downloads: 91
.pdf Full text (376,77 KB)
This document has many files! More...

10.
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana - od komunalno redarstvene službe do mestne policije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Rado Jakob Karo, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je varnostna organizacija lokalne samoupravne skupnosti, ki v obliki, kot jo poznamo danes, obstaja od leta 1995. Takrat se je sicer, po določbah Zakona o lokalni samoupravi (1993), imenovala komunalno-redarstvena služba, a njena naloga je bila podobna kot danes – sankcioniranje kršiteljev lokalnih predpisov. Od leta 2006, ko je v veljavo stopil Zakon o občinskem redarstvu (2017), se Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana razvija, pridobiva vedno več pooblastil in postaja vedno bolj učinkovita varnostna organizacija, ki na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s Policijo skrbi za varnost občanov. Danes so pooblastila mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana zapisana v temeljnem Zakonu o občinskem redarstvu (2017), več prometnih zakonih – Zakonu o pravilih cestnega prometa (2017), Zakonu o voznikih (2017), Zakonu o motornih vozilih (2017), Zakonu o cestah (2018) – in v Zakonu o varstvu javnega reda in miru (2006). Poleg teh zakonov imajo mestni redarji Mestne občine Ljubljana pristojnost za nadzor nad nekaterimi določbami drugih zakonov Republike Slovenije. Za zakonito, strokovno in varno izvajanje pooblastil mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana skrbijo predavatelji in inštruktorji Policijske akademije Generalne policijske uprave, ki v obsegu 410 ur usposabljajo kandidate za mestne in občinske redarje. Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana se je razvilo, kolikor se je, glede na zakonsko določene okvirje, lahko. Pojavljajo se ambicije, da bi organizacija preoblikovala v mestno policijo. Obseg njihovih nalog in uspešnost sta na nekaterih področjih primerljiva s Policijo, a vendar se pojavlja vprašanje usposobljenosti za strokovno in varno izvajanje postopkov z občani.
Keywords: diplomske naloge, mestno redarstvo, varnost cestnega prometa, razvoj, pooblastila
Published in DKUM: 25.02.2020; Views: 1262; Downloads: 112
.pdf Full text (2,38 MB)

Search done in 7.96 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica